Верховная Рада Украины
Законодательство Украины

 Про Положення про проходження громадянами України військової служби в Державній прикордонній службі України
Указ Президента Украины; Положение, Форма типового документа, Образец от 29.12.20091115/2009
 1. Конституція України
  Верховная Рада Украины; Конституція України, Конституция, Закон от 28.06.1996254к/96-ВР
  254к/96-ВР, Действует, Редакция от 21.02.2019, 207 кб (9 редакций)
  #1
 2. Кримінальний процесуальний кодекс України
  Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 13.04.20124651-VI
  4651-VI, Действует, Редакция от 25.06.2019, 1.24 Мб (63 редакции)
  #2
 3. Кримінально-виконавчий кодекс України
  Кодекс Украины; Кодекс, Закон от 11.07.20031129-IV
  1129-IV, Действует, Редакция от 04.11.2018, 369 кб (34 редакции)
  #3
 4. Кримінально-процесуальний кодекс України
  Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 28.12.19601001-05
  1001-05, Утратил силу, Редакция от 19.11.2012, 205 кб (111 редакций)
  #4
 5. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 237 до статті 485)
  Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 28.12.1960
  1003-05, Утратил силу, Редакция от 19.11.2012, 345 кб (34 редакции)
  #5
 6. Кримінально-процесуальний Кодекс України (від статті 94 до статті 236-8)
  Кодекс Украины; Закон, Кодекс от 28.12.1960
  1002-05, Утратил силу, Редакция от 19.11.2012, 240 кб (93 редакции)
  #6
 7. Порядок планової заміни військовослужбовців Державної прикордонної служби України на посадах з установленими граничними строками перебування на них
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Порядок, Перечень, Форма типового документа, Список, План от 30.03.2011190
  Зарегистровано: Мін'юст України от 22.04.2011517/19255
  z0517-11, Утратил силу, Редакция от 28.10.2011, 62 кб (2 редакции)
  #7
 8. Порядок планової заміни військовослужбовців Державної прикордонної служби України на посадах з установленими граничними строками перебування на них
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Порядок, Перечень, Форма типового документа, Список, План от 29.09.2011720
  Зарегистровано: Мін'юст України от 14.10.20111191/19929
  z1191-11, Действует, 65 кб
  #8
 9. Про вищу освіту
  Закон Украины от 17.01.20022984-III
  2984-III, Утратил силу, Редакция от 06.09.2014, 165 кб (20 редакций)
  #9
 10. Про вищу освіту
  Закон Украины от 01.07.20141556-VII
  1556-VII, Действует, Редакция от 09.08.2019, 355 кб (28 редакций)
  #10
 11. Про відпустки
  Закон Украины от 15.11.1996504/96-ВР
  504/96-ВР, Действует, Редакция от 21.06.2019, 79 кб (26 редакций)
  #11
 12. Про військовий обов'язок і військову службу
  Закон Украины от 25.03.19922232-XII
  2232-XII, Действует, Редакция от 09.08.2019, 263 кб (94 редакции)
  #12
 13. #13
 14. #14
 15. #15
 16. #16
 17. Про внесення змін до Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ от 19.03.2010199
  Зарегистровано: Мін'юст України от 08.04.2010280/17575
  z0280-10, Действует, Редакция от 08.06.2012, 4 кб (2 редакции)
  #17
 18. #18
 19. Про внесення змін до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ от 14.06.2012450
  Зарегистровано: Мін'юст України от 27.07.20121267/21579
  z1267-12, Действует, 517 кб
  #19
 20. Про внесення змін до Положення про проходження медичного огляду в Державній прикордонній службі України
  МВС України; Приказ от 15.08.2016804
  Зарегистровано: Мін'юст України от 26.09.20161285/29415
  z1285-16, Действует, 232 кб
  #20
 21. Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України
  Закон Украины; Устав от 24.03.1999551-XIV
  551-XIV, Действует, Редакция от 16.04.2017, 98 кб (16 редакций)
  #21
 22. Про заміщення в Державній прикордонній службі України окремих військових посад цивільними особами
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Порядок, Перечень от 08.08.2011572
  Зарегистровано: Мін'юст України от 31.08.20111025/19763
  z1025-11, Действует, 9 кб
  #22
 23. Про запобігання корупції
  Закон Украины от 14.10.20141700-VII
  1700-VII, Действует, Редакция от 16.07.2019, 290 кб (24 редакции)
  #23
 24. Про засади запобігання та протидії корупції
  Закон Украины от 11.06.20091506-VI
  1506-VI, Утратил силу, Редакция от 05.01.2011, 48 кб (4 редакции)
  #24
 25. Про затвердження Змін до Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ от 24.04.2012277
  Зарегистровано: Мін'юст України от 16.05.2012776/21089
  z0776-12, Утратил силу, Редакция от 10.08.2018, 23 кб (2 редакции)
  #25
 26. Про затвердження Змін до Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ от 27.03.2010225
  Зарегистровано: Мін'юст України от 19.04.2010297/17592
  z0297-10, Действует, 9 кб
  #26
 27. Про затвердження Інструкції з організації обліку особового складу Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Инструкция, Список, Форма типового документа, Карточка, Журнал, Акт, Предписание, Образец, Описание, Отчет, Дело, Письмо, Заключение от 06.06.2017468
  Зарегистровано: Мін'юст України от 16.08.20171011/30879
  z1011-17, Действует, 398 кб
  #27
 28. Про затвердження Інструкції про порядок атестування військовослужбовців Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Инструкция, Форма типового документа, Письмо, Протокол от 28.09.2012771
  Зарегистровано: Мін'юст України от 18.10.20121758/22070
  z1758-12, Действует, 37 кб
  #28
 29. Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Перечень, Инструкция от 20.05.2008425
  Зарегистровано: Мін'юст України от 18.06.2008537/15228
  z0537-08, Утратил силу, Редакция от 10.08.2018, 257 кб (6 редакций)
  #29
 30. Про затвердження Інструкції про порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Инструкция, Перечень от 25.06.2018558
  Зарегистровано: Мін'юст України от 23.07.2018854/32306
  z0854-18, Действует, 174 кб
  #30
 31. Про затвердження Інструкції про порядок відбору та направлення військовослужбовців на навчання до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б.Хмельницького
  Адміністрація Держкордонслужби; Наказ, Інструкція, Форма типового документа, Зразок, Справа от 07.02.201174
  v0074621-11, База данных "Законодательство Украины"
  #31
 32. #32
 33. #33
 34. Про затвердження плану заходів щодо виконання Річної національної програми співробітництва Україна - НАТО на 2010 рік
  Распоряжение Кабинета Министров Украины; План, Мероприятия от 14.06.20101228-р
  1228-2010-р, Действует, 582 кб
  #34
 35. Про затвердження Положення про відділ прикордонної служби Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Положение от 15.04.2016311
  Зарегистровано: Мін'юст України от 13.05.2016719/28849
  z0719-16, Действует, 36 кб
  #35
 36. Про затвердження Положення про Головний експертно-криміналістичний центр Державної прикордонної служби України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Положение от 11.08.2010617
  Зарегистровано: Мін'юст України от 02.09.2010770/18065
  z0770-10, Действует, Редакция от 19.11.2012, 15 кб (2 редакции)
  #36
 37. Про затвердження Положення про консультаційний пункт Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Положение от 04.08.2016752
  Зарегистровано: Мін'юст України от 30.08.20161194/29324
  z1194-16, Действует, 16 кб
  #37
 38. Про затвердження Положення про орган охорони державного кордону Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Положение от 30.11.2018971
  Зарегистровано: Мін'юст України от 26.12.20181468/32920
  z1468-18, Действует, 49 кб
  #38
 39. Про затвердження Положення про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України
  Адміністрація Держкордонслужби; Приказ, Положение, Перечень, Форма типового документа, Справка, Карточка, Акт, Свидетельство, Протокол от 06.05.2009333
  Зарегистровано: Мін'юст України от 26.06.2009570/16586
  z0570-09, Действует, Редакция от 13.10.2016, 238 кб (4 редакции)
  #39
 40. Про затвердження Порядку формування і використання кадрового резерву для призначення на керівні посади осіб офіцерського складу в органах і підрозділах Державної прикордонної служби України
  МВС України; Приказ, Порядок, Список, Форма типового документа, Заключение от 25.04.2019322
  Зарегистровано: Мін'юст України от 20.05.2019517/33488
  z0517-19, Действует, 26 кб
  #40
 41. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію
  Закон Украины от 21.10.19933543-XII
  3543-XII, Действует, Редакция от 09.08.2019, 117 кб (26 редакций)
  #41
 42. Про наукову і науково-технічну діяльність
  Закон Украины от 13.12.19911977-XII
  1977-XII, Утратил силу, Редакция от 16.01.2016, 124 кб (41 редакция)
  #42
 43. Про очищення влади
  Закон Украины от 16.09.20141682-VII
  1682-VII, Действует, Редакция от 31.08.2018, 53 кб (5 редакций)
  #43
 44. Про політичне, соціально-економічне та екологічне становище України
  Постановление Верховной Рады Украинской ССР от 29.05.199010-XII
  10-XII, 3 кб
  #44
 45. Про Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України
  Указ Президента Украины от 05.04.1994139/94
  139/94, 34 кб
  #45
 46. Про положення про проходження військової служби відповідними категоріями військовослужбовців
  Указ Президента Украины; Положение от 07.11.20011053/2001
  1053/2001, Редакция от 04.08.2015, 355 кб (18 редакций)
  #46
 47. Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України
  Указ Президента Украины; Положение, Форма типового документа, Образец от 10.12.20081153/2008
  1153/2008, Действует, Редакция от 18.07.2019, 427 кб (11 редакций)
  #47
 48. #48
 49. Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей
  Закон Украины от 20.12.19912011-XII
  2011-XII, Действует, Редакция от 01.01.2019, 172 кб (71 редакция)
  #49
 50. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
  Закон Украины от 28.02.1991796-XII
  796-XII, Действует, Редакция от 09.08.2019, 226 кб (53 редакции)
  #50
Документы 1—50 с 53
Показывать на странице

вверх