Документ z2066-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 31.12.2013. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

21.11.2013  № 22-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2013 р.
за № 2066/24598

Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року № 4-4

Відповідно до пунктів 9, 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Унести до постанови правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року № 4-4 “Про затвердження Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 року за № 146/14837, такі зміни:

у заголовку та пункті 1 постанови слова “середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески” замінити словами “середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески”.

2. Затвердити Зміни до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 01 лютого 2008 року № 4-4, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 лютого 2008 року за № 146/14837, що додаються.

3. Юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови правління Пенсійного фонду України Никитенко В.С.

В. о. Голови правління

В.О. Кравчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Міністр доходів і зборів України

Голова Державної служби статистики України

Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України

Заступник Мінстра фінансів України

Заступник Міністра соціальної політики України -
керівник апаратуС.М. КондрюкО. Мірошниченко

О.В. Клименко

О.Г. Осауленко


А.А. Максюта

С. Рибак


В. Коломієць
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
21.11.2013  № 22-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 грудня 2013 р.
за № 2066/24598

ЗМІНИ
до Порядку визначення показників середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії

1. У заголовку слова “середньої заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески” замінити словами “середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески”.

2. У пункті 1.1 розділу 1 слова “заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні” замінити словами “заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески,”.

3. У розділі 3:

пункт 3.1 доповнити словами “за інформацією Міністерства доходів і зборів України, наданою в порядку обміну інформацією між цими органами”;

у пункті 3.2:

абзац другий викласти у такій редакції:

“дані звітності страхувальників про заробітну плату (дохід), на яку нараховується єдиний внесок, та середньооблікову чисельність штатних працівників, зайнятих на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та у фізичних осіб - підприємців”;

в абзаці третьому слова “Пенсійного фонду України” замінити словами “Міністерства доходів і зборів України”.

Начальник
юридичного управління


Т. Рябцевавгору