Документ z2018-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 24.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

30.11.2012  № 1765/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за № 2018/22330

Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5

Відповідно до Закону України «Про виконавче провадження» та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Внести зміну до абзацу другого пункту 2 наказу Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5 «Про затвердження Інструкції з організації примусового виконання рішень», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 р. за № 489/20802, доповнивши його після слів і цифр «крім пункту 5.11 глави 5, підпункту 5.12.5» словами і цифрами «, абзаців першого - дев’ятого, одинадцятого - двадцять п’ятого підпункту 5.12.6 пункту 5.12 глави 5».

2. Внести до Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 року № 512/5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 квітня 2012 року за № 489/20802, такі зміни:

2.1. Підпункт «в» пункту 3.3 розділу ІІІ викласти в такій редакції:

«в) відсутність коду за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України стягувача та боржника (для юридичних осіб) допускається, якщо законодавством країни, на території якої зареєстровано юридичну особу, не передбачено присвоєння юридичній особі такого коду;».

2.2. Пункт 3.3 розділу ІІІ доповнити новим підпунктом «ґ» такого змісту:

«ґ) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія і номер паспорта можуть не зазначатися в постановах у справах про адміністративні правопорушення, які виносяться на місці вчинення правопорушення або без участі особи».

2.3. Доповнити розділ XII після пункту 12.23 новим пунктом 12.24 такого змісту:

«12.24. Для проведення витрат за рахунок авансових внесків кошти з депозитного рахунку згідно з письмовим розпорядженням державного виконавця перераховуються на спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за іншими джерелами власних надходжень, відкриті на ім'я ДВС України, головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі в органах Державної казначейської служби України. Витрати за рахунок авансових внесків здійснюються згідно з кошторисами, затвердженими в установленому порядку.».

У зв'язку з цим пункти 12.24-12.27 вважати відповідно пунктами 12.25-12.28.

3. Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Державній виконавчій службі України (Стаднік Г. В.) довести цей наказ до відома начальників структурних підрозділів головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної виконавчої служби України Стадніка Г.В.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Лавриновичвгору