Документ z2104-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 12.02.2016, підстава - z0200-16

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
14.12.2012 N 1845/5
( z2103-12 )
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 грудня 2012 р.
за N 2104/22416
{ Документ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
юстиції
N 359/5 ( z0200-16 ) від 09.02.2016 }
ЗМІНИ
до Порядку підготовки та оформлення рішень
щодо легалізації об'єднань громадян
та інших громадських формувань
( z0855-11 )

1. Пункт 1 викласти в такій редакції: "1. Цей Порядок розроблено відповідно до Законів України "Про
благодійництво та благодійні організації" ( 531/97-ВР ), "Про
професійних творчих працівників та творчі спілки" ( 554/97-ВР ),
"Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"
( 1045-14 ), "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ), "Про
організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх
діяльності" ( 5026-17 ), "Про торгово-промислові палати в Україні"
( 671/97-ВР ), "Про третейські суди" ( 1701-15 ), "Про асоціації
органів місцевого самоврядування" ( 1275-17 ), "Про кредитні
спілки" ( 2908-14 ) та інших нормативно-правових актів, що
регулюють питання створення, легалізації (реєстрації) та
функціонування громадських формувань, згідно з якими легалізація
(реєстрація) політичних партій та їх структурних утворень,
благодійних організацій, організацій роботодавців та їх об'єднань,
творчих спілок, професійних спілок, їх об'єднань, асоціацій
кредитних спілок, торгово-промислових палат, постійно діючих
третейських судів, територіальних осередків всеукраїнських творчих
спілок та інших громадських формувань (далі - громадські
формування) є обов'язковою і здійснюється шляхом їх легалізації
або реєстрації.".
2. У пункті 2 слова "громадських організацій, їх спілок та
об'єднань, громадських організацій," замінити словами "професійних
спілок, їх об'єднань, організацій роботодавців, їх об'єднань,".
3. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Відповідно до цього Порядку приймаються рішення стосовно
легалізації (реєстрації) громадських формувань; державної
реєстрації благодійних організацій; державної реєстрації творчих
спілок; легалізації на відповідність заявленому статусу
професійних спілок, їх об'єднань, взяття до уваги повідомлення
організації профспілки про належність до певної профспілки;
реєстрації політичних партій та їх структурних утворень;
легалізації первинних осередків політичних партій; державної
реєстрації організацій роботодавців та їх об'єднань; державної
реєстрації торгово-промислових палат; державної реєстрації
постійно діючих третейських судів; державної реєстрації асоціацій
органів місцевого самоврядування; державної реєстрації статутів
територіальних громад; державної реєстрації філій, відділень,
представництв всеукраїнських та міжнародних благодійних
організацій; державної реєстрації територіальних осередків
всеукраїнських творчих спілок; державної реєстрації асоціацій
кредитних спілок та інших громадських формувань; реєстрації
статуту Фонду соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань і статутів інших фондів
загальнообов'язкового державного соціального страхування;
реєстрації символіки професійних спілок, їх об'єднань, організацій
роботодавців, їх об'єднань, політичних партій, благодійних
організацій; реєстрації (державної реєстрації, погодження або
взяття до відома) змін до статутних документів громадських
формувань, взяття до відома інформації про зміни у складі керівних
органів громадських формувань; державної реєстрації змін до
положень, регламентів, списків третейських суддів постійно діючих
третейських судів; скасування запису про легалізацію (реєстрацію)
громадських формувань.".
4. У пункті 6 слова "громадських організацій, їх спілок та
об'єднань," замінити словами "професійних спілок, їх об'єднань,
організацій роботодавців, їх об'єднань,".
5. У пункті 8: абзац четвертий викласти в такій редакції: "про реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття
до відома) змін до статутних документів та видачу (у разі потреби)
нового свідоцтва про легалізацію (реєстрацію); про відмову у
реєстрації (державній реєстрації, погодженні або взятті до відома)
змін до статутних документів громадського формування;"; в абзаці восьмому слова "громадських організацій, їх спілок
та об'єднань," замінити словами "професійних спілок, їх об'єднань,
організацій роботодавців, їх об'єднань,".
6. У першому реченні пункту 16 після слів "громадського
формування" доповнити словами "(у разі, якщо його видача
передбачена законодавством)".
7. У першому реченні пункту 17 після слова "печаткою"
доповнити словами "легалізуючого органу".
8. Пункт 18 виключити.
9. У пунктах 19, 23, додатках 4, 5 слова "реєстрацію
(погодження або взяття до відома)" у всіх відмінках замінити
словами "реєстрацію (державну реєстрацію, погодження або взяття до
відома)" у відповідних відмінках.
В.о. директора Департаменту
взаємодії з органами влади С.В.Мартиненковгору