Документ z1798-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.10.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.11.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.10.2013  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2013 р.
за № 1798/24330

Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

Відповідно до статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою удосконалення і спрощення процедури розроблення проектної документації на будівництво об’єктів НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 16 травня 2011 року № 45 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 березня 2012 року № 122), зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 01 червня 2011 року за № 651/19389, що додаються.

2. Департаменту розвитку будівельної діяльності, ціноутворення та економіки будівництва (Губень П.І.) разом з Департаментом нормативно-правового регулювання (Ішутко С.Ю.) подати в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Ісаєнка Д.В.

Т.в.о. Міністра

Г.М. Семчук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Заступник
Міністра соціальної політики України -
керівник апарату

М.Ю. БродськийВ’ячеслав Коломієць
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
регіонального розвитку,
будівництва
та житлово-комунального
господарства України
11.10.2013  № 492


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2013 р.
за № 1798/24330

ЗМІНИ
до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів

1. Підпункт 11.1 пункту 11 викласти в такій редакції:

«11.1. Клас наслідків (відповідальності) та категорія складності об’єкта будівництва визначаються відповідно до законодавства, ДБН В.1.2-14-2009 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ», ДБН А.2.2-3-2012 «Склад та зміст проектної документації на будівництво» та ДСТУ-Н Б В.1.2-16:2013 «Визначення класу наслідків (відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва.».

2. Пункт 12 викласти в такій редакції:

«12. Генпроектувальник (проектувальник) визначає розпорядчим документом ГАПа та/або ГІПа.

При проектуванні об'єктів ІV та V категорій складності можуть одночасно призначатись ГАП та ГІП з визначенням одного з них головним виконавцем.

Проект розробляється під керівництвом ГАПа (ГІПа).

Окремі розділи або частини проектної документації розробляються відповідними виконавцями, які мають кваліфікаційний сертифікат та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката.

Титульний аркуш проекту підписується та скріплюється печаткою ГАПа (ГІПа). Окремі розділи або частини проектної документації підписуються виконавцями, які мають кваліфікаційний сертифікат та/або виконавцями, які не мають такого сертифіката, але є безпосередніми розробниками цих розділів або частин проектної документації.».

3. Абзац другий підпункту 13.1 пункту 13 виключити.

Заступник директора
Департаменту розвитку
будівельної діяльності,
ціноутворення
та економіки будівництва

І.Б. Пономаренковгору