Документ z2182-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 09.12.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.01.2014. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.12.2013 N 1002
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 грудня 2013 р.
за N 2182/24714

Про внесення змін
до деяких нормативно-правових актів
Міністерства транспорту України

Відповідно до підпункту 4.9.52 підпункту 4.9 пункту 4
Положення про Міністерство інфраструктури України, затвердженого
Указом Президента України від 12 травня 2011 року
N 581 ( 581/2011 ), та з метою приведення нормативно-правових
актів у відповідність до законодавства України Н А К А З У Ю:
1. Внести до Правил реєстрації операцій зі шкідливими
речовинами на суднах, морських установках і в портах України,
затверджених наказом Міністерства транспорту України від 10 квітня
2001 року N 205 ( z0452-01 ), зареєстрованих у Міністерстві
юстиції України 28 травня 2001 року за N 452/5643, такі зміни:
1) у пункті 1.2 глави 1: абзац восьмий викласти в такій редакції: "Положення про капітана морського порту та службу капітана
морського порту, затверджене наказом Міністерства інфраструктури
України від 27 березня 2013 року N 190 ( z0632-13 ), зареєстроване
в Міністерстві юстиції України 18 квітня 2013 року за
N 632/23164;"; абзац дев'ятий викласти в такій редакції: "Положення про морські екологічні інспекції, затверджене
наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від
4 листопада 2011 року N 429 ( z1348-11 ), зареєстроване в
Міністерстві юстиції України 25 листопада 2011 року за
N 1348/20086."; абзац десятий виключити;
2) у пункті 1.5 глави 1 слова ", та інспекції державного
портового нагляду, які діють згідно з Положенням про Інспекцію
державного портового нагляду морського торговельного порту
України" виключити;
3) пункт 1.6 глави 1 викласти в такій редакції: "1.6. Державний контроль за дотриманням вимог цих Правил у
межах компетенції здійснюють Державна Азовська морська екологічна
інспекція, Державна Азовсько-Чорноморська екологічна інспекція,
Державна екологічна інспекція Північно-Західного регіону Чорного
моря.".
2. Внести до Положення про загін відомчої охорони
судноплавних шлюзів та Запорізького району гідротехнічних споруд,
затвердженого наказом Міністерства транспорту України від
16 лютого 2004 року N 89 ( z0268-04 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 2 березня 2004 року за N 268/8867,
такі зміни:
1) абзац другий пункту 2.5 глави 2 виключити;
2) у пункті 4.3 глави 4 слова та цифри "Положення про порядок
забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям
та іншими засобами індивідуального захисту, затвердженого наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
29.10.96 N 170 та зареєстрованого Міністерством юстиції України
від 18.11.96 за N 667/1692" замінити словами та цифрами "до
Положення про порядок забезпечення працівників спеціальним одягом,
спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту,
затвердженого наказом Державного комітету України з промислової
безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 24 березня 2008
року N 53 ( z0446-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України 21 травня 2008 року за N 446/15137, та Норм безплатної
видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів
індивідуального захисту працівникам загальних професій різних
галузей промисловості, затверджених наказом Державного комітету
України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду
від 16 квітня 2009 року N 62 ( z0424-09 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 12 травня 2009 року за N 424/16440.".
3. Державній інспекції України з безпеки на морському та
річковому транспорті забезпечити:
1) подання цього наказу в установленому порядку на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
2) оприлюднення цього наказу на офіційному сайті Міністерства
інфраструктури України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Демидовича Д.В.
Міністр В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної інспекції України
з безпеки на морському
та річковому транспорті Г.Соболевський
Заступник Міністра аграрної політики
та продовольства України В.М.Давиденко
Міністр екології
та природних ресурсів України О.А.Проскуряков
Голова Служби безпеки України О.Якименко
Заступник Міністра
внутрішніх справ України -
керівник апарату С.І.Лекарьвгору