Документ z2032-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 13.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 20.12.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.11.2013  № 665


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2013 р.
за № 2032/24564

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Державного агентства рибного господарства України

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки", підпункту 76 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Установити відомчі заохочувальні відзнаки Держрибагентства України:

нагрудний знак "За сумлінну працю";

Почесну грамоту Державного агентства рибного господарства України;

Подяку Державного агентства рибного господарства України.

2. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства рибного господарства України, що додається.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства аграрної політики України від 28 квітня 2005 року № 179 "Про затвердження положень про заохочувальні трудові відзнаки Державного департаменту рибного господарства", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20 травня 2005 року за № 545/10825.

4. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) в установленому порядку подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Голови
первинної профспілкової організації
Державного агентства
рибного господарства України

Голова Державного агентства
рибного господарства України

Заступник Міністра фінансів України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських
об'єднань профспілок на національному рівні

Заступник голови Комісії
державних нагород та геральдики

А.В. Мамонова


В.С. Дроник

С.О. РибакО.В. Мірошниченко
Г.В. Осовий


Ю. Ладний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
13.11.2013  № 665


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2013 р.
за № 2032/24564

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Державного агентства рибного господарства України

І. Загальні положення

1.1. Нагрудний знак "За сумлінну працю" (далі - Нагрудний знак), Почесна грамота Державного агентства рибного господарства України (далі - Почесна грамота) та Подяка Державного агентства рибного господарства України (далі - Подяка) є відомчими заохочувальними відзнаками Державного агентства рибного господарства України, що встановлюються з метою заохочення та відзначення особистих заслуг у розвитку рибного господарства, за вагомий внесок у підвищення ефективності виробництва, впровадження нових технологій, підготовку персоналу для рибного господарства, виконання особливо важливих завдань, виявлену мужність при виконанні службових обов'язків на морі та при охороні водних біоресурсів.

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю" та опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю" наведені відповідно у додатках 1, 2 до цього Положення.

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Почесної грамоти Державного агентства рибного господарства України та опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Почесної грамоти Державного агентства рибного господарства України наведені відповідно у додатках 3, 4 до цього Положення.

Ескіз відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Подяки Державного агентства рибного господарства України та опис відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Подяки Державного агентства рибного господарства України наведені відповідно у додатках 5, 6 до цього Положення.

1.2. Нагрудним знаком можуть відзначатись державні службовці Держрибагентства України та його територіальних органів.

Почесною грамотою, Подякою можуть відзначатись працівники Держрибагентства України, його територіальних органів та підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України.

Особи, зазначені у цьому пункті, можуть відзначатися відповідними відомчими заохочувальними відзнаками також після виходу на пенсію.

1.3. Нагрудним знаком відзначаються працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які працюють чи працювали в галузі рибного господарства не менше п'яти років та вже були нагороджені Подякою та Почесною грамотою. Повторно Нагрудним знаком працівники не нагороджуються.

1.4. До відзначення Почесною грамотою можуть бути представлені працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які працюють чи працювали не менше двох років у галузі рибного господарства та вже були відзначені Подякою.

1.5. До відзначення Подякою можуть бути представлені працівники, зазначені у пункті 1.2 цього розділу, які працюють чи працювали не менше одного року в галузі рибного господарства.

ІІ. Порядок представлення до відзначення, розгляд матеріалів та прийняття рішення про відзначення або відмову у відзначенні відомчими заохочувальними відзнаками

2.1. Подання кандидатур для відзначення Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Подякою здійснюється відкрито з обговоренням на зборах трудового колективу, де працює особа, яку представляють до відзначення.

2.2. У поданні на відзначення Нагрудним знаком зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада, подія, з нагоди якої пропонується відзначення. До подання додається нагородний лист для представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства рибного господарства України - нагрудним знаком "За сумлінну працю" встановленої форми згідно з додатком 7 до цього Положення.

У поданні на відзначення Почесною грамотою, Подякою зазначаються прізвище, ім'я та по батькові особи, її посада, подія, з нагоди якої пропонується відзначення, досягнення, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення. До подання додаються біографічна довідка встановленої форми згідно з додатком 8 до цього Положення, рішення трудового колективу.

У разі представлення до відзначення керівника підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держрибагентства України, подається довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації.

2.3. Для попереднього розгляду подання про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Держрибагентства України створюється відповідна комісія.

2.4. Подання та матеріали передаються службою персоналу Держрибагентства України в комісію по відзначенню відомчими заохочувальними відзнаками Держрибагентства України для розгляду та надання пропозицій.

2.5. Рішення про відзначення відомчими заохочувальними відзнаками приймається Головою Держрибагентства України або особою, яка виконує його обов'язки, про що видається відповідний наказ.

2.6. Представлення осіб до нагородження Нагрудним знаком здійснюється за ініціативою Держрибагентства України та його територіальних органів.

2.7. Представлення осіб до нагородження Почесною грамотою, Подякою здійснюється за ініціативою Держрибагентства України, його територіальних органів та державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Держрибагентства України.

2.8. У разі порушення вимог цього Положення подання разом з матеріалами не розглядаються і не повертаються суб'єкту подання.

2.9. Подання щодо нагородження Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Подякою порушуються перед Головою Держрибагентства України за місяць до запланованого відзначення з дотриманням вимог щодо оформлення відповідних матеріалів у паперовому та електронному вигляді.

2.10. Особа, на яку накладено дисциплінарне чи адміністративне стягнення, не може бути представлена для відзначення відомчою заохочувальною відзнакою.

2.11. Гранична кількість відзнак, якими можуть бути відзначені працівники, зазначені у пункті 1.2 розділу І цього Положення, протягом календарного року становить:

Нагрудний знак - 80 одиниць;

Почесна грамота - 250 одиниць;

Подяка - 350 одиниць.

ІІІ. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

3.1. Вручення відомчих заохочувальних відзнак, як правило, приурочується до загальнодержавних, професійних свят, ювілейних дат.

3.2. Вручення Нагрудного знака, Почесної грамоти, Подяки проводиться в урочистій обстановці Головою Держрибагентства України або за його дорученням одним із заступників Голови Держрибагентства України, начальником відповідного територіального органу Держрибагентства України, керівником державного підприємства, установи, організації, що належать до сфери управління Держрибагентства України (за місцем роботи нагородженої особи), або членом колегії Держрибагентства України.

3.3. Облік та реєстрацію відзначень забезпечує служба персоналу Держрибагентства України.

3.4. Разом із Нагрудним знаком нагородженому видається посвідчення за підписом Голови Держрибагентства України, яке скріплене печаткою Держрибагентства України.

Ескіз посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Держрибагентства України - нагрудного знака "За сумлінну працю" та опис посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Держрибагентства України - нагрудного знака "За сумлінну працю" наведені відповідно у додатках 9, 10 до цього Положення.

3.5. Про вручення Нагрудного знака складається протокол за формою згідно з додатком 11 до цього Положення, який зберігається у службі персоналу Держрибагентства України.

3.6. В особовій справі та трудовій книжці нагородженого у встановленому порядку робиться відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу про нагородження Нагрудним знаком, Почесною грамотою, Подякою.

ІV. Порядок носіння і зберігання нагрудних знаків

4.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України, іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

4.2. У разі втрати відомчої заохочувальної відзнаки дублікат не видається.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю"Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю"

Нагрудний знак "За сумлінну працю" має форму рівностороннього хреста синього кольору, між сторонами якого розміщено розбіжні промені білого кольору, на які накладено зображення якорів жовтого кольору. Кінці сторін хреста розширені і обмежені хвилястою лінією. На хрест накладено зображення "Рози вітрів" білого кольору, по центру якого розміщено малий Державний Герб України. Нижче "Рози вітрів" розташовані дві риби жовтого кольору, розвернуті головами одна від одної.

На зворотному боці Нагрудного знака розміщено застібку для кріплення до одягу, місце для гравірування порядкового номера та напис "За сумлінну працю".

Розмір хреста між протилежними сторонами - 45 мм.

Усі зображення і написи рельєфні.Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Почесної грамоти Державного агентства рибного господарства УкраїниДодаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Почесної грамоти Державного агентства рибного господарства України

Почесна грамота Державного агентства рибного господарства України є бланком формату А4 (210 х 297 мм).

Фон бланка блакитного кольору.

На всій площині бланка нанесена сітка синього кольору. У верхній частині Почесної грамоти розташовано зображення емблеми Державного агентства рибного господарства України.

Грамота обрамлена хвилястою рамкою жовто-білого кольору.

Під зображенням емблеми Державного агентства рибного господарства України темно-синім кольором у два рядки виконується напис "Державне агентство рибного господарства України", нижче - напис жовтого кольору у два рядки "ПОЧЕСНА ГРАМОТА", ще нижче виконується напис темно-синім кольором "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ".

Під словом "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, а також підстав для нагородження.

Почесна грамота скріплюється підписом керівника та гербовою печаткою Державного агентства рибного господарства України.

У нижньому лівому куті - номер та дата наказу про нагородження.Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ЕСКІЗ
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Подяки Державного агентства рибного господарства УкраїниДодаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 1.1)

ОПИС
відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - Подяки Державного агентства рибного господарства України

Подяка Державного агентства рибного господарства України є бланком формату А4 (210 х 297 мм).

Фон бланка блакитного кольору.

На всій площині бланка нанесена сітка синього кольору. У верхній частині Подяки розташовано зображення емблеми Державного агентства рибного господарства України.

Подяка обрамлена хвилястою рамкою сірого кольору.

Під зображенням емблеми Державного агентства рибного господарства України темно-синім кольором у два рядки виконується напис "Державне агентство рибного господарства України".

Нижче виконується напис сірого кольору "ПОДЯКА".

Під словом "ПОДЯКА" передбачено місце для розміщення тексту із зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, яка нагороджується, а також тексту, в якому вказується підстава для нагородження.

Подяка скріплюється підписом керівника та гербовою печаткою Державного агентства рибного господарства України.

У нижньому лівому куті - номер та дата наказу про нагородження.Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 2.2)

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення до відзначення відомчою заохочувальною відзнакою Державного агентства рибного господарства України - нагрудним знаком "За сумлінну працю"


Додаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 2.2)

БІОГРАФІЧНА ДОВІДКАДодаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 3.4)

ЕСКІЗ
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю"Додаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 3.4)

ОПИС
посвідчення до відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю"

Посвідчення являє собою прямокутник розміром 75 х 110 мм, виготовлений із твердого картону синього кольору, складеного на згин у вигляді книжки.

На обкладинці посвідчення розташовано зображення малого Державного Герба України, під яким виконується напис великими друкованими літерами жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ".

Внутрішня площина посвідчення у розгорнутому вигляді виконується з паперу блакитного кольору.

У лівій верхній частині внутрішньої площини посвідчення посередині у три рядки великими друкованими літерами чорного кольору виконується напис "Державне агентство рибного господарства України".

У центрі лівої частини внутрішньої площини посвідчення розміщено зображення відомчої заохочувальної відзнаки Державного агентства рибного господарства України - нагрудного знака "За сумлінну працю".

Нижче під цим зображенням, посередині лівої частини внутрішньої площини посвідчення, розміщується в один рядок напис чорного кольору "№ _____".

У правій частині внутрішньої площини посвідчення вгорі вносяться відомості щодо прізвища, ім’я, по батькові працівника, нижче чорним кольором у два рядки зазначається: "Наказом Держрибагентства України від "___"_______20_р. №_____".

Під цим написом посередині в одному рядку літерами чорного кольору виконується напис "НАГОРОДЖЕНО", у другому - "відомчою заохочувальною", у третьому - "відзнакою - нагрудним знаком", у четвертому - "За сумлінну працю".

Нижче розміщено напис "Голова_____________" - для підпису, під цим написом літери "М.П." - для печатки.Додаток 11
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Державного агентства рибного
господарства України
(пункт 3.5)

ПРОТОКОЛ
вручення нагрудного знака "За сумлінну працю" Держрибагентства Українивгору