Про затвердження порядку надання інформації про результати звірки
Міндоходів України; Наказ, Порядок від 26.09.2013508
Документ z1808-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 26.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.11.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО ДОХОДІВ І ЗБОРІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

26.09.2013  № 508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2013 р.
за № 1808/24340

Про затвердження порядку надання інформації про результати звірки

Відповідно до підпункту 3 пункту 18 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України, з метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та забезпечення взяття на облік таких платників податку НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок надання контролюючими органами за місцем проживання (реєстрації) платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідним контролюючим органам за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості інформації про результати звірки щодо кількості об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та розмірів житлової площі таких об’єктів, що додається.

2. Керівникам територіальних органів Міндоходів України забезпечити виконання цього наказу.

3. Координаційно-моніторинговому департаменту (Санжаревська І.С.) забезпечити внесення змін до Репозиторію звітної і статистичної інформації Міністерства доходів і зборів України.

4. Департаменту доходів і зборів з фізичних осіб (Бусарєв В.В.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра  Ігнатова А.П.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

В.о. Міністра

В.С. Левицький
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства доходів
і зборів України
26.09.2013 № 508


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 жовтня 2013 р.
за № 1808/24340

ПОРЯДОК
надання контролюючими органами за місцем проживання (реєстрації) платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідним контролюючим органам за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості інформації про результати звірки щодо кількості об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та розмірів житлової площі таких об’єктів

1. Цей Порядок розроблено з метою формування реєстру платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, забезпечення взяття відповідними органами доходів і зборів на облік таких платників податку та відповідно до пункту 18 підрозділу 10 розділу ХХ  Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

2. Цей Порядок визначає механізм проведення звірки кількості об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб - платників податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та розмірів житлової площі таких об’єктів і передачі інформації за результатами вказаної звірки від підрозділу доходів і зборів з фізичних осіб органу доходів і зборів за місцем проживання (реєстрації) платника податку до підрозділів доходів і зборів з фізичних осіб органів доходів і зборів за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

4. Підрозділи доходів і зборів з фізичних осіб відповідних органів доходів і зборів з урахуванням норм статті 42 розділу ІІ Кодексу надсилають фізичним особам - власникам житлової нерухомості повідомлення за місцем їх проживання (реєстрації) про запрошення платника податку для проведення звірки кількості об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у їхній власності, та розмірів житлової площі таких об'єктів.

Повідомлення про запрошення платника податку для проведення звірки кількості об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності платників податків - фізичних осіб, та розмірів житлової площі таких об’єктів надсилаються за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 грудня 2012 року № 1265 «Про затвердження форми Повідомлення про запрошення платника податків до органів державної податкової служби», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 грудня 2012 року за № 2161/22473.

5. Проведення звірки з фізичними особами - власниками об’єктів житлової нерухомості здійснюється на підставі оригіналів документів про право власності на об'єкти житлової нерухомості, про житлову площу таких об’єктів та за наявності документів, що посвідчують особу власника.

Фізичні особи - власники об’єктів житлової нерухомості можуть здійснювати таку звірку до 31 грудня 2013 року (включно).

6. Підрозділ доходів і зборів з фізичних осіб відповідного органу доходів і зборів за місцем проживання (реєстрації) фізичних осіб - платників податку проводить звірку даних власників об’єктів житлової нерухомості з даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7. У разі виявлення розбіжностей між даними власників об’єктів житлової нерухомості та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно під час звірки підрозділ доходів і зборів з фізичних осіб відповідного органу доходів і зборів у десятиденний строк після закінчення звірки вносить зміни в систему «Податковий блок» підсистеми «ТА. Облік платежів» АС «Нерухомість» та вносить дату, номер та вид документів про право власності на об’єкт житлової нерухомості, про житлову площу такого об’єкта та посаду, прізвище, ім’я,  по батькові  посадової особи, яка вносила відповідні зміни.

8. Підрозділ доходів і зборів з фізичних осіб відповідних органів доходів і зборів за місцезнаходженням об’єктів житлової нерухомості отримує можливість доступу до даних щодо кількості об’єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, та розмірів житлової площі таких об'єктів у системі «Податковий блок» підсистеми «ТА. Облік платежів» АС «Нерухомість» для подальшого аналізу та контролю за сплатою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Директор Департаменту
доходів і зборів з фізичних осіб


В.В. Бусарєввгору