Про затвердження форми реєстру нарахованих сум
Мінфін України; Наказ, Форма типового документа, Реєстр від 27.08.2013775
Документ z1870-13, перша редакція — Прийняття від 27.08.2013
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

27.08.2013  № 775


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2013 р.
за № 1870/24402

Про затвердження форм реєстрів нарахованих сум

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, та з метою виконання пункту 6 Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 2002 року № 256 (із змінами), НАКАЗУЮ:

1. Затвердити форми реєстрів фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів, що додаються.

2. Департаменту фінансів соціальної сфери Міністерства фінансів України (Шнипко О. С.) забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

доведення цього наказу до відома Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, фінансових органів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

3. Управлінню міжбюджетних відносин та моніторингу видатків місцевих бюджетів Державної казначейської служби України (Набедрик Н.М.) довести цей наказ до відома головних управлінь Державної казначейської служби України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Рибака С.О. та першого заступника Голови Державної казначейської служби України Даневича О.С.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.08.2013  № 775

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів
станом на ___________________ 20___ року

(грн)

Місцевий бюджет

Назва субвенції

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заборгованість місцевого бюджету

код

назва

усього

у тому числі за розрахунками, не проведеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами)

усього

у тому числі за розрахунками, не проведеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами)

усього

у тому числі за розрахунками, не проведеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 року № 20 (зі змінами)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом за зведеним бюджетом

Начальник фінансового органу

Головний бухгалтер

М.П.

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери


О.С. Шнипко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
27.08.2013  № 775

РЕЄСТР
фактично нарахованих сум пільг, субсидій, допомог, які фінансуються за рахунок субвенцій з Державного бюджету України, та заборгованості місцевих бюджетів
станом на ___________________ 20___ року

(грн)

Місцевий бюджет

Назва субвенції

Код програмної класифікації видатків та кредитування (КПКВК)

Фактично нараховано з урахуванням заборгованості

Перераховано коштів отримувачам

Заборгованість місцевого бюджету

код

назва

1

2

3

4

5

6

7

Разом за зведеним бюджетом

Начальник фінансового органу

Головний бухгалтер

М.П.

Директор Департаменту
фінансів соціальної сфери


О.С. Шнипковгору