Документ z1962-13, втратив чинність, поточна редакція — Скасування від 21.05.2017, підстава - 166-2017-р

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

04.11.2013  № 1291


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2013 р.
за № 1962/24494

{Наказ скасовано на підставі Розпорядження КМ № 166-р від 10.03.2017}

Про затвердження форми Журналу обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Відповідно до Порядку повідомлення державного адміністратора або дозвільного органу про відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 травня 2006 року № 685, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форму Журналу обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства, що додається.

2. Департаменту державної регуляторної політики та розвитку підприємництва подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

Міністр економічного
розвитку і торгівлі України


І.М. Прасолов

ПОГОДЖЕНО:

Міністр енергетики
та вугільної промисловості України

Міністр оборони України

Міністр регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуаційЕ. Ставицький

П.В. Лебедєв


Г.П. Темник


М. Болотських
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економічного розвитку
і торгівлі України
04.11.2013  № 1291


Форма

ЖУРНАЛ
обліку суб'єктів господарювання, які набули права на вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства

Дата надходження декларації

Найменування заявника (замовника)

Місцезнаходження об’єкта або місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки

Номер та дата реєстрації декларації

Відмітка про видачу зареєстрованої декларації

1

2

3

4

5

Директор департаменту
державної регуляторної
політики та розвитку
підприємництва
І.В. Шевердінвгору