Документ z1955-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 10.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.11.2012  № 678


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1955/22267

Про затвердження переліку питань та уніфікованої форми акта перевірки для здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у галузі мисливського господарства та полювання

Відповідно до Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про мисливське господарство та полювання", Положення про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 458, Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 15 вересня 2010 року № 1850-р "Про забезпечення здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Перелік питань для здійснення Державним агентством лісових ресурсів України та його територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання і уніфіковану форму акта перевірки дотримання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання, що додаються.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного агентства
лісових ресурсів України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Перший заступник Міністра екології
та природних ресурсів України

Голова Державної екологічної інспекції УкраїниВ.М. СівецьМ.Ю. Бродський


М.І. Романов

П.Б. Жила
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
05.11.2012 № 678


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 листопада 2012 р.
за № 1955/22267

ПЕРЕЛІК
питань для здійснення Державним агентством лісових ресурсів України та його територіальними органами планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання

1. При здійсненні планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання перевіряються:

1.1. Виконання вимог приписів про усунення виявлених порушень в установлені строки.

1.2. Виконання вимог рішення про зупинення та припинення діяльності.

1.3. Наявність рішень Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та міських рад про надання мисливських угідь у користування.

1.4. Наявність проекту організації та розвитку мисливського господарства.

1.5. Наявність проекту організації та розвитку мисливського господарства, погодженого в установленому порядку.

1.6. Визначення меж територій мисливських угідь шляхом установлення інформаційних і охоронних знаків.

1.7. Наявність договору про умови ведення мисливського господарства, який укладено між територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання і користувачем мисливських угідь.

1.8. Дотримання строків полювання (конкретна дата відкриття та закриття полювання на певний вид мисливських тварин, дні полювання протягом тижня), порядок його здійснення, а також добування мисливських тварин, погоджених в установленому порядку.

1.9. Проведення первинного обліку чисельності і добування мисливських тварин.

1.10. Наявність журналу обліку бланків ліцензій, оформленого відповідно до вимог Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949.

1.11. Наявність журналу реєстрації інструктажу з правил техніки безпеки, оформленого відповідно до вимог Положення про правила проведення полювань, поводження із зброєю та порядок видачі ліцензій на добування мисливських тварин, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 17 жовтня 2011 року № 549, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2011 року за № 1211/19949.

1.12. Наявність карти-схеми мисливського господарства з нанесенням єгерських обходів, відтворенням ділянок, біотехнічних споруд і підгодівельних майданчиків.

1.13. Виконання біотехнічних заходів.

1.14. Утримання та розведення мисливських тварин у неволі чи напіввільних умовах.

1.15. Додержання режиму охорони тварин, занесених до Червоної книги України і включених до переліків видів тварин, які підлягають особливій охороні.

1.16. Виділення не менш як 20 відсотків площ угідь для охорони та відтворення мисливських тварин.

1.17. Погодження пропускної спроможності мисливських угідь, що встановлена користувачем, в установленому порядку.

1.18. Наявність ліміту використання мисливських тварин, віднесених до державного мисливського фонду.

1.19. Проведення селекційного та вибіркового діагностичного відстрілу мисливських тварин для ветеринарно-санітарної експертизи.

1.20. Наявність майданчиків, обладнаних згідно з ветеринарно-санітарними вимогами для оброблення відстріляної на полюванні дичини.

1.21. Наявність оформлених матеріалів для визначення відтворювальних ділянок (погодження з власником земельної ділянки, наказу користувача мисливських угідь, у якому вказуються площа мисливських угідь, детальний опис її меж, вид мисливських тварин, для відтворення яких виділяється ділянка, визначається режим охорони на цій території).

1.22. Відмежування територій відтворювальних ділянок межовими попереджувальними знаками.

1.23. Наявність документів, що підтверджують законність набуття мисливських тварин при утриманні та розведенні у неволі.

1.24. Наявність єгерської служби для охорони мисливських угідь з розрахунку, установленого відповідно до вимог закону.

1.25. Здійснення щорічного вкладання коштів на охорону та відтворення мисливських угідь з розрахунку, визначеного відповідно до закону.

1.26. Здійснення полювання іноземними мисливцями.

1.27. Регулювання чисельності диких тварин, проведення відстрілу та відлову бродячих котів і собак.

1.28. Проведення комплексних заходів щодо профілактики і боротьби із захворюваннями мисливських тварин.

1.29. Здійснення охорони державного мисливського фонду.

2. Зазначений Перелік є вичерпним. Здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полювання з інших питань, які не включені до Переліку, забороняється.

Директор Департаменту
тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
05.11.2012 № 678

УНІФІКОВАНА ФОРМА
акта перевірки дотримання вимог законодавства у галузі мисливського господарства та полюваннявгору