Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Запит, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка від 14.12.20121846/5
Документ z2105-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 01.10.2015, підстава - z0349-15

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

3.8.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

основний вид економічної діяльності;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі банкрутства;

{Абзац сьомий підпункту 3.8.5 пункту 3.8 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення.

3.8.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.8.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.9. У формі розширеного витягу зазначаються:

{Абзац перший пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.9.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.9.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.9.2 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.9.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвище, ім’я та по батькові розпорядника майна, санатора;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про юридичних осіб: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

{Абзац підпункту 3.9.3 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

3.9.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

прізвище, ім'я та по батькові керівника органу державної влади;

{Підпункт 3.9.4 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

3.9.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця у разі, якщо державна реєстрація фізичної особи -підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

{Підпункт 3.9.5 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

{Абзац десятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5  від 18.07.2014}

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі банкрутства;

{Абзац тринадцятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

{Абзац п'ятнадцятий підпункту 3.9.5 пункту 3.9 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

3.9.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.9.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.10. У формі вибіркового витягу зазначаються:

{Пункт 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.10.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дата та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.10.2 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

місцезнаходження юридичної особи;

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

3.10.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи.

3.10.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

3.10.6. На вибір запитувача:

відомості, передбачені підпунктами 3.9.3 - 3.9.5 пункту 3.9 цього розділу;

дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; тип змін, унесених реєстраційною дією.

{Абзац третій підпункту 3.10.6 пункту 3.10 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.10.7. Номер, дата та час формування витягу.

3.10.8. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.11. У формі витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначаються:

{Абзац перший пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.11.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.11.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, дату та час, на які є актуальними відомості, зазначені у витягу з Єдиного державного реєстру.

{Підпункт 3.11.2 пункту 3.11 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

3.11.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи.

3.11.4. Відомості про відокремлений підрозділ:

ідентифікаційний код;

повне найменування;

місцезнаходження;

види діяльності;

прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи на підставі довіреності, у тому числі підписувати договори;

дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу;

місцезнаходження реєстраційної справи юридичної особи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку;

дані про основний вид діяльності;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи;

відомості про закриття відокремленого підрозділу.

3.11.5. Номер, дата та час формування витягу.

3.11.6. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.12. Оформлення бланка витягу здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних з цього реєстру щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланка.

3.13. Витяг у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

{Пункт 3.13 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІV. Надання довідки та її оформлення

4.1. Довідка - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації щодо юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, що є актуальними на дату формування довідки або на дату, визначену запитувачем у запиті.

4.2. Довідка надається запитувачам державним реєстратором на підставі поданого запиту про надання довідки про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується, за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку з урахуванням вимог пунктів 1.9 - 1.11 розділу І цього Порядку, що містить один з критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:

{Абзац перший пункту 4.2 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

а) про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

б) про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

4.3. Державний реєстратор протягом п’яти робочих днів з дати отримання запиту про надання довідки надає довідку або повідомляє про відмову в її наданні у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит.

{Пункт 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

4.4. Державний реєстратор відмовляє у наданні довідки, якщо:

у запиті про надання довідки відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені пунктом 4.2 цього розділу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання довідки, або інформацію про внесення такої плати з використанням платіжних систем через мережу Інтернет, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі;

{Абзац третій пункту 4.4 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

назва, дата та номер документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, із зазначенням коду банку, через який здійснено таку плату, збігаються з документом, який уже зареєстровано в іншому запиті на отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

Разом із повідомленням про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у паперовій формі з підстав, наведених в абзаці другому цього пункту, або у разі внесення плати не в повному обсязі запитувачу повертається документ, що підтверджує внесення плати за отримання довідки.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

4.5. У формі довідки зазначаються:

4.5.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано довідку; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається довідка.

4.5.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

4.5.3. Запис про наявність (із зазначенням повного найменування та ідентифікаційного коду юридичної особи або прізвища, ім'я, по батькові фізичної особи) або відсутність відомостей у Єдиному державному реєстрі.

4.5.4. Запис про перебування юридичної особи у процесі припинення, про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізичної особи - підприємця у процесі провадження у справі про банкрутство, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення; юридична особа перебуває у процесі провадження у справі про банкрутство, санації або фізична особа - підприємець у процесі провадження у справі про банкрутство; юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи-підприємця припинено.

{Підпункт 4.5.4 пункту 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

4.5.5. Номер, дата та час формування довідки.

4.5.6. Відомості про особу, яка сформувала довідку.

4.6. Оформлення бланка довідки здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних з цього реєстру щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланка.

4.7. Довідка у паперовій формі підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою, а в електронній формі засвідчується електронним цифровим підписом державного реєстратора.

{Пункт 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

V. Надання відомостей з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних

5.1. Відомості з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді) для цілей бюро кредитних історій надаються технічним адміністратором Єдиного державного реєстру.

5.2. Порядок передачі бюро кредитних історій відомостей з Єдиного державного реєстру у вигляді бази даних, а також розмір плати за це та інші умови встановлюються Міністерством юстиції України та Бюро кредитних історій на підставі договору. Розмір зазначеної плати не може перевищувати розміру адміністративних витрат.

{Пункт 5.2 розділу V із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

VI. Надання відомостей на запит країн - учасників Європейського бізнес-реєстру

6.1. Надання відомостей про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з Єдиного державного реєстру на запити країн - учасників Європейського бізнес-реєстру забезпечується технічним адміністратором у порядку, визначеному відповідним договором, укладеним між технічним адміністратором та учасниками Європейського бізнес-реєстру.

6.2. Технічний адміністратор Єдиного державного реєстру щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним кварталом, надає розпоряднику Єдиного державного реєстру відомості про загальну кількість запитів, надісланих від учасників Європейського бізнес-реєстру, кількість наданих відповідей з наданими відомостями, загальну суму плати, отриманої за надання інформації з Єдиного державного реєстру.

VІІ. Надання відомостей на запити органів державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом

7.1. Органи державної влади у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом, одержують відомості з Єдиного державного реєстру, що не є відкритими для доступу на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру, у вигляді:

витягу;

довідки;

даних в електронному вигляді.

7.2. Витяг та/або довідка на письмовий запит органу державної влади надаються державним реєстратором на бланку встановленого зразка, що підписується ним і засвідчується його печаткою.

7.3. Запит про надання витягу та/або довідки (із зазначенням підстав для їх надання) подається на офіційному бланку відповідного органу державної влади за підписом керівника, або особи, що виконує його обов'язки, або особи, уповноваженої діяти від імені органу державної влади, або за формою, наведеною у додатках 2, 3 до цього Порядку.

Запит заповнюється з урахуванням вимог пунктів 1.9 - 1.11 розділу І цього Порядку.

{Абзац другий пункту 7.3 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

7.4. У запиті про надання витягу та/або довідки вказуються:

критерії, за якими необхідно здійснити пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі, відповідно до пункту 3.4 розділу ІІІ та пункту 4.2 розділу ІV цього Порядку;

вид надання відомостей (витяг (базовий, розширений, вибірковий, про відокремлений підрозділ юридичної особи) або довідка);

дата, станом на яку орган державної влади бажає отримати відомості (у разі потреби).

7.5. Якщо із запиту не вбачається, які саме відомості бажає отримати орган державної влади, надаються відомості з Єдиного державного реєстру в обсязі, передбаченому базовим витягом, які є актуальними на дату формування витягу.

7.6. Надання органам державної влади даних в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру здійснюється у порядку, передбаченому чинним законодавством.

7.7. Доступ суду загальної юрисдикції до відомостей Єдиного державного реєстру здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.8. Органи державної влади звільняються від плати за одержання за їх запитом відомостей з Єдиного державного реєстру, передбачених пунктом 7.1 цього розділу, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом.

VІІІ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру

{Назва розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

8.1. Безоплатний доступ до відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайт технічного адміністратора Єдиного державного реєстру шляхом пошуку та перегляду інформації про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з можливістю копіювання та роздрукування таких відомостей.

{Пункт 8.1 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

8.2. Пошук інформації на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру здійснюється за такими критеріями:

{Абзац перший пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

про юридичних осіб - за повним або скороченим найменуванням юридичної особи або ідентифікаційним кодом юридичної особи;

{Абзац другий пункту 8.2 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

про фізичних осіб - підприємців - за прізвищем, ім’ям, по батькові фізичної особи - підприємця або реєстраційним номером облікової картки платника податку (або серією та номером паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

8.3. На офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру та веб-сайті технічного адміністратора Єдиного державного реєстру відображаються такі відомості з Єдиного державного реєстру, що сформовані за критеріями пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбаченими пунктом 8.2 цього розділу:

8.3.1. Про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвища, імена, по батькові, дати обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації: відмітка про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, прізвища, імена та по батькові розпорядника майна, санатора;

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб, їх ідентифікаційні коди;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень);

{Підпункт 8.3.1 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом тридцять третім згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

8.3.2. Про органи державної влади і органи місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

8.3.3. Про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

{Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом третім згідно з Наказом Міністерства юстиції №  1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

види діяльності;

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України: дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі банкрутства;

{Абзац дванадцятий підпункту 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

{Абзац чотирнадцятий підпункту 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014}

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

дата відкриття виконавчого провадження щодо фізичної особи - підприємця (для незавершених виконавчих проваджень);

{Підпункт 8.3.3 пункту 8.3 розділу VIII доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1158/5 від 18.07.2014 - зміни набирають чинності з 06.11.2014}

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

{Пункт 8.3 розділу VIII в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5 від 27.06.2013}

ІХ. Надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді через Реєстраційний портал

9.1. Інформація з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді надається на підставі запиту про надання інформації з Єдиного державного реєстру в електронному вигляді у формі:вгору