Документ z1937-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 29.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.12.2012. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.10.2012  № 550


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2012 р.
за № 1937/22249

Про затвердження Інструкції з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

Відповідно до статті 18 Закону України «Про благоустрій населених пунктів» та з метою запровадження єдиних вимог до технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів, що додається.

2. Департаменту нормативно-правового регулювання (Татаринцева М.А.) разом із Департаментом благоустрою територій та комунального обслуговування (Ігнатенко О.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра О.М. Аліпова.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

А.М. Близнюк

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. Голови Державного агентства
земельних ресурсів України

Віце-президент з виконавчої роботи
Асоціації міст України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова Спільного представницького
органу профспілок

О.Ю. Потімков


Є.С. Бердніков


М.В. ПітцикО. Мірошниченко


Ю.М. Кулик
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального
розвитку, будівництва
та житлово-комунального
господарства України
29.10.2012  № 550


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 листопада 2012 р.
за № 1937/22249

ІНСТРУКЦІЯ
з проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена з метою проведення технічної інвентаризації та паспортизації об’єктів благоустрою населених пунктів.

1.2. Ця Інструкція визначає порядок проведення робіт з технічної інвентаризації та паспортизації парків (гідропарків, лугопарків, лісопарків, парків культури та відпочинку, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, історичних, національних, меморіальних та інших), рекреаційних зон, садів, скверів та майданчиків, пам'яток культурної та історичної спадщини, майданів, площ, бульварів, проспектів, вулиць, доріг, провулків, узвозів, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, інших територій загального користування; прибудинкових територій; територій будівель та споруд інженерного захисту територій; територій підприємств, установ, організацій та закріплених за ними територій на умовах договору, а також інших об’єктів благоустрою в межах населеного пункту (крім земельних ділянок, на яких розташовано вказані об’єкти).

Інвентаризація земельних ділянок, на яких розташовано об’єкти, зазначені в абзаці першому цього пункту, проводиться відповідно до Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 року № 513.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються в таких значеннях:

виконавець - суб’єкт господарювання, установчими документами якого передбачено право здійснювати технічну інвентаризацію та паспортизацію об’єктів благоустрою;

замовник - власник об’єкта благоустрою або уповноважена ним особа;

паспортизація об’єктів благоустрою - складання технічних паспортів об’єктів благоустрою за результатами їх інвентаризації;

технічна інвентаризація об’єктів благоустрою - сукупність заходів з обстеження, спрямованих на підтвердження наявності об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою та оцінку їх технічного стану, а також наявності інженерних мереж на об’єкті благоустрою.

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про благоустрій населених пунктів».

1.4. Технічна інвентаризація та паспортизація об’єктів благоустрою проводяться власником, балансоутримувачем або виконавцем на підставі договору із замовником або самостійно.

1.5. Технічна інвентаризація об’єктів благоустрою може бути плановою або позаплановою.

Планова технічна інвентаризація повинна проводитись згідно з планами, затвердженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

Позапланова технічна інвентаризація проводиться у разі:

введення в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта благоустрою;

закінчення ремонту об’єкта благоустрою;

зміни власника (балансоутримувача) об’єкта благоустрою;

протиправного знищення чи пошкодження об’єкта благоустрою;

надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру на об’єкті благоустрою;

прийняття рішення про її проведення власником (балансоутримувачем) об’єкта благоустрою.

1.6. На підставі матеріалів технічної інвентаризації об’єктів благоустрою на кожний об’єкт благоустрою складається інвентаризаційна справа згідно з додатком 1 до цієї Інструкції.

Склад інвентаризаційної справи визначається відповідно до опису інвентаризаційної справи, наведеного в додатку 2 до цієї Інструкції.

1.7. Сформована інвентаризаційна справа підписується представником виконавця і передається замовнику або підписується власником (балансоутримувачем) об’єкта благоустрою, якщо вона проводилася ним самостійно.

1.8. Інвентаризаційній справі присвоюється інвентарний номер, який проставляється на кожному аркуші матеріалів цієї справи та документів, долучених до неї.

Інвентаризаційну справу зберігає замовник.

Замовником передається копія інвентаризаційної справи балансоутримувачу об’єкта благоустрою (у разі його визначення).

ІІ. Порядок проведення технічної інвентаризації

2.1. При проведенні робіт з технічної інвентаризації об'єктів благоустрою виконавцем обов'язкова участь представника замовника, у присутності якого проводиться обстеження, що фіксується на абрисі (в ескізі), складеному згідно з додатком 3 до цієї Інструкції.

2.2. Технічна інвентаризація проводиться в натурі з використанням копій планів об’єкта благоустрою, знятих з наявних планів, геодезичних матеріалів, креслень, проектів, графічних матеріалів, а також копій інвентаризаційних справ об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою, інженерних мереж, що розміщені на об’єкті благоустрою, тощо.

У разі відсутності планів здійснюється зйомка об’єкта благоустрою.

2.3. Копії планів об’єкта благоустрою звіряються з натурою, уточнюються на місці нанесені на плани межі із сусідніми об’єктами благоустрою і ситуація; у разі потреби проводиться додаткова зйомка.

Зміни в ситуації відображаються на абрисі (в ескізі), який є основою для внесення змін до плану об’єкта благоустрою. При змінах понад 50 відсотків площі проводиться нова горизонтальна зйомка.

2.4. Під час виконання нової горизонтальної зйомки визначаються та наносяться на абрис (в ескіз), складений за зразком, наведеним у додатку 3 до цієї Інструкції:

межі земельної ділянки об’єкта благоустрою, визначені відповідно до Інструкції про встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) та їх закріплення межовими знаками, затвердженої наказом Держкомзему України від 18 травня 2010 року № 376, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 16 червня 2010 року за № 391/17686;

орієнтація об’єкта благоустрою за сторонами світу;

суміжні об’єкти благоустрою;

внутрішня ситуація.

У процесі зйомки на абрис (в ескіз) наносяться та одночасно складаються переліки об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою та інженерних мереж, розташованих на об’єкті благоустрою.

2.5. Для зручності проведення обліку об’єкт благоустрою, що інвентаризується, умовно ділять на ділянки, які в натурі обмежуються постійними елементами внутрішньої ситуації. Цим умовним ділянкам присвоюються порядкові номери, які проставляються в кружках.

Ділянки інвентаризації нумеруються числами, обведеними кружками, а в межах кожної ділянки при нумерації об’єктів нерухомого майна, елементів благоустрою додається літера, наприклад: 1-А, 1-Б тощо.

2.6. Технічна інвентаризація об’єктів нерухомого майна, що розташовані на об’єкті благоустрою, проводиться відповідно до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773. Дані інвентаризації долучаються до інвентаризаційної справи.

2.7. Інвентаризація зелених насаджень на території населених пунктів проводиться відповідно до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470. Дані інвентаризації долучаються до інвентаризаційної справи.

2.8. На основі скоригованого графічного матеріалу з повною ситуацією і записів, зроблених на абрисі (в ескізі), даних зйомки та інших матеріалів складається інвентаризаційний план об’єкта благоустрою за зразком, наведеним у додатку 4 до цієї Інструкції, на який наносяться:

огорожі об’єкта благоустрою (за їх наявності) в умовних позначеннях, їх протяжність і висота;

лінійні розміри зовнішніх меж об’єкта благоустрою;

найменування суміжних землевласників та землекористувачів;

об’єкти нерухомого майна, розташовані на об’єкті благоустрою;

елементи благоустрою;

водоймища;

підземні і наземні інженерні мережі та їх елементи (оглядові колодязі, водорозбірні та питні колонки, опори електричних, телефонних та рідіомереж тощо).

Інвентаризаційний план залежно від площі об’єкта благоустрою складається у таких масштабах:

до 5,0 га - 1:500;

від 5,0 до 25,0 га - 1:1000 чи 1:2000;

понад 25,0 га - 1:2000 чи 1:5000.

2.9. На основі вимірів, зроблених у натурі, та інвентаризаційного плану об’єкта благоустрою обчислюється загальна площа цього об’єкта та його елементів.

Обчислена загальна площа об’єкта благоустрою не повинна відрізнятися від суми площ окремих ділянок (ситуацій) більше ніж на 0,1%. Допустима похибка розподіляється пропорційно до площі кожної складової частини.

ІІІ. Паспортизація об’єктів благоустрою

3.1. На основі проведеної інвентаризації об’єкта благоустрою складається його технічний паспорт за зразком, наведеним у додатку 5 до цієї Інструкції (далі - технічний паспорт), який затверджується власником (балансоутримувачем) цього об’єкта благоустрою та підписується представником виконавця.

Показники технічного паспорта заповнюються після виконання всіх графічних і обчислювальних робіт.

3.2. Технічний паспорт долучається до матеріалів інвентаризаційної справи.

3.3. Складання технічного паспорта на об’єкти нерухомого майна, розташовані на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до додатків 2-8, 18 до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 24 травня 2001 року № 127, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року за № 582/5773.

3.4. Складання паспорта на атракціонну техніку, розташовану на об’єкті благоустрою, здійснюється згідно з додатком 3 до Правил будови і безпечної експлуатації атракціонної техніки, затверджених наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи від 01 березня 2006 року № 110, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 07 квітня 2006 року за № 405/12279.

3.5. Складання паспорта для зелених насаджень, розташованих на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до додатка 1 до Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України, затвердженої наказом Державного комітету будівництва архітектури та житлової політики України від 24 грудня 2001 року № 226, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 25 лютого 2002 року за № 182/6470.

3.6. Складання технічного паспорта вулиці (дороги) та технічного паспорта штучної споруди, розташованої на об’єкті благоустрою, здійснюється згідно з додатками 15, 16 до Технічних правил ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 14 лютого 2012 року № 54, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2012 року за № 365/20678.

3.7. Складання паспорта об'єкта культурної спадщини, розташованого на об’єкті благоустрою, здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури і мистецтв України та Державного комітету України з будівництва та архітектури від 13 травня 2004 року № 295/104 «Про затвердження форм облікової картки та паспорта об'єкта культурної спадщини», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03 червня 2004 року за № 693/9292.

Технічні паспорти (паспорти), зазначені в пунктах 3.3 - 3.7 цього розділу, які є в наявності у власника (балансоутримувача) об’єкта благоустрою, додаються до матеріалів інвентаризаційної справи.

Директор
Департаменту благоустрою
територій та комунального
обслуговування
О.П. Ігнатенко
Додаток 1
до Інструкції з проведення
технічної інвентаризації
та паспортизації об’єктів
благоустрою населених пунктів

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНА СПРАВА
___________________________________________________
(найменування виконавця, що проводив інвентаризацію)

Інвентаризаційна справа № ____

на об’єкт благоустрою __________________________________________________________

адреса:

місто (селище, село) ____________________________________________________________

район ________________________________________________________________________

область ______________________________________________________________________Додаток 2
до Інструкції з проведення
технічної інвентаризації
та паспортизації об’єктів
благоустрою населених пунктів

ОПИС
інвентаризаційної справи

№ з/п

Найменування документів, що містяться в інвентаризаційній справі

Остання інвентаризація,
«__»__20__, номери аркушів

Планова інвентаризація
«___» ____20__

Позапланова інвентаризація
«___» ____20__

номери аркушів

номери погашених аркушів

номери аркушів

номери погашених аркушів

1

Довідка про належність об’єкта благоустрою


2

Абрис (ескіз) об’єкта благоустрою


2.1

Перелік об’єктів нерухомого майна, розташованих на об’єкті благоустрою, та відповідні копії інвентаризаційних справ


2.2

Перелік елементів благоустрою, розташованих на об’єкті благоустрою, та відповідні копії інвентаризаційних справ


2.3

Перелік інженерних мереж, розташованих на об’єкті благоустрою


3

Інвентаризаційний план об’єкта благоустрою


4

Технічний паспорт об’єкта благоустроюУсього аркушів

Додаток 3
до Інструкції з проведення
технічної інвентаризації
та паспортизації об’єктів
благоустрою населених пунктів

АБРИС (ЕСКІЗ)

об’єкта благоустрою ____________________________________________________________

адреса ________________________________________________________________________

власник ______________________________________________________________________

правовстановлювальний документ _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

Перелік об’єктів нерухомого майна

№ з/п

Найменування

Власник (балансоутримувач)

Дата проведення останньої інвентаризації

Номер інвентаризаційної справи

Місце зберігання інвентаризаційної справи

Наявність технічного паспорта

1

Житлові будинки квартирного типу різної поверховості, гуртожитки


2

Житлові будинки садибного типу, розташовані на окремих земельних ділянках


3

Будинки і споруди громадського призначення


4

Будинки і споруди виробничого призначення


Перелік елементів благоустрою

№ з/п

Найменування

Власник (балансоутримувач)

Дата проведення останньої інвентаризації

Номер інвентаризаційної справи

Місце зберігання інвентаризаційної справи

Наявність технічного паспорта (паспорта)

Технічний стан (у разі відсутності даних щодо проведеної інвентаризації)

1

Покриття площ, вулиць, доріг, проїздів, алей, бульварів, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до чинних норм і стандартів2

Зелені насадження3

Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів4

Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами5

Технічні засоби регулювання дорожнього руху6

Будівлі та споруди системи інженерного захисту території7

Комплекси та об'єкти монументального мистецтва8

Обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків9

Малі архітектурні форми10

Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актамиПерелік інженерних мереж

№ з/п

Найменування

Власник (балансоутримувач)

Дата проведення останньої інвентаризації об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

Номер інвентаризаційної справи об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

Місце зберігання інвентаризаційної справи об’єкта нерухомого майна, до якого підведені інженерні мережі

Наявність технічного паспорта

1

Мережі водопостачання


2

Мережі водовідведення


3

Мережі теплопостачання


4

Мережі електропостачання


5

Мережі телекомунікацій


6

Інші мережі


Площа ділянок об’єкта благоустрою

Ділянка об’єкта благоустрою

Розміри у плані, м

Площа, м-2

довжина

ширина

1-А
1-Б
1-В


Разом по об’єкту благоустроюДодаток 4
до Інструкції з проведення
технічної інвентаризації
та паспортизації об’єктів
благоустрою населених пунктів

ІНВЕНТАРИЗАЦІЙНИЙ ПЛАН

на об’єкт благоустрою __________________________________________________________

адреса:

місто (селище, село) ____________________________________________________________

район ________________________________________________________________________

область _______________________________________________________________________

Масштаб
(до 5,0 га - 1:500;
від 5,0 до 25,0 га - 1:1000 чи 1:2000;
понад 25,0 га - 1:2000 чи 1:5000)Додаток 5
до Інструкції з проведення
технічної інвентаризації
та паспортизації об’єктів
благоустрою населених пунктів

ТЕХНІЧНИЙ ПАСПОРТ

на об’єкт благоустрою __________________________________________________________

адреса:

місто (селище, село) ____________________________________________________________

район ________________________________________________________________________

область _______________________________________________________________________

інвентаризаційна справа № ______________________________________________________

дата останньої інвентаризації ____________________________________________________

власник об’єкта благоустрою ____________________________________________________

реквізити власника об’єкта благоустрою __________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Схематичний план об’єкта благоустрою
Масштаб _________________

ЕКСПЛІКАЦІЯ

Ділянка об’єкта благоустрою (літер___)

Розміри у плані, м

Площа, м-2

Об’єкти нерухомості

Елементи благоустрою

Інженерні мережі

довжина

ширина

перелік об’єктів нерухомого майна

тип об’єктів нерухомого майна

№ інвентаризаційної справи

перелік елементів благоустрою

тип елементів благоустрою

№ інвентаризаційної справи

наявність технічного паспорта

перелік елементів благоустрою

тип елементів благоустрою

№ інвентаризаційної справи

наявність технічного паспорта

Разом за об’єктом благоустроювгору