Документ za513-04, чинний, поточна редакція — Редакція від 09.06.2015, підстава - z0560-15

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.11.2004 N 692
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2004 р.
за N 1513/10112

Про затвердження Порядку обліку, зберігання
і розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним
камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням,
що переходять у власність держави
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28
липня 2004 року N 975 ( 975-2004-п ) "Про визнання таким, що
втратив чинність, пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України
від 17 березня 1998 р. N 321" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок обліку, зберігання і розпорядження
дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що
переходять у власність держави (далі - Порядок), що додається.
2. Розділ 2 "Порядок розпорядження дорогоцінними металами і
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного
утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність
держави" Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних
паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним
камінням, що переходять у власність держави, затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року N 11
( z0261-99 ) та постановою Правління Національного банку України
від 31 березня 1999 року N 153 ( za261-99 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 27 квітня 1999 року за N 261/3554,
виключити.
3. Скасувати наказ Міністерства фінансів України від 18
травня 1999 року N 130 і Національного банку України від 19 травня
1999 року N 40 "Про затвердження Тимчасового порядку здійснення
Державною скарбницею Національного банку України операцій з
приймання, зберігання, обліку та відпуску дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, які надходять до
Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
України".
4. Управлінню по контролю за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння Департаменту підвідомчих підприємств
(Видолоб В.В.) забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому
порядку.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Макацарія С.М.
Перший віце-прем'єр-міністр України,
Міністр фінансів України М.Я.Азаров
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Міністра
внутрішніх справ України М.Ф.Манін
Голова Державної митної
служби України М.М.Каленський
Міністерство культури
і мистецтв України
Перший заступник Міністра
у зв'язках з Верховною
Радою України Л.М.Новохатько
Заступник Голови Державної
податкової адміністрациї України С.І.Лекарь
В.о. Голови Национального
банку України А.П.Яценюк
Заступник Голови Служби
безпеки України І.Дріжчаний

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
04.11.2004 N 692
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 листопада 2004 р.
за N 1513/10112

ПОРЯДОК
обліку, зберігання і розпорядження дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним
камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним
камінням, що переходять у власність держави

1. Загальні положення
1.1. Цим Порядком установлюються правила обліку, зберігання і
розпорядження дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням,
дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним
камінням, що переходять у власність держави. Порядок розроблений відповідно до Закону України "Про
державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ), постанови Кабінету Міністрів
України від 25 серпня 1998 року N 1340 ( 1340-98-п ) "Про Порядок
обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що
переходить у власність держави, і розпорядження ним" та постанови
Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 року N 1724
( 1724-2001-п ) "Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого
митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про
конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої
служби і розпорядження ним".
1.2. Дія Порядку поширюється на дорогоцінні метали та
дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення
та напівдорогоцінне каміння (далі - цінності), що містяться у:
а) зливках, гранулах, порошках, сплавах, хімічних сполуках
тощо; б) самородках, шліхах, мінералах та іншій сировині в
обробленому та необробленому вигляді; в) ювелірних та побутових виробах; г) ювелірних та побутових виробах, що стали непридатними чи
втратили експлуатаційну цінність; ґ) виробах та напівфабрикатах виробничо-технічного, наукового
та лабораторного призначення; д) нагородах і жетонах, нагрудних та інших знаках; е) парчі та парчевих виробах; є) монетах; ж) предметах знахідок і скарбів; з) предметах безоплатної передачі (дарування) юридичними та
фізичними особами; и) виробах та напівфабрикатах стоматологічного призначення; і) брухті і відходах у будь-якому вигляді та стані; ї) безхазяйному та іншому майні, що переходить у власність
держави.
1.3. За приховування або привласнення цінностей винні особи
притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством
України.
2. Терміни, які вживаються у Порядку
У Порядку терміни "дорогоцінні метали", "дорогоцінне
каміння", "дорогоцінне каміння органогенного утворення" і
"напівдорогоцінне каміння" вживаються відповідно до Закону України
"Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за
операціями з ними" ( 637/97-ВР ), а термін "культурні цінності" -
відповідно до Закону України "Про вивезення, ввезення та
повернення культурних цінностей" ( 1068-14 ).
3. Оцінка, облік і зберігання цінностей
3.1. Попередня оцінка, облік, а також відповідальність за
зберігання цінностей до передачі їх для подальшого розпорядження
покладаються на органи (організації), що здійснили вилучення
цінностей або зберігають їх. Попередня оцінка цінностей здійснюється на момент узяття їх
на облік.
3.2. Опис та оцінка цінностей проводиться комісією, яка
утворюється органом, що здійснив їх вилучення, у складі
представників місцевих фінансових органів та органів
(організацій), що здійснили вилучення цінностей або зберігають їх. До участі в роботі комісії у разі необхідності залучаються
експерти та спеціалісти Державної пробірної служби України,
Державного гемологічного центру України, органів культури та
музейні працівники.
3.3. Узяті на облік цінності відображаються на позабалансових
рахунках "Товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне
зберігання" в органах (організаціях), що здійснили вилучення або
зберігають їх, а в органах державної виконавчої служби вказані
цінності відображаються в актах опису й арешту майна.
3.4. У разі вилучення цінностей, що мають ознаки, які
вказують на їх історичну, музейну, наукову, художню або іншу
культурну цінність, орган, що здійснив їх вилучення, забезпечує
проведення державної експертизи таких цінностей державними
установами, закладами культури, іншими організаціями, визначеними
наказом Міністерства культури і мистецтв України від 15 листопада
2002 року N 647 ( z0948-02 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 5 грудня 2002 року за N 948/7236. Цінностями, що мають зазначені ознаки, уважаються: а) предмети, які мають власні ознаки не тиражованого виробу
непромислового призначення; б) старожитності; в) предмети, що мають власні підписи, знаки, позначки
(клейма, герби та авторські монограми), які є нерозшифрованими і
можуть свідчити про їхнє культурне значення, або не мають тих
знаків, які мали б бути; г) предмети, призначені для здійснення культових і релігійних
обрядів; ґ) прикраси для будівель, інтер'єрів, екстер'єрів, настінні,
напольні, настольні; д) копії та симулянти коштовностей; е) предмети, що є частиною групи предметів, які мають
культурне значення; є) окремі зразки гірських порід, мінералів, скам'янілих
решток тварин і рослин геологічного минулого. У разі якщо результат державної експертизи дає підстави для
віднесення вилучених, конфіскованих та обернених відповідно до
законодавства в доход держави культурних цінностей до Музейного
фонду України, матеріали експертизи та цінності передаються
безоплатно Міністерству культури України, яке надалі
розпоряджається культурними цінностями відповідно до чинного
законодавства України. { Абзац одинадцятий пункту 3.4 глави 3 із
змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
3.5. За результатами роботи комісії складаються опис та акт
оцінки цінностей. В описі зазначаються: докладне найменування
кожного предмета та його характерні ознаки. В акті оцінки
цінностей вказуються: найменування металу, з якого виготовлено
цінності, проба, найменування каміння, що міститься у цінностях,
окремі характеристики, якість, ціна, вартість та маса, визначена
відповідно до вимог Інструкції про порядок одержання,
використання, обліку та зберігання дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, затвердженої наказом Міністерства фінансів
України від 6 квітня 1998 року N 84 ( z0271-98 ), зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 28 квітня 1998 року за N 271/2711 (у
редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада
2012 року ( z2191-12 ) N 1230). { Абзац перший пункту 3.5 глави 3
із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 } Опис та акт оцінки цінностей складаються у чотирьох
примірниках кожний, з яких: перший - передається органу, що
здійснив вилучення цінностей, другий - Міністерству фінансів
України, третій - вкладається у посилку з цінностями, четвертий -
із супровідним листом надсилається до Державного сховища
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі -
Держсховище) одночасно з посилкою.
3.6. Оцінка цінностей здійснюється комісією за ринковими
цінами, що діють на дату проведення оцінки.
3.7. Усі примірники опису та акта оцінки цінностей
підписуються членами комісії і затверджуються у термін не пізніше
ніж через три дні після його складання керівником чи заступником
керівника органу (організації), що здійснив вилучення або зберігає
цінності.
3.8. Зберігання цінностей до зарахування їх до Державного
фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України (далі -
Державний фонд) здійснюється у спеціально обладнаних приміщеннях,
металевих шафах правоохоронних органів, контролюючих органів,
органів державної виконавчої служби. { Пункт 3.8 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
4. Остаточна оцінка та розпорядження цінностями
4.1. Цінності, крім тих, що згідно з пунктом 3.4 Порядку були
передані Міністерству культури України, надсилаються органами, що
здійснили вилучення цінностей або зберігають їх, до Держсховища за
адресою: 04119, м. Київ, вул. Дегтярівська, 38-44. Предмети та вироби, що не містять дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння (далі - предмети та
вироби, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння), до Держсховища не надсилаються. { Пункт 4.1 глави 4
доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів
N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 } У разі надходження предметів та виробів, що не містять
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, Держсховище надсилає
зазначені предмети та вироби разом із супровідним листом органу,
що здійснив їх вилучення, для здійснення подальшого розпорядження
ними відповідно до законодавства. { Пункт 4.1 глави 4 доповнено
новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 } { Пункт 4.1 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
4.2. Цінності надсилаються обов'язково через місцеві
підрозділи Державного підприємства спеціального зв'язку в
посилках. Цінності повинні бути впаковані в дерев'яний або
картонний ящик (залежно від характеру цінностей), який обшивається
тканиною й опечатується сургучними печатками. Монети з
дорогоцінних металів дозволяється упаковувати в два мішки (один
вкладений у другий), які повинні бути прошиті, опломбовані або
опечатані. На посилках (або на ярликах до мішків) указуються
оціночна вартість та адреси одержувача і відправника цінностей, а
також вага брутто. Пересилання цінностей до Держсховища поштою і в паперових
пакетах забороняється. { Пункт 4.2 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
4.3. Держсховище здійснює операції з приймання, зберігання,
оперативного обліку та відпуску цінностей, що надходять до
Державного фонду, у порядку, установленому законодавством України.
4.4. Посилка з цінностями пересилається до Держсховища разом
із супровідним листом, до якого додаються копія рішення суду про
конфіскацію цінностей та інші первинні документи, які є підставою
для передачі цінностей на користь держави.
4.5. При пересиланні цінностей до Держсховища в посилку
вкладаються такі документи: а) копія супровідного листа; б) опис цінностей; в) акт оцінки цінностей.
4.6. На підтвердження одержання цінностей Держсховище
надсилає відправнику один примірник акта приймання.
4.7. Витрати, пов'язані із зберіганням, пересиланням,
транспортуванням, експертною оцінкою тощо цінностей,
відшкодовуються з державного бюджету за рахунок коштів,
передбачених у законі про державний бюджет на утримання органів
державної виконавчої влади, які відповідно до покладених функцій
здійснюють облік, зберігання і розпорядження дорогоцінними
металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням
органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що
переходять у власність держави.
4.8. Остаточна оцінка цінностей проводиться Держсховищем за
ринковими цінами, що діють на дату проведення оцінки. Завірена копія акта про остаточну оцінку цінностей у
п'ятиденний термін після її проведення надсилається Держсховищем
рекомендованим листом до органу, який надіслав цінності. Одержання органом державної виконавчої служби, який надіслав
цінності, копії акта про їх остаточну оцінку є підставою для
завершення виконавчого провадження про конфіскацію цінностей у
порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження"
( 606-14 ).
4.9. Цінності, що надходять до Держсховища, обліковуються та
відображаються ним на позабалансових рахунках у кількісному
вираженні. Після проведення остаточної оцінки цінності обліковуються у
складі запасів за справедливою вартістю, яка визначається: щодо дорогоцінних металів відповідно до закупівельних цін,
встановлених Національним банком України на дату проведення
остаточної оцінки; щодо дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння
органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння за
результатами гемологічної експертизи каміння на дату проведення
остаточної оцінки. Дорогоцінне каміння, що міститься у предметах та виробах з
недорогоцінного металу, підлягає вилученню та зарахуванню до
Державного фонду. Предмети та вироби, що не містять дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, до надсилання органу, що здійснив їх
вилучення, переробки або знищення (утилізації) відображаються на
позабалансовому рахунку у кількісному вираженні. { Пункт 4.9 глави 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
4.10. Контроль за операціями з цінностями, що переходять у
власність держави, здійснюється згідно із законодавством України.
5. Реалізація цінностей
5.1. Реалізація цінностей здійснюється відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від N 653 ( 653-98-п ) "Про
порядок продажу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння,
дорогоцінного каміння органогенного утворення та
напівдорогоцінного каміння з Державного фонду дорогоцінних металів
і дорогоцінного каміння". { Пункт 5.1 глави 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
5.2. Кошти, одержані від реалізації вищезазначених цінностей,
за відрахуванням витрат, пов'язаних із розпорядженням цінностями,
Держсховище спрямовує до загального фонду Державного бюджету
України за кодом бюджетної класифікації 31020000 "Надходження
коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння".
6. Повернення цінностей
6.1. Держсховище здійснює повернення цінностей їх власникам
за наявності відповідного рішення уповноваженого державного
органу.
6.2. У разі якщо цінності були реалізовані або перероблені, а
кошти від їх реалізації перераховані до державного бюджету на
відповідний рахунок з обліку доходів, органи Державної
казначейської служби України відшкодовують власникам їх вартість.
При цьому повернення коштів з бюджету здійснюється у розмірах сум
коштів, що фактично надійшли до бюджету від реалізації цих
цінностей. { Пункт 6.2 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
6.3. Цінності, зазначені в підпунктах "а" (за винятком мірних
банківських зливків), "б", "г" та "і" пункту 1.2 Порядку,
власникам не повертаються. Кошти від їх реалізації повертаються
власникам органами Державної казначейської служби України у
розмірах сум коштів, що фактично надійшли до бюджету. { Пункт 6.3 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства фінансів N 471 ( z0560-15 ) від 28.04.2015 }

7. Знищення (утилізація) майна
Брухт та відходи, що не містять дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного
утворення та напівдорогоцінного каміння, а також предмети та
вироби, що не містять дорогоцінних металів і дорогоцінного
каміння, не отримані органами, що здійснили їх вилучення
відповідно до абзацу третього пункту 4.1 глави 4 цього Порядку,
підлягають переробці або знищенню (утилізації). { Глава 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів N 471
( z0560-15 ) від 28.04.2015 }
Начальник Управління по контролю
за обігом дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння Департаменту
підвідомчих підприємств В.В.Видолобвгору