Порядок проведення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту
МОЗ України, МОН України, Мінсоцполітики України; Наказ, Порядок, Висновок [...] від 23.10.2013903/1464/711
Документ z1935-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.12.2013. Подивитися в історії? )


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України,
Міністерства освіти
і науки України,
Міністерства соціальної
політики України
23.10.2013 № 903/1464/711


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1935/24467

ПОРЯДОК
проведення обстеження для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення обстеження для встановлення віку дитини (дитина, яка залишилась без батьківського піклування та перебуває в службі у справах дітей на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дитини, розлученої із сім’єю, яка не є громадянином України і яка або законний представник якої звернулась (звернувся) до компетентних органів України із заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту) (далі - дитина), яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту в разі виникнення сумніву щодо заявленого цією дитиною віку.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту, - багатовекторна цілісна процедура, що здійснюється комісією для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту (далі - Комісія), та проводиться з метою встановлення відповідності заявленого віку дитини її фактичному біологічному віку та психологічній зрілості (приблизного віку);

заявлений вік дитини - вік, який був названий дитиною (законним представником), яка направлена на обстеження для встановлення віку;

приблизний вік дитини - вік, встановлений Комісією відповідно до цього Порядку.

3. Обстеження для встановлення віку дитини здійснюється, якщо:

дитина, яка розлучена із сім’єю, не є громадянином України і яка або законний представник якої звернулась (звернувся) до компетентних органів України із заявою про визнання такої дитини біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, - за направленням територіального органу Державної міграційної служби України із залученням законного представника за участю перекладача;

дитина, яка залишилась без батьківського піклування та перебуває в службі у справах дітей на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - за клопотанням відповідної служби у справах дітей.

4. Процедура встановлення віку дитини складається з трьох етапів:

вивчення та аналізу наявної інформації про дитину, інформації про країну її походження, у разі якщо дитина, розлучена із сім’єю, не є громадянином України і яка або законний представник якої звернулась (звернувся) до компетентних органів України із заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту;

психологічної оцінки віку;

фізіологічної оцінки віку.

5. Результати проведення обстеження для встановлення віку дитини є інформацією з обмеженим доступом і не підлягають розголошенню, крім випадків, передбачених законом.

6. Комісія за умови достатності підстав може видати висновок після кожного етапу процедури проведення обстеження для встановлення віку дитини, після чого наступні етапи вже не проводяться.

7. Процедура встановлення віку дитини базується на принципах: дотримання прав дитини та забезпечення її законних інтересів посадовими особами компетентних органів, які причетні до проведення процедури обстеження для встановлення віку дитини; недопущення дискримінації; конфіденційності; дотримання прав дитини щодо участі у вирішенні питання стосовно встановлення її віку, оскарження висновку Комісії, безпечності процедур стосовно проведення обстеження для встановлення віку дитини.

8. Інформація про дитину (дитину, яка залишилась без батьківського піклування та перебуває в службі у справах дітей на первинному обліку дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дитину, розлучену із сім’єю, яка не є громадянином України і яка або законний представник якої звернулась (звернувся) до компетентних органів України із заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту), яка проходить процедуру обстеження для встановлення віку, надається (за наявності) Комісії органами, які направили дитину на проходження зазначеної процедури (документи дитини, що ідентифікують її особу, фотографії, первинне інтерв'ю, особисті документи дитини, інформація про етнічні, культурні, гендерні особливості та звичаї людей країни походження дитини (якщо це дитина, розлучена з сім’єю, яка не є громадянином України і яка або законний представник якої звернулась (звернувся) до компетентних органів України із заявою про визнання її біженцем або особою, яка потребує додаткового або тимчасового захисту).

9. Обробка і захист персональних даних, що використовуються при оцінці віку дитини, здійснюються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

ІІ. Психологічна оцінка віку

1. Психологічна оцінка віку проводиться у приміщеннях республіканської (Автономна Республіка Крим), обласних, Київської та Севастопольської міських психолого-медико-педагогічних консультацій щонайменше двома фахівцями, які мають спеціальності «Соціальна педагогіка», «Дитяча психологія», «Соціальна робота» із залученням незалежних експертів (за згодою) за направленням Голови комісії за формою згідно з додатком 3 до Положення про комісію для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 23 жовтня 2013 року № 903/1464/711.

2. Дитині, щодо якої проводиться відповідне обстеження, та її законному представнику надається роз’яснення стосовно проведення процедури щодо встановлення психологічної оцінки віку.

3. Психологічна оцінка віку здійснюється протягом декількох (не більше ніж 3) співбесід. Кількість таких співбесід визначається з урахуванням особливостей розвитку та стану дитини.

4. Загальний час однієї співбесіди не може перевищувати дві години.

5. За результатами проведеної фахівцями роботи оформлюється експертний висновок за формою, що додається.

ІІІ. Фізіологічна оцінка віку

1. Фізіологічна оцінка віку здійснюється фахівцями, які мають спеціальності «Педіатрія», «Дитяча ендокринологія», «Дитяча стоматологія», у разі потреби - лікарем-рентгенологом на підставі маркерів, що мають найвищий ступінь кореляції з біологічним дозріванням:

терміни прорізування молочних зубів та заміна їх на постійні (зубна зрілість);

антропометричні дані (фізична зрілість);

ознаки статевого дозрівання (статева зрілість);

у разі необхідності визначається кількість острівців та ядер скостеніння рентгенологічним методом (скелетна зрілість).

2. Обстеження проводиться на базі багатопрофільної республіканської (Автономна Республіка Крим), багатопрофільних обласних (міських) дитячих лікарень, що належать до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, за направленням Голови комісії за формою згідно з додатком 3 до Положення про комісію для встановлення віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захисту, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства соціальної політики України від 23 жовтня 2013 року № 903/1464/711.

3. За результатами медичного обстеження для встановлення віку дитини спеціалісти складають висновок за формою, що додається.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомогиМ. Хобзей

Директор Департаменту
сім’ї та дітей


Р. Колбаса

Директор Департаменту
загальної середньої
та дошкільної освітиО. Єресько
Додаток
до Порядку проведення обстеження
для встановлення віку дитини,
яка залишилась без піклування батьків
та потребує соціального захисту
(пункт 5 розділу ІІ)

ВИСНОВОК
за результатами фізіологічної/психологічної оцінки віку дитини, яка залишилась без піклування батьків та потребує соціального захистувгору