Документ z2136-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.01.2013. Подивитися в історії? )

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

ВИХІДНІ ДАНІ
та техніко-економічні показники, необхідні для розрахунку двоставкових тарифів на надання послуг з централізованого опалення

Найменування показника

Одиниця виміру

Показник базового року

Усього

У тому числі

населення

бюджетні установи

інші споживачі

1. Теплове навантаження системи:

Гкал/г

опалення

- " -

вентиляції

- " -

2. Реалізація теплової енергії, усього

тис. Гкал

у тому числі:

опалення

- " -

вентиляції

- " -

3. Втрати теплової енергії під час транспортування розподільними мережами та в обладнанні

- " -

4. Теплова енергія, спожита на опалення

- " -

5. Витрати електроенергії на технологічні потреби

тис. кВт·г

6. Витрати води на технологічні потреби

тис. куб. метрів

7. Загальна опалювана площа будівель, в яких не встановлені прилади обліку

тис. кв. метрів

8. Вартість покупної теплової енергії

гривень/ Гкал

9. Вартість електроенергії в середньому за рік

гривень/ кВт·г

10. Вартість води для технологічних потреб

гривень/ куб. метр

11. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку

Гкал/ (кв. метр/ рік)

12. Питоме теплове навантаження системи опалення

Гкал/ (г/кв. метр)

________________________
(посадова особа)

_________________
(підпис)

_______________________
(ініціали та прізвище)

М. П.Директор
Департаменту економіки
систем життєзабезпеченняС.М. Старцева
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
03.12.2012  № 605

РОЗРАХУНОК
умовно-постійної та умовно-змінної частин витрат теплопостачального підприємства на послуги з централізованого опалення та двоставкових тарифів на послуги з централізованого опалення

Найменування показника

Одиниця виміру

Вартість, тис. гривень

середня

населення

бюджетні установи

інші споживачі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

усього

у тому числі

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

умовно-постійна частина


умовно-постійна частина

умовно-змінна частина

1. Плановані витрати з операційної діяльності (рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10)

тис. гривень

2. Планована виробнича собівартість теплової енергії для надання послуг з централізованого опалення

- " -

3. Прямі матеріальні витрати, усього

- " -

у тому числі:

електрична енергія на технологічні потреби

- " -

теплова енергія

- " -

вода на технологічні потреби

- " -

х

х

х

х

матеріали, запасні частини, комплектувальні вироби, напівфабрикати

тис. гривень

х

х

х

х

інші матеріальні витрати (хімічні реагенти, спецодяг, взуття, спеціальне харчування в межах діючих нормативів)

- " -

х

х

х

х

4. Прямі витрати на оплату праці

- " -

х

х

х

х

5. Інші прямі витрати, усього

- " -

х

х

х

х

у тому числі:

відрахування на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

- " -

х

х

х

х

амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних і нематеріальних активів виробничого призначення

- " -

х

х

х

х

6. Загальновироб-ничі витрати

тис. гривень

х

х

х

х

7. Собівартість надання послуги з централізованого опалення (рядок 2 + рядок 6)

8. Адміністративні витрати

- " -

х

х

х

х

9. Витрати на збут

- " -

х

х

х

х

10. Інші операційні витрати

- " -

х

х

х

х

11. Фінансові витрати

- " -

х

х

х

х

12. Повна собівартість надання послуги з централізованого опалення

- " -

13. Планований прибуток, усього

- " -

у тому числі:

здійснення капітальних вкладень (відрахування до резервних фондів спеціального призначення)

- " -

забезпечення прибутковості капіталу

- " -

14. Вартість надання послуги з централізованого опалення (рядок 12 + рядок 13)

тис. гривень

15. Обсяги споживання теплової енергії для централізованого опалення за показаннями приладів обліку

тис. Гкал

х

х

х

х

16. Теплове навантаження

Гкал/г

х

х

х

х

17. Одноставковий тариф на послуги централізованого опалення без податку на додану вартість:

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких встановлені прилади обліку (рядок 14/ : рядок 15)

гривень/ Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку (рядок 15 х питому норму)

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

18. Одноставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість:

х

х

х

х

х

х

х

х

для будинків, в яких встановлені прилади обліку

гривень/ Гкал

х

х

х

х

х

х

х

х

для житлових будинків, в яких не встановлені прилади обліку

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

19. Питоме теплове навантаження системи опалення

Гкал/г на 1 куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

20. Розрахункова норма витрат теплової енергії для опалення будинків, в яких не встановлені прилади обліку

Гкал/ (кв. метр/ рік)

х

х

х

х

х

х

х

х

21. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення без податку на додану вартість:

для будинків, в яких встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

річна (місячна) абонентська плата для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

22. Двоставковий тариф на послуги з централізованого опалення з податком на додану вартість:

для будинків, в яких установлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ (Гкал/г)

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

для будинків, в яких не встановлені прилади обліку:

річна (місячна) абонентська плата

гривень/ Гкал

х

х

х

х

річна (місячна) абонентська плата для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення

гривень/ Гкал

х

х

х

х

плата за обсяг теплової енергії, спожитої для систем централізованого опалення для населення

гривень/ куб. метр

х

х

х

х

х

х

х

хвгору