Документ z2099-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2013. Подивитися в історії? )

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2013  № 136


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2013 р.
за № 2099/24631

Про затвердження Порядку звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

Відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», підпункту 12 пункту 4 Положення про Державну інспекцію ядерного регулювання України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 403, пункту 2 Плану заходів стосовно імплементації рекомендацій та пропозицій місії МАГАТЕ «Комплексний огляд регулюючої діяльності» (IRRS), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2008 року № 1307-р (в редакції розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2013 року № 751-р), та з метою удосконалення нормативно-правової бази у сфері використання ядерної енергії НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації, що додається.

2. Управлінню безпеки поводження з РАВ (Кілочицька Т.П.):

забезпечити подання цього наказу в п’ятиденний строк на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

після державної реєстрації довести цей наказ до відома заінтересованих організацій.

3. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Голови Макаровську О.А.

Голова

О.А. Миколайчук

ПОГОДЖЕНО:

Міністр охорони здоров'я України

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Міністр екології
та природних ресурсів України


Р. Богатирьова


Е.А. Ставицький


А.А. Максюта


О.А. Проскуряков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної інспекції
ядерного регулювання України
28.11.2013 № 136


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2013 р.
за № 2099/24631

ПОРЯДОК
звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює критерії, вимоги та порядок звільнення майданчиків атомних електростанцій від регулюючого контролю після завершення робіт, що передбачені проектом зняття з експлуатації атомних електростанцій (далі - звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю), а також вимоги до видів та обсягів регулюючого контролю під час планування, реалізації та завершення робіт, пов’язаних зі звільненням майданчиків АЕС від регулюючого контролю.

1.2. У цьому Порядку наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

дозові критерії звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю (далі - дозові критерії) - очікувані ефективні дози опромінення для критичної групи населення після завершення робіт із зняття з експлуатації та звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю, які перевищують фонові значення рівнів опромінення;

завершення робіт із зняття з експлуатації АЕС, енергоблока (енергоблоків) АЕС - завершення робіт, передбачених проектом зняття з експлуатації АЕС або проектом зняття з експлуатації окремого енергоблока (енергоблоків) АЕС;

звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення регулюючого контролю (далі - звільнення від регулюючого контролю) - рішення про відсутність необхідності продовження здійснення регулюючого контролю на майданчику АЕС, яке приймається на етапі практичної діяльності, пов’язаної із завершенням зняття з експлуатації АЕС;

критична група населення - частина населення, яка за своїми статево-віковими, соціально-професійними умовами, місцем проживання та іншими ознаками отримує або може отримувати найбільші рівні опромінення від майданчика АЕС, звільненого від регулюючого контролю;

майданчик АЕС, що звільняється від регулюючого контролю - майданчик АЕС (або його частина), на якому проведено роботи, що передбачені проектом зняття з експлуатації, і до складу якого входять споруди, будівлі та земля, на якій вони розташовані;

наведена радіоактивність - радіоактивність  матеріалів, що виникає під дією опромінення їх нейтронами, які утворюються внаслідок реакції в ядерних реакторах;

обмежене звільнення від регулюючого контролю - звільнення майданчиків АЕС від певних видів регулюючого контролю;

повне звільнення від регулюючого контролю - звільнення майданчиків АЕС від усіх видів регулюючого контролю;

похідний рівень звільнення - величина, що використовується як критерій при проведенні безпосередніх вимірів радіаційних характеристик майданчика АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації і визначається з урахуванням застосованого методичного й апаратного забезпечення, а також встановленого дозового критерію звільнення;

регулюючий контроль - діяльність органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, що включає нормування, дозвільну діяльність та нагляд за дотриманням норм, правил і стандартів ядерної та радіаційної безпеки під час практичної діяльності на етапі зняття з експлуатації АЕС;

фонові рівні випромінювання майданчика АЕС - радіаційні характеристики майданчика за результатами базового обстеження  до початку будівництва АЕС;

суб’єкт діяльності - експлуатуюча організація, що здійснює діяльність згідно з проектом зняття з експлуатації АЕС в рамках ліцензії на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії, виданої Держатомрегулюванням України в установленому законодавством порядку на етапі зняття з експлуатації АЕС.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», «Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії», «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки», в Основних санітарних правилах забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832, Загальних положеннях безпеки атомних станцій, затверджених наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 19 листопада 2007 року № 162, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 січня 2008 року за № 56/14747, Державних гігієнічних нормативах «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97)», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 липня 1997 року № 208 та введених у дію постановою Головного державного санітарного лікаря України від 1 грудня 1997 року № 62.

1.3. Цей Порядок розроблено відповідно до Закону України «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» з урахуванням документа Міжнародного агентства з атомної енергії № WS-G-5.1 «Звільнення майданчиків від регулюючого контролю після завершення практичної діяльності».

1.4. Цей Порядок поширюється на майданчики АЕС, на яких здійснюється діяльність, пов’язана з плануванням, проведенням та завершенням робіт із зняття з експлуатації АЕС, остаточною метою яких є повне або обмежене звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю.

1.5. Цей Порядок не поширюється на майданчики АЕС, на яких здійснюється або здійснювалось втручання, та на державне спеціалізоване підприємство «Чорнобильська АЕС».

1.6. Звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю здійснюється у формі звільнення від регулюючого контролю шляхом припинення. Звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю може бути повним або обмеженим.

1.7. Звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю здійснюється Держатомрегулюванням України за погодженням з МОЗ України.

1.8. Радіоактивні матеріали, що утворюються під час провадження діяльності із зняття з експлуатації АЕС, звільняються від регулюючого контролю відповідно до Порядку звільнення радіоактивних матеріалів від регулюючого контролю у рамках практичної діяльності, затвердженого наказом Державного комітету ядерного регулювання України від 1 липня 2010 року № 84, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2010 року за № 718/18013.

Будівлі, споруди та обладнання, де виявлена наведена радіоактивність під час здійснення діяльності із зняття з експлуатації АЕС, не звільняються від регулюючого контролю.

1.9. Діяльність зі звільнення від регулюючого контролю майданчиків АЕС, на території яких є будівлі, споруди та обладнання, розпочинається після видалення поверхневого радіоактивного забруднення, що знімається.

ІІ. Загальні вимоги до звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю

2.1. Майданчик АЕС підлягає повному звільненню від регулюючого контролю, якщо у результаті діяльності із зняття АЕС з експлуатації на майданчику АЕС досягнуто радіаційні характеристики, які відповідають значенням фонових рівнів випромінювання майданчика АЕС, або одночасно виконуються такі вимоги:

1) очікувана річна ефективна доза опромінення для будь-якої особи з критичної групи населення за всіх прогнозованих сценаріїв, ймовірність реалізації яких більше  1·10-2 рік-1, не перевищує 0,01 мЗв·рік-1;

2) очікувана річна ефективна доза опромінення для будь-якої особи з критичної групи населення за малоймовірних сценаріїв, ймовірність реалізації яких менше 1·10-2 рік-1, не перевищує 1 мЗв·рік-1, а річна еквівалентна доза опромінення внаслідок забруднення шкіри - 50 мЗв·рік-1;

3) колективна річна ефективна доза опромінення в результаті звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю не перевищує 1 люд.-Зв або доведено, що звільнення є найкращим рішенням щодо оптимізації протирадіаційного захисту.

2.2. Обмежене звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю застосовується, коли за результатами радіаційного контролю кінцевого стану майданчик АЕС має радіаційні характеристики, які формують очікувану сумарну річну ефективну дозу опромінення на будь-яку особу з критичної групи населення, яка не перевищує 0,08 мЗв·рік-1, та  доведено, що обмежене звільнення є оптимальнішим для повторного використання майданчика з точки зору оптимізації протирадіаційного захисту.

2.3. Реалізація заходів з оптимізації протирадіаційного захисту не вимагається, якщо доведено, що річна індивідуальна доза опромінення будь-якої особи з критичної групи населення не перевищує 0,01 мЗв·рік-1.

2.4. При визначенні очікуваних сумарних річних ефективних доз опромінення на будь-яку особу з критичної групи населення враховуються усі можливі шляхи і реалістичні сценарії опромінення, які властиві майданчику АЕС після звільнення від регулюючого контролю. При розробленні сценаріїв має бути враховано всі потенційні види землекористування та діяльності людини з урахуванням варіантів подальшого використання майданчиків, у тому числі розміщення промислових підприємств, постійне проживання населення, ведення сільськогосподарської діяльності, створення рекреаційних зон тощо.

2.5. При обґрунтуванні відповідності вимогам звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю суб’єкт діяльності виконує радіологічне обстеження майданчика АЕС з метою отримання відомостей про рівень та характер радіоактивного забруднення цього майданчика з урахуванням його особливостей.

2.6. У випадку, якщо для існуючих АЕС відсутні відомості про фонові рівні випромінювання майданчика АЕС до початку будівництва, суб’єкт діяльності використовує радіаційні характеристики прилеглих майданчиків, які за своїми фізичними, хімічними, геологічними, радіаційними та біологічними характеристиками є подібними до майданчика, на якому розміщено АЕС.

При цьому на таких майданчиках повинні бути відсутні об’єкти, що використовують ядерні та радіаційні технології у своїй діяльності.

2.7. З метою обґрунтування відповідності майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю, критеріям звільнення суб’єкт діяльності за погодженням з МОЗ України та Держатомрегулюванням України може встановити похідні рівні від зазначених у цьому Порядку дозових критеріїв звільнення для конкретних майданчиків АЕС та конкретних умов їх повторного використання, зокрема: рівні поверхневого радіоактивного забруднення, потужність дози зовнішнього випромінювання тощо. При обґрунтуванні таких похідних рівнів доводиться, що за всіх умов повторного використання не будуть перевищені значення дозових критеріїв звільнення, встановлених цим Порядком.

ІІІ. Порядок звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття з експлуатації

3.1. Суб’єкт діяльності обґрунтовує відповідність майданчика АЕС, який звільняється від регулюючого контролю, критеріям та вимогам, установленим цим Порядком.

Для обґрунтування звільнення майданчиків АЕС від регулюючого контролю застосовуються розрахунки, вимірювання, лабораторні дослідження відповідно до стандарту суб’єкта діяльності, галузевої або міжгалузевої методики, які погоджені з МОЗ України, Держатомрегулюванням України та з уповноваженими органами метрології та стандартизації.

Вимірювання проводяться повіреними (каліброваними) в установленому порядку засобами вимірювальної техніки в атестованих (акредитованих) лабораторіях відповідно до чинного законодавства.

3.2. Для отримання рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю суб’єкт діяльності подає до Держатомрегулювання України заяву та документи, що обґрунтовують відповідність майданчика АЕС критеріям та умовам звільнення, встановленим цим Порядком.

У заяві зазначаються відомості про:

заявника - найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, прізвище, ім’я та по батькові керівника;

географічні координати місця розташування майданчика АЕС;

радіаційні характеристики;

дозові критерії або похідні рівні, згідно з якими здійснюється звільнення від регулюючого контролю.

3.3. Документи з обґрунтуванням звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю (далі - документи обґрунтування) мають містити інформацію про:

перелік робіт, які здійснювались на майданчику АЕС згідно з проектом зняття з експлуатації, в частині звільнення цього майданчика від регулюючого контролю;

перелік радіаційних характеристик  майданчика АЕС (потужність експозиційної дози (далі - ПЕД), щільність поверхневого радіоактивного забруднення, концентрація радіоактивних аерозолів у повітрі тощо);

результати вимірювань та розрахунків, що підтверджують відповідність радіаційних характеристик майданчика АЕС критеріям звільнення;

методики відбору проб та проведених вимірювань і розрахунків із зазначенням відомостей про їх затвердження, атестацію та апробацію;

перелік контрольно-вимірювальних приладів, що застосовувались для визначення ПЕД, активності, щільності поверхневого забруднення, концентрації радіоактивних аерозолів у повітрі, із зазначенням відомостей про атестацію та повірку цих приладів, акредитацію лабораторій на проведення таких вимірювань;

обґрунтовані варіанти подальшого безпечного використання майданчика АЕС (у випадку обмеженого звільнення).

3.4. До документів обґрунтування суб’єктом діяльності додаються:

копії документів дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на етапі зняття з експлуатації;

програма  забезпечення якості або витяги з неї, які характеризують заходи і методи, що забезпечують впевненість у тому, що майданчик АЕС може бути звільнено від регулюючого контролю з дотриманням норм, правил і стандартів з ядерної та радіаційної безпеки;

стандарти суб’єкта діяльності, галузеві або міжгалузеві методики, які погоджені з МОЗ України, Держатомрегулюванням України та уповноваженими органами метрології та стандартизації.

3.5. Під час розгляду заяви про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю Держатомрегулювання України може залучати представників МОЗ України для проведення інспекційних перевірок та проводити незалежні лабораторні дослідження із залученням експертних організацій.

3.6. Суб’єкт діяльності обґрунтовує можливість звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю після завершення робіт із зняття АЕС.

3.7. Рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю приймається на підставі позитивних висновків:

державної експертизи з ядерної та радіаційної безпеки заяви та документів обґрунтування;

державної санітарно-епідеміологічної експертизи заяви та документів обґрунтування, яка виконується згідно з Порядком проведення державної санітарно- епідеміологічної експертизи, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров’я України від 9 жовтня 2000 року № 247, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 січня 2001 року за № 4/5195 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 березня 2006 року № 120);

результатів інспекційних перевірок, незалежних лабораторних досліджень (у разі їх проведення).

3.8. Строк розгляду заяви та документів про звільнення від регулюючого контролю не повинен перевищувати 60 робочих днів з дня отримання Держатомрегулюванням України повного комплекту документів, включаючи час на проведення інспекційної перевірки.

У разі необхідності перевірки повноти і достовірності відомостей, що містяться в поданих документах, строк розгляду може бути продовжений до 90 робочих днів, включаючи час на проведення інспекційної перевірки. У випадках виникнення обставин, що зумовлюють необхідність проведення додаткової перевірки, Держатомрегулювання України може встановлювати інший строк, який не повинен перевищувати шести місяців.

3.9. За результатами розгляду заяви Держатомрегулювання України приймає рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю, в якому зазначаються:

дозові критерії звільнення з урахуванням запланованого майбутнього використання майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю;

похідні рівні, які відображають кінцевий стан майданчика АЕС, що звільняється від регулюючого контролю;

можливі варіанти подальшого безпечного використання майданчика АЕС;

дата звільнення;

періодичність перевірки виконання умов звільнення;

у випадку обмеженого звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю в рішенні визначається обсяг регулюючих вимог до повторного використання майданчика АЕС, надається інформація щодо необхідності застосування певних видів регулюючого контролю, зокрема отримання ліцензії у сфері використання ядерної енергії, надання періодичних звітів про стан радіаційної безпеки, види та обсяг радіаційного контролю тощо, а також встановлюється періодичність перевірки виконання зазначених вимог.

3.10. Держатомрегулювання України приймає негативне рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю та надає заявнику лист з обґрунтуванням цього рішення у разі:

подання неповного комплекту документів, зазначених у цьому розділі;

виявлення в документах, поданих заявником, недостовірної інформації.

У разі прийняття Держатомрегулюванням України негативного рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю суб’єкт діяльності після усунення виявлених порушень та недоліків повторно подає заяву для отримання рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю з дотриманням вимог, зазначених у цьому розділі.

Розгляд повторно поданої заяви та прийняття рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю здійснюється у порядку та строки, визначені у цьому Порядку.

Негативне рішення про звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю може бути оскаржене заявником у судовому порядку.

IV. Регулюючий контроль за звільненням майданчиків АЕС

4.1. Суб’єкт діяльності планує та демонструє діяльність, пов’язану зі звільненням майданчика АЕС від регулюючого контролю, у концепції зняття з експлуатації АЕС.

Концепція зняття з експлуатації АЕС містить таку інформацію щодо звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю:

варіант звільнення від регулюючого контролю - повне або обмежене звільнення та обґрунтування, що обраний варіант звільнення є найбільш оптимальним щодо оптимізації протирадіаційного захисту при повторному використанні майданчика АЕС;

дозові критерії, які характеризують кінцевий стан майданчика АЕС після завершення робіт із зняття з експлуатації;

похідні рівні звільнення;

наявність або стан розробки стандартів суб’єкта діяльності, галузевих або міжгалузевих методик, які будуть застосовані в процесі звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю;

перелік робіт, які планується здійснити в рамках зняття з експлуатації з метою приведення майданчика АЕС в стан відповідно до обраних дозових критеріїв та похідних рівнів;

плани майбутнього використання обладнання, споруд, будівель АЕС, а також території, на якій вона розміщена.

Під час періодичних переглядів концепції зняття з експлуатації АЕС інформація щодо звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю деталізується та уточнюється.

4.2. Під час розробки проекту зняття з експлуатації АЕС розробляється план звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю з розширеною та уточненою інформацією згідно з пунктом 4.1 цього розділу.

Вимоги до структури та змісту плану звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю розробляються суб’єктом діяльності та узгоджуються з Держатомрегулюванням України.

4.3. При повному або обмеженому звільненні майданчика АЕС від регулюючого контролю ліцензія на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на етапі зняття з експлуатації анулюється у порядку, встановленому законодавством.

4.4. Якщо за результатами реалізації плану звільнення майданчика АЕС від регулюючого контролю не досягнуто запланованих дозових критеріїв (похідних рівнів) щодо повного або обмеженого звільнення майданчика АЕС, суб’єкт діяльності забезпечує безпеку цього майданчика в рамках ліцензії на право провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії на етапі зняття з експлуатації АЕС до прийняття інших регулюючих рішень (розробка та впровадження додаткових заходів з метою досягнення критеріїв для повного або обмеженого звільнення, обґрунтування критеріїв для обмеженого звільнення, якщо неможливо досягти дозових критеріїв для повного звільнення).

4.5. У випадку, якщо від регулюючого контролю звільняється частина майданчика АЕС (енергоблок чи енергоблоки), а на іншій частині майданчика АЕС планується розміщення або розміщені енергоблоки на етапах життєвого циклу ядерної установки - будівництво, введення в експлуатацію, експлуатація чи зняття з експлуатації, звільнений від регулюючого контролю майданчик залишається в межах санітарно-захисної зони цієї АЕС.

Повторне використання звільненого майданчика АЕС (частини майданчика) забезпечується відповідно до вимог Основних санітарних правил забезпечення радіаційної безпеки України, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 2 лютого 2005 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 552/10832.

4.6. При обмеженому звільненні майданчика АЕС від регулюючого контролю Держатомрегулювання України з періодичністю, зазначеною у рішенні, здійснює перевірку виконання умов звільнення.

4.7. Суб’єкт діяльності забезпечує збір, обробку, документування та збереження інформації, що стосується підготовки, реалізації та завершення робіт, пов’язаних зі звільненням майданчика АЕС від регулюючого контролю, відповідно до законодавства.

Начальник Управління
безпеки поводження
з РАВ - державний інспекторТ.П. Кілочицькавгору