Документ z1940-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 02.11.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

02.11.2012  № 677


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 листопада 2012 р.
за № 1940/22252

Про внесення змін до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297

Відповідно до Порядку використання сум податку на додану вартість, сплачених переробними підприємствами до спеціального фонду державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2011 року № 246 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 року № 342) (зі змінами), НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25 травня 2012 року № 297 “Про затвердження форм документів, надання інформації та звіту для здійснення державної підтримки галузі тваринництва”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 травня 2012 року за № 865/21177 (зі змінами), доповнивши пункт 1 абзацами такого змісту:

журнал обліку фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

реєстр фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу, що додається;

відомість про нарахування дотацій за продану на забій худобу, що додається;

зведена відомість про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу, що додається;

реєстр сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається;

відомість про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається;

зведена відомість про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності, що додається”.

2. Департаменту тваринництва (Гетя А.А.) подати наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Місце проживання (місце знаходження)

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

№ приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

Підпис фізичної особи (представника фермерського господарства)

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативуФермерські господарстваДиректор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

РЕЄСТР
фізичних осіб, фізичних осіб - членів виробничих або обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів, а також фермерських господарств, які мають право на отримання дотації за продану на забій худобу
на _______________ 20 ____ року

з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ

Номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів

№ приймальної квитанції

Ідентифікаційний номер тварини (відповідно до відомості переміщення тварин) - для великої рогатої худоби (ВРХ) або номер реєстраційного свідоцтва свиней (для суб'єктів господарювання) (відомість переміщення)/ номер реєстраційного свідоцтва свиней (для негосподарюючих суб'єктів)

Дата подання документів

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

кількість голів

прийнята жива вага, кг

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

Фермерські господарства

Голова сільської, селищної
чи міської ради


_________
(підпис)


__________________
(ініціали та прізвище)

Міський голова міста республіканського
(Автономної Республіки Крим)
чи обласного значення_________
(підпис)__________________
(ініціали та прізвище)

"_____" ______________20____ рокуДиректор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

__________________
               (регіон)


ВІДОМІСТЬ
про нарахування дотацій за продану на забій худобу
на ____________________20____ року

№ з/п

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи, фізичної особи - члена виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), найменування фермерського господарства, код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунку, найменування відділення банку

Молодняк великої рогатої худоби-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів-1

Всього нараховано дотації, гривень-1

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

кількість голів

прийнята жива вага, кг

нараховано дотації, гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу

Фермерські господарства

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_______
(підпис)
______________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

_______________
          (регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум дотацій за продану на забій худобу
на ____________________20____ року

Кількість одержувачів дотації-1

Молодняк великої рогатої худоби-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 100 до 120 кілограмів-1

Свині (крім свиноматок і кнурів) живою масою від 120 до 150 кілограмів-1

Всього нараховано дотації, тис. гривень-1

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

кількість голів

прийнята жива вага, тонн

нараховано дотації, тис. гривень

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Фізичні особи, фізичні особи - члени виробничого або обслуговуючого сільськогосподарського кооперативу
Фермерські господарства
РАЗОМ
Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-2
_________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник Головного управління
агропромислового розвитку
(директор Департаменту
агропромислового розвитку)
обласної державної адміністрації-2


_________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління
агропромислового розвитку районної
державної адміністрації-2
_________
(підпис)
____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-2


_________
(підпис)


____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
-1 Інформація надається з наростаючим підсумком.
-2 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

РЕЄСТР
сільськогосподарських підприємств, які мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

№ з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

1

2

3


Племінні заводи


РазомПлемінні репродуктори


РазомІнші сільськогосподарські підприємства


РазомУсього


Голова комісії

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

Члени комісії

__________
(підпис)

_____________________
(ініціали та прізвище)

“_____” ________ 20___ рокуДиректор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

ВІДОМІСТЬ
про суми спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

№ з/п

Найменування сільськогосподарського підприємства (район), код за ЄДРПОУ, номер поточного рахунка, найменування відділення банку

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

4


Племінні заводи
Разом
Племінні репродуктори
Разом
Інші сільськогосподарські підприємства
Разом
УсьогоНачальник управління
агропромислового розвитку
районної державної адміністрації-1
_________
(підпис)
_____________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-1


_________
(підпис)


_____________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.__________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетя
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.05.2012  № 297
(у редакції наказу
Міністерства аграрної політики
та продовольства України
02.11.2012 № 677)

____________________
                 (регіон)


ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
про нарахування сум спеціальної бюджетної дотації за поголів’я корів м’ясного напряму продуктивності

Кількість сільськогосподарських підприємств, яким нараховано кошти спеціальної бюджетної дотації за поголів’я м'ясних корів

Поголів’я корів, на яке нараховується спеціальна бюджетна дотація, голів

Нараховано спеціальної бюджетної дотації, тис. гривень

1

2

3

Племінні заводи, всього


Племінні репродуктори, всього


Інші сільськогосподарські підприємства, всього


Разом


Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-1
_________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)

Міністр аграрної політики
та продовольства Автономної
Республіки Крим-1
_________
(підпис)
___________________
(ініціали та прізвище)

Начальник управління промисловості,
розвитку інфраструктури
та агропромислового комплексу
Севастопольської міської
державної адміністрації-1


_________
(підпис)


___________________
(ініціали та прізвище)

"___" ____________ 20__ року

М. П.

__________
1 Залежно від місцезнаходження господарства.

Директор
Департаменту тваринництва


А.А. Гетявгору