Документ z1928-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.11.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 29.11.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2013  № 2341/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 листопада 2013 р.
за № 1928/24460

Про внесення зміни до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду

Відповідно до статей 29, 33 Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» НАКАЗУЮ:

1. Внести до Переліку видів документів, пов’язаних із забезпеченням соціального захисту громадян, що мають надходити до архівних установ у разі ліквідації підприємств, установ, організацій, які не належать до джерел формування Національного архівного фонду, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 14 березня 2013 року № 430/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18 березня 2013 року за № 428/22960, таку зміну:

абзаци другий та третій пункту 2.5 розділу II викласти в такій редакції:

«За результатами експертизи цінності для подальшого зберігання відбираються окремі види документів, зазначені в цьому Переліку, і передаються за описами справ до архівних установ сільської, селищної, міської ради, що здійснюють централізоване тимчасове зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових та інших правовідносин юридичних і фізичних осіб, що не належать до Національного архівного фонду.

Якщо такі архівні установи на відповідній території не створені, зазначені документи передаються до центральних і галузевих державних архівів, Державного архіву в Автономній Республіці Крим, державних архівів областей, міст Києва і Севастополя, архівних відділів районних, районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій (далі – державні архівні установи), архівних установ міських рад міст республіканського (Автономної Республіки Крим), обласного значення (далі – архівні відділи міських рад), архівних установ, заснованих фізичними особами та/або юридичними особами приватного права (у разі наявності їх на відповідній території (району, міста) та якщо зазначені документи не належать державі та територіальним громадам).».

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Анохін О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної архівної служби України Гінзбург О.П.

Міністр

О. Лукаш

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова Державної архівної служби України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України
Г.В. Осовий

О.П. ГінзбургО.В. МірошниченкоВ. Коломієць


В.О. Кравчуквгору