Документ z2051-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2013. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ
Н А К А З
15.11.2013 N 923
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2013 р.
за N 2051/24583

Про затвердження Змін
до Порядку регулювання
діяльності автостанцій

Відповідно до Закону України "Про автомобільний транспорт"
( 2344-14 ), підпункту 4.8.44 підпункту 4.8 пункту 4 Положення про
Міністерство інфраструктури України, затвердженого Указом
Президента України від 12 травня 2011 року N 581 ( 581/2011 ), та
пунктів 112, 114, 116 Правил надання послуг пасажирського
автомобільного транспорту, затверджених постановою Кабінету
Міністрів України від 18 лютого 1997 року N 176 ( 176-97-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до Порядку регулювання діяльності
автостанцій, затвердженого наказом Міністерства транспорту та
зв'язку України від 27 вересня 2010 року N 700 ( z1068-10 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 листопада
2010 року за N 1068/18363, що додаються.
2. Департаменту автомобільного транспорту забезпечити подання
цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра Єфименка К.О.
Міністр В.В.Козак
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України В.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні О.Мірошниченко
Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок Г.В.Осовий
Голова Державної інспекції України
з безпеки на наземному транспорті Є.А.Пронченко
Голова Антимонопольного комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Перший заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України А.А.Максюта
Голова Професійної спілки
працівників автомобільного транспорту
та шляхового господарства України О.Т.Хмарний
Голова Ради Всеукраїнської
незалежної професійної спілки
працівників транспорту В.В.Гербеда
Голова Федерації
роботодавців транспорту України Орест Климпуш
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
15.11.2013 N 923
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
3 грудня 2013 р.
за N 2051/24583

ЗМІНИ
до Порядку регулювання діяльності автостанцій
( z1068-10 )

1. У розділі I: 1) пункт 1.5 викласти в такій редакції: "1.5. Паспорт автостанції повинен містити: загальну інформацію про діяльність автостанції; план автостанції зі схемою руху автобусів; режими та графіки роботи автостанції та наявних
автостанційних служб (кімнати матері і дитини, кімнати відпочинку
водіїв, камер схову ручної поклажі та багажу, квиткових кас,
медичного пункту, пунктів харчування, залу очікування тощо); схему інформування та оповіщення про стан дорожнього
покриття, ускладнення гідрометеорологічних та інших умов
дорожнього руху; копію плану евакуації пасажирів та персоналу автостанції на
випадок пожежі чи інших надзвичайних ситуацій; інформацію щодо пропускної спроможності автостанції, способів
інформування пасажирів та реалізації квитків; схеми руху автобусів, розташування платформ та будівель із
зазначенням службових та пасажирських приміщень; копії документів, що підтверджують право власності чи
користування земельними ділянками; копії документів, що підтверджують право власності або
користування приміщеннями автостанції."; 2) пункт 1.7 викласти в такій редакції: "1.7. На плані автостанції, крім споруд і об'єктів, за
наявності повинні бути зазначені: місця встановлення покажчиків напрямку в'їзду і виїзду
автобусів і напрямки виходу пасажирів у місто і входу в будівлю
автостанції; контури місць (постів), виділених для міжрейсового відстою
автобусів; спеціалізація платформ (перонів) за їх сполученням
(приміське, міжміське, міжнародне) з нумерацією місць (постів)
розташування автобусів для посадки і висадки пасажирів; контури місць і покажчики стоянок таксі та інших автомобілів; покажчики зупинок міського транспорту. Під час розроблення схеми руху автобусів повинно бути
передбачено: пункти розвороту автобусів на прилеглих вулицях для кожного
напрямку руху; встановлення автобусів правим боком до платформ (перонів)
посадки і висадки пасажирів. План кожного поверху приміщень автостанції повинен містити: усі службові, пасажирські та допоміжні приміщення, їх
призначення та нумерацію; вхідні (вихідні) двері та їх призначення; місця розташування візуальної інформації для пасажирів."; 3) пункт 1.8 виключити. У зв'язку з цим пункти 1.9-1.13 вважати відповідно
пунктами 1.8-1.12; 4) доповнити розділ новими пунктами 1.13, 1.14 такого змісту: "1.13. У разі будь-яких змін у документах власника та/або
даних, наведених у паспорті автостанції, власник вносить зміни до
паспорта автостанції та у строк, який не перевищує десяти робочих
днів, подає новий паспорт зі змінами до Укртрансінспекції. 1.14. Паспорт автостанції повинен бути пронумерований і
прошнурований та скріплений паперовим ярликом з написом: "Паспорт
містить ___ сторінок, пронумерованих та прошнурованих". Ярлик
підписується власником та скріплюється печаткою (за наявності
печатки).".
2. У розділі II: 1) пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. Проведення атестації автостанції передбачає: подання власником до Укртрансінспекції заяви за формою,
наведеною в додатку 3 до цього Порядку, та паспорта автостанції; проведення обстеження та складання протоколу обстеження
автостанції за формою, наведеною в додатку 4 до цього Порядку
(далі - протокол); внесення даних до переліку атестованих автостанцій; видачу свідоцтва про атестацію автостанції. Підставою для відмови у проведенні атестації є подання пакета
документів, який не відповідає вимогам, передбаченим розділом I
цього Порядку. Паспорт автостанції та заява на обстеження подаються
власником до Укртрансінспекції на вибір: особисто власником або уповноваженою ним на це особою; надсилаються поштою з повідомленням про вручення та з описом
вкладення."; 2) абзац третій пункту 2.7 викласти в такій редакції: "У разі відмови у видачі свідоцтва власник може повторно
звернутись до Укртрансінспекції щодо проведення атестації за умови
усунення всіх порушень."; 3) пункт 2.10 викласти в такій редакції: "2.10. Власник повинен забезпечувати обслуговування пасажирів
та автомобільних перевізників на автостанції згідно з вимогами до
автостанції відповідного класу та з дотриманням вимог Правил
надання послуг пасажирського автомобільного транспорту,
затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого
1997 року N 176 ( 176-97-п ), протягом строку дії свідоцтва."; 4) пункт 2.12 викласти в такій редакції: "2.12. Додаткове обстеження проводиться у разі виявлення під
час здійснення державного контролю Укртрансінспекцією або у разі
надходження від органів державної влади або органів місцевого
самоврядування даних щодо недотримання вимог до автостанції
відповідного класу.".
3. У розділі V: 1) у пункті 5.1 слово та цифри "від 18.02.97" замінити
словами та цифрами "від 18 лютого 1997 року"; 2) пункт 5.3 викласти в такій редакції: "5.3. Власник зобов'язаний укласти з перевізником договір про
надання послуг автостанції за наявності у перевізника договору про
організацію перевезень на автомобільних маршрутах загального
користування з Радою міністрів Автономної Республіки Крим,
обласною чи районною державною адміністрацією або дозволу
Державної інспекції України з безпеки на наземному транспорті на
перевезення пасажирів на маршруті загального користування,
розкладом руху якого передбачено заїзд на автостанцію власника."; 3) у пункті 5.4 слова "обласною державною адміністрацією"
замінити словами "обласною чи районною державною адміністрацією".
4. У розділі VI: 1) назву розділу викласти в такій редакції: "VI. Взаємодія власника з Укртрансінспекцією, Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, обласними та районними державними
адміністраціями"; 2) у пункті 6.1 слова "обласною державною адміністрацією"
замінити словами "обласною чи районною державною адміністрацією"; 3) пункт 6.3 викласти в такій редакції: "6.3. Власник зобов'язаний протягом десяти робочих днів з
дати отримання свідоцтва про атестацію автостанції звернутися
стосовно укладення договору до Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласної чи районної державної адміністрації щодо
обслуговування пасажирів та перевізників на внутрішньообласних
маршрутах або до Укртрансінспекції щодо обслуговування пасажирів
та перевізників на міжобласних та міжнародних маршрутах."; 4) у пунктах 6.5-6.7 слова "обласна державна адміністрація" у
всіх відмінках і числах замінити словами "обласна чи районна
державна адміністрація" у відповідних відмінках та числах.
5. У розділі VII: 1) у пункті 7.1 слова "обласної державної адміністрації"
замінити словами "обласної чи районної державної адміністрації"; 2) у пункті 7.2 слова "обласна державна адміністрація"
замінити словами "обласна чи районна державна адміністрація"; 3) пункт 7.3 виключити.
6. У тексті Порядку ( z1068-10 ) слова "Мінтрансзв'язку",
"Укртрансінспекція України" в усіх відмінках замінити відповідно
словами "Мінінфраструктури України", "Укртрансінспекція" у
відповідних відмінках.
7. У додатку 1 до Порядку ( z1068-10 ): 1) позицію 8 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 8 |Наявність квиткових кас, пристосованих для |+ |+ | + |+ |+| | |користування особами з обмеженими фізичними | | | | | | | |можливостями | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ";
2) позиції 10, 11 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |10 |Наявність громадських вбиралень, |+ |+ | + |+ |+| | |пристосованих для осіб з обмеженими | | | | | | | |фізичними можливостями | | | | | | |---+---------------------------------------------+--+--+---+--+-| |11 |Наявність підготовлених працівників для |+ |+ | + |+ |+| | |надання допомоги особам з обмеженими | | | | | | | |фізичними можливостями | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити додаток новою позицією такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ |18 |Наявність технічного обладнання, конструкцій |+ |+ | + |+ |+| | |та засобів для забезпечення вільного доступу | | | | | | | |осіб з обмеженими фізичними можливостями | | | | | | ------------------------------------------------------------------ ".
8. У додатку 4 до Порядку ( z1068-10 ):
1) позицію 9 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 9 |Наявність квиткових кас, пристосованих для | | | |користування особами з обмеженими фізичними | | | |можливостями | | ------------------------------------------------------------------ ";
2) позиції 11, 12 викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ |11 |Наявність громадських вбиралень, пристосованих для| | | |осіб з обмеженими фізичними можливостями | | |---+--------------------------------------------------+---------| |12 |Наявність підготовлених працівників для надання | | | |допомоги особам з обмеженими фізичними | | | |можливостями | | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити додаток новою позицією такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ |19 |Наявність технічного обладнання, конструкцій та | | | |засобів для забезпечення вільного доступу осіб з | | | |обмеженими фізичними можливостями | | ------------------------------------------------------------------ ".
Директор Департаменту
автомобільного транспорту Д.В.Петуховвгору