Про порядок контролю якості медичної допомоги
МОЗ України; Наказ, Порядок, Висновок [...] від 28.09.2012752
Документ z1996-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 28.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 17.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.09.2012  № 752


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2012 р.
за № 1996/22308

Про порядок контролю якості медичної допомоги

Відповідно до статей 7, 14, 14-1, 22 Основ законодавства України про охорону здоров’я, підпункту 6.5 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, з метою ефективного управління якістю медичної допомоги та забезпечення підвищення рівня контролю за якістю медичної допомоги НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок контролю якості медичної допомоги, що додається.

2. Визначити Управління контролю якості медичних послуг відповідальним за організацію моніторингу контролю якості медичної допомоги.

3. Начальнику Управління контролю якості медичних послуг Т. Донченко забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра О. Толстанова.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

О. Толстанов

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

В.о. Голови Антимонопольного комітету України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
всеукраїнських профспілок та профспілкових об'єднань
М.Ю. БродськийО. Мірошниченко

Р. КузьмінГ.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
28.09.2012 № 752


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 листопада 2012 р.
за № 1996/22308

ПОРЯДОК
контролю якості медичної допомоги

1. Цей Порядок розроблено з метою впровадження та організації роботи щодо управління якістю медичної допомоги.

Дія цього Порядку поширюється на Міністерство охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, управління (головні управління) охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - управління охорони здоров’я), заклади охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування (далі - заклади охорони здоров’я), фізичних осіб - підприємців, які провадять господарську діяльність з медичної практики.

2. Цей Порядок спрямований на забезпечення одержання пацієнтами медичної допомоги належної якості.

3. Якість медичної допомоги - надання медичної допомоги та проведення інших заходів щодо організації надання закладами охорони здоров’я медичної допомоги відповідно до стандартів у сфері охорони здоров’я. Оцінка якості медичної допомоги - визначення відповідності наданої медичної допомоги встановленим стандартам у сфері охорони здоров’я.

4. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється шляхом застосування методів зовнішнього та внутрішнього контролю якості медичної допомоги, самооцінки медичних працівників, експертної оцінки, клінічного аудиту, моніторингу системи індикаторів якості, атестації/сертифікації відповідно до вимог чинного законодавства України та законодавства Європейського Союзу.

5. Внутрішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється керівництвом закладів охорони здоров’я та/або медичними радами закладів охорони здоров’я в межах повноважень, визначених законодавством, зокрема шляхом контролю за кваліфікацією лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою та професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у закладі охорони здоров’я; самооцінки медичних працівників; організації надання медичної допомоги у закладі охорони здоров’я; моніторингу реалізації управлінських рішень; моніторингу дотримання структурними підрозділами закладу охорони здоров’я стандартів у сфері охорони здоров’я, клінічних протоколів; моніторингу системи індикаторів якості медичної допомоги; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги.

6. Зовнішній контроль якості надання медичної допомоги здійснюється органами державної виконавчої влади в межах повноважень, визначених законодавством, зокрема шляхом контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики, проведення акредитації закладів охорони здоров’я, атестації лікарів, молодших спеціалістів з медичною освітою, професіоналів з вищою немедичною освітою, які працюють у системі охорони здоров’я, проведення клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги.

7. Контроль якості надання медичної допомоги здійснюється за такими складовими: структура, процес та результати медичної допомоги; організація надання медичної допомоги; контроль за реалізацією управлінських рішень; відповідність кваліфікаційним вимогам медичних працівників, у тому числі керівників закладів охорони здоров’я; вивчення думки пацієнтів щодо наданої медичної допомоги; забезпечення прав та безпеки пацієнтів під час надання їм медичної допомоги.

8. Контроль якості наданої медичної допомоги проводиться у випадках смерті пацієнтів, первинного виходу на інвалідність осіб працездатного віку, розбіжності встановлених діагнозів, недотримання закладами охорони здоров’я стандартів медичної допомоги (медичних стандартів), клінічних протоколів, табелів матеріально-технічного оснащення, а також у випадках, що супроводжувалися скаргами пацієнтів та/або близьких осіб, які доглядають за пацієнтами, шляхом клініко-експертної оцінки якості та обсягів медичної допомоги.

Клініко-експертна оцінка якості та обсягів медичної допомоги здійснюється шляхом експертизи клінічних питань діагностики, лікування та реабілітації медичними радами закладів охорони здоров’я, клініко-експертними комісіями Міністерства охорони здоров’я України та/або управлінь охорони здоров’я протягом 30 днів з дня надходження відповідного звернення або з ініціативи Міністерства охорони здоров’я України, про що складається висновок за результатами клініко-експертної оцінки за формою, наведеною в додатку до цього Порядку.

Начальник Управління
контролю якості медичних
послугТ. Донченко
Додаток
до Порядку контролю якості
медичної допомоги

ВИСНОВОК
за результатами клініко-експертної оцінки

Найменування закладу охорони здоров’я або П.І.Б. фізичної особи - підприємця


Склад комісії

Прізвище, ім’я та по батькові

Місце роботи, посада

1.2.3.


Опрацьовані матеріали

1.


2.


3.
Висновки


Виявлені недоліки (відхилення)

Необхідні заходи з усунення недоліків (у тому числі дисциплінарного впливу)

Строк виконання заходів з усунення недоліків

Міністерство охорони здоров’я України

управління охорони здоров’я

заклад охорони здоров’я або фізична особа -підприємець

Голова комісії

_________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)

Члени комісії:

_________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


_________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)


_________________
(підпис)

____________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові)вгору