Про внесення змін до нормативно-правового акта
Фонд державного майна; Наказ від 21.10.20133140
Документ z1889-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 13.07.2018, підстава - z0735-18

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.10.2013  № 3140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1889/24421

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Фонду державного майна № 744 від 06.06.2018}

Про внесення змін до нормативно-правового акта

Відповідно до Законів України «Про приватизацію державного майна», «Про Державну програму приватизації» та з метою вдосконалення порядку продажу об’єктів приватизації групи Е НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 22 травня 2012 року № 723, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 червня 2012 року за № 937/21249, що додаються.

2. Управлінню міждержавних майнових відносин та інвестиційної діяльності у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Голови Фонду державного майна України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Фонду

О. Рябченко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Антимонопольного комітету України

Т.в.о. Голови Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


В.П. Цушко


О.О. ТарасенкоМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України
21.10.2013  № 3140


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2013 р.
за № 1889/24421

ЗМІНИ
до Порядку здійснення підготовки до приватизації та продажу акцій (часток), що належать державі у статутних капіталах господарських товариств, інших господарських організацій і підприємств, заснованих на базі об'єднання майна різних форм власності та розташованих на території України або за її межами

1. Пункт 4.4 розділу IV викласти в такій редакції:

«4.4. З урахуванням установчих документів господарського товариства та намірів учасників (акціонерів) щодо використання ними свого переважного права рішенням державного органу приватизації визначається спосіб приватизації акцій (частки).».

2. Друге речення абзацу другого пункту 5.6 розділу V виключити.

3. У розділі VII:

1) у пункті 7.2:

підпункт 7.2.2 викласти в такій редакції:

«7.2.2. Для реєстрації покупців як учасників аукціону до державних органів приватизації подається заява на участь в аукціоні за встановленою формою (додаток).

Заява подається у трьох примірниках та складається з трьох частин:

у першій частині «Об’єкт» наводяться дані про об’єкт приватизації;

у другій частині «Заявник» наводяться дані про заявника або уповноважену ним особу;

у третій частині «Документи» наводиться перелік документів, що додаються до заяви.

Додаткова інформація, що не передбачена формою заяви, може подаватися на запит державного органу приватизації за згодою заявника.»;

підпункт 7.2.4 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 7.2.5, 7.2.6 вважати відповідно підпунктами 7.2.4, 7.2.5;

2) підпункт 7.6.1 пункту 7.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Аукціон без оголошення ціни проводиться за наявності не менше ніж двох учасників.».

4. У розділі VIII:

1) пункт 8.2 доповнити новими абзацами такого змісту:

«Для нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу державний орган приватизації подає нотаріусу такі документи:

копію наказу державного органу приватизації про прийняття рішення про приватизацію;

копію наказу державного органу приватизації про затвердження висновку про вартість об'єкта у разі викупу акцій (часток);

копію рішення державного органу приватизації про визначення способу приватизації акцій (часток);

копію затвердженого державним органом приватизації протоколу про проведення аукціону або протоколу засідання конкурсної комісії;

копію документа, що підтверджує право власності державного органу приватизації на об’єкт продажу;

довіреність на право представництва інтересів державного органу приватизації.»;

2) пункт 8.6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 8.7 - 8.11 вважати відповідно пунктами 8.6 - 8.10.

5. Доповнити Порядок додатком, що додається.

Начальник Управління
міждержавних майнових
відносин та інвестиційної
діяльності
Є. Асташев
Додаток
до Порядку здійснення підготовки
до приватизації та продажу акцій
(часток), що належать державі
у статутних капіталах господарських
товариств, інших господарських
організацій і підприємств, заснованих
на базі об'єднання майна різних форм
власності та розташованих на території
України або за її межами
(пункт 7.2)

ЗАЯВА
на участь в аукціонівгору