Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам
Мінмолодьспорт; Наказ, Положення, Заява [...] від 10.12.20131216
Документ z2201-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 10.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.01.2014. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

10.12.2013  № 1216


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2201/24733

Про затвердження Положення про надання категорій спортивним школам

Відповідно до статті 10 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року № 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу" (зі змінами), підпункту 14 пункту 4 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, та з метою визначення ефективності роботи спортивних шкіл НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про надання категорій спортивним школам, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 30 липня 2009 року № 2693 "Про затвердження Положення про надання категорій дитячо-юнацьким спортивним школам", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2009 року за № 789/16805.

3. Департаменту олімпійського спорту (Уманець Н.Д.) забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сисюка В.М.

Міністр молоді та спорту

Р.С. Сафіуллін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
молоді та спорту України
10.12.2013  № 1216


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 грудня 2013 р.
за № 2201/24733

ПОЛОЖЕННЯ
про надання категорій спортивним школам

І. Загальні положення

Це Положення визначає порядок надання комплексним дитячо-юнацьким спортивним школам, дитячо-юнацьким спортивним школам з видів спорту, дитячо-юнацьким спортивним школам для інвалідів, спеціалізованим дитячо-юнацьким спортивним школам олімпійського резерву, спеціалізованим дитячо-юнацьким спортивним школам для інвалідів паралімпійського та дефлімпійського резерву незалежно від їх підпорядкування та форм власності (далі - спортивна школа) відповідних категорій: вищої, першої та другої.

ІІ. Порядок розгляду матеріалів

1. Підставою для надання спортивній школі відповідної категорії є заява про надання категорії за формою згідно з додатком 1 до цього Положення засновника (власника) цієї спортивної школи або уповноваженого ним органу до відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту, до якої додаються:

подання Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій до Мінмолодьспорту України для надання вищої категорії;

подання структурних підрозділів з фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурних підрозділів з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для надання першої категорії;

подання засновника (власника) спортивної школи до структурного підрозділу з фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення для надання другої категорії;

показники виконання вимог для одержання відповідної категорії спортивною школою (далі - вимоги) згідно з додатком 2 до цього Положення;

копія статуту, завіреного засновником (власником) або уповноваженим ним органом;

виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців;

звіти за формою № 5-ФК "Звіт дитячо-юнацької спортивної школи (спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву)", затвердженою наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 05 червня 2006 року № 1861, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 23 червня 2006 року за № 741/12615, за останні 3 роки;

копії штатного розпису і тарифікаційного списку за 3 роки;

довідка про стан матеріально-технічної бази спортивної школи та інформація щодо використання орендованих спортивних баз та споруд;

копія паспорта спортивної споруди (за наявності власних спортивних споруд);

копія свідоцтва про одержання категорії (за наявності).

2. Розгляд матеріалів здійснюється постійно діючими комісіями (далі - комісія), які утворюються:

Мінмолодьспортом України для надання вищої категорії;

Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, структурними підрозділами з фізичної культури та спорту обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій для надання першої категорії;

структурними підрозділами з фізичної культури та спорту районних державних адміністрацій, у тому числі районних в містах Києві та Севастополі, або органів місцевого самоврядування для міст обласного значення для надання другої категорії.

3. Матеріали, які подаються на розгляд комісії вищого рівня, перевіряються на відповідність вимогам відповідним органом виконавчої влади з питань фізичної культури та спорту, який готує подання про надання спортивній школі відповідної категорії.

За достовірність показників виконання вимог відповідають керівники спортивної школи та органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту, який готує подання.

4. Комісія у 20-денний строк з дня надходження заяви та інших матеріалів розглядає їх на засіданні.

ІІІ. Порядок роботи комісії

1. До складу комісії входять голова, заступник голови, секретар, працівники органів виконавчої влади з фізичної культури і спорту, освіти, громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, провідні тренери (за згодою).

2. Кількісний та персональний склад комісії затверджується наказом відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту.

3. До повноважень комісії належать:

розгляд матеріалів щодо надання спортивній школі відповідної категорії та їх аналіз;

перевірка поданих матеріалів;

прийняття рішень про надання категорії (або відмову в наданні категорії) спортивній школі.

4. Комісію очолює голова, який за посадою є заступником керівника органу виконавчої влади з фізичної культури і спорту з відповідного напряму діяльності.

5. Секретар комісії:

реєструє осіб, які беруть участь у засіданні комісії;

готує необхідні матеріали;

інформує членів комісії про дату, час і місце проведення засідання;

у 5-денний строк після засідання комісії оформляє протокол;

зберігає матеріали засідань комісії.

6. Засідання комісії є правомочним за наявності не менше ніж двох третин її членів.

Підставою для визнання правомочності засідання комісії є дані реєстрації її членів, що проводиться секретарем комісії до початку засідання. Реєструються також запрошені особи, які беруть участь у засіданні комісії.

7. Голова комісії може запрошувати на засідання представників органів виконавчої влади, профспілок, об’єднань роботодавців, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації (за згодою). Про їх присутність головуючий на засіданні комісії повідомляє під час відкриття засідання комісії.

8. Рішення комісії приймаються більшістю голосів присутніх членів шляхом відкритого голосування. У разі рівної кількості голосів голос голови комісії є вирішальним.

9. Про порядок денний та дату проведення засідання членам комісії повідомляється не пізніше ніж за 3 дні до засідання.

10. У разі потреби може скликатися позачергове засідання комісії, про що членам комісії повідомляється не пізніше ніж за 2 дні до визначеної дати засідання комісії.

11. Рішення комісії про надання (відмову в надані) відповідної категорії спортивній школі оформлюються протоколом, який підписується головуючим на засіданні.

12. У протоколі зазначаються: дата і місце проведення засідання; загальна кількість членів комісії та кількість присутніх на засіданні, список запрошених із зазначенням посад; питання порядку денного; прийняті рішення та результати голосування.

13. На підставі рішення комісії, викладеного у протоколі, у 10-денний строк з дня його отримання керівник відповідного органу виконавчої влади з фізичної культури та спорту приймає рішення про надання (відмову в наданні) відповідної категорії спортивній школі, про що видається відповідний наказ.

14. Спортивній школі, яка має вищу категорію з олімпійських видів спорту, наказом керівника Мінмолодьспорту України надається статус "спеціалізована".

15. У 10-денний строк після прийняття наказу відповідний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту видає спортивній школі свідоцтво про одержання категорії за формою згідно з додатком 3 до цього Положення.

16. У разі покращення рівня виконання вимог показників, яким повинна відповідати спортивна школа протягом строку дії наданої категорії, засновник (власник) спортивної школи або уповноважений ним орган може подати заяву до відповідного органу виконавчої влади про надання категорії вищого рівня.

17. Засновник (власник) спортивної школи або уповноважений ним орган за місяць до закінчення строку дії категорії може подати заяву та матеріали, зазначені у пункті 1 розділу ІІ цього Положення, для підтвердження категорії або її зміни.

Директор департаменту
олімпійського спорту


Н.Д. Уманець
Додаток 1
до Положення про надання
категорій спортивним школам
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАЯВА
про надання категорії


Додаток 2
до Положення про надання
категорій спортивним школам
(пункт 1 розділу ІІ)

ПОКАЗНИКИ
виконання вимог для одержання категорії спортивною школою


Додаток 3
до Положення про надання
категорій спортивним школам
(пункт 15 розділу ІІІ)

СВІДОЦТВО
про одержання категоріївгору