Документ z1799-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТ
про проведення розрахунків за електроенергію населенням
(Форма № 8-НКРЕ (піврічна))

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціО. Осадча
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1799/22111

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕ (піврічна) «Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та здійснюють ліцензовану діяльність (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 8-НКРЕ (піврічна) «Звіт про проведення розрахунків за електроенергію населенням» (далі - форма звітності № 8-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Законів України «Про природні монополії», «Про електроенергетику»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

II. Порядок та термін подання інформації

2.1. Звітним періодом є півріччя.

2.2. Звіт надається до 10 числа місяця, що йде через один місяць після звітного періоду.

2.3. Звіт направляється до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою в електронному вигляді на адресу: nerc8ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Звіт за формою звітності № 8-НКРЕ подається до НКРЕКП  та копія звіту - до відповідного територіального органу НКРЕКП.

{Пункт 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Звіт за формою звітності № 8-НКРЕ підписується керівником ліцензіата.

У звіті зазначаються прізвище та ініціали виконавця, номер телефону, факс, електронна пошта.

{Пункт 2.5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.6. У разі виявлення помилок у звіті після його відправлення ліцензіат терміново повідомляє про це НКРЕКП та надає виправлений звіт з поясненням.

{Пункт 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 8-НКРЕ

3.1. У рядку 01 «Кількість споживачів (населення)» зазначається кількість населення, яке уклало договір на користування електричною енергією з ліцензіатом на кінець звітного періоду.

До категорії населення належать фізичні особи (громадяни), які споживають електричну енергію для власних побутових потреб у житлових будинках, квартирах, гуртожитках; для потреб підсобних господарств, присадибних і садових ділянок, дач; для освітлення особистих гаражів та боксів.

3.2. У рядку 02 «Кількість електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)» зазначається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати населенню, з точністю до двох знаків після коми.

3.3. У рядку 03 «Кількість електричної енергії, оплаченої споживачами (населенням)» наводиться інформація щодо кількості електроенергії згідно з оплаченими квитанціями з точністю до двох знаків після коми.

3.4. Рядок 04 «Відсоток оплаченої електричної енергії споживачами (населенням)» визначається як відсоткове співвідношення кількості електричної енергії, оплаченої споживачами (населенням) (рядок 03), до кількості електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню) (рядок 02), з точністю до двох знаків після коми.

3.5. Інформація щодо споживачів (населення), які не мають пільг в оплаті спожитої електроенергії згідно з чинним законодавством України, у рядках 05-08 не наводиться.

3.6. Рядок 09 «Питома вага споживачів (населення), які мають пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості населення» визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної у рядку 05, до величини, наведеної у рядку 01, з точністю до двох знаків після коми.

3.7. Рядок 10 «Питома вага електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню), яке має пільги в оплаті спожитої електричної енергії згідно з чинним законодавством України, у загальній кількості електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)» визначається як відсоткове співвідношення величини, наведеної в рядку 06 «Кількість відпущеної електричної енергії», до величини, наведеної в рядку 02 «Кількість електричної енергії, відпущеної споживачам (населенню)», з точністю до двох знаків після коми.

3.8. Рядок 11 «Середньомісячне споживання електричної енергії споживачами (населенням)» визначається як співвідношення величини, наведеної у рядку 02, до величини, наведеної у рядку 01, помножене на 1000 та поділене на 6 (місяців), з точністю до двох знаків після коми.

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціО. Осадчавгору