Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Акт, Звіт, Реєстр від 29.10.20121578/5
Документ z1845-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0979-18Додаток 2
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

АКТ
про прийняття бланків свідоцтв від відділу державної реєстрації актів цивільного стану управління державної реєстрації головного територіального управління юстиції

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1189/5 від 09.07.2015, № 3447/5 від 02.12.2016}


Додаток 3
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про прийняття бланків свідоцтв

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1189/5 від 09.07.2015}Додаток 4
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

КНИГА
обліку бланків свідоцтв, які видаються працівникам відділу керівником чи посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтв в окремому приміщенні відділу

_____________________________________________________________
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

Вид бланків свідоцтв

№ з/п

Дата видачі бланків свідоцтв

Серія і номери бланків свідоцтв з № до №

Кількість виданих бланків свідоцтв

Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому видані бланки свідоцтв

Підпис про одержання бланків свідоцтв

Дата повернення бланків свідоцтв

Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

Кількість невикористаних бланків свідоцтв

Посада, прізвище, ім’я, по батькові працівника, якому було повернуто залишок бланків свідоцтв

Підпис про одержання бланків свідоцтв при їх поверненні

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


Додаток 5
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

ПІДТВЕРДЖЕННЯ
про прийняття бланків свідоцтв посадовою особою, відповідальною за зберігання бланків свідоцтвДодаток 6
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

КНИГА
обліку бланків свідоцтв

__________________________________________________
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

Оприбуткування

№ з/п

Дата надходження

Від кого надійшли бланки свідоцтв

Серія, номер та дата складання видаткової накладної

Про народження

Про смерть

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Про шлюб

Про розірвання шлюбу

Про зміну імені

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Витрачання

№ з/п

Дата видачі бланків свідоцтв

Кому видані бланки свідоцтв (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану, прізвище та ініціали посадової особи, яка отримала бланки свідоцтв)

Про народження

Про смерть

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

1

2

3

4

5

6

7

8

9


Про шлюб

Про розірвання шлюбу

Про зміну імені

Підпис про одержання бланків свідоцтв або номер і дата супровідного документа у разі направлення спецзв’язком (реєстровим поштовим відправленням з оголошеною цінністю)

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

кількість

серія

з № до №

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19


Додаток 7
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

КНИГА
обліку бланків свідоцтв про народження, смерть

__________________________________________________
(вид бланків свідоцтв)

__________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

Оприбуткування

№ з/п

Дата одержання бланків свідоцтв

Кількість бланків свідоцтв

Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

Ким одержані бланки свідоцтв (посада, прізвище та ініціали)

Від кого одержані бланки свідоцтв (посада, прізвище та ініціали)

1

2

3

4

5

6Витрачання

№ з/п

Серія бланка свідоцтва

Номер бланка свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

Видане при державній реєстрації акту цивільного стану чи при повторній видачі

Актовий запис цивільного стану

Місце державної реєстрації

Прізвище, ім’я, по батькові заявника, ступінь родинного зв’язку з особою, на яку складено актовий запис цивільного стану при повторній видачі свідоцтва, відмітка про реєстрацію за електронною заявою

Дата видачі (висилання, передавання/повернення) свідоцтва

Підпис про одержання свідоцтва або найменування центру надання адміністративних послуг, якому передано свідоцтво, відділу державної реєстрації актів цивільного стану, в який надіслано свідоцтво при повторній видачі

номер запису

дата складання запису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


{Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2825/5 від 29.08.2018}
Додаток 8
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

КНИГА
обліку бланків свідоцтв про шлюб, розірвання шлюбу, зміну імені

___________________________________________________
(вид бланків свідоцтв)

____________________________________________________
(найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

Оприбуткування

№ з/п

Дата одержання бланків свідоцтв

Кількість бланків свідоцтв

Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

Ким одержані (посада, прізвище та ініціали)

Від кого одержані (посада, прізвище та ініціали)

1

2

3

4

5

6

Витрачання

№ з/п

Серія бланка свідоцтва

Номер бланка свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

Видано при державній реєстрації акту цивільного стану чи при повторній видачі

Актовий запис цивільного стану

Місце державної реєстрації

Дата видачі (висилки) свідоцтва

Підпис про одержання свідоцтва. Прізвище, ім’я, по батькові заявника або назва відділу державної реєстрації актів цивільного стану, в який надіслано свідоцтво при його повторній видачі

номер запису

дата складання запису

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


Додаток 9
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберіганнявгору