Документ z2212-12, чинний, поточна редакція — Ухвалення судового рішення від 21.11.2013, підстава - v4678760-13


 
МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА
ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
 
Н А К А З
 
28.12.2012 N 658
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2012 р.
за N 2212/22524

 
Про затвердження Змін
до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
 
{ Додатково див. Постанову Окружного адміністративного суду міста Києва N 826/5711/13-а ( v5711805-13 ) від 12.06.2013 Ухвалу Київського апеляційного адміністративного суду N 826/364/13-а ( v_364805-13 ) від 29.08.2013 Ухвалу Вищого адміністративного суду N К/800/46783/13 ( v4678760-13 ) від 21.11.2013 }

 
     Відповідно до абзацу п'ятого підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого Указом Президента України від 31 травня 2011 року N 633 ( 633/2011 ), Н А К А З У Ю:
 
     1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року N 127 ( z0582-01 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за N 582/5773, що додаються.
 
     2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом з Департаментом житлової політики (Шаповаленко В.Г.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 
     3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 
     4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Аліпова О.М.
 
 Міністр                        Г.П.Темник 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
28.12.2012 N 658
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 грудня 2012 р.
за N 2212/22524

 
ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення
технічної інвентаризації об'єктів
нерухомого майна
( z0582-01 )

 
     1. У розділі 1:
     пункт 1.1 викласти у такій редакції:
     "1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до чинного законодавства з метою нормативно-методичного забезпечення діяльності суб'єктів господарювання, які здійснюють технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна (далі - суб'єкти господарювання).";
     абзаци п'ятий - сьомий пункту 1.2 замінити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
     "Технічна інвентаризація проводиться у таких випадках:
     перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, у тому числі після проведення реконструкції та капітального ремонту;
     перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт незавершеного будівництва;
     перед проведенням державної реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, що утворився в результаті поділу, об'єднання об'єкта нерухомого майна або виділення частки з об'єкта нерухомого майна, крім випадків, коли в результаті такого поділу, об'єднання або виділення частки завершений будівництвом об'єкт приймався в експлуатацію.
     В інших випадках технічна інвентаризація проводиться за бажанням замовника.";
     абзац перший пункту 1.4 викласти у такій редакції:
     "1.4. Технічна інвентаризація об'єктів нерухомого майна проводиться суб'єктами господарювання, у складі яких працюють один або більше виконавців робіт з технічної інвентаризації, які пройшли професійну атестацію у Мінрегіоні України.";
     абзац третій пункту 1.4 викласти у такій редакції:
     "Термін виконання робіт з технічної інвентаризації встановлюється договором.";
     пункт 1.5 викласти у такій редакції:
     "1.5. Інвентаризаційна справа формується і ведеться на кожен об'єкт нерухомого майна на весь час його існування та зберігається в органі державної реєстрації прав за місцезнаходженням такого об'єкта.";
     пункт 1.7 викласти у такій редакції:
     "1.7. Для проведення технічної інвентаризації об'єктів нерухомого майна замовниками укладаються договори.".
 
     2. У пункті 3.2 розділу 3:
     в абзаці сорок шостому слова "бюро технічної інвентаризації зобов'язане" замінити словами "суб'єкт господарювання зобов'язаний";
     у формі повідомлення слова "бюро технічної інвентаризації" замінити словами "(суб'єкт господарювання)".
 
     3. В абзаці другому розділу 4 після слова "одночасно" доповнити словами "або його частину".
 
     4. У розділі 10 абзаци перший - п'ятнадцятий виключити.
     У зв'язку з цим абзаци шістнадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами першим - третім.
 
     5. У тексті Інструкції ( z0582-01 ) та додатках до неї слова "бюро технічної інвентаризації", "бюро", "БТІ" в усіх відмінках та числах замінити словами "суб'єкт господарювання" у відповідних відмінках та числах.
 
     6. У додатках 1, 1.4, 1.5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16, 18 слова "бюро технічної інвентаризації" замінити словами "(суб'єкт господарювання)", а слова "начальник БТІ", "нач. БТІ" і "начальник бюро технічної інвентаризації" замінити словами "керівник суб'єкта господарювання".
 
 Директор Департаменту 
житлової політики В.Г.Шаповаленковгору