Про внесення змін до наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77
МВС України; Наказ, Акт, Форма типового документа [...] від 09.11.20121026
Документ z2009-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 24.02.2017, підстава - z0037-17

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
Н А К А З
09.11.2012 N 1026
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за N 2009/22321

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
внутрішніх справ
N 1330 ( z0037-17 ) від 21.12.2016 }

Про внесення змін до наказу
МВС України від 26 лютого 2009 року N 77

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України
( 4651-17 ), Закону України від 7 червня 2012 року N 4950-VI
( 4950-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення адміністративної відповідальності за
порушення правил руху через залізничні переїзди та перевезень
пасажирів автомобільним транспортом" та постанови Кабінету
Міністрів України від 14 квітня 1997 року N 341 ( 341-97-п ) "Про
Положення про Державну автомобільну інспекцію Міністерства
внутрішніх справ" Н А К А З У Ю:
1. У тексті наказу МВС України від 26 лютого 2009 року N 77
( z0374-09 ) "Про затвердження Інструкції з оформлення
працівниками Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні
порушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року
за N 374/16390, слова "Управління Державтоінспекції МВС" в усіх
відмінках замінити словами "Департамент Державтоінспекції МВС" у
відповідних відмінках.
2. Затвердити Зміни до Інструкції з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні порушення у
сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, затвердженої наказом
МВС України від 26 лютого 2009 року N 77 ( z0374-09 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 24 квітня 2009 року
за N 374/16390, що додаються.
3. Начальникам головних управлінь, управлінь МВС України в
Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі
забезпечити виконання цього наказу.
4. Департаменту Державтоінспекції МВС (Лозовий В.М.)
забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра генерал-лейтенанта міліції Ратушняка В.І.
Міністр
генерал внутрішньої
служби України В.Ю.Захарченко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МВС України
09.11.2012 N 1026
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
4 грудня 2012 р.
за N 2009/22321

ЗМІНИ
до Інструкції з оформлення працівниками
Державтоінспекції МВС матеріалів про адміністративні
порушення у сфері забезпечення безпеки
дорожнього руху
( z0374-09 )

1. У розділі II:
1.1. У пункті 2.2 слова та цифри "частиною третьою статті
123" замінити словами та цифрами "частинами другою та третьою
статті 123".
1.2. У пункті 2.3: у підпункті 2.3.1 слова та цифри "частинами першою та другою
статті 123" замінити словами та цифрами "частиною першою статті
123"; слова та цифри "частинами третьою, восьмою і дев'ятою статті
133-1" замінити словами та цифрами "частинами третьою, восьмою,
дев'ятою і десятою статті 133-1"; у підпункті 2.3.2 слова та цифри "частиною шостою статті
133-1" замінити словами та цифрами "частинами шостою і одинадцятою
статті 133-1".
2. Розділ IV доповнити пунктом 4.6 такого змісту: "4.6. У разі наявності підстав вважати, що водієм вчинено
порушення, передбачені частинами першою, другою, третьою,
четвертою, шостою і сьомою статті 121, статтями 121-1, 122-5, 126,
частинами першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями
132-1, 206-1 КУпАП ( 80731-10 ), працівник Державтоінспекції МВС
тимчасово затримує транспортний засіб шляхом блокування або
доставляє його для зберігання на спеціальний майданчик чи стоянку
(якщо розміщення затриманого транспортного засобу суттєво
перешкоджає дорожньому руху), в тому числі за допомогою
спеціального автомобіля-евакуатора. Про тимчасове затримання
робиться відповідний запис у протоколі про адміністративне
правопорушення. У разі виявлення транспортного засобу боржника, оголошеного в
розшук відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ), у присутності двох свідків і представника
підприємства, установи або організації, який доставляє
транспортний засіб на спеціальний майданчик чи стоянку,
складається акт огляду та тимчасового затримання транспортного
засобу (додаток 7). При застосуванні блокування транспортного засобу
уповноваженою особою Державтоінспекції МВС, яка прийняла таке
рішення, на лобовому склі автомобіля на видному місці залишається
повідомлення про тимчасове затримання транспортного засобу
(додаток 8).".
3. В абзаці шостому пункту 6.1 розділу VI слова
"Кримінально-процесуального кодексу України" замінити словами
"Кримінального процесуального кодексу України ( 4651-17 )".
4. Розділ VIII виключити. У зв'язку з цим розділи IX-XII вважати відповідно розділами
VIII-XI.
5. Доповнити Інструкцію ( z0374-09 ) після додатка 6 новими
додатками 7 та 8, що додаються. У зв'язку з цим додатки 7-20 вважати відповідно додатками
9-22 із зміною посилання на них в тексті Інструкції ( z0374-09 ).
6. Додатки 13-15 виключити. У зв'язку з цим додатки 16-22 вважати відповідно додатками
13-19 із зміною посилання на них в тексті Інструкції ( z0374-09 ).
Заступник начальника
Департаменту Державтоінспекції
МВС
полковник міліції В.В.Резніков

Додаток 7
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
( z0374-09 )

АКТ
огляду та тимчасового затримання
транспортного засобу

___ _______ 20__ року о ___ год. ___хв. _________________________
(місце складання акта)
Я, _____________________________________________________________,
(посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка приймає рішення про тимчасове затримання і доставлення транспортного засобу на спеціальний майданчик чи стоянку)
відповідно до статті 40 Закону України "Про виконавче провадження"
у присутності свідків
1. _____________________________________________________________;
(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону)
2. _____________________________________________________________,
(П.І.Б., місце проживання, контактний номер телефону) здійснив огляд та тимчасове затримання транспортного засобу (тип,
марка, номерний знак ____________________________________________)
шляхом блокування або доставлення для зберігання на спеціальний
майданчик чи стоянку (непотрібне закреслити), місцезнаходження: __________________________________________________________________
(адреса місця блокування або зберігання транспортного засобу)
Огляд та тимчасове затримання транспортного засобу здійснено у
зв'язку з ________________________________________________________
(зазначити підстави тимчасового затримання транспортного
засобу, визначені статтею 40 Закону України
"Про виконавче провадження")
Власник транспортного засобу: ___________________________________ __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання)
Зовнішній вигляд транспортного засобу ___________________________ __________________________________________________________________
(зазначається перелік деталей та агрегатів, яких не вистачає,
стан лакофарбового покриття, наявність
__________________________________________________________________
механічних пошкоджень, наявність вантажу, інших речей та їх стан)
__________________________________________________________________
Транспортний засіб для його примусового переміщення прийняв: __________________________________________________________________
(найменування, місцезнаходження та номер телефону підприємства,
установи або організації, які доставляють на
__________________________________________________________________
спеціальний майданчик чи стоянку транспортний засіб, номерний знак
евакуатора, посада, прізвище,
__________________________________________________________________
ініціали, підпис особи, яка здійснюватиме примусове переміщення
транспортного засобу)
Відстань переміщення транспортного засобу на спеціальний
майданчик чи стоянку становить ________ км (зазначається особою,
яка здійснила примусове переміщення транспортного засобу).
Транспортний засіб на тимчасове зберігання прийняв: __________________________________________________________________
(адреса місця зберігання транспортного
__________________________________________________________________
засобу, посада, П.І.Б., підпис, номер телефону)
Підпис особи, яка склала акт _____________
Підписи свідків:
1. _____________ 2. _____________

Додаток 8
до Інструкції з оформлення
працівниками
Державтоінспекції МВС
матеріалів
про адміністративні
порушення у сфері
забезпечення безпеки
дорожнього руху
( z0374-09 )

ПОВІДОМЛЕННЯ
про тимчасове затримання транспортного засобу

Ваш автомобіль (мотоцикл) залишено з порушенням Вами Правил
дорожнього руху. Відповідно до вимог статті 265-2 Кодексу України
про адміністративні правопорушення Ваш автомобіль (мотоцикл)
заблоковано до оформлення відповідних документів про
адміністративне правопорушення. Оформлення може бути здійснено в
підрозділі Державтоінспекції МВС: __________________________________________________________________
(зазначається місцезнаходження підрозділу Державтоінспекції
МВС, місцеперебування або номер телефону
__________________________________________________________________
працівника міліції, який може оперативно оформити матеріали
адміністративного правопорушення і
__________________________________________________________________
розблокувати транспортний засіб)
__________________________________________________________________
(посада, звання, прізвище, ініціали службової особи)
__________________________________________________________________
______ год. _______ хв. ___ __________20 року _________________
(час, дата затримання) (підпис)вгору