Документ z2121-12, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 17.05.2016, підстава - z0625-16

НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

29.11.2012  № 226


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2121/22433

{Наказ скасовано на підставі Наказу Національного агентства України з питань державної служби № 75 від 12.04.2016}

Про встановлення критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування

З метою оптимізації структури державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, розмежування посад державних службовців та посад працівників, які виконують функції з обслуговування, усунення з практики кадрової політики суперечностей при присвоєнні особам статусу державного службовця, визначення єдиної структури для категорії працівників, які виконують функції з обслуговування, відповідно до частини третьої статті 2 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу», з урахуванням підпунктів 1, 3 пункту 4 та пункту 8 Положення про Національне агентство України з питань державної служби, затвердженого Указом Президента України від 18 липня 2011 року № 769, НАКАЗУЮ:

1. Встановити критерії визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування (додаються).

2. Юридичному управлінню забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу».

Голова
Нацдержслужби України


В. Толкованов

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В.о. Голови Профспілки
працівників державних установ України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок
В. Коломієць


Ю.М. ПіжукО. Мірошниченко


Ю.М. Кулик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Нацдержслужби України
29.11.2012  № 226


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2012 р.
за № 2121/22433

КРИТЕРІЇ
визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування

1. Критерії визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, розроблені відповідно до вимог пункту чотирнадцять частини першої статті 1 та частини третьої статті 2 Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI «Про державну службу» (далі - Закон), постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 року № 937 «Про затвердження граничної чисельності працівників апарату центральних органів виконавчої влади», постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2011 року № 1184 «Про затвердження граничної чисельності працівників територіальних органів центральних органів виконавчої влади», наказу Міністерства праці України від 2 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 11 жовтня 1996 року за № 593/1618 (із змінами), наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 11 травня 2004 року № 105 «Міжгалузеві норми чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі (будівлі управлінь, конструкторські і проектні організації)» та Класифікатора професій ДК 003:2010, затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327.

2. Критеріями визначення переліку посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, є:

2.1. Зміст виконуваної за посадою роботи, який має бути безпосередньо та в переважній більшості (у співвідношенні до тривалості робочого часу) пов’язаний з:

виконанням робіт із матеріально-технічного та господарського обслуговування діяльності державних органів;

виконанням обов’язків секретаря і стенографіста, комп’ютерним набором тексту, роботою з копіювальною та розмножувальною технікою, із записами та опрацюванням цифрових даних;

виконанням технічних обов’язків із ведення архіву та бібліотеки, обліку і доставки документів та/або кореспонденції;

обслуговуванням, експлуатацією та керуванням транспортними засобами, технологічним устаткуванням;

комплексним обслуговуванням і ремонтом будинків, реставраційними та будівельно-монтажними роботами;

збереженням та охороною майна;

прибиранням та утриманням будинків та їх прилеглих територій, прибиранням службових приміщень, виконанням низькокваліфікованих робіт тощо.

2.2. Вимоги до освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня, зокрема з урахуванням таких мінімальних загальних вимог:

неповна вища освіта, освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст»;

професійно-технічна освіта;

повна загальна середня освіта.

3. Перелік посад працівників державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим та їх апарату, які виконують функції з обслуговування, визначається керівником державної служби цього органу або його апарату.

4. Підставою при застосуванні критеріїв для визначення переліку посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування, можуть бути:

документи - регламенти, директиви, методичні рекомендації, посібники, кваліфікаційні характеристики, посадові (службові) інструкції та профілі професійної компетентності посад державної служби, чинні нормативні документи, які визначають вимоги до змісту виконуваної за посадою роботи, спеціальні вимоги до досвіду роботи, вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування;

штатний розпис державного органу та його організаційна структура - організаційно-розпорядчі документи, що відображають співвідношення посад державної служби та посад працівників державного органу, які виконують функції з обслуговування;

система класифікації посад державної служби - поділ посад державної служби залежно від характеру та обсягу посадових обов’язків на групи та підгрупи відповідно до статті 6 Закону.

Заступник начальника
управління -
начальник відділу підготовки
та правової експертизи
проектів документів
Юридичного управління
Нацдержслужби УкраїниА. Заболотнийвгору