Документ z2026-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 21.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

НАКАЗ

29.11.2012  № 1764/5/228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2026/22338

Про затвердження Порядку звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

Відповідно до пункту 3 Порядку інформування Національного агентства з питань державної служби про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року № 1072, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, що додається.

2. Департаменту антикорупційного законодавства та законодавства про правосуддя Міністерства юстиції України (Сіверс Р.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Сєдова А.Ю. та заступника Голови Нацдержслужби України Дячишина М.Д.

Міністр юстиції України

О. Лавринович

Голова Нацдержслужби
України


В. Толкованов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України, Національного
агентства України з питань
державної служби
29.11.2012 № 1764/5/228


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2026/22338

ПОРЯДОК
звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення

1. Цей Порядок визначає механізм проведення звірки переліку осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, з відомостями, що містяться в Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення (далі - звірка переліку осіб).

2. Звірка переліку осіб проводиться щокварталу не пізніше 4 числа наступного за звітним кварталом місяця з метою підготовки для Кабінету Міністрів України узагальненої інформації.

3. Нацдержслужба не пізніше 2 числа місяця, що настає за звітним кварталом, надає Мін'юсту інформацію про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, що надійшла протягом звітного періоду до Нацдержслужби, згідно з додатком 1 до цього Порядку.

4. Мін'юст звіряє отриману інформацію з даними Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення, та не пізніше наступного робочого дня після отримання інформації від Нацдержслужби інформує Нацдержслужбу про наявність у зазначеному реєстрі інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що були звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, згідно з додатком 2 до цього Порядку.

В.о. директора Департаменту
антикорупційного
законодавства
та законодавства
про правосуддя Міністерства
юстиції України


Р. Сіверс

Начальник Контрольного
управління Національного
агентства України з питань
державної служби
Ю. Єгоров
Додаток 1
до Порядку звірки переліку осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
які звільнені з посад у зв'язку
з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення,
з відомостями, що містяться в Єдиному
державному реєстрі осіб, які вчинили
корупційні правопорушення

ІНФОРМАЦІЯ
про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, які звільнені у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення, що надійшла протягом звітного періоду до Нацдержслужби

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження особи

Місце роботи та посада

Прийняте судом рішення (назва суду, дата ухвалення рішення та дата набрання рішенням законної сили, стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення або Кримінального кодексу України, вид покарання)

Прийняте керівником рішення (дата, номер, короткий зміст наказу або розпорядження)

Примітка

1

2

3

4

5

6
Додаток 2
до Порядку звірки переліку осіб,
уповноважених на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування,
які звільнені з посад у зв'язку
з притягненням до відповідальності
за корупційне правопорушення,
з відомостями, що містяться в Єдиному
державному реєстрі осіб, які вчинили
корупційні правопорушення

ІНФОРМАЦІЯ
про наявність у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні правопорушення, інформації про осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що були звільнені з посад у зв'язку з притягненням до відповідальності за корупційне правопорушення

№ з/п

Прізвище, ім'я, по батькові, дата народження особи

Місце роботи та посада

Відмітка про наявність чи відсутність відомостей про особу у реєстрі

Примітка

1

2

3

4

5вгору