Документ z1862-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.09.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.11.2012. Подивитися в історії? )

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
07.09.2012 N 708
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2012 р.
за N 1862/22174

Про внесення змін до наказу МОЗ України
від 14 травня 2003 року N 210

Відповідно до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ), постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтня
2007 року N 1203 ( 1203-2007-п ) "Про затвердження гранично
допустимої кількості наркотичних засобів, психотропних речовин і
прекурсорів, що містяться в препаратах", з метою удосконалення
контролю за обігом лікарських засобів, що містять у своєму складі
наркотичні засоби або психотропні речовини і прекурсори,
Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства охорони здоров'я України від
14 травня 2003 року N 210 ( z1012-03 ) "Про затвердження критеріїв
віднесення наркотичних (психотропних) лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів, та Переліку цих засобів",
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 листопада 2003
року за N 1012/8333 (далі - Наказ), такі зміни:
1.1. Заголовок Наказу викласти у такій редакції: "Про затвердження критеріїв віднесення лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів".
1.2. У преамбулі Наказу слова та цифри "пунктів 4, 26 Порядку
здійснення контролю за обігом наркотичних (психотропних)
лікарських засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 18.01.2003 N 58" замінити словами та цифрами
"підпункту 8.3 підпункту 8 пункту 4 Положення про Міністерство
охорони здоров'я України, затвердженого Указом Президента України
від 13 квітня 2011 року N 467 ( 467/2011 )".
1.3. У пункті 1 Наказу після слів "критерії віднесення" слова
"наркотичних (психотропних)" виключити.
2. Внести до Критеріїв віднесення лікарських засобів, що
містять малу кількість наркотичних засобів або психотропних
речовин і прекурсорів, до категорії лікарських засобів, які
відпускаються без рецептів ( z1012-03 ), затверджених Наказом
(далі - Критерії), такі зміни:
2.1. У заголовку Критеріїв після слів "Критерії віднесення"
слова "наркотичних (психотропних)" виключити.
2.2. Абзаци другий - четвертий, сьомий, восьмий, п'ятнадцятий
- сімнадцятий виключити. У зв'язку з цим абзаци п'ятий, шостий, дев'ятий -
чотирнадцятий, вісімнадцятий - двадцятий вважати відповідно
абзацами другим, третім, четвертим - дев'ятим, десятим -
дванадцятим.
2.3. В абзаці третьому слова ", краплі тощо" виключити.
2.4. Абзац сьомий викласти у такій редакції: "Ерготамін".
3. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони
здоров'я забезпечити в установленому порядку державну реєстрацію
цього наказу в Міністерстві юстиції України.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Богачева Р.М.
5. Наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр Р.Богатирьова
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з контролю за наркотиками В.Тимошенко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Заступник
Голови Служби безпеки України В.Породько
Т.в.о. Міністра
внутрішніх справ України С.П.Чернихвгору