Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Запит, Повідомлення, Форма типового документа, Довідка від 14.12.20121846/5
Документ z2105-12, попередня редакція — Редакція від 26.11.2013, підстава - z1897-13
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1846/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2105/22417

Про затвердження Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1283/5 від 27.06.2013
№ 2305/5 від 04.11.2013}

Відповідно до статті 7 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 19 серпня 2011 року № 2009/5 "Про організацію доступу до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23 серпня 2011 року за № 998/19736.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

4. Державній реєстраційній службі України (Єфіменко Л.В.):

4.1. Забезпечити приведення державним підприємством "Інформаційно-ресурсний центр" (Кирик Ю.Г.) програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців у відповідність до Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, до набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", але не раніше дня його офіційного опублікування, крім розділів III, IV Порядку надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого цим наказом, та додатків 2, 3 до цього Порядку, що набирають чинності через два місяці з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В. та голову Державної реєстраційної служби України Єфіменка Л.В.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної
реєстраційної служби України
М.Ю. Бродський


Л.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.12.2012  № 1846/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за № 2105/22417

ПОРЯДОК
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

{У тексті Порядку слова "державної податкової служби" у всіх відмінках замінено словами "доходів і зборів" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює механізм надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) (крім виписок з Єдиного державного реєстру, які надаються в обов’язковому порядку при проведенні реєстраційних дій відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців") з метою забезпечення органів державної влади, а також учасників цивільного обороту достовірною інформацією про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

1.2. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

1.3. Розпорядником Єдиного державного реєстру є Державна реєстраційна служба України (далі - Укрдержреєстр), яка забезпечує ведення та функціонування Єдиного державного реєстру.

1.4. Технічним адміністратором Єдиного державного реєстру є державне підприємство "Інформаційно-ресурсний центр" (далі - технічний адміністратор), яке:

здійснює заходи зі створення та супроводження програмного забезпечення Єдиного державного реєстру;

забезпечує надання доступу до Єдиного державного реєстру;

здійснює матеріально-технічне та технологічне забезпечення ведення Єдиного державного реєстру;

здійснює комплекс програмних, технологічних та організаційних заходів щодо забезпечення захисту інформації, яка міститься у Єдиному державному реєстрі, від несанкціонованого доступу;

забезпечує публікацію повідомлень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;

виконує інші функції, передбачені цим Порядком.

1.5. Користувачами Єдиного державного реєстру є:

Укрдержреєстр, структурні підрозділи головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, районних, міських (міст обласного значення), районних у містах, міжрайонних та міськрайонних управлінь юстиції, що забезпечують реалізацію повноважень Укрдержреєстру та мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу, одержують інформацію з Єдиного державного реєстру у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законодавством;

органи державної влади, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу та одержують дані в електронному вигляді з Єдиного державного реєстру відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

суди загальної юрисдикції, що мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу та одержують відомості з Єдиного державного реєстру відповідно до статті 22-1 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

державні нотаріальні контори, державні нотаріальні архіви, приватні нотаріуси, банки, які мають доступ до Єдиного державного реєстру через комп'ютерну мережу на підставі відповідних договорів з технічним адміністратором та одержують витяги з Єдиного державного реєстру відповідно при вчиненні ними нотаріальних дій та здійсненні ними банківських операцій.

1.6. Відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, є відкритими і загальнодоступними, за винятком реєстраційних номерів облікових карток платників податків, відомостей про відкриття та закриття рахунків, накладення та зняття арештів на рахунки та майно.

1.7. Відомості, що сформовані програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру, надаються у вигляді:

виписки з Єдиного державного реєстру (далі - виписка);

витягу з Єдиного державного реєстру (далі - витяг);

довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі інформації, яка запитується (далі - довідка);

бази даних (сукупність інформації Єдиного державного реєстру в електронному вигляді) для цілей бюро кредитних історій;

даних в електронному вигляді для органів державної влади у зв’язку із здійсненням ними повноважень, визначених законом;

повідомлень щодо внесення відомостей до Єдиного державного реєстру, що публікуються відповідно до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" в спеціалізованому друкованому засобі масової інформації;

інформації з Єдиного державного реєстру, що відображається на офіційному веб-сайті розпорядника Єдиного державного реєстру.

1.8. Виписки, витяги та довідки видаються незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та включають відомості, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

У разі відсутності відомостей в Єдиному державному реєстрі щодо юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру у відповідному полі виписки, витягу або довідки вноситься запис "відомості відсутні".

1.9. Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців подається юридичними або фізичними особами (їх уповноваженими представниками) (далі - запитувачі) у письмовій формі згідно з додатком 1 до цього Порядку особисто.

1.10. Запит про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 2) та запит про надання довідки про наявність або відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації, яка запитується (додаток 3) (далі - запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру), подаються запитувачами особисто або надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення.

1.11. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюються українською мовою машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень.

1.12. До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру надається документ (копія квитанції, виданої банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку), що підтверджує внесення плати за отримання відповідних відомостей.

1.13. Запити про надання відомостей з Єдиного державного реєстру реєструються державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор) у базі даних Єдиного державного реєстру.

1.14. До Єдиного державного реєстру щодо запитів про надання відомостей з Єдиного державного реєстру державним реєстратором вноситься така інформація:

дата та номер запиту, на підставі якого надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

повне найменування юридичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надаються відомості з Єдиного державного реєстру;

спосіб надходження запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру (особисто, поштовим відправленням);

дані про те, що відомості надаються представнику юридичної особи або фізичної особи - підприємця;

дані про те, що відомості надаються на запит органу державної влади;

назва документа, що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру.

Присвоєння запиту вхідного номера, фіксація дати та часу реєстрації запиту здійснюються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

1.15. Виписка, витяг та довідка виготовляються з використанням бланка, опис та порядок оформлення якого встановлюються Міністерством юстиції України.

1.16. Оформлення бланків виписки, витягу та довідки здійснюється програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру з використанням даних цього реєстру.

Оформленню підлягають лицьовий та зворотний боки бланків виписки, витягу та довідки.

1.17. Державний реєстратор за відсутності підстав для відмови в розгляді запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру у строк, визначений частиною четвертою статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", видає виписку, витяг та довідку особі, яка подала запит, або, у разі проставлення відповідної відмітки у запиті, надсилає їх поштовим відправленням.

1.18. Номер, дата та час видачі виписки, витягу, довідки, відомості про особу, яка сформувала виписку, витяг та довідку фіксуються автоматично програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру.

ІІ. Надання виписки та порядок її оформлення

2.1. Виписка надається державним реєстратором юридичним особам та фізичним особам - підприємцям (крім відомостей, що стосуються інших юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців) на підставі поданого у письмовій формі запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (додаток 1), який містить такі критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для її формування:

для юридичної особи - найменування та ідентифікаційний код юридичної особи;

для фізичної особи - підприємця - прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

2.2. Під час подання письмового запиту про надання виписки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу, відповідно до підпункту 1 пункту 2 Положення про прикордонний режим, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 липня 1998 року № 1147 (із змінами).

У разі подання запиту про надання виписки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім документа, що зазначений в абзаці першому цього пункту, документ, що підтверджує її повноваження.

2.3. Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання виписки надає (надсилає) виписку або направляє письмове повідомлення про відмову у наданні відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку.

2.4. Державний реєстратор відмовляє у наданні виписки, якщо:

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність юридичної особи за її місцезнаходженням;

у Єдиному державному реєстрі є запис про відсутність підтвердження відомостей про юридичну особу;

запит подано особою, яка не підтвердила на це повноваження;

у запиті про надання виписки відсутні відомості, передбачені абзацами другим і третім пункту 2.1 цього розділу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання виписки, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі.

2.5. У формі виписки зазначаються:

2.5.1. Найменування юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця.

2.5.2. Ідентифікаційний код юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

2.5.3. Місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи або місце проживання фізичної особи - підприємця.

2.5.4. Прізвища, імена, по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи або від імені фізичної особи - підприємця без довіреності, у тому числі підписувати договори, їх реєстраційні номери облікових карток платників податків.

2.5.5. Наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

2.5.6. Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа або відокремлений підрозділ юридичної особи чи фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи або відокремленого підрозділу юридичної особи чи місця проживання фізичної особи - підприємця.

2.5.7. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі:

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу або фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення.

2.5.8. Дата та час видачі виписки.

2.5.9. Запис про перебування юридичної особи у процесі припинення або фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, а також про припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця - у разі, коли юридична особа знаходиться у процесі припинення або фізична особа - підприємець знаходиться у процесі припинення підприємницької діяльності, юридичну особу або підприємницьку діяльність фізичної особи - підприємця припинено.

2.5.10. Відомості про особу, яка сформувала виписку.

2.6. Виписка підписується державним реєстратором і засвідчується його печаткою.

ІІІ. Надання витягу

3.1. Витяг - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідним критерієм пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.2. Одержання витягу здійснюється:

запитувачами на підставі запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку, поданого з урахуванням вимог пунктів 1.9, 1.10 розділу І цього Порядку;

користувачами Єдиного державного реєстру згідно з пунктом 1.5 розділу І цього Порядку.

3.3. З Єдиного державного реєстру надаються такі види витягів:

3.3.1. Базовий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.8 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.2. Розширений - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.9 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.3. Вибірковий - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців, передбачені пунктом 3.10 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.3.4. Про відокремлений підрозділ юридичної особи - документ, що сформований програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру за відповідними критеріями пошуку та містить відомості з Єдиного державного реєстру про відокремлений підрозділ юридичної особи, передбачені пунктом 3.11 цього розділу, які є актуальними на дату формування витягу або на дату, визначену запитувачем у запиті, або інформацію про відсутність таких відомостей у цьому реєстрі.

3.4. У запиті про надання витягу на вибір запитувача зазначаються один або декілька критеріїв пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі для його формування.

3.4.1. У запиті про надання базового, розширеного витягів зазначаються такі критерії пошуку:

про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).

3.4.2. У запиті про надання вибіркового витягу зазначаються такі критерії пошуку:

про юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи;

код основного виду економічної діяльності юридичної особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт);

дані про особу, яка обирається (призначається) до органу управління юридичної особи, уповноважену представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами: прізвище, ім’я, по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

дані про засновника (учасника) юридичної особи: прізвище, ім’я, по батькові та/або реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта - для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта); повне найменування юридичної особи та/або ідентифікаційний код юридичної особи;

про фізичних осіб - підприємців:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган доходів і зборів і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

код основного виду економічної діяльності фізичної особи - підприємця на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці України (район, населений пункт).

3.4.3. У запиті про надання витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи зазначаються такі критерії пошуку:

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи;

ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи.

3.5. Державний реєстратор протягом двох робочих днів з дати отримання запиту про надання витягу видає запитувачу довідку про вартість надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку або повідомляє у письмовій формі про відмову у його наданні.

3.6. Державний реєстратор відмовляє у наданні витягу, якщо:

у запиті про надання витягу відсутні критерії пошуку відомостей у Єдиному державному реєстрі, передбачені пунктом 3.4 цього розділу;

запитувачем не подано документ, що підтверджує внесення плати за отримання витягу, крім випадків, встановлених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", або плата внесена не в повному обсязі.

3.7. Витяг надається протягом робочого дня після надання документа, що підтверджує внесення плати за отримання витягу на підставі довідки про вартість витягу з Єдиного державного реєстру.

3.8. У формі базового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

3.8.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.8.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

3.8.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

основний вид економічної діяльності;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена у результаті перетворення;

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 3.8.3 пункту 3.8 розділу III доповнено новим абзацом чотирнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дані про перебування юридичної особи в процесі провадження у справі про банкрутство, санації;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

3.8.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене в разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення.

3.8.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

основний вид економічної діяльності;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про фізичну особу - підприємця - у разі, коли державна реєстрація фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дані про перебування фізичної особи - підприємця у процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

дата державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, а також підстава для її внесення.

3.8.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.8.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.9. У формі розширеного витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

3.9.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.9.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

3.9.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

повне та скорочене найменування юридичної особи англійською мовою у разі їх наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків;

місцезнаходження юридичної особи;

перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому числі прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, якщо засновник - фізична особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код юридичної особи, якщо засновник - юридична особа;

дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу), у тому числі частки кожного із засновників (учасників), та про дату закінчення його формування;

види діяльності;

відомості про органи управління юридичної особи;

прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори;

дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням);

{Підпункт 3.9.3 пункту 3.9 розділу III доповнено новим абзацом шістнадцятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

назва установчого документа;

дані про наявність відмітки про те, що юридична особа створюється та діє на підставі модельного статуту;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

дані про перебування юридичної особи у процесі провадження у справі про банкрутство, санації, зокрема відомості про розпорядника майна, санатора;

відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення;

відомості про строк, визначений засновниками (учасниками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа;

дані про юридичних осіб - правонаступників: повне найменування та місцезнаходження юридичних осіб - правонаступників, їх ідентифікаційні коди;

номер та дата розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, винесеного уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи;

інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою.

3.9.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи;

дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу;

дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у разі, коли державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи - підприємця була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";

дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення;

дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: повне найменування та місцезнаходження відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код;

відомості про перебування юридичної особи в процесі припинення;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких юридична особа перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи.

3.9.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи;

місце проживання;

види діяльності;

дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи - підприємця;

місцезнаходження реєстраційної справи;

відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України:

дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, доходів і зборів, Пенсійного фонду України, у яких фізична особа - підприємець перебуває на обліку;

дата надходження від органів доходів і зборів, Пенсійного фонду України до державного реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця із зазначенням прізвища, імені та по батькові посадової особи, яка підписала документ;

дані органів державної статистики про основний вид економічної діяльності фізичної особи - підприємця, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік;

дані Пенсійного фонду України про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності;

термін, до якого фізична особа - підприємець перебуває на обліку в органі доходів і зборів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місця проживання фізичної особи - підприємця;

дані про перебування фізичної особи - підприємця в процесі припинення підприємницької діяльності, банкрутства;

прізвище, ім'я, по батькові особи, яка призначена управителем майна фізичної особи - підприємця;

відомості про строк, визначений фізичною особою - підприємцем або спадкоємцем, опікуном, піклувальником чи управителем майна фізичної особи - підприємця, для заявлення кредиторами своїх вимог;

дата та номер запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для його внесення;

дата відміни державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичною особою - підприємцем, підстава для її внесення;

інформація про здійснення зв'язку з фізичною особою - підприємцем.

3.9.6. Номер, дата та час формування витягу.

3.9.7. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.10. У формі вибіркового витягу, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

3.10.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.10.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

3.10.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

організаційно-правова форма;

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

місцезнаходження юридичної особи;

статус відомостей про юридичну особу (підтвердження даних про юридичну особу, відсутність підтвердження даних про юридичну особу, відсутність юридичної особи за місцезнаходженням).

{Підпункт 3.10.3 пункту 3.10 розділу III доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2305/5 від 04.11.2013}

3.10.4. Відомості щодо органів державної влади і органів місцевого самоврядування як юридичних осіб:

повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності;

ідентифікаційний код юридичної особи;

місцезнаходження юридичної особи.

3.10.5. Відомості щодо фізичної особи - підприємця:

прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи.

3.10.6. На вибір запитувача:

відомості, передбачені підпунктами 3.9.3 - 3.9.5 пункту 3.9 цього розділу;

дані про реєстраційні дії: назва реєстраційної дії; дата та номер реєстраційної дії; прізвище, ім'я, по батькові посадової особи, що внесла до Єдиного державного реєстру запис про реєстраційну дію; місце проведення реєстраційної дії; зміни, унесені реєстраційною дією.

3.10.7. Номер, дата та час формування витягу.

3.10.8. Відомості про особу, яка сформувала витяг.

3.11. У формі витягу про відокремлений підрозділ юридичної особи, сформованого на дату, визначену запитувачем у запиті, зазначаються:

3.11.1. Відомості про дату та номер запиту, на підставі якого надано витяг; найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, на запит якої надається витяг.

3.11.2. Відомості про критерії, за якими здійснювався пошук відомостей у Єдиному державному реєстрі.

3.11.3. Відомості щодо юридичної особи:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код юридичної особи.

3.11.4. Відомості про відокремлений підрозділ:

ідентифікаційний код;вгору