Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТ
про ліцензовану діяльність суб'єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії
(Форма № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна))

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1796/22108

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії; комбінованого виробництва теплової та електричної енергії; виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях, когенераційних установках та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії (далі - ліцензіат).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво (квартальна) «Звіт про ліцензовану діяльність суб’єктів господарювання з виробництва електричної та теплової енергії» (далі - форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.2 розділу І із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Законів України «Про електроенергетику», «Про теплопостачання», «Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з виробництва електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 08 лютого 1996 року № 3, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 1996 року за № 174/1199;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з комбінованого виробництва теплової і електричної енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 02 листопада 2005 року № 997, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1444/11724;

Умов та правил (ліцензійних умов) провадження господарської діяльності з виробництва теплової енергії на теплоелектроцентралях та установках з використанням нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії, затверджених постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 26 квітня 2006 року № 540, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 17 травня 2006 року за № 574/12448;

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність суб’єктів господарської діяльності з виробництва електричної та теплової енергії.

II. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є квартал.

2.2. Звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року.

2.3. Форму звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво ліцензіати надають щокварталу (не пізніше 25 числа наступного місяця після звітного періоду) поштою на паперовому носії та електронною поштою до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП.

{Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво в електронному вигляді НКРЕКП надсилає електронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins17.doc і таблицю-шаблон SHAB17.XLS. Ліцензіат створює на диску папку NKRE_6 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

{Пункт 2.4 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Щокварталу перед початком роботи таблицю SHAB17.XLS потрібно скопіювати в папку NKRE_6 з ім’ям, яке формується так:

17_kkkkkk_nxx_рр,

де kkkkkk - код ліцензіата, надається НКРЕКП;

{Абзац третій пункту 2.5 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

n - квартал;

xx - порядковий номер кварталу;

рр - рік.

Приклад. Для заповнення звіту за I квартал 2012 року про ПАТ «Херсонська ТЕЦ» таблицю SHAB17.XLS необхідно скопіювати в нову таблицю з ім’ям 17_003402_n01_12.xls.

2.6. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво, додавати листи, графи не допускається.

2.7. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

2.8. Форма звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс та адреса електронної пошти.

{Пункт 2.8 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.9. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc6eev@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до відповідного територіального органу НКРЕКП або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.9 розділу ІІ в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

III. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво

3.1. У формі № 6-НКРЕ-енерговиробництво ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично.

3.2. Якщо відсутнє виробництво електричної або теплової енергії, відповідні стовпчики не заповнюються.

3.3. Грошові показники наводяться в тис.грн з точністю до одного знака після коми, корисний відпуск електроенергії - у млн кВт•год з трьома знаками після коми, корисний відпуск теплової енергії - у тис.Гкал з трьома знаками після коми, тариф - у коп./кВт•год, грн/Гкал з двома знаками після коми, рентабельність - у відсотках з двома знаками після коми.

3.4. Заповнені EXCEL-таблиці в електронному вигляді мають зберігатися протягом року.

3.5. Зв’язок рядків і граф таблиці, визначений у формулах, виконується автоматично.

3.6. Зв'язок інформації за рядками та графами наведено в додатку до цієї Інструкції.

3.7. Розшифрування рядків 120 «на соціальний розвиток» і 125 «інші» потрібно надавати до НКРЕКП щокварталу в довільній формі разом з формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

{Пункт 3.7 розділу ІIІ із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

3.8. Ліцензіати, що здійснюють виробництво електричної енергії на ГЕС, надають розшифрування рядка 015 «сировина і допоміжні матеріали» щокварталу в довільній формі разом з формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.9. Ліцензіати, що здійснюють виробництво електричної енергії на ГАЕС, надають розшифрування рядка 025 «допоміжні та інші матеріали» щокварталу в довільній формі разом з формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.10. Ліцензіати, які відпускають вироблену на ГЕС та ГАЕС електричну енергію за двоставочним тарифом, надають інформацію про фактичну робочу потужність ГЕС та ГАЕС щокварталу в довільній формі разом з формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.11. Якщо у затвердженому тарифі передбачені кошти на повернення залучених кредитів, ліцензіатом надається розшифрування рядка 185 «інше використання прибутку» щокварталу в довільній формі разом з формою звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво.

3.12. У рядках 005-185 графи 1 загальні фактичні дані з виробництва електричної та теплової енергії заповнюються автоматично згідно з формулами таблиці-шаблона.

3.13. У рядках 005-185 графи 2 дані заповнюються згідно з плановими розрахунками з виробництва електричної енергії.

3.14. У рядках 005-185 графи 3 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва електричної енергії за період з початку року.

3.15. У рядках 005-185 графи 4 дані заповнюються згідно з плановими розрахунками з виробництва теплової енергії.

3.16. У рядках 005-185 графи 5 дані заповнюються згідно з фактичними даними з виробництва теплової енергії за період з початку року.

3.17. У рядках 200-240 довідкова інформація з виробництва електричної та теплової енергії заповнюється автоматично, крім рядків 200 та 235.

3.18. У рядку 200 «Корисний відпуск» показник розраховується як різниця між обсягом виробленої енергії та власними потребами електростанції.

Графи 3, 5 рядка 200 заповнюються згідно з показами лічильників за період з початку року.

Графи 2, 4 рядка 200 заповнюються згідно з плановими розрахунками за період з початку року.

3.19. У рядку 235 «Чисельність персоналу» показник зазначають згідно зі штатним розписом:

графи 3, 5 заповнюються згідно з фактичними (обліковими) даними;

графи 2, 4 заповнюються згідно з плановими розрахунками.

Начальник управління
генеруючих підприємств


В. Волошенюк
Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми
звітності № 6-НКРЕ-енерговиробництво
(квартальна) «Звіт про ліцензовану
діяльність суб’єктів господарювання
з виробництва електричної
та теплової енергії»

ЗВ’ЯЗОК
інформації за рядками та графами

Рядки

Графи

Знак рівності


Графи

Зв’язок за графами

005-185, 200-230

1

=


3+5

Зв’язок за рядками

005

1-5

=

010+015+020+025+030+035+040+045


050

1-5

=

055+060+065+070+075


110

1-5

=

115+120+125


130

1-5

=

005+050+110


140

1-5

=

130+135


155

1-5

=

145-130


160

1-5

=

145-140


170

1-5

=

160-165


205

2-5

=

145/200


210

2-5

=

130/200


215

2-5

=

20/200


220

2-5

=

210-215


225

2-5

=

160/200


230

1-5

=

160/140х100%
Документи та файли

Сигнальний документ — f388286n64.xls

Публікації документа