Документ z1857-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 16.03.2018, підстава - z0146-18

МІНІСТЕРСТВО  ВНУТРІШНІХ  СПРАВ  УКРАЇНИ

НАКАЗ

16.10.2012 № 917


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2012 р.
за № 1857/22169

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють діяльність Експертної служби МВС України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства внутрішніх справ
№ 65 від 29.01.2016
№ 19 від 15.01.2018}

Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 19 від 15.01.2018}

2. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють діяльність Експертної служби МВС України, що додаються.

3. Начальникам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на транспорті організувати вивчення та забезпечити виконання цього наказу працівниками підпорядкованих підрозділів.

4. Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центру МВС України (Красюк І.П.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

5. Цей наказ набирає чинності одночасно з набранням чинності Кримінальним процесуальним кодексом України.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр
генерал внутрішньої служби
УкраїниВ.Ю. ЗахарченкоЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства внутрішніх
справ України
16.10.2012 № 917


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 листопада 2012 р.
за № 1857/22169

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства внутрішніх справ України, які регулюють діяльність Експертної служби МВС України

1. У Положенні про Вибухотехнічну кваліфікаційну комісію МВС України та порядок надання працівникам органів внутрішніх справ та їх позбавлення права самостійного проведення спеціальних вибухотехнічних робіт, затвердженому наказом МВС України від 15 грудня 2011 року № 924, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2012 року за № 46/20359:

1.1. У пункті 1.3 розділу I:

в абзаці другому слова ,,кримінально-процесуальне” замінити словами ,,кримінальне процесуальне”;

в абзаці четвертому слова ,,дізнання, досудового та судового слідства” замінити словами ,,що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування та суду ”;

абзац двадцять п`ятий виключити.

1.2. У розділі II:

пункт 2.4 викласти в такій редакції:

,,2.4. До постійного складу ВТКК входять Голова, заступники голови, члени ВТКК, фахівець з процесуальних питань, секретар.”;

пункт 2.6 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.7-2.16 уважати відповідно пунктами 2.6-2.15.

{Пункт 2 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства внутрішніх справ № 65 від 29.01.2016}

Начальник
Експертної служби МВС України генерал-лейтенант міліціїІ.П. Красюквгору