Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав
Наказ Міністерства юстиції України; Мінагрополітики України; Регламент, Структура, Форма типового документа, Журнал від 03.12.20121779/5/748
Документ z2056-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 19.08.2014, підстава - z0933-14

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

03.12.2012  № 1779/5/748


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2012 р.
за № 2056/22368

Про деякі питання забезпечення інформаційної взаємодії органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, та органу державної реєстрації прав

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1283/5/291 від 05.08.2014}

Відповідно до статті 9 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" та пункту 9 Порядку надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані речові права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2012 року № 118, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити такі, що додаються:

Регламент надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру;

Регламент надання на запити державного реєстратора прав на нерухоме майно інформації про земельні ділянки.

2. Визначити, що інформаційні файли, що використовуються для надання інформації, зазначеної в пункті 1 цього наказу, формуються та передаються у форматі XML-файлів.

3. Суб’єктами інформаційної взаємодії відповідно до цього наказу є Держземагентство України та Укрдержреєстр.

4. Державному підприємству "Центр державного земельного кадастру" (Тарнопольський А.В.) та державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.):

здійснювати технічну підтримку інформаційної взаємодії між Держземагентством України та Укрдержреєстром;

до набрання чинності Законом України "Про Державний земельний кадастр" та Законом України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" забезпечити технічну та технологічну можливість надання інформації про зареєстровані земельні ділянки та про зареєстровані права на них відповідно до цього наказу.

5. Суб’єктам інформаційної взаємодії, державному підприємству "Центр державного земельного кадастру", державному підприємству "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України провести дослідну експлуатацію інформаційної взаємодії між Держземагентством України та Укрдержреєстром протягом двох місяців з дня набрання чинності цим наказом.

6. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра юстиції України - Ворону Д.М. та заступника Міністра аграрної політики та продовольства України - Сеня О.В.

8. Цей наказ набирає чинності з 01 січня 2013 року, крім пункту 5, який набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр юстиції

О. Лавринович

Міністр аграрної політики
та продовольства


М. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України
Л.В. Єфіменко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
03.12.2012  № 1779/5/748


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 грудня 2012 р.
за № 2056/22368

РЕГЛАМЕНТ
надання інформації про зареєстровані земельні ділянки органу державної реєстрації прав та про зареєстровані права на земельні ділянки органу, що здійснює ведення Державного земельного кадастру

1. Цей Регламент визначає порядок та процедуру інформаційної взаємодії при наданні Укрдержреєстром інформації про зареєстровані речові права на земельні ділянки Держземагентству України та наданні Держземагентством України до Укрдержреєстру інформації про зареєстровані земельні ділянки (далі - інформаційний обмін), форми журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів.

2. У цьому Регламенті терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про Державний земельний кадастр" та "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", інших нормативно-правових актах, прийнятих відповідно до них.

3. Інформаційна взаємодія здійснюється телекомунікаційними каналами зв’язку загального користування із застосуванням криптографічного захисту інформації та з використанням електронного цифрового підпису.

4. Інформаційні файли про зареєстровані земельні ділянки формуються за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру за структурою, визначеною у додатку 1 до цього Регламенту. Інформаційні файли про зареєстровані речові права на земельну ділянку формуються за допомогою програмного забезпечення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав) за структурою, визначеною у додатку 2 до цього Регламенту.

5. Інформаційні файли / файли повідомлень про помилку при формуванні перевіряються за XSD-схемою. При перевірці таких файлів суб’єкти інформаційної взаємодії повинні користуватися єдиною версією XSD-схеми.

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}

6. Інформаційний файл про зареєстровані земельні ділянки, що містить відомості про зареєстровані протягом дня земельні ділянки, зміни/виправлення, внесені до записів, надається Укрдержреєстру не пізніше наступного робочого дня від дати державної реєстрації земельної ділянки.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}

Інформаційний файл про зареєстровані речові права на земельну ділянку, що містить відомості про внесені протягом дня до Державного реєстру прав записи про державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки, зміни/виправлення, внесені до записів, надається Держземагентству не пізніше наступного робочого дня.

{Абзац другий пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}

7. Інформаційний файл не обробляється, якщо:

порушена загальна структура XML-файла;

файл надіслано повторно;

виникла помилка при розархівації чи декриптуванні файла;

помилка верифікації електронного цифрового підпису файла.

На такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту.

У випадку, якщо частина відомостей з інформаційного файла не відповідає вимогам, установленим цим Регламентом (відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженням щодо вмісту полів), на такий файл формується повідомлення про помилку за структурою, визначеною у додатку 3 або 4 до цього Регламенту, із зазначенням кодів помилок для відомостей, що не були оброблені (в елементі «Помилки у відомостях»).

{Регламент доповнено новим пунктом 7 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014

8. Надання інформаційних файлів, файлів повідомлень про помилку відбувається через сервер обміну - файловий сервер, який працює під управлінням операційної системи Microsoft Windows XP або вище. Сервер обміну розгортається Держземагентством України, до якого забезпечується доступ через телекомунікаційні мережі загального користування.

Доступ до сервера обміну відбувається з використанням ftps-протоколу (FileZilla Server).

{Регламент доповнено новим пунктом 8 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}

9. Суб’єкти інформаційної взаємодії здійснюють ведення електронних журналів обліку переданих та отриманих інформаційних файлів за формою, визначеною у додатку 5 до цього Регламенту.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}

10. Суб’єкти інформаційної взаємодії для ідентифікації користувача та підтвердження цілісності даних в електронній формі використовують електронний цифровий підпис, сумісний з програмним забезпеченням Державного реєстру прав, чинність відкритого ключа якого засвідчена посиленим сертифікатом відкритого ключа.

11. У разі виникнення питань, не визначених цим Регламентом, суб’єкти інформаційної взаємодії вирішують їх відповідними спільними рішеннями, які оформлюються окремими протоколами.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції УкраїниО.В. Зеркаль

Директор Департаменту
землеробства Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
О.А. Демидов
Додаток 1
до Регламенту надання інформації
про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав
та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
05.08.2014  № 1283/5/291)

СТРУКТУРА
даних інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки

Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується таким чином: DZKRRP_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] – дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] – унікальний ідентифікатор файла-1.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

DzkData

0.1

Версія формату файла

[набір 3]-2
{1-10}

Обов'язковий


Version

0.2

Ідентифікатор файла

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відомості про державну реєстрацію земельної ділянки (0..*)

DzkData:GroundAreas:GroundArea

1.1

Дата державної реєстрації

Дата

Обов'язковий


RegDate

1.2

Час державної реєстрації

Час

Обов'язковий

Вказується у форматі (HH24:MI:SS)

RegTime

1.3

Орган, що здійснив державну реєстрацію

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий


Organization

1.4

Стан запису

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується поточний стан запису про реєстрацію земельної ділянки в Державному земельному кадастрі. Приймає значення: "зареєстровано", "скасовано", "помилковий"

State

2

Відомості про земельну ділянку


2.1

Кадастровий номер

[0-9][:]
{19-22}

Обов'язковий


KadNum

2.2

Кадастровий номер за результатом виправлення

[0-9][:]
{19-22}


Вказується у випадку зміни/виправлення кадастрового номера.
Зазначається кадастровий номер за результатом зміни/виправлення

KadNumV

2.3

Площа

[0-9][,]
{1-28}

Обов'язковий


Area

2.4

Одиниці виміру

(га)

Обов'язковий


AreaUnit

2.5

Місце розташування

GroundArea: ParcelLocationInfo

2.5.1

Регіон

Адміністративно-територіальна одиниця 1-го рівня
{1-250}

Обов'язковий

Автономна Республіка Крим, область, м. Київ, м. Севастополь

Region

2.5.2

Район

Адміністративно-територіальна одиниця 2-го рівня
{1-250}

Обов'язковий


District

2.5.3

Населений пункт

Адміністративно-територіальна одиниця 3-го рівня
{1-250}Settlement

2.5.4

Додаткові відомості

[набір 3]
{1-1000}AdditionalInfoBlock

2.5.5

Адреса

ParcelLocationInfo: ParcelAddress

2.5.5.1

Тип вулиці

[набір 3]
{1-250}StreetType

2.5.5.2

Назва вулиці

[набір 3]
{1-250}StreetName

2.5.5.3

Номер будинку

[набір 3]
{1-10}Building

2.5.5.4

Номер корпусу

[набір 3]
{1-10}Block

2.6

Кадастровий план зареєстрованої земельної ділянки


2.6.1

Графічне зображення

Бінарний файл у форматі JPEG для кольорових. TIFF CCITTGroup4 для чорно-білих

Обов'язковий


GroundArea: PlanImage

2.6.2

Структурована інформація щодо кадастрового плану

GroundArea: PlanStructured

2.6.2.1

Цільове призначення земельної ділянки

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий


Purpose

3

Відомості про операцію (1..1) (обов'язковий елемент)

GroundArea: Operation

3.1

Дата операції

Дата

Обов'язковий

Вказується дата виконання операції щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційний запис, виправлення помилок

OperationDate

3.2

Час операції

Час

Обов'язковий

Вказується у форматі (HH24:MI:SS)

OperationTime

3.3

Назва операції

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

Приймає значення:
"реєстрація",
"скасування реєстрації",
"внесення змін", "виправлення помилок"

Name

3.4

Орган, що здійснив операцію

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий

Вказується назва органу, що вніс запис щодо державної реєстрації земельної ділянки, скасування державної реєстрації, змін у реєстраційний запис, виправлення помилок

Organization

3.5

Суть змін, виявлених технічних помилок

[набір 3]
{1-2000}


Вказуються відомості про документ, у якому виявлено технічну помилку

EssenceErrors

3.6

Вид та найменування документа, в який внесено зміни, виправлення

[набір 3]
{1-1000}KindNameDoc

3.7

Підстава для скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

[набір 3]
{1-1000}CancelCause

3.8

Дата скасування запису про державну реєстрацію земельної ділянки

ДатаCancelDate

3.9

Кадастрові номери земельних ділянок

[0-9] [: ,]
{1-1000}


Вказуються кадастрові номери земельних ділянок у результаті поділу, виділу частки, об'єднання яких утворилася земельна ділянка, щодо якої проведена державна реєстрація. Кадастрові номери розділяються комою

CancelKadNum

4

Відомості про державну реєстрацію обмеження у використанні земельної ділянки або її частини (0..*)

DzkData: RestrictionInfo

4.1

Дата державної реєстрації обмеження

ДатаRestrictionDate

4.2

Орган, що здійснив державну реєстрацію обмеження

[набір 3]
{1-1000}RestrictionOrganization

4.3

Стан запису про обмеження

[набір 3]
{1-250}


Вказується поточний стан запису про реєстрацію обмеження. Приймає значення: "зареєстровано", "скасовано", "помилковий"

RestrictionState

4.4

Назва обмеження

[набір 3]
{1-250}


Вказується згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051

RestrictionName

4.5

Код обмеження

[0-9][.]
{2-7}


Вказується згідно з додатком 6 до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051

RestrictionCode

4.6

Номер обмеження

[0-9][:]
{26}


Вказується номер обмеження
у використанні земельної ділянки або її частини у форматі: кадастровий номер земельної ділянки{22}: номер обмеження {3}

RestrictionNum

4.7

Площа території дії обмеження

[0-9][,]
{1-28}RestrictionArea

4.8

Одиниці виміру

(га)RestrictionAreaUnit

__________
-1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.
-2[набір 2] включає такі символи:
'- (),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
та пробіл;
[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘'""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}Додаток 2
до Регламенту надання інформації
про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав
та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
05.08.2014  № 1283/5/291)

СТРУКТУРА
даних інформаційного файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки

Назва інформаційного файла про зареєстровані земельні ділянки формується таким чином: RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] – дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] – унікальний ідентифікатор файла-1.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RrpData

0.1

Версія формату файла

[набір 3]-2
{1-10}

Обов'язковий


Version

0.2

Ідентифікатор файла

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID (відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

1

Відомості про ОНМ (0..*)

RrpData:ONMs:ONM

1.1

Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна

[0-9]
{1-28}


Вказується, крім випадку реєстрації у спеціальному розділі

RegNum

1.2

Кадастровий номер земельної ділянки

[0-9][:]
{19-22}

Вказується, крім випадку реєстрації у спеціальному розділі

KadNum

1.3

Стан запису про об'єкт нерухомого майна

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення:
"зареєстровано",
"закрито",
"скасовано",
"помилковий"

State

1.4

Цільове призначення земельної ділянки

xs:string
{1-1000}


Вказується, якщо атрибут "Вид іншого речового права" має значення "право оренди земельної ділянки"

Purpose

2

Відомості про право власності (0..1)


ONM:Right (з атрибутом type= "PossessionRight")

2.0

Номер запису про право власності

[0-9]
{1-28}

Обов'язковий


RegNum

2.1

Дата державної реєстрації права власності

Дата і час

Обов'язковий


RegDate

2.2

Орган державної реєстрації прав

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий


Organization

2.3

Форма власності

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий


OwnershipForm

2.4

Вид спільної власності

[набір 3]
{1-250}


Приймає значення:
"спільна сумісна",
"спільна часткова"

CommonOwnershipType

2.5

Розмір частки

[0-9][,] [ /]
{1-20}Part

2.6

Стан запису про право

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення:
"зареєстровано",
"припинено",
"скасовано",
"помилковий"

State

2.7

Відомості про суб'єктів права власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права

PossessionRight:Subjects

2.8

Відомості про суб'єктів права власності, від яких перейшло право власності (1..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права (вказується, якщо атрибут "Вид спільної власності" має значення "спільна сумісна" або "спільна часткова")

PossessionRight:Subjects

3

Відомості про інше речове право (0..1).
Відноситься до елемента ONM

ONM:Right (з атрибутом type="OtherRight")

3.1

Номер запису про інше речове право

[0-9]
{1-28}

Обов'язковий


RegNum

3.2

Номер обмеження

[0-9][:]
{26}


Вказується номер обмеження у використанні земельної ділянки або її частини, на яку зареєстроване інше речове право

RestrictionNum

3.3

Дата державної реєстрації іншого речового права

Дата і час

Обов'язковий


RegDate

3.4

Орган державної реєстрації прав

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий


Organization

3.5

Вид іншого речового права

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення з переліку-3

OtherRightType

3.6

Доповнення до виду

[набір 3]
{1-250}OtherRightTypeAdditional

3.7

Ознака "Безстрокове"

Так/НіHasExpirationDate

3.8

Строк дії

[набір 3]
{1-250}ExpirationDate

3.9

Стан запису про інше речове право

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення:
"зареєстровано",
"припинено",
"скасовано",
"погашено",
"помилковий"

State

3.10

Відомості про суб'єктів іншого речового права (0..*).
Згідно з пунктом 4 Відомостей про суб'єктів права

OtherRight:Subjects

4

Відомості про суб'єктів права

Subject

4.1

Тип особи

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення:
"фізична особа",
"юридична особа"

PersonType

4.2

Вид суб'єкта

[набір 3]
{1-250}SubjectType


Для типу особи - фізична особа

Subjects: Subject (з атрибутом type="PhysicalPerson")

4.2.1

Прізвище, ім'я, по батькові

[набір 2]
{1-1000}

Обов'язковий


Name

4.2.2

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

[0-9] {10}


Вказується у разі відсутності відомостей про документ, що посвідчує особу
(атрибути 4.2.3-4.2.6)

Code

4.2.3

Тип документа

[набір 3]
{1-250}


Вказується у разі відсутності відомостей про реєстраційний номер облікової картки платника податків
(атрибут 4.2.2)

Document. Type

4.2.4

Серія та номер документа

[набір 3]
{1-50}


Document.Number

4.2.5

Дата видачі

Дата


Document.IssueDate

4.2.6

Видавник

[набір 3]
{1-1000}


Document.Issuer


Для типу особи - юридична особа

Subjects: Subject (з атрибутом type="JuridicalPerson")

4.2.7

Назва

[набір 3]
{1-1000}

Обов'язковий


Name

4.2.8

Податковий номер

[0-9]
{8-12}

Обов'язковий

Вказується код за ЄДРПОУ

Code

5

Відомості про операцію (1..1)
(обов'язковий елемент)

ONM:Operation

5.1

Дата операції

Дата та час

Обов'язковий

Вказуються дата та час виконання операції з сутністю, що передається

OperationDate

5.2

Назва операції

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Приймає значення:
"реєстрація",
"скасування реєстрації",
"внесення змін", "виправлення помилок"

Name

5.3

Орган, що виконав операцію

[набір 3]
{1-250}

Обов'язковий

Вказується орган, який виконав операцію з сутністю, що передається

Organization

__________
-1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.
-2[набір 2] включає такі символи:
'-(),.ҐЄЇІіґєїЁёАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя
та пробіл;
[набір 3] включає такі символи:
!"#$%&'()*+,-‘'""""
./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~№ҐЄЇІіґєїАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьюя
та пробіл.
-3Значення з переліку: право користування (сервітут), право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис), право забудови земельної ділянки (суперфіцій), право постійного користування земельною ділянкою, право оренди/суборенди земельної ділянки.

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}Додаток 3
до Регламенту надання інформації
про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав
та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру
(у редакції наказу Міністерства
юстиції України,
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
05.08.2014  № 1283/5/291)

СТРУКТУРА
файла повідомлень про помилку обробки файла про зареєстровані земельні ділянки

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

LandErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла помилок

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID
(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)


2.1

Ім'я помилкового файла про зареєстровану земельну ділянку

xs:string
{1-250}

Обов'язковий


FileName

2.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов'язковий


ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - Порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла;
6 - частина відомостей з файла не відповідає вимогам, установленим Протоколом
(відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженню щодо вмісту полів)

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1-1000}ErrorMsg

__________
-1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}Додаток 4
до Регламенту надання інформації
про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав
та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру

СТРУКТУРА
файла повідомлень про помилку обробки файла про зареєстровані речові права на земельні ділянки

Назва файла повідомлень формується таким чином: ERR_RRPDZK_[дата і час]_[ідентифікатор].xml, де [дата і час] - дата і час формування файла у форматі ДД_ММ_РРРР_ГГ_ХХ_СС; [ідентифікатор] - унікальний ідентифікатор файла-1.

№ з/п

Атрибут

Обмеження щодо вмісту

Обов'язковість в XSD-схемі

Примітки

Назва в XSD-схемі

0

Корінний елемент

RightsErrorData

0.1

Версія формату файла

xs:string
{1-10}

Обов'язковий

Дорівнює версії концепції

Version

0.2

Ідентифікатор файла помилок

xs:string
{1-250}

Обов'язковий

Атрибут, призначений для унікальної ідентифікації файла, наприклад GUID
(відповідає ідентифікатору, що використовується в назві файла)

FileId

2

Опис повідомлення (1..1)


2.1

Ім'я помилкового файла про зареєстровані речові права на земельну ділянку

xs:string
{1-250}

Обов'язковий


FileName

2.2

Дата і час створення повідомлення

xs:DateTime

Обов'язковий


ErrorDate

2.3

Код помилки

xs:int

Обов'язковий

1 - Порушена загальна структура XML-файла;
2 - файл надіслано повторно;
3 - помилка розархівації файла;
4 - помилка декриптування файла;
5 - помилка верифікації ЕЦП файла;
6 - частина відомостей з файла не відповідає вимогам, установленим Протоколом
(відсутні обов'язкові поля або дані не відповідають обмеженню щодо вмісту полів)

ErrorCode

2.4

Повідомлення помилки

xs:string
{1-1000}ErrorMsg

__________
-1Ідентифікатор файла є унікальним серед усіх файлів, структура яких визначена в цьому додатку.

{Регламент доповнено новим додатком 4 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}Додаток 5
до Регламенту надання інформації
про зареєстровані земельні ділянки
органу державної реєстрації прав
та про зареєстровані права на земельні
ділянки органу, що здійснює ведення
Державного земельного кадастру

ЖУРНАЛ
обліку переданих/отриманих файлів

№ з/п

Назва інформаційного файла

Тип файла*

Дата, час формування файла

Дата, час завантаження файла

Результат обробки файла

1

2

3

4

5

6__________
* Тип файла: про зареєстровані речові права/про зареєстровані земельні ділянки.

{Регламент доповнено новим додатком 5 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1283/5/291 від 05.08.2014}вгору