Про затвердження Порядку ведення обліку і звітності про використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання
Наказ Міністерства юстиції України; Порядок, Форма типового документа, Акт, Звіт, Реєстр від 29.10.20121578/5
Документ z1845-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.09.2018, підстава - z0979-18

КНИГА
особових рахунків з обліку бланків свідоцтв

____________________________________________________
(вид бланків свідоцтв)

____________________________________________________
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

Особовий рахунок ________________________________________________
                                              (найменування органу державної реєстрації актів цивільного стану)

№ з/п

Дата видачі бланків свідоцтв

Серія і номери бланків свідоцтв (з № до №)

Кількість виданих бланків свідоцтв

Дата звіту про використання бланків свідоцтв

Кількість використаних бланків свідоцтв

Залишок бланків свідоцтв

у тому числі

усього

виданих при державній реєстрації

при повторній видачі

зіпсованих при заповненні

викрадених та загублених

дефектних1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12
Додаток 10
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

КНИГА
обліку свідоцтв, які надійшли від інших органів реєстрації актів цивільного стану, повернуті центром надання адміністративних послуг для вручення громадянам

________________________________________________________
(найменування відділу державної реєстрації актів цивільного стану)


Розпочата: ___ ____________ 20__ року
Закінчена: ___ ____________ 20__ року

№ з/п

Дата надходження свідоцтва

Серія і номер бланка свідоцтва

Вид бланка свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку видано свідоцтво

Яким органом реєстрації актів цивільного стану, центром надання адміністративних послуг було надіслано/повернуто свідоцтво

Дата отримання заявником, передавання/повернення центру надання адміністративних послуг свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові особи, що отримала свідоцтво, та ступінь родинного зв’язку з особою, на яку видано свідоцтво

Підпис про одержання свідоцтва, найменування центру надання адміністративних послуг, якому передано свідоцтво або номер та дата складання акта про його знищення

1

2

3

4

5

6

7

8

9Додаток 11
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

Найменування органу державної
реєстрації актів цивільного стану

ЗВІТ
про витрачання бланків свідоцтв

за _________________________ 20__ року
(місяць, квартал, рік)

№ з/п

Вид бланків свідоцтв

Залишок бланків свідоцтв на початок звітного періоду

Одержано за звітний період

Передано за звітний період

Використано у звітному періоді

Залишок на кінець звітного періоду

видано при державній реєстрації актів цивільного стану

видано повторно

зіпсовано при заповненні

дефектні

викрадено та втрачено

усього витрачено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


Про народження
Про смерть
Про шлюб
Про розірвання шлюбу
Про зміну імені______________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка звітує)

М.П.Додаток 12
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

РЕЄСТР
бланків свідоцтв, виданих виконавчим органом
_____________________________ сільської,
(найменування ради)

селищної, міської (крім міст обласного значення)
(необхідне підкреслити)
ради ____________ району

________________________________ області

у __________ ___ року
         (місяць)

№ з/п

Вид бланка свідоцтва

Серія і номер бланка свідоцтва

Прізвище, ім’я, по батькові особи, на яку складено актовий запис цивільного стану

Номер актового запису цивільного стану та дата його складання

Примітка

1

2

3

4

5

6

______________________________________________________________________
(посада, підпис, ініціали та прізвище посадової особи, відповідальної за  зберігання бланків свідоцтв)

М.П.Додаток 13
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання

АКТ
про знищення бланків свідоцтвДодаток 14
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного
стану, а також їх зберігання
(пункт 7.5)

АКТ
про прийняття Міністерством закордонних справ України бланків свідоцтвДодаток 15
до Порядку ведення обліку і звітності
про використання бланків свідоцтв
про державну реєстрацію актів цивільного
стану, а також їх зберігання
(пункт 7.6)

Міністерство закордонних
справ України


ЗВІТ
Міністерства закордонних справ України про витрачання бланків свідоцтв

за _________________________ 20__ року
(рік)

№ з/п

Вид бланків свідоцтв

Залишок бланків свідоцтв на початок звітного періоду

Одержано за звітний період

Передано за звітний період

Використано у звітному періоді

Залишок на кінець звітного періоду

видано при державній реєстрації актів цивільного стану

видано повторно

зіпсовано при заповненні

дефектні

викрадено та втрачено

усього витрачено

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

Про народження2

Про смерть3

Про шлюб4

Про розірвання шлюбу5

Про зміну імені______________________________________________
           (посада, підпис, ініціали та прізвище особи, яка звітує)

М.П.вгору