Документ z2120-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 21.11.2017, підстава - z1310-17

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

26.11.2013  № 4278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2013 р.
за № 2120/24652

{Розпорядження втратило чинність на підставі Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 3385 від 08.08.2017}

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України, що додаються.

2. Департаменту регулювання та нагляду за наданням фінансових послуг фінансовими компаніями забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Сектору зв’язків з громадськістю та протоколу забезпечити оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Бурмаку М.О.

Голова Комісії

Б. Візіров

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного комітету України

М.Ю. Бродський

В.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної
комісії, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків
фінансових послуг
16.11.2013 № 4278


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 грудня 2013 р.
за № 2120/24652

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України

1. Унести до Ліцензійних умов провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об'єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 24 червня 2004 року № 1225, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 липня 2004 року за № 927/9526, такі зміни:

1) доповнити розділ 3 новим пунктом такого змісту:

„3.24. Ліцензіат повинен мати власний веб-сайт (сторінку) в Інтернеті та оприлюднювати на ньому:

інформацію, розкриття якої передбачено статтею 12-1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, крім звітних даних, які складаються та подаються ліцензіатом до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства;

типові правила ФФБ та/або ФОН;

актуальну інформацію про ліцензіата та його відокремлені підрозділи (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу вказується в разі наявності такого коду), номер телефону, прізвище, ім'я по батькові керівника).”;

2) підпункт 1 пункту 4.1 розділу 4 викласти в такій редакції:

„1) інформаціюпро відокремлений підрозділ ліцензіата унесено до Державного реєстру фінансових установ. Для відокремленого підрозділу ліцензіатом видається копія ліцензії на зворотному боці якої зазначені найменування та місцезнаходження такого відокремленого підрозділу, завірені підписом керівника та печаткою ліцензіата;”.

2. Унести до розділу V Ліцензійних умов провадження діяльності з адміністрування фінансових активів для придбання товарів у групах, затверджених розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг від 9 жовтня 2012 року № 1676, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 жовтня 2012 року за № 1805/22117, такі зміни:

1) у пункті 5.4:

абзац другий викласти в такій редакції:

„інформацію, розкриття якої передбачено статтею 12-1 Закону України „Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, крім звітних даних, які складаються та подаються ліцензіатом до Нацкомфінпослуг відповідно до законодавства;”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

„актуальну інформацію про ліцензіата та його відокремлені підрозділи (найменування, місцезнаходження, код за ЄДРПОУ (для відокремленого підрозділу вказується в разі наявності такого коду), номер телефону, прізвище, ім'я по батькові керівника);”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„інформацію про дату створення та закриття кожної групи та кількість учасників у ній.”;

2) підпункт 1 пункту 5.8 викласти в такій редакції:

„1) інформація про такі відокремлені підрозділи має бути внесена до Реєстру. Для відокремленого підрозділу ліцензіатом видається копія ліцензії, на зворотному боці якої зазначені найменування та місцезнаходження такого відокремленого підрозділу, завірені підписом керівника та печаткою ліцензіата;”.

Заступник директора
департаменту регулювання
та нагляду за наданням
фінансових послуг
фінансовими компаніями

Ю. Берестовський


Протокол засідання Комісії
від 26.11.2013 № 102вгору