Документ z1795-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257
за погодженням
з Держстатом України
(у редакції постанови
Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг,
від 18.10.2018 № 1233)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}


Форма № 5-НКРЕКП
(місячна)

ЗВІТ
про розрахунки за спожиту електричну енергію

{Форма звітності в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних підрозділівК. Красюк
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1795/22107

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на провадження господарської діяльності з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу (далі - ліцензіати).

{Пункт 1.1 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 5-НКРЕ (місячна) «Звіт про розрахунки за спожиту електричну енергію» (далі - форма звітності № 5-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), та відповідного територіального органу НКРЕКП.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Господарського кодексу України;

Закону України «Про електроенергетику»;

{Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

{Абзац п'ятий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

{Абзац шостий пункту 1.3 розділу I виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії, постачання електричної енергії на закріпленій території та постачання електричної енергії споживачу.

{Абзац четвертий пункту 1.3 розділу I в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

ІІ. Порядок та термін подання звітності

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Форма звітності № 5-НКРЕ складається станом на останнє число звітного періоду і подається ліцензіатом до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним періодом.

{Пункт 2.2 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.3. Форма звітності № 5-НКРЕ підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону (із зазначенням коду міжміського зв'язку), факс та електронна пошта.

{Пункт 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Звіт направляється ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на адресу: nerc5ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, а також на паперових носіях до територіального органу НКРЕКП за місцезнаходженням ліцензіата або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.4 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.5. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 5-НКРЕ.

2.6. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 5-НКРЕ, при цьому за звітний місяць проставляє значення показника «0», а дані з початку року переносяться зі звіту попереднього місяця.

2.7. Ліцензіат подає звітність за встановленою формою. Не допускається внесення змін ліцензіатом до шаблону форми звітності № 5-НКРЕ.

2.8. Звітні дані у формі звітності № 5-НКРЕ наводяться з урахуванням податку на додану вартість.

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 5-НКРЕ

3.1. У рядку 01 «Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію - на початок року» зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок календарного року, але за яку не сплачено згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії. Заборгованість на початок календарного року переноситься з останнього звіту за попередній рік з рядка показника «Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду» та не може змінюватись протягом звітного року.

3.2. У рядку 02 «Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію - на початок місяця» зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на початок звітного місяця, але за яку не сплачено згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії.

3.3. У рядку 03 «Обсяг спожитої електроенергії - за звітний місяць» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця.

3.4. У рядку 04 «Обсяг спожитої електроенергії - з початку року» наводиться обсяг спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця.

3.5. У рядку 05 «Вартість спожитої електроенергії - за звітний місяць» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами протягом звітного місяця з урахуванням ПДВ.

3.6. У рядку 06 «Вартість спожитої електроенергії - з початку року» наводиться вартість спожитої електричної енергії споживачами за період з початку календарного року до кінця звітного місяця з урахуванням ПДВ.

3.7. У рядку 07 «Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього» зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточні рахунки, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень Уряду.

{Пункт 3.7 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

3.8. У рядку 08 «Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього - у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання» зазначаються кошти, що надійшли від споживачів за електричну енергію протягом звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3.9. У рядку 09 «Оплата спожитої електроенергії - у звітному місяці, усього - у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду» зазначаються кошти, що надійшли протягом звітного місяця на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду.

3.10. У рядку 10 «Оплата спожитої електроенергії - з початку року, усього» зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточні рахунки, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання та на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень Уряду.

{Пункт 3.10 розділу III в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

3.11. У рядку 11 «Оплата спожитої електроенергії - з початку року, усього - у тому числі на поточний рахунок із спеціальним режимом використання» зазначається сума коштів, що надійшла від споживачів за електричну енергію за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на поточний рахунок із спеціальним режимом використання.

3.12. У рядку 12 «Оплата спожитої електроенергії - з початку року - у тому числі на поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду» зазначаються кошти, що надійшли за період з початку календарного року до кінця звітного місяця на додаткові поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті на виконання рішень уряду.

{Пункт 3.13 розділу III виключено на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

3.13. У рядку 13 «Заборгованість споживачів за спожиту електричну енергію на кінець звітного періоду» зазначається вартість електричної енергії, спожитої споживачем станом на кінець звітного періоду, але за яку не сплачено, згідно з укладеними договорами про постачання електричної енергії.

3.14. У рядку 14 «Списання» зазначається сума списаної заборгованості з наростаючим підсумком з початку звітного року у розрізі категорій споживачів.

У рядку 14.1 «у тому числі у поточному місяці» зазначається сума списаної заборгованості у поточному місяці у розрізі категорій споживачів.

{Пункт 3.14 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

IV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. У разі виявлення недостовірності у поданих до НКРЕКП звітних даних їх виправлення здійснюється ліцензіатом у звітах за той період (місяць), у якому були допущені помилки.

{Пункт 4.1 розділу ІV із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

4.2. Виправлені звіти надсилаються ліцензіатом окремим листом з поясненнями щодо причин їх виправлень.

Начальник управління
ліцензійного контролю
та територіальних підрозділівК. Красюквгору