Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України
Наказ Міністерства юстиції України від 31.10.20121589/5
Документ z1853-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.02.2016, підстава - z0200-16

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.10.2012  № 1589/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 листопада 2012 р.
за № 1853/22165

Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 359/5 від 09.02.2016}

Відповідно до абзацу третього пункту 10 розділу Х «Перехідні положення» Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», пункту 3 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, підпункту 1 пункту 3 Положення про Державну реєстраційну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 401, НАКАЗУЮ:

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 359/5 від 09.02.2016}

2. До Положення про Єдиний реєстр громадських формувань, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 19 грудня 2008 року № 2226/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 грудня 2008 року за № 1220/15911 (із змінами), внести такі зміни:

2.1. У розділі І:

у пункті 1.1 абзаци одинадцятий та двадцять перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци дванадцятий - двадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - дев’ятнадцятим;

у пункті 1.5 слова «адвокатських об’єднань» виключити.

2.2. У розділі ІІ:

в абзацах другому, третьому, четвертому пункту 2.2, другому, третьому, п’ятому пункту 2.3 та в абзаці першому пункту 2.4 слова «адвокатських об’єднань» виключити;

у підпункті 2.4.4 пункту 2.4 слова «; адвокатське об’єднання» виключити;

пункт 2.13 виключити.

2.3. У пункті 3.1 розділу ІІІ слова «адвокатського об’єднання» виключити.

2.4. Додаток 10 до Положення про Єдиний реєстр громадських формувань виключити.

3. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту взаємодії з органами влади Зеркаль О.В.

Міністр

Олександр Лавринович

ПОГОДЖЕНО:

Голова
Державної реєстраційної служби України
Л.В. Єфіменковгору