Документ z1957-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - z0120-16


Керівник суб’єкта господарювання

________________
(підпис)

________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ року

М.П.

{Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики № 251 від 14.03.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 2933 від 10.12.2015}
вгору