Документ z1938-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.12.2013. Подивитися в історії? )

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ’ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.10.2013  № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2013 р.
за № 1938/24470

Про затвердження Інструкції про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженого Указом Президента України від 30 червня 2011 року № 717, розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2011 року № 901-р "Про передачу цілісних майнових комплексів державних підприємств, установ та організацій до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації", з метою встановлення єдиного порядку придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, а також для забезпечення надійної охорони відправлень спеціального зв’язку, розширення сфери надання послуг спеціального зв’язку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 14 березня 2001 року № 43/ДСК "Про затвердження Інструкції про порядок придбання, перевезення, зберігання, обліку та використання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї на підприємствах зв’язку України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 22 червня 2001 року за № 533/5724.

3. Департаменту стратегії розвитку зв’язку Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, та загонів (окремих команд) відомчої воєнізованої охорони організувати вивчення цієї Інструкції їх працівниками в частині, що їх стосується.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Заступник
Міністра внутрішніх справ України

Міністр інфраструктури України
В.І. Ратушняк

В.В. Козак
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації Державної
служби спеціального зв’язку
та захисту інформації України
24.10.2013  № 559


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 листопада 2013 р.
за № 1938/24470

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

І. Загальні положення

1.1. Цю Інструкцію розроблено відповідно до вимог Законів України "Про поштовий зв’язок", "Про охоронну діяльність", постанов Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 1992 року № 575 "Про затвердження Положення про порядок застосування вогнепальної зброї" (далі - Положення), від 12 жовтня 1992 року № 576 "Про затвердження Положення про дозвільну систему", від 11 лютого 2013 року № 97 "Про затвердження переліку спеціальних засобів, придбання, зберігання та використання яких здійснюється суб’єктами охоронної діяльності", Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21 серпня 1998 року № 622, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 1998 року за № 637/3077.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення і використання зброї та боєприпасів до неї на державних підприємствах, що належать до сфери управління Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - підприємства зв’язку).

1.3. Працівники підприємств зв’язку та підрозділів відомчої воєнізованої охорони (далі - ВОХОР) для виконання службових обов’язків, пов’язаних із супроводженням і охороною відправлень, охороною об’єктів і приміщень, персоналу, транспортних засобів та іншого майна, в порядку, встановленому законодавством, озброюються вогнепальною (нарізною) зброєю (карабіни, пістолети, револьвери), мисливською вогнепальною зброєю (карабіни, гладкоствольні рушниці різних типів), пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії (далі - пристрої).

1.4. Вогнепальна зброя - зброя, яка призначена для ураження цілей снарядами, що одержують спрямований рух у стволі (за допомогою сили тиску газів, які утворюються в результаті згоряння метального заряду) та мають достатню кінетичну енергію для ураження цілі, що знаходиться на визначеній відстані.

Бойова вогнепальна зброя - вогнепальна зброя, призначена для ураження людини та (або) техніки.

До бойової зброї не належать старовинна зброя та її моделі, які виготовлені до 1899 року включно.

Учбова зброя - зброя, яка спеціально приведена в непридатний для стрільби стан, призначена для навчання правилам поводження зі зброєю (розбирання та складання, заряджання та розряджання, виконання стройових прийомів зі зброєю).

До мисливської вогнепальної зброї належать: мисливські гвинтівки, карабіни та штуцери, гладкоствольні рушниці, гладкоствольні рушниці із свердловиною "парадокс" з нарізами 100-140 мм на початку або в кінці ствола, мисливські рушниці зі свердловиною "сюпра", комбіновані рушниці, що мають поряд з гладкими і нарізні стволи.

Боєприпаси - спеціально виготовлені вироби одноразового використання, які призначені забезпечити ураження цілей в умовах збройної боротьби, самооборони, полювання, спорту.

До бойових припасів належать патрони до нарізної вогнепальної зброї різних калібрів, а також заряджені патрони до гладкоствольних мисливських рушниць, мисливський порох і капсулі.

1.5. До пристроїв належать такі пістолети і револьвери вітчизняного виробництва, які конструктивно призначені тільки для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії і технічно не придатні для стрільби бойовими патронами. При цьому їхня конструкція має забезпечувати неможливість взаємозаміни основних частин бойової і спортивної вогнепальної зброї, унеможливлює здійснення пострілів в автоматичному режимі чергами.

Патрони до пристроїв - патрони, споряджені гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, призначені для відстрілу їх тільки пристроями вітчизняного виробництва і допущені в установленому порядку до використання.

1.6. Необхідність озброєння працівників підприємств зв’язку під час виконання ними службових обов’язків визначається керівниками структурних підрозділів підприємств зв’язку (філій, служб, цехів, відділів, загонів, команд ВОХОР) залежно від завдань, які виконують працівники, та категорії об’єктів охорони.

1.7. Обов’язковому озброєнню підлягають працівники підприємств зв’язку та підрозділів ВОХОР, які виконують завдання з приймання, обробки, доставки і перевезення (супроводження) спеціальних відправлень і вантажів, коштів і цінностей, охорони об’єктів, які мають стратегічне значення для економіки держави (фельд’єгері, диспетчери, експедитори, охоронники, водії).

1.8. Придбані підприємствами зв’язку вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, пристрої та патрони до них належать до відомчої зброї. Відомчу зброю забороняється використовувати не за призначенням, з метою, не передбаченою установчими документами (положеннями), статутними завданнями, передавати іншим особам, продавати, зберігати у місцях проживання працівників і в місцях, не призначених для її зберігання.

1.9. За облік, зберігання та використання зброї і боєприпасів до неї відповідають керівники підприємств зв’язку і філій підприємств зв’язку, а в підрозділах ВОХОР - начальники загонів (команд), на ім’я яких видано дозвіл органом внутрішніх справ України (далі - ОВС) на право зберігання відомчої вогнепальної зброї і боєприпасів, а також посадові особи, призначені наказами керівників підприємств зв’язку (філій) відповідальними за облік, зберігання, видачу та приймання зброї і боєприпасів.

ІІ. Отримання дозволів на придбання зброї і боєприпасів

2.1. Підприємства зв’язку та їх філії для придбання, зберігання, перевезення і використання зброї і боєприпасів до неї отримують від ОВС дозволи на:

придбання, перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них;

право відкриття, функціонування кімнат для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них;

право зберігання та носіння працівниками вогнепальної зброї та пристроїв.

2.2. До ОВС для видачі дозволу на придбання зброї і боєприпасів подаються:

заява керівника підприємства зв’язку, в якій зазначають кількість зброї і боєприпасів, що повинна бути придбана, номер і термін дії дозволу на право відкриття та функціонування об’єкта дозвільної системи зі зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів;

акт про придатність приміщення для зберігання зброї і боєприпасів, що складений комісією з представників органу внутрішніх справ, органу державного пожежного нагляду та підприємства зв’язку;

копія наказу керівника підприємства зв’язку про призначення особи, відповідальної за придбання зброї і боєприпасів (з обов’язковим зазначенням прізвища, імені та по батькові, дати, місця народження і проживання);

медична довідка встановленого зразка для отримання дозволу (ліцензії) на об’єкт дозвільної системи (далі - медична довідка);

копія договору страхування, довідка про вивчення матеріальної частини зброї, правил поводження з нею та її застосування;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

2.3. ОВС не більше ніж у місячний строк розглядає зазначені у пункті 2.2 цієї Інструкції документи і видає дозвіл на придбання вогнепальної зброї і боєприпасів або мотивовано відмовляє у ньому.

2.4. Оформлений дозвіл видається керівникам підприємств зв’язку. У загонах (командах) ВОХОР дозволи на зберігання відомчої зброї видаються на ім’я начальників загонів (команд) або окремих підрозділів.

Дозволи на придбання та перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них видаються на строк до трьох місяців. Не використаний у цей строк дозвіл повертається до ОВС, який його видав.

ІІІ. Придбання зброї та боєприпасів підприємством зв’язку та загонами (командами) ВОХОР

3.1. Норми використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, перелік посад працівників підприємств зв’язку, які підлягають озброєнню під час виконання службових завдань, наведені у додатку 1 до цієї Інструкції.

3.2. Про вид, кількість працівників, наявної зброї і боєприпасів до неї складаються відомості про наявність вогнепальної зброї і боєприпасів (додаток 2).

3.3. Забезпечення підприємств зв’язку бойовою нарізною вогнепальною зброєю і боєприпасами до неї здійснюється Адміністрацією Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв’язку).

3.4. Мисливська нарізна і гладкоствольна вогнепальна зброя, боєприпаси до неї, пристрої і патрони до них можуть бути придбані на заводах-виробниках або в суб’єктів господарювання, які мають ліцензії Міністерства внутрішніх справ України (далі - МВС України) на провадження відповідної господарської діяльності.

3.5. Для придбання зброї і боєприпасів підприємства зв’язку до 20 травня поточного року надсилають до Адміністрації Держспецзв’язку у двох примірниках заявки на придбання зброї і боєприпасів (додаток 3) і відомості про наявність вогнепальної зброї і боєприпасів.

Відомості про наявність вогнепальної зброї і боєприпасів підписуються керівниками підприємств зв’язку. Перед надсиланням зазначених відомостей до Адміністрації Держспецзв’язку вони мають бути погоджені з ОВС за місцезнаходженням підприємств зв’язку і скріплені гербовою печаткою або печаткою з відбитком "Дозвільна система". Рішення про погодження наданих підприємствами зв’язку відомостей приймається тільки після перевірки ОВС потреби в зброї і боєприпасах за діючими табелями і нормами озброєння, а також наявності і придатності приміщення для їх зберігання.

3.6. Адміністрація Держспецзв’язку не пізніше 20 липня поточного року узагальнює та затверджує подані підприємствами зв’язку заявки на придбання зброї і боєприпасів у встановленому законодавством порядку.

3.7. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, пристрої і патрони до них підприємствами зв’язку передаються структурним підрозділам Адміністрації Держспецзв’язку, а також іншим юридичним особам, які відповідно до законодавства мають право на її володіння, тільки за погодженням з Адміністрацією Держспецзв’язку на підставі дозволів на придбання зброї і боєприпасів, які видаються ОВС.

3.8. Керівник підприємства зв’язку (філії), який передав зброю, боєприпаси до неї, пристрої і патрони до них структурним підрозділам Адміністрації Держспецзв’язку, які відповідно до законодавства мають право на її володіння, зобов’язаний у п’ятиденний строк письмово повідомити про це ОВС, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, пристроїв, кількість боєприпасів і патронів, що були передані. До повідомлення додається дозвіл на право відкриття, функціонування кімнати для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них.

ІV. Отримання дозволів на перевезення зброї і боєприпасів підприємствами зв’язку (філіями) і загонами (командами) ВОХОР

4.1. Дозвіл на перевезення вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, а також пристроїв та патронів до них видається управлінням (відділом) громадської безпеки Головного управління МВС України, Управлінням МВС України за заявою керівника підприємства зв’язку, у якій зазначаються найменування та кількість вантажу, що буде перевозитися, вид транспорту, маршрут із зазначенням початкового й кінцевого пунктів перевезення, підстава перевезення, строк, відомості про осіб, відповідальних за перевезення і охорону вантажу на шляху руху (прізвище, ім’я, по батькові, паспортні дані).

До заяви додаються:

копія договору на охорону (у разі його укладання);

копія документа, що є підставою для перевезення вантажу, засвідчена керівником підприємства зв’язку (договір купівлі-продажу або контракт);

копія дозволу на право придбання зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до них;

копія наказу про призначення особи, відповідальної за перевезення вантажу;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

4.2. Вогнепальна зброя і боєприпаси, пристрої і патрони до них перевозяться автомобільним і залізничним транспортом згідно з вимогами законодавства щодо безпеки перевезення небезпечних вантажів.

Керівник підприємства зв’язку для супроводження такого вантажу повинен призначити не менше ніж двох осіб, озброєних відомчою вогнепальною зброєю. Якщо працівників для супроводження немає, охорона здійснюється працівниками Державної служби охорони при МВС України (далі - ДСО МВС України) або іншої організації, що має ліцензію на надання послуг з охорони власності й громадян і з якою укладено відповідний договір. Перевезення зброї і боєприпасів без охорони категорично заборонено.

4.3. Під час перевезення бойової нарізної вогнепальної зброї (понад 15 одиниць), боєприпасів до бойової нарізної вогнепальної зброї (10000 штук і більше), а також мисливської вогнепальної зброї (50 і більше одиниць), боєприпасів до мисливської вогнепальної зброї (20000 штук) охорона забезпечується виключно працівниками ДСО МВС України.

Для перевезення зброї і боєприпасів автомобільним транспортом виділяються криті автомашини.

Зброя і боєприпаси повинні бути упаковані в пристосовану для цього тару, яка опечатується або опломбовується.

4.4. Відповідальна особа, яку направляють для отримання та перевезення зброї і боєприпасів, повинна при собі мати:

дозвіл органів внутрішніх справ на придбання зброї і боєприпасів;

дозвіл органів внутрішніх справ на перевезення зброї і боєприпасів;

паспорт і службове посвідчення;

контракт (договір, наряд) на отримання зброї і боєприпасів;

довіреність на право отримання зброї і боєприпасів;

закріплену вогнепальну зброю і дозвіл органів внутрішніх справ на її зберігання і носіння;

посвідчення про відрядження із зазначенням серії, номера зброї та кількості боєприпасів.

4.5. Особа, відповідальна за перевезення зброї і боєприпасів, після прибуття на місце розташування підприємства зв’язку зобов’язана негайно передати перевезену зброю і боєприпаси на зберігання в кімнату для зберігання зброї і боєприпасів підприємства зв’язку (філії), а корінці дозволів на придбання та перевезення зброї і боєприпасів передати особі, на ім’я якої органом внутрішніх справ видано дозвіл на право зберігання зброї.

4.6. У межах міста, району, населеного пункту незалежно від відстані вогнепальну зброю і боєприпаси, на які є відповідні дозволи на зберігання, перевозять без дозволів ОВС.

V. Отримання дозволів на зберігання та використання зброї і боєприпасів до неї підприємствами зв’язку і загонами (командами) ВОХОР

5.1. Дозволи працівникам підприємств зв’язку (філій) на зберігання та носіння зброї видаються після вивчення ними матеріальної частини зброї, правил поводження з нею, її застосування та використання (проводиться у пунктах вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування), після здачі заліків й отримання довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

До роботи, пов’язаної з використанням бойової нарізної вогнепальної зброї при виконанні службових обов’язків, допускають працівників, які досягли 21-річного віку.

5.2. Підприємство зв’язку в установленому законодавством порядку укладає договори страхування цивільної відповідальності власників чи користувачів зброї за шкоду, яка може бути завдана третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї.

5.3. Укладання трудових договорів з працівниками та допуск їх до роботи, що пов’язана зі зберіганням та носінням зброї і боєприпасів, здійснюється наказами керівників підприємств зв’язку. Допуск (укладання трудових договорів) працівників до роботи погоджується з ОВС.

5.4. Згода на укладання трудових договорів з працівниками та допуск їх до роботи, що пов’язана зі зберіганням та носінням зброї і боєприпасів, надається після перевірки таких осіб ОВС за територією обслуговування (місця реєстрації таких осіб) на підставі листів керівників підприємства зв’язку, які з цією метою подають до органів внутрішніх справ необхідні дані, а саме:

список осіб із зазначенням їхніх прізвищ, імен та по батькові, дати і місця народження, місця проживання;

відомості щодо попередньої трудової діяльності;

медичні довідки;

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

5.5. Не надається згода на укладання трудових договорів працівників і допуск їх до роботи, що пов’язана зі зберіганням та носінням зброї і боєприпасів, а також не видаються дозволи на зберігання і носіння вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них у разі:

наявності в особи медичних протипоказань до виконання вказаних функціональних обов’язків і володіння зброєю;

наявності даних про систематичне (два і більше разів) порушення такою особою громадського порядку, зловживання спиртними напоями, вживання наркотичних засобів без призначення лікаря, психотропних речовин і прекурсорів, вчинення насильства в сім’ї, що підтверджується документально;

висунення такій особі обвинувачення у вчиненні злочину;

наявності в особи судимості за злочин, яка не погашена або не знята в установленому порядку;

відсутності довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування.

5.6. У разі наявності обставин, що перешкоджають одержанню згоди на укладання договору з працівниками для виконання роботи, пов’язаної зі зберіганням і носінням зброї і боєприпасів, ОВС у письмовій формі в місячний строк із дня надходження матеріалів повідомляє про це керівника підприємства зв’язку.

5.7. Керівник підприємства зв’язку упродовж десяти днів від дня придбання зброї і боєприпасів зобов’язаний подати відповідні документи в ОВС для реєстрації зброї. До повідомлення додається дозвіл на право відкриття, функціонування кімнат для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них.

5.8. Підставою для видачі дозволу на право зберігання, використання вогнепальної, пневматичної зброї і боєприпасів є заява керівника підприємства зв’язку, в якій зазначаються:

кількість придбаної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, її система, калібр, номер, рік випуску кожної одиниці, вид (бойова чи навчальна, мисливська, пневматична);

акт про придатність приміщення для зберігання зброї і боєприпасів, що складений комісією з представників органу внутрішніх справ, органу державного пожежного нагляду та підприємства зв’язку.

До заяви також додаються:

дані про осіб, які відповідають за зберігання і використання зброї, та осіб, які мають доступ до зброї, у тому числі працівників охорони (прізвище, ім’я по батькові, дата, місце народження і проживання, відомості про попередню трудову діяльність);

медичні довідки, копії договорів страхування відповідальності власників чи користувачів (на кожного працівника охорони);

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копія наказу керівника підприємства зв’язку про призначення особи (осіб), відповідальної(их) за зберігання зброї і боєприпасів до неї;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У разі відкриття нового об’єкта дозвільної системи, призначеного для зберігання зброї і боєприпасів, акт про придатність приміщення до зберігання зброї і боєприпасів до неї складається комісією у складі представників ОВС (дозвільної системи, ДСО МВС України), органів державного пожежного нагляду та підприємства зв’язку, що відкриває об’єкт.

5.9. Дозволи на право зберігання та використання вогнепальної зброї та боєприпасів видаються строком на 3 роки.

Строк дії дозволів на зберігання та використання вогнепальної зброї та боєприпасів продовжується в порядку, передбаченому для їх видачі. Не подаються документи, які були надані для отримання дозволу і термін дії яких не закінчився.

Також подається платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання платних послуг, пов’язаних з продовженням дозволів на зберігання та використання вогнепальної зброї.

VI. Облік зброї і боєприпасів на підприємстві зв’язку, у філії та загонах (командах) ВОХОР

6.1. Обліку підлягають усі види зброї і боєприпасів незалежно від їх призначення та способів придбання. Облік зброї ведеться особою, призначеною наказом керівника підприємства зв’язку, загону (команди) ВОХОР. Особа, відповідальна за облік зброї, зобов’язана:

постійно вести номерний облік і фіксувати рух вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них;

перевіряти не менше ніж один раз на місяць наявність, якісний стан та умови зберігання зброї і боєприпасів, про що робити запис у книзі огляду (перевірок) зброї і доповідати керівнику підприємства зв’язку, начальнику загону (команди) ВОХОР;

щодня перевіряти справність засобів охоронно-пожежної сигналізації, у разі її несправності (пошкодження) невідкладно доповідати керівнику підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР, вживати заходів щодо її усунення;

оформляти документи на отримання дозволів ОВС на придбання, перевезення, зберігання та носіння вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них;

оформляти акти про списання боєприпасів (додаток 4) й подавати їх на затвердження керівнику підприємства зв’язку (філії), начальнику загону (команди) ВОХОР;

брати участь у прийманні заліків у працівників підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР зі знання матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

готувати й подавати керівнику підприємства зв’язку, загону (команди) ВОХОР відомості про наявність заявки на придбання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї;

при перевезенні вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них організовувати надійну їх охорону.

При зміні осіб, які відповідають за облік і зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, приймання й передавання зброї, боєприпасів до неї проводяться комісією, призначеною керівником підприємства зв’язку, начальником загону (команди) ВОХОР. Акт приймання-передавання затверджує посадова особа, яка призначила комісію. У разі тимчасової відсутності особи, яка відповідає за облік вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, зброя і боєприпаси до неї передаються іншому працівнику на підставі наказу керівника підприємства зв’язку, загону (команди) ВОХОР і затвердженого ним акта.

6.2. На підприємстві зв’язку, в загоні (команді) ВОХОР вогнепальну зброю і боєприпаси, пристрої і патрони до них обліковують за такими документами:

книга обліку зброї і боєприпасів (додаток 5);

книга обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів (додаток 6);

роздавально-здавальна відомість на видачу боєприпасів при проведенні стрільб (додаток 7);

відомість закріплення відомчої зброї за працівниками (додаток 8).

6.3. Книги обліку вогнепальної зброї і боєприпасів мають бути пронумеровані, прошнуровані, скріплені печаткою підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР і ОВС. На останньому аркуші книги робиться запис "У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та скріплено печаткою № ___ _____ аркушів". Запис завіряється підписом особи, на ім’я якої видано дозвіл на право відкриття, функціонування кімнати для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них.

6.4. Книги обліку вогнепальної зброї і боєприпасів ведуться до повного їх списання. Записи в книгах обліку роблять чорнилом (пастою) розбірливо, без виправлень і підчищень. Виправлення помилок здійснюється закресленням неправильного запису таким чином, щоб закреслене було чітко видно. Новий запис вносить і завіряє своїм підписом особа, яка веде облік, із зазначенням дати виправлення.

6.5. Зброя і боєприпаси видаються працівникам для виконання ними службових обов’язків на підставі підписаних керівниками структурних підрозділів підприємства зв’язку (філії), загонів (команд) ВОХОР нарядів виходу на роботу працівників (додаток 9):

на підприємстві зв’язку - черговими кімнати зберігання зброї і боєприпасів;

у філіях - черговими філій;

у загонах (командах) ВОХОР - начальниками варт.

Зброя і боєприпаси видаються працівникам для виконання термінових службових завдань лише з дозволу керівника підприємства зв’язку (філії) на підставі поданої службової записки з обґрунтуванням необхідності видачі зброї і боєприпасів.

6.6. Особа, яка видає зброю і боєприпаси, призначається наказом керівника підприємства зв’язку, загону (команди) ВОХОР і зобов’язана:

переконатися в тому, що працівники, які отримують зброю і боєприпаси, внесені до наряду виходу на роботу працівників;

перевіряти у працівників наявність і строк дії індивідуальних дозволів на право зберігання і носіння зброї, наявність і справність кобури, поясного ременя та пістолетного ремінця;

видавати зброю і боєприпаси працівникам тільки в час, визначений у наряді виходу на роботу працівників;

робити в книзі обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів записи про видачу (прийняття) зброї і боєприпасів;

зброю і боєприпаси видавати працівнику тільки після його особистого підпису за їх отримання в книзі обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів;

при видачі (прийнятті) зброї і боєприпасів звіряти відповідність серії, номера, року випуску закріпленої зброї із записом в індивідуальному дозволі на право її зберігання і носіння;

приймати від працівників зброю в розрядженому стані (перевіряти відсутність патрона в патроннику), справною та вичищеною, а боєприпаси - справними, за кількістю й партією, про що робити запис у книзі обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів та засвідчувати підписом;

контролювати своєчасне повернення працівниками зброї і боєприпасів;

негайно доповідати особі, відповідальній за облік зброї і боєприпасів, про випадки несвоєчасного повернення, а також неповної здачі зброї або боєприпасів і за її командою вживати заходів щодо їх розшуку.

6.7. За потреби зброя і боєприпаси можуть бути передані на окремі пости охорони особам, які мають дозволи ОВС на її зберігання, носіння та за якими вона закріплена. У таких випадках зброю і боєприпаси передають на підставі наказу керівника підприємства зв’язку (філії), начальника загону (команди) ВОХОР за накладною, виписаною на ім’я старшого поста охорони. Видану зброю і боєприпаси обліковують у книзі обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів. Прийняття (передавання) зброї і боєприпасів працівниками ВОХОР (охоронниками) на постах охорони засвідчується їх підписами у постовому журналі окремого поста (додаток 10).

6.8. За стан обліку, зберігання і правильне використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї відповідають керівники підприємств зв’язку, начальник загону (команди) ВОХОР під час несення служби.

6.9. Для перевірки стану обліку, наявності й умов зберігання зброї і боєприпасів до неї комісіями, призначеними наказами керівника підприємства зв’язку (філії), начальника загону (команди) ВОХОР, проводяться щоквартальні перевірки та річна інвентаризація зброї і боєприпасів. Щоквартальні перевірки проводяться до 10 числа першого місяця кварталу, річна інвентаризація - до 10 січня кожного року. Результати перевірок та інвентаризації оформляють актами інвентаризації вогнепальної зброї і боєприпасів (додаток 11). Акти щоквартальних перевірок складають в одному примірнику і зберігають у справах підприємства зв’язку (філій). Акти річної інвентаризації зброї і боєприпасів складають у двох примірниках, перший примірник зберігають у філії підприємства, другий примірник до 10 січня поточного року подають підприємству зв’язку.

6.10. Для перевірки стану зброї і боєприпасів, умов їх зберігання та використання заступники керівника підприємства зв’язку, керівники філій і заступники керівників філій (особи, відповідальні за облік та зберігання зброї і боєприпасів) проводять не рідше ніж один раз на місяць огляди зброї і боєприпасів. Огляди зброї і боєприпасів можуть проводитися у присутності осіб, за якими вона закріплена, або без них. Про наслідки огляду робиться запис у книзі результатів огляду вогнепальної зброї і боєприпасів (додаток 12).

6.11. У разі виявлення недостачі, утрати або крадіжки зброї і боєприпасів до неї негайно подаються доповіді до Адміністрації Держспецзв’язку, ОВС та Служби безпеки України. За фактом недостачі, утрати або крадіжки зброї і боєприпасів проводиться службове розслідування (строк проведення розслідування - не більше ніж 10 діб, матеріали розслідування подаються до Адміністрації Держспецзв’язку не пізніше ніж через 20 діб після того, як мав місце такий випадок). Якщо при проведенні службового розслідування виявлено ознаки скоєння кримінального правопорушення, то матеріали службового розслідування надають правоохоронним органам для прийняття рішення.

6.12. У кожному випадку крадіжки або втрати вогнепальної зброї і боєприпасів до неї складаються у п’яти примірниках реєстраційна картка обліку викраденої (втраченої) вогнепальної зброї (додаток 13) та реєстраційна картка обліку викрадених (втрачених) боєприпасів (додаток 14), які надсилають разом із супровідним листом:

2 примірники - до ОВС;

1 примірник - до Адміністрації Держспецзв’язку;

1 примірник - до підприємства зв’язку;

1 примірник залишається у філії підприємства.

Аналогічно заповнюються і надсилаються картки на знайдену вогнепальну зброю і боєприпаси.

Підставою для зняття з обліку викраденої (втраченої) зброї і боєприпасів є відповідне рішення органу досудового слідства або суду.

6.13. Боєприпаси до зброї, що були використані з навчальною метою (практичні стрільби), під час стрілецьких змагань (навчальних зборів) або в результаті застосування (використання) зброї під час виконання службових обов’язків, списують за актом списання боєприпасів з використанням відповідних роздавально-здавальних відомостей або за матеріалами службового розслідування причин застосування (використання) зброї.

6.14. Не придатна для подальшого використання вогнепальна зброя і боєприпаси здаються безкоштовно в ОВС, які видали дозволи на їх придбання або зберігання.

Зайві, але придатні для подальшого застосування вогнепальна зброя і боєприпаси здаються за місцем їх придбання або передаються (продаються) в інші організації з дозволу ОВС.

Вогнепальна зброя і боєприпаси з одного підприємства зв’язку в інше передаються тільки за дозволами ОВС. Підприємство зв’язку, яке передало вогнепальну зброю і боєприпаси, зобов’язане в п’ятиденний строк письмово повідомити про це ОВС, у якому зброя перебуває на обліку, вказавши кількість, марку, калібр, номер кожної одиниці зброї, кількість і калібр бойових припасів. До повідомлення додається дозвіл на право відкриття, функціонування кімнат для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них.

VII. Зберігання зброї і боєприпасів на підприємстві зв’язку, у філіях та загонах (командах) ВОХОР

7.1. Вогнепальну зброю і боєприпаси до неї, пристрої і патрони до них зберігають у сейфах, шафах, металевих ящиках у спеціально обладнаному сховищі - кімнаті для зберігання зброї і боєприпасів.

7.2. Кімната для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів повинна відповідати таким вимогам:

бути ізольованою від інших підсобних приміщень, мати капітальні стіни, міцні перекриття на стелі й підлозі. Внутрішні стіни (перегородки) повинні бути еквівалентними за міцністю спарованим гіпсобетонним панелям завтовшки 80 мм кожна з прокладеними між ними сталевими ґратами або цегляній стінці завтовшки не менше ніж 120 мм, армованій сталевою сіткою. У раніше побудованих спорудах можуть бути зведені перегородки з дощок, зміцнених сталевими ґратами;

мати двоє дверей з міцними і надійними замками, при цьому зовнішні двері - дощані однопільні завтовшки не менше ніж 40 мм, оббиті з двох боків оцинкованим покрівельним залізом із загином країв листа на торець дверей, або металеві; внутрішні - ґратчасті залізні. Зовнішні двері повинні замикатися на два внутрішні замки й опечатуватися або опломбовуватися. Внутрішні ґратчасті двері повинні замикатися на внутрішній або навісний замок. Обрамлення дверних прорізів кімнати для зберігання зброї повинні виготовлятися із залізного профілю. У раніше побудованих спорудах можуть бути встановлені дерев’яні двері, коробки, зміцнені залізним кутом розміром 30х40 мм, завтовшки не менше ніж 5 мм, прикріплені до стіни не менше ніж десятьма штирями зі сталевої арматури діаметром 10-12 мм і завдовжки не менше ніж 120-150 мм;

мати на віконних прорізах зсередини приміщення або між рамами сталеві ґрати. У приміщеннях, розташованих на першому поверсі, віконні прорізи обладнуються внутрішніми залізними або дерев’яними віконницями, оббитими з обох боків оцинкованою сталлю. Кінці прутів ґрат у віконних прорізах забивають у стіну на глибину не менше ніж 30 мм і заливають бетонним розчином. Віконниці повинні бути замкнені на навісні замки;

мати ґрати, встановлені у дверні, віконні прорізи та (перегородки), виготовлені зі сталевого прута діаметром не менше ніж 15 мм. Кожне перехрестя прутів зварюють, утворюючи вічка не більше ніж 150х150 мм;

бути обладнаною у два і більше рубежі охоронно-пожежною сигналізацією, виконаною прихованою проводкою до щитка електроживлення, з установленням датчиків на вікнах, дверях, люках, стінах, стелі, підлозі, що спрацьовує на відчинення або злом сейфів, шаф, де зберігаються зброя і боєприпаси, а також на появу людини всередині приміщення. Це приміщення має бути передане під охорону ДСО МВС України у встановленому порядку з підключенням сигналізації на пульт централізованого нагляду. Допускається прокладання шлейфів охоронної сигналізації в трубах тільки всередині приміщення по залізобетонних і бетонних будівельних конструкціях;

мати протипожежні засоби, аварійне освітлення й опис майна, що знаходиться в кімнаті для зберігання зброї і боєприпасів (додаток 15), в який вносять дані про кількість шаф, сейфів, металевих ящиків із зазначенням їх номерів і номера печатки, якою вони опечатані. У разі наявності вентиляційних вікон, люків на них повинні бути встановлені залізні ґрати з вічками розміром не більше ніж 100х100 мм, які унеможливлюють проникнення через ці системи. Створи в стінах, призначені для прокладання інженерних мереж, повинні мати діаметр не більше ніж 200 мм.

7.3. У разі неможливості обладнання кімнати для зберігання зброї і боєприпасів сигналізацією з виведенням на пульт централізованого спостереження ОВС вона обладнується автономною сигналізацією з установленням датчиків на стінах, стелі, віконних рамах і виведенням її сигналу, крім вартового приміщення (поста охорони), на найближчий озброєний пост.

7.4. Вогнепальна зброя і боєприпаси до неї, пристрої і патрони до них повинні зберігатися в сейфах, шафах, металевих ящиках, стінки яких повинні бути завтовшки не менше ніж 3 мм з внутрішніми замками (не менше ніж два). Двері шаф для міцності укріплюють металевими накладками або косинцями. На дверях шафи, сейфа, металевого ящика і біля кожного гнізда зброї з внутрішнього боку мають бути опис зброї, що зберігається в сейфі (додаток 16) та ярлики, зразки яких наведені у додатку 17 до цієї Інструкції.

7.5. Двері кімнат для зберігання зброї і боєприпасів, а також шафи, сейфи, металеві ящики, в яких зберігаються зброя і боєприпаси, повинні бути опечатані металевою печаткою. Пристрої для металевої печатки мають відповідати таким вимогам:

діаметр кола в пристрої не повинен перевищувати діаметра печатки;

глибина отвору для металевої печатки має бути не більше ніж 5 мм;

при заповненні отвору мастикою вона не повинна виступати над поверхнею колодки.

7.6. Від дверей кімнати для зберігання зброї і боєприпасів, шаф, сейфів, металевих ящиків із вогнепальною зброєю і боєприпасами до неї, пристроями і патронами до них повинно бути два комплекти ключів.

Один комплект ключів постійно знаходиться в особи, яка відповідає за зберігання зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, і передається іншій особі під час зміни варти після приймання-здавання вогнепальної зброї і боєприпасів, про що робиться відповідний запис у постовій відомості.

Другий комплект ключів повинен зберігатися в опечатаному пеналі в керівника підприємства зв’язку, на ім’я якого видано дозвіл на зберігання зброї і боєприпасів до неї, пристроїв та патронів до них.

Порядок використання боєприпасів незменшуваного запасу встановлюється наказом керівника підприємства зв’язку.

Забороняється передавати іншим особам ключі від кімнати для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, металевих шаф (сейфів, ящиків) з вогнепальною зброєю і боєприпасами.

7.7. У загонах (командах) ВОХОР, сторожовій охороні, на підприємствах зв’язку зброя і боєприпаси до неї, пристрої та патрони (у тому числі резервні) зберігаються відповідно до вимог, викладених у пункті 7.2 цього розділу.

7.8. Приймання-передавання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них черговими (черговими кімнати для зберігання зброї і боєприпасів підприємства, черговими філій, начальниками варт) здійснюється в установлений керівником підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР час поштучно, за номерами згідно з описом зброї, що зберігається в шафах (сейфах), металевих ящиках, за книгою видачі і здавання зброї та пристроїв.

Зброя та боєприпаси, які зберігаються в опечатаних металевих ящиках, передаються за кількістю опечатаних металевих ящиків без їх відкриття згідно з описом матеріальних засобів, що містяться в кімнаті для зберігання зброї і боєприпасів. Про це робиться запис у книзі приймання (здавання) чергування (додаток 18).

Чергові кімнат для зберігання зброї і боєприпасів підприємства зв’язку, чергові філій, начальники варт під час приймання (здавання) чергування перевіряють функціонування охоронної сигналізації кімнати для зберігання зброї і боєприпасів, міцність засувів, замків шаф (сейфів, ящиків) зі зброєю і бойовими припасами, цілісність печаток, відповідність їх номерам, указаним в описах, а також своєчасність здавання зброї і боєприпасів особами, що прибули з відряджень, чергувань і занять.

У разі неможливості одного чергового передати зброю і боєприпаси іншому черговому в установленому порядку керівником підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР призначається комісія, яка перевіряє наявність вогнепальної і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них і складає відповідний акт.

7.9. Кімната для зберігання зброї і боєприпасів підприємства зв’язку є цілодобовим робочим місцем чергового цієї кімнати.

Під час виконання функціональних обов’язків у кімнаті чергового для зберігання зброї і боєприпасів має бути така службова документація: технологічна карта робочого місця, інструкція з охорони праці при поводженні зі зброєю, книга обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів, книга приймання (здавання) чергування, книга результатів перевірки зброї і боєприпасів та витяги з Кримінального кодексу України про відповідальність за викрадення, привласнення, незаконне поводження, недбале зберігання зброї і боєприпасів, Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо відповідальності за порушення правил використання зброї.

Кімната для зберігання зброї і боєприпасів підприємства зв’язку забезпечується необхідними меблями, канцелярським приладдям, калькулятором, настільним (настінним) календарем, годинником, засобами пожежогасіння (вогнегасник) та аварійного освітлення.

7.10. Контроль за належною експлуатацією, справністю охоронно-пожежної сигналізації здійснює посадова особа, визначена керівником підприємства зв’язку.

Справність охоронно-пожежної сигналізації щодня перевіряється черговими філій підприємств зв’язку, начальниками варт під час приймання (здавання) чергування. Результати перевірки справності охоронної та пожежної сигналізації заносяться особою, яка провела перевірку, до журналу обліку і огляду інженерно-технічних засобів охорони підрозділу підприємства (додаток 19), начальником варти (чергової зміни) - до постової відомості.

7.11. Забороняється спільне зберігання зі зброєю і боєприпасами до неї навчально-наочних приладів, спортивного інвентарю, інших предметів, крім радіостанцій і дозиметричних приладів, які можуть зберігатися у відгородженій залізними ґратами частині збройової кімнати.

Боєприпаси до зброї, патрони до пристроїв необхідно зберігати в окремому від зброї сейфі або металевому ящику. Матеріал для обтирання, мастило і луг, приладдя для чищення і змащення зброї зберігають у спеціально відведених для цього місцях окремо від зброї, боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них.

7.12. Працівники підприємств зв’язку, які супроводжують вантажі, після прибуття в пункт призначення і закінчення роботи, пов’язаної з охороною вантажу, негайно здають вогнепальну зброю і боєприпаси на тимчасове зберігання в кімнату для зберігання зброї ВОХОР організації, яка прийняла вантаж, або в ОВС.

VIII. Використання зброї працівниками підприємств зв’язку, їх філій і загонів (команд) ВОХОР

8.1. Керівник підприємства зв’язку (філії) для отримання працівниками дозволів на право зберігання та носіння відомчої вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них подають до ОВС заяви (клопотання) із зазначенням мети отримання дозволу. До заяви (клопотання) додають:

список осіб із зазначенням прізвищ, імен, по батькові, дат і місць народження та проживання, відомостей про попередню трудову діяльність;

медичні довідки;

копії договорів страхування;

довідки про вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження з ними та їх застосування;

копію наказу керівника підприємства зв’язку (філії) про призначення працівника на посаду, пов’язану з виконанням службових обов’язків з охорони, збереження, супроводження коштів, цінностей, спеціальних відправлень (вантажів);

дві фотокартки розміром 3 х 4 см на кожного працівника;

платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або кодом проведеної операції про внесення коштів за надання відповідної платної послуги.

У дозволі на право зберігання і носіння вогнепальної зброї, боєприпасів, пристроїв та патронів до них обов’язково проставляється відмітка "Відомчий" і штамп "Є дійсним під час виконання службових обов’язків".

8.2. Керівники структурних підрозділів або особа, призначена наказом керівника підприємства зв’язку (філії), перед виданням працівникам зброї зобов’язані провести інструктаж щодо дотримання правил зберігання та використання зброї, а також попередити працівників про відповідальність за порушення цих правил. Працівники, з якими проведено інструктаж, проставляють підписи в журналі проведення інструктажів щодо дотримання правил зберігання та використання зброї працівниками (додаток 20).

8.3. Зброя застосовується працівниками підприємств зв’язку як крайній захід під час виконання ними службових обов’язків відповідно до вимог Положення з урахуванням особливостей завдань у таких випадках:

для відбиття групового і збройного нападу безпосередньо на працівника, який виконує завдання з охорони відправлень спеціального зв’язку й охорони майна, а також інших працівників, які належать до персоналу підприємства зв’язку та об’єктів охорони, якщо їхньому життю чи здоров’ю загрожує небезпека;

для захисту від злочинних посягань на відправлення спеціального зв’язку та майно, що охороняється;

для затримання особи, яка вчинила злочин щодо персоналу підприємства зв’язку та об’єктів охорони і майна, що охороняється, та намагається втекти або вчинити збройний опір;

для відбиття збройного чи групового нападу на приміщення підприємства зв’язку (філії) та об’єкти, що охороняються;

для знешкодження тварин, що безпосередньо загрожують життю чи здоров’ю працівника, який виконує завдання з охорони відправлень спеціального зв’язку й охорони майна, а також інших працівників, які належать до персоналу підприємства зв’язку та об’єктів охорони.

8.4. Застосовувати вогнепальну зброю дозволяється тільки після попередження про намір її застосування відповідно до норм чинного законодавства. Без попередження вогнепальна зброя може застосовуватися лише у разі безпосередньої загрози життю або здоров’ю працівників підприємства зв’язку чи громадян або раптового нападу і застосування зброї.

8.5. Застосування вогнепальної зброї у разі неможливості уникнення її застосування не повинно перевищувати міри, необхідної для виконання покладених на працівника обов’язків, і має зводити до мінімуму можливість завдання шкоди здоров’ю правопорушника.

У разі заподіяння шкоди здоров’ю правопорушника особовий склад підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР забезпечує термінове надання потерпілому необхідної допомоги.

Якщо внаслідок застосування вогнепальної зброї нападникові заподіяно тілесних ушкоджень або він помер, працівники підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР зобов’язані негайно викликати карету швидкої медичної допомоги, вжити заходів щодо забезпечення охорони місця події та сповістити про це ОВС і прокуратуру.

8.6. Про всі випадки припинення правопорушення стосовно працівників підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР, застосування зброї, спеціальних засобів або заходів фізичного впливу працівники підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР зобов’язані негайно в усній або письмовій формі доповісти своєму безпосередньому керівнику та територіальному ОВС.

8.7. Забороняється застосовувати і використовувати вогнепальну зброю при значному скупченні людей, якщо від цього можуть постраждати сторонні особи, а також по відношенню до жінок з явною ознакою вагітності, осіб похилого віку або з вираженими ознаками інвалідності та малолітніх (крім випадків вчинення ними групового нападу, що загрожує життю і здоров’ю особового складу підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР чи інших громадян, або збройного нападу чи збройного опору).

8.8. Перевищення повноважень щодо застосування вогнепальної зброї тягне за собою відповідальність, встановлену чинним законодавством.

8.9. Вогнепальна зброя і пристрої заряджаються працівниками підприємств зв’язку та ВОХОР перед виїздом (виходом) на маршрути або пости. Зброя заряджається і ставиться на запобіжник, при цьому патрон у патронник не досилається.

Розряджання зброї здійснюється негайно після повернення працівників з маршрутів або постів.

Зарядження і розрядження вогнепальної зброї проводяться у спеціально відведених приміщеннях (місцях) під наглядом чергового кімнати зберігання зброї підприємства, чергових філії, начальників варт (змін) з дотриманням заходів безпеки.

У разі крайньої потреби зброя може бути розряджена поза межами приміщень, при цьому вона повинна бути спрямована на поверхню, яка зможе прийняти кулю, наприклад на землю, стовбур дерева або вгору під кутом 45-60 градусів.

Двері приміщення для заряджання та розряджання зброї не повинні замикатися з внутрішньої сторони на замки (засуви).

8.10. Обладнання приміщення (місця) для заряджання та розряджання зброї визначається наказами керівників підприємства зв’язку.

8.11. Керівники підприємств зв’язку відповідно до умов виконання службових завдань працівниками спеціального зв’язку та ВОХОР визначають додаткові заходи щодо забезпечення надійного зберігання зброї, дотримання правил носіння, використання та заходів безпеки при поводженні з нею відповідно до чинного законодавства.

IX. Контроль

9.1. Контроль за дотриманням посадовими особами підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР порядку придбання, зберігання (носіння), обліку, перевезення та використання вогнепальної зброї, боєприпасів до неї здійснюється інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами ОВС.

9.2. Інспекторами дозвільної системи та дільничними інспекторами ОВС об’єкти дозвільної системи обстежуються щокварталу, а об’єкти, де зберігається та використовується велика кількість зброї (20 чи більше одиниць), - щомісяця.

9.3. Незалежно від строку раніше проведених перевірок підприємства зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР вони у кожному випадку перевіряються:

при оформленні нового дозволу на зберігання і використання вогнепальної зброї;

при переоформленні дозволу у зв’язку зі зміною місця зберігання чи використання відомчої вогнепальної зброї, а також керівника, на ім’я якого видано дозвіл.

9.4. На підприємствах зв’язку (філіях), у загонах (командах) ВОХОР, де зберігається і використовується відомча вогнепальна зброя, перевіряються:

наявність відповідних дозволів на придбання, перевезення, зберігання і використання вогнепальної зброї і боєприпасів, строк дії цих документів, дотримання пропускного режиму;

облік вогнепальної зброї і боєприпасів, порядок їх видачі, приймання, повернення в місця постійного зберігання, списання боєприпасів після використання, правильність ведення відповідної службової документації;

придатність приміщень, де зберігаються вогнепальна зброя і боєприпаси (міцність дверей, стін, стелі, підлоги, металевих сейфів, шаф), надійність замків, справність охоронної і протипожежної сигналізації;

наявність засобів пожежогасіння і зв’язку з ОВС;

стан охорони вогнепальної зброї і боєприпасів, організації служби, укомплектованість команд ВОХОР особовим складом, знання ним своїх обов’язків;

організація відомчого контролю за схоронністю вогнепальної зброї і боєприпасів;

документація щодо спільних дій з ОВС з відбиття нападу на об’єкт, що охороняється.

9.5. У разі виявлення під час перевірки порушень складається відповідний акт, у якому детально описується суть виявлених недоліків, вказуються строки їх усунення.

Посадові особи, які порушили порядок придбання, зберігання, обліку, перевезення, використання та застосування вогнепальної зброї, відповідають у встановленому законодавством порядку.

Якщо порушень за результатами перевірки не виявлено, складається рапорт.

9.6. У разі невиконання на підприємстві зв’язку (філії) встановлених правил користування і поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами ОВС мають право:

анулювати видані підприємству зв’язку дозволи на придбання, зберігання і використання вогнепальної зброї, боєприпасів (про анулювання дозволів ОВС виноситься мотивоване рішення, яке затверджується начальником ОВС або особою, що виконує його обов’язки);

вилучати вогнепальну зброю, боєприпаси, у разі потреби опечатувати приміщення, де вони зберігаються;

давати керівнику підприємства зв’язку (філії) обов’язкові для нього письмові зауваження щодо усунення порушень правил придбання, зберігання, обліку, охорони, перевезення і застосування вогнепальної зброї і боєприпасів.

9.7. Дії та рішення посадових осіб ОВС, пов’язані з відмовою у видачі дозволів на придбання, зберігання і використання вогнепальної зброї, боєприпасів чи їх анулюванням, вилученням вогнепальної зброї, можуть бути оскаржені в установленому порядку.

9.8. Право на перевірку обліку, зберігання і використання вогнепальної зброї і боєприпасів мають:

керівники підприємств зв’язку (філій) та їх заступники;

начальники підрозділів ВОХОР.

Забороняється допуск сторонніх осіб до вогнепальної зброї і боєприпасів до неї.

9.9. Керівники підприємств зв’язку (філій) повинні особисто щомісяця перевіряти наявність вогнепальної зброї та боєприпасів.

Під час перевірок наявності вогнепальної зброї і боєприпасів перевіряється їх наявність, комплектність, порядок обліку, умови зберігання, порядок видачі та приймання, наявність печаток (пломб) і правильність опечатування (опломбування), правильність зберігання запасних ключів від кімнати для зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів, металевих шаф (сейфів) з вогнепальною зброєю і боєприпасами, справність засобів охоронної і пожежної сигналізації, наявність і придатність до застосування засобів пожежогасіння.

9.10. Результати перевірок записуються в книгу результатів огляду вогнепальної зброї і боєприпасів.

У разі виявлення порушень на підприємствах зв’язку вимог цієї Інструкції керівники підприємств зв’язку (філії), загону (команди) ВОХОР невідкладно вживають заходів з метою усунення виявлених порушень.

Директор Департаменту
стратегії розвитку зв’язку
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку
та захисту інформації України

О.А. Баранов
Додаток 1
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3.1)

НОРМИ
використання вогнепальної зброї і боєприпасів до неї, пристроїв і патронів до них, перелік посад працівників підприємств зв’язку, які підлягають озброєнню під час виконання службових завдань

І. Розрахункові норми озброєння

1.1. Працівники підприємств зв’язку (тільки при виконанні службових обов’язків)

Найменування посад

Вид зброї

автомат

пістолет

1

Фельд’єгер (фельд’єгер зі спеціальних доручень)

1

1

2

Експедитор


1

3

Диспетчер (старший диспетчер)


1

4

Водій


1

5

Керівник (заступник) підприємства


1

6

Начальник (заступник) структурного підрозділу


1

7

Керівник (заступник) філії підприємства


1

8

Начальник (заступник) виробничої дільниці


1

9

Начальник (заступник) цеху


1

10

Начальник (заступник) відділу


1

11

Начальник (керівник) відділення (пункту)


1

12

Головний (провідний) фахівець


1

13

Провідний інженер, інженер


1

__________
Примітка.


За погодженням з ОВС замість бойової нарізної вогнепальної зброї (з розрахунку 1 одиниця зброї на одного працівника) можна озброювати:
фельд’єгеря (фельд’єгеря із спеціальних доручень) - мисливською вогнепальною зброєю (карабіни, гладкоствольні рушниці) і пристроями (пістолети, револьвери);
інші категорії працівників - пристроями (пістолети, револьвери).

1.2. ВОХОР

Найменування посад

Вид зброї

автомат

пістолет

1

Начальник (заступник) загону ВОХОР


1

2

Начальник (заступник) команди ВОХОР


1

3

Командир групи (відділення) ВОХОР


1

4

Інспектор (інструктор) служби ВОХОР


1

5

Начальник бюро перепусток


1

6

Черговий контрольно-пропускного пункту


1

7

Вожатий службових собак


1

8

Охоронник

1

1

__________
Примітка.


1. За погодженням з ОВС замість бойової нарізної вогнепальної зброї (з розрахунку 1 одиниця зброї на одного працівника) охоронники можуть бути озброєні мисливською вогнепальною зброєю (карабіни, гладкоствольні рушниці) і пристроями (пістолети, револьвери).
2. Для забезпечення працівників ВОХОР встановлюється норма забезпечення - 2 одиниці зброї на один пост.

1.3. Сторожова охорона

Найменування посад

Вид зброї

пневматична зброя

мисливська зброя

1

Старший сторож

1

1

2

Сторож

1

1

__________
Примітка.


Для забезпечення працівників сторожової охорони встановлюється норма забезпечення - на кожного працівника 1 одиниця зброї.

1.4. Додатково до встановлених норм зброї за погодженням з ОВС може створюватися резерв зброї.

ІІ. Розрахункові норми боєприпасів на один рік

2.1. Розрахунок норм боєприпасів для підрозділів підприємств зв’язку

Вид зброї

Незменшуваний запас

Для практичних стрільб

Для перевірки бою

Автомат

60 - 120

36 - 72

18 - 36

Пістолет

16 - 32

8 - 16

4 - 8

Револьвер

14 - 28

8 - 16

4 - 8

2.2. Розрахунок норм боєприпасів для підрозділів ВОХОР

Вид зброї

Незменшуваний запас

Для практичних стрільб

Для перевірки бою

Автомат

60 - 120

36 - 72

18 - 36

Карабін

30 - 60

10 - 20

5 - 10

Пістолет

16 - 22

8 - 16

4 - 8

Револьвер

14 - 28

8 - 16

4- 8

2.3. Розрахунок норм боєприпасів для підрозділів сторожової охорони

Вид зброї

Незменшуваний запас

Для практичних стрільб

Для перевірки бою

Карабін

20 - 25

6 - 9

3 - 6

Гладкоствольна рушниця

18 - 22

3 - 5

2 - 4
Додаток 2
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3.2)


ПОГОДЖЕНО
_____________________________
    (посада, підпис, ініціали, прізвище)

"__" _____________ 20__ р.

М.П.

ВІДОМОСТІ
про наявність вогнепальної зброї і боєприпасів

1. __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
                                (найменування підприємства, організації, установи, місцезнаходження)

2. Вид охорони _______________________________________________________________

3. Кількість маршрутів спеціального зв’язку та постів охорони (окремо) ________________
____________________________________________________________________________

4. Кількість особового складу, всього __________, у тому числі:
працівників ________________________________;
працівників ВОХОР _________________________.

5. Кількість наявної зброї і боєприпасів:
5.1. Автоматів _________________________________________
5.2. Пістолетів _________________________________________
5.3. Револьверів ________________________________________
5.4. Боєприпасів ________________________________________
                                                         (окремо за кожним видом зброї)

6. Кількість зброї і боєприпасів, підготовлених до здавання як непридатних:
6.1. Автоматів _________________________________________
6.2. Пістолетів __________________________________________
6.3. Револьверів ________________________________________
6.4. Боєприпасів ________________________________________
                                                          (окремо за кожним видом зброї)

7. Потрібно вогнепальної зброї, всього, в тому числі:
7.1. Автоматів __________________________________________
7.2. Пістолетів __________________________________________
7.3. Револьверів _________________________________________
7.4. Боєприпасів _________________________________________
7.5. На навчальні стрільби _________________________________
                                                                      (окремо за кожним видом зброї)

М.П. ___________________________________________________
                             (посада, підпис, ініціали, прізвище керівника філії)Додаток 3
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 3.5)

ПОГОДЖЕНО

Начальник органу внутрішніх справ України

_____________________________________
                 (посада, підпис, ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Директор ___________________________
                       (найменування підприємства зв’язку)

___________________________________
                (посада, підпис, ініціали, прізвище)

"___" _____20___ р.

"___" _____20___ р.

М.П.

М.П.

ЗАЯВКА
на придбання зброї і боєприпасів
_____________________________________________________________________
(найменування підприємства зв’язку, місцезнаходження)

Для забезпечення збереження відправлень спеціального зв’язку та охорони об’єктів

№ з/п

Найменування підприємства зв’язку

Кількість працівників, які підлягають озброєнню

Найменування посад

Кількість зброї і боєприпасів

які є в наявності на підприємстві

призначені до здавання

необхідні для забезпечення

автоматів

патронів до них

пістолетів

патронів до них

револьверів

патронів до них

автоматів

патронів до них

пістолетів

патронів до них

револьверів

патронів до них

автоматів

патронів до них

пістолетів

патронів до них

револьверів

патронів до нихРАЗОМ

___________________________________________________
                              (найменування підприємства зв’язку)

___________________________________________________
                                 (посада, підпис, ініціали, прізвище)Додаток 4
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.1)

АКТ
про списання боєприпасівДодаток 5
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.2)

КНИГА
обліку зброї і боєприпасів ______________________________________
                                                                       (найменування підприємства зв’язку)

№ з/п

Дата, найменування і номер вихідного документа

Дата видачі, передачі, куди і якій організації

На обліку:

автоматів

патронів до них

пістолетів

патронів до них

револьверів

патронів до них

учбової зброї

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер

усього

марка, калібр, номер


Додаток 6
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.2)

КНИГА
обліку видачі і прийняття зброї і боєприпасів

____________________________________________________________________
(найменування підприємства зв’язку, місцезнаходження)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові працівника, якому видані зброя і боєприпаси

Мета видачі зброї і боєприпасів

Найменування і номер зброї

Кількість боєприпасів

Дата і час видачі

Підпис про одержання зброї і боєприпасів

Відмітка про здавання зброї і боєприпасів

дата і час здачі

підпис про прийняття зброї і боєприпасів

Додаток 7
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.2)

РОЗДАВАЛЬНО-ЗДАВАЛЬНА ВІДОМІСТЬ № ____
на видачу боєприпасів при проведенні стрільб

__________________________________________
(найменування підприємства зв’язку)

за "____" _________ 20___ р.

№ з/п

Хто отримав боєприпаси (прізвище, ініціали)

Видано боєприпасів

Підпис про отримання і дата

Повернуто

Підпис про здачу боєприпасів і дата

Примітка

невикористаних

з осічкою

калібр

кількість

калібр

кількість

калібр

кількістьВідповідальний за облік,
зберігання і видачу боєприпасів


________
(підпис)


_______________________
(ініціали, прізвище)

Керівник стрільб

________
(підпис)

_______________________
(ініціали, прізвище)

"___" ________ 20___ р.


Додаток 8
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.2)

ВІДОМІСТЬ
закріплення відомчої зброї за працівниками

________________________________________________
(найменування підприємства зв’язку)

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Закріплено

вид зброї

№ зброї і рік виготовлення

дата

підписДиректор підприємства зв’язку

____________
(підпис)

__________________________
                 (ініціали, прізвище)

"___" __________ 20 __ р.
Додаток 9
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.5)

НАРЯД
виходу на роботу працівників _________________________
                                                                                (найменування підрозділу)

станом на ___ ________ 20__ р.

№ з/п

Тип і найменування маршруту

Прізвище та ініціали

Установлений час виходу на роботу

Підпис про ознайомлення з нарядом

Час виходу на роботу

Підпис про вихід на роботу та проведений інструктаж

Необхідний вид зброї

Час закінчення роботи

Підпис про закінчення роботиКерівник

_______________________
(найменування підрозділу)

________
(підпис)

___________________
(ініціали, прізвище)
Додаток 10
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.7)

ПОСТОВИЙ ЖУРНАЛ
окремого поста


Додаток 11
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.9)

АКТ
інвентаризації вогнепальної зброї і боєприпасівДодаток 12
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.10)

КНИГА
результатів огляду вогнепальної зброї і боєприпасів

____________________________________________
(найменування підприємства зв’язку)

№ з/п

Дата

Посада, прізвище особи, яка перевіряла

Предмет перевірки, результати огляду, перевірки, основні недоліки та зауваження

Зауваження особи, яка перевіряла, строк їх виконання, підпис

Позначка про усунення недоліків, дата і підпис


Додаток 13
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.12)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку викраденої (втраченої) вогнепальної зброїДодаток 14
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 6.12)

РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
обліку викрадених (втрачених) боєприпасів

1. Номенклатура боєприпасів ___________________________________________________

2. Кількість ___________________________________________________________________

3. Партія _____________________________________________________________________

4. За яких обставин ___________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
       (викрадено, загублено, коли, ким (у кого), прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи особи)

5. Картку заповнено __________________________________________________________
                                                        (посада і прізвище особи, яка заповнила картку, дата заповнення картки)Додаток 15
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7.2)

Розмір
148 х 210 мм

ОПИС
майна, що знаходиться в кімнаті для зберігання зброї і боєприпасів

№ з/п

Найменування майна

Інвентарний номер

Кількість

№ печатки (пломби), якою опечатується (опломбовується)Усього _____ найменувань

Особа, відповідальна за збереження

________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____________ 20___ р.

Додаток 16
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7.4)

Розмір
200 х 150 мм

ОПИС
зброї, що зберігається в сейфі № _____

№ з/п

Найменування зброї

Зберігається станом наПідпис особи, яка відповідає за внесення змін до опису


Особа, відповідальна за збереження

________________________________
(посада, підпис, ініціали, прізвище)

"____" _____________ 20___ р.

Додаток 17
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7.4)

Розмір
140 х 100 мм

ЯРЛИК
для сейфів, шаф, металевих ящиків зі зброєю

Розмір
140 х 100 мм

Ярлик
для сейфів, шаф, металевих ящиків із боєприпасами

Розміри не встановлюються

Ярлик
біля гнізда зброїДодаток 18
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7.8)

КНИГА
приймання (здавання) чергування _______________________________
                                                                                        (найменування підприємства зв’язку)

Дата

Доповідь про приймання (здавання) чергування

Примітка
__________
Примітка.


У доповіді зазначається загальний стан справ, своєчасність виконання маршрутів спеціального зв’язку, стан охорони об’єктів, надзвичайні події, якщо вони сталися, інформація про наявність майна, зброї і боєприпасів, документації, а також справність засобів охоронно-пожежної сигналізації.
Додаток 19
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 7.10)

ЖУРНАЛ
обліку і огляду інженерно-технічних засобів охорони підрозділу підприємства

________________________________________________
(найменування підприємства зв’язку)

Час перевірки

Вид несправності і пропозиції особи, яка проводила перевірку

П.І.Б та підпис особи, яка проводила перевірку

Причини несправностей

Заходи щодо усунення несправностей

Дата і час усунення несправностей

Посада, П.І.Б і підпис особи, яка усунула несправності

Підпис начальника варти про приймання

дата

години

Додаток 20
до Інструкції про порядок придбання,
зберігання, обліку, перевезення
і використання зброї та боєприпасів
до неї на державних підприємствах,
що належать до сфери управління
Адміністрації Державної служби
спеціального зв’язку та захисту
інформації України
(пункт 8.2)

ЖУРНАЛ
проведення інструктажів щодо дотримання правил зберігання та використання зброї працівниками

_____________________________________________________
(найменування підприємства зв’язку)

Розпочато "___" ___________ 20___ року.

Закінчено "___" ___________ 20___ року.

№ з/п

Дата

Посада, прізвище, ініціали особи, яку інструктують

Вид інструктажу (первинний, цільовий)

Посада, прізвище, ініціали особи, яка інструктує

Підписи

особи, яку інструктують

особи, яка інструктуєвгору