Документ z1987-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 14.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.11.2012  № 1734/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2012 р.
за № 1987/22299

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань надання безоплатної правової допомоги

З метою приведення нормативно-правових актів Міністерства юстиції у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України від 06 червня 2012 року № 504 «Про утворення Координаційного центру з надання правової допомоги та ліквідацію Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції» та Порядком і умовами проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2011 року № 1362 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2012 року № 915), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань надання безоплатної правової допомоги, що додаються.

2. Координаційному центру з надання правової допомоги (Вишневський А.В.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

І.І. Ємельянова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
26.11.2012  № 1734/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 листопада 2012 р.
за № 1987/22299

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України з питань надання безоплатної правової допомоги

1. У підпункті 11.9 пункту 11 Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 759/19497, слова «, а також центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги відповідно до пропозицій їх директорів, погоджених з Центром правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України» виключити.

2. Підпункт 4.9 пункту 4 Положення про районні, районні у містах, міські (міст обласного значення), міськрайонні, міжрайонні управління юстиції, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23 червня 2011 року № 1707/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 червня 2011 року за № 760/19498, викласти в такій редакції:

«4.9 організовує та забезпечує роботу громадських приймалень із надання безоплатної первинної правової допомоги, надає їм методичну допомогу;».

3. Пункт 1.3 розділу І Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 21 вересня 2011 року № 3047/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2011 року за № 1114/19852, доповнити абзацом другим такого змісту:

«Методичне забезпечення і консультаційну підтримку Приймальні здійснює Координаційний центр з надання правової допомоги.».

4. У пункті 5 наказу Міністерства юстиції України від 28 березня 2012 року № 483/5 «Про затвердження Типового положення про установу з надання безоплатної первинної правової допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 березня 2012 року за № 474/20787, слова «Центру правової реформи і законопроектних робіт при Міністерстві юстиції України» замінити словами «Координаційному центру з надання правової допомоги».

5. У Положенні про центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 02 липня 2012 року № 967/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 03 липня 2012 року за № 1091/21403:

5.1. У пункті 10:

абзац сьомий виключити.

У зв’язку з цим абзаци восьмий - п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - чотирнадцятим;

абзац восьмий викласти в такій редакції:

«затверджує регламент центру відповідно до примірного регламенту центру, затвердженого Координаційним центром;»;

в абзаці одинадцятому слово «договір» замінити словом «контракт».

5.2. Доповнити новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також бухгалтерський облік витрат на забезпечення їх діяльності в частині оплати праці працівників центрів, забезпечення центрів меблями, обладнанням, предметами довгострокового користування та іншими предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем здійснюються Координаційним центром.».

6. У додатках до наказу Міністерства юстиції України від 15 жовтня 2012 року № 1520/5 «Про затвердження форм документів, що використовуються під час проведення конкурсу з відбору адвокатів, які залучаються до надання безоплатної вторинної правової допомоги», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1727/22039:

6.1. У додатку 1 слова «копію облікової картки платника податків» замінити словами «копію реєстраційного номера облікової картки платника податків».

6.2. У додатку 9 знак «=» виключити.

Директор Координаційного
центру з надання
правової допомогиА. Вишневськийвгору