Документ za510-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.04.2016. Подивитися в історії? )

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

15.03.2016  № 4-рп


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
05 квітня 2016 р.
за № 510/28640

Про затвердження Змін до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств

Відповідно до пункту 11 частини третьої статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про депозитарну систему України» та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до законодавства України Антимонопольний комітет України ПОСТАНОВИВ:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення конкурсів з продажу пакетів акцій акціонерних товариств, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 10 травня 2012 року № 639, розпорядженням Антимонопольного комітету України від 10 травня 2012 року № 282-р, рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 10 травня 2012 року № 674, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 940/21252, що додаються.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Комітету

Ю. Терентьєв

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної
регуляторної служби УкраїниК. Ляпінавгору