Документ z2060-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 03.04.2018, підстава - z0373-18

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.12.2012  № 759


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 грудня 2012 р.
за № 2060/22372

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 151 від 20.03.2018}

Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві і садівництві, форм звітності та внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19.06.2012 № 365

Відповідно до пунктів 5, 7, 8, 9 Порядку справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 року № 587 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 02 квітня 2012 року № 285), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва.

1.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів.

1.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід.

2. Затвердити такі форми звітності, що додаються:

2.1. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем.

2.2. Звіт про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва камери швидкого заморожування.

3. Внести до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 19 червня 2012 року № 365 "Про затвердження нормативів, у межах яких проводиться компенсація у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, форм звітності та переліку механізмів і техніки", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 липня 2012 року за № 1114/21426, такі зміни:

3.1. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню ягідних насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення, затверджені зазначеним наказом, викласти у новій редакції, що додаються.

3.2. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат по закладенню плодових насаджень та догляду за ними до вступу у плодоношення без врахування проектних робіт та краплинного зрошення (маточні насадження), затверджені зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.

3.3. Нормативи, у межах яких проводиться компенсація витрат із встановлення систем краплинного зрошення на виноградних та плодово-ягідних насадженнях, затверджені зазначеним наказом, викласти в новій редакції, що додаються.

3.4. Форму акта про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат, затверджену наказом, викласти у новій редакції, що додається.

3.5. Пункт 2 розділу III Переліку механізмів та техніки для проведення технологічних операцій у виноградарстві, садівництві і хмелярстві, нового обладнання для сублімаційного висушування фруктів, модернізації холодильного та газового режимів зберігання у реконструйованих холодильниках, що підлягають компенсації, затвердженого зазначеним наказом, доповнити новими абзацами такого змісту:

"контурні обрізчики;

машини для механічного проріджування зав'язі;

системи заповнення обприскувача робочою рідиною;

універсальні агрегати для обробітку міжрядь.".

4. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Перший заступник Міністра

І.Ю. Бісюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.12.2012  № 759

НОРМАТИВИ,
у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво холодильників з регульованим газовим середовищем та ємністю від 500 тонн для зберігання столових сортів винограду та плодів власного виробництва

Ємність холодильника*, тонн

Нормативи на обладнання з монтажем

Проектні роботи, тис.грн

вартість споруди (фундамент, будівля, інженерне забезпечення тощо), тис.грн

вартість обладнання РГС, тис.грн

ємність камери зберігання, тонн

вартість камери зберігання (сендвіч, двері, ізоляція підлоги), тис.грн

вартість повітроохолоджувачів у холодильній камері, тис.грн

допустима кількість камер

вартість холодильного обладнання без повітроохолоджувачів, тис.грн

500

2800

1326

100

227

71

2 - 5

700

283,7

150

299

101

200

372

135

250

429

172

1000

5180

2257

100

221

70

4 - 10

1257

313,6

150

297

101

200

369

134

250

425

169

2000

8500

3038

100

219

70

8 - 16

1965

373,5

150

295

100

200

365

134

250

421

165

5000

17980

6325

100

215

69

20 - 40

3350

539,3

150

294

100

200

362

133

250

417

162

__________
* У разі будівництва суб'єктом господарювання у звітному році більше одного холодильника з регульованим газовим середовищем розмір компенсації нараховується на загальну потужність.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.12.2012  № 759

НОРМАТИВИ,
у межах яких проводиться компенсація витрат на придбання ліній товарної обробки плодів

Ємність холодильника, тис. тонн

Нормативи на обладнання з монтажем

продуктивність лінії сортування, тонн/год.

кількість параметрів сортування

вартість сортувальної лінії, тис.грн

допустима кількість ліній сортування, штук

лінія пакування в пакети, тис.грн

лінія пакування та палетування, тис.грн

1,5 - 4,0

від 2,5

від 2

2380

1

 

 

4,1 - 8,0

від 5,5

від 3

2820

1

1110

2965

понад 8,1*

від 8,5

від 3

3690

1 (на 7,5 тис. тонн)

1110

6540

__________
* До лінії пакування та палетування обов'язково входить обладнання для пакування яблук на підложці, від 4 автоматичних укладальників на піддони, машини для вибірки палет, пересувної платформи, обв'язувальної машини, конвеєрів.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.12.2012  № 759

НОРМАТИВИ,
у межах яких проводиться компенсація витрат на будівництво камер швидкого заморожування плодів і ягід

Мінімальна площа насаджень*, га

Тунелі заморозки

Камера для зберігання**

Проектні роботи, тис.грн

вартість усього, тис.грн

вартість тунелю, тис.грн

холодильна потужність, кВт

вартість холодильного обладнання, тис.грн

мінімальний об'єм камер, м-3

вартість камер з холодильною установкою, тис.грн

від 20

4600

1670

від 150

2930

850

750

85

від 30

5420

2040

від 250

3380

1275

1120

від 40

7775

2375

від 350

5400

1700

1500

від 45

8380

2680

від 550

5700

2125

1870

__________
* Ягідні кущові, суниця, вишня, слива.
** Розрахунок нормативного обсягу компенсації нараховується на фактично збудовані камери.

Директор
Департаменту землеробства


О.А. Демидов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
11.12.2012  № 759


ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова комісії
___________________________
(підпис)                    (ініціали, прізвище)


М.П.

ЗВІТ
про результати виїзної перевірки, проведеної комісією після завершення будівництва холодильника з регульованим газовим середовищем

__________________________________________________________
(найменування (прізвище, ім'я, по батькові) суб'єкта господарювання, область, район)

Відповідно до наказу Мінагрополітики України від "_" ____ 2012 року № _ комісією в складі
представників:

_____________________________________________________
(посада)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________________________
(посада)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________________________
(посада)

_________________
(ініціали, прізвище)

за участю суб'єкта господарювання (його уповноваженого представника):

_____________________________________________________
(посада)

_________________
(ініціали, прізвище)

_____________________________________________________
(посада)

_________________
(ініціали, прізвище)

склали звіт про наступне:

Технологічні та вартісні показники холодильника з регульованим газовим середовищем, що вводиться в екплуатацію, відображені в таблиці

Ємність холодильника, тонн

Споруда

Обладнання РГС

Камери зберігання

Повітроохолоджувачі в камері

Холодильне обладнання без повітроохолоджувачів

Проектні роботи, тис.грн

Загальна вартість, тис.грн

зовнішні розміри, м (l x n)

вартість, тис.грн

виробник, країна

продуктивність генератора азота, м-3/год

продуктивність адсорбера, м-3/добу

вартість, тис. грн

розміри, м (l x n x h)

ємність, тонн

вартість, тис. грн

виробник, країна

потужність, кВт

вартість, тис. грн

виробник, країна

потужність, кВт

вартість, тис.грн

Члени комісії:

________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

________
(підпис)

____________________
(ініціали, прізвище)

Суб'єкт господарювання
(його уповноважений представник):


________
(підпис)


____________________
(ініціали, прізвище)


М.П. суб'єкта господарювання
(за наявності)
вгору