Документ z1794-12, чинний, поточна редакція — Редакція від 22.12.2018, підстава - v1233874-18


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257
(у редакції постанови
Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сферах
енергетики
та комунальних послуг,
30.03.2017 № 437)

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
№ 1873 від 25.06.2015
№ 437 від 30.03.2017
№ 971 від 27.07.2017
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТНІ ТА РОЗРАХУНКОВІ ДАНІ
про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів
(Форма № 4-НКРЕКП (місячна))

{Форма в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1873 від 25.06.2015, № 437 від 30.03.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 971 від 27.07.2017}

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціО. Осадча
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257
(у редакції
постанови НКРЕКП
30.03.2017 № 437)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1794/22106

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (місячна) «Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів»

1. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - ліцензіати).

1.2. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП (місячна) "Звітні та розрахункові дані про корисний відпуск електричної енергії за групами та класами споживачів" (далі - форма звітності № 4-НКРЕКП) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

1.3. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

законів України "Про електроенергетику", "Про природні монополії", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.

2. Порядок та термін подання інформації

2.1. Звітним періодом є календарний місяць.

2.2. Звіт складається щомісяця станом на останнє число звітного місяця та подається ліцензіатом до НКРЕКП до 25 числа місяця, наступного після звітного.

2.3. Форма звітності № 4-НКРЕКП підписується керівником та головним бухгалтером ліцензіата. У звіті зазначаються прізвища та ініціали осіб, які підписали звіт, прізвище виконавця, номер телефону, факс, електронна пошта.

{Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.4. Форма звітності № 4-НКРЕКП подається до НКРЕКП після відмітки керівника територіального органу НКРЕКП у відповідному регіоні щодо повноти і правильності її заповнення. Копія звіту залишається в територіальному підрозділі НКРЕКП у відповідному регіоні.

2.5. Звіт надсилається ліцензіатом до НКРЕКП поштою на паперових носіях на поштову адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та в електронному вигляді (файл формату «xls») на електронну адресу: nerc4ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або направляється через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.5 глави 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.6. Ліцензіат забезпечує достовірність інформації, зазначеної ним у формі звітності № 4-НКРЕКП.

2.7. У разі відсутності ліцензованої діяльності у звітному місяці ліцензіат надає форму звітності № 4-НКРЕКП, при цьому робить прочерки у відповідних графах.

2.8. Звітні дані у формі звітності № 4-НКРЕКП наводяться без податку на додану вартість.

3. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 4-НКРЕКП

3.1. Форма звітності № 4-НКРЕКП використовується для аналізу обсягів споживання електричної енергії на території здійснення ліцензованої діяльності ліцензіата.

3.2. Показники заповнюються за даними первинних документів, які ведуться ліцензіатом.

3.3. Показники наводяться:

грошові показники - у тис. грн з точністю до трьох знаків після коми;

корисний відпуск електроенергії - у тис. кВт x год з точністю до трьох знаків після коми;

тариф - у коп. за 1 кВт x год з точністю до двох знаків після коми.

3.4. У графі "Звітні (фактичні) дані за звітний місяць" зазначаються дані за календарний місяць, за який звітує ліцензіат.

3.5. Показник "корисний відпуск" графи "Звітні (фактичні) дані за звітний місяць" зазначається на підставі фактичного щомісячного балансу електроенергії.

3.6. Розподіл споживачів електроенергії за класами напруги здійснюється відповідно до нормативно-правових актів НКРЕКП.

3.7. Показник "середній тариф" графи "Звітні (фактичні) дані за звітний місяць" розраховується шляхом ділення обсягу фактичної товарної продукції на фактичний корисний відпуск (графа 2/графа 1 x 100).

3.8. Показник "обсяг товарної продукції" графи "Звітні (фактичні) дані за звітний місяць" включає фактичну товарну продукцію ліцензіата.

3.9. У рядках 002 - 666 графи 1 зазначаються фактичні дані щодо обсягу корисного відпуску електроенергії відповідним категоріям споживачів за звітний місяць.

3.10. У рядках 002 - 666 графи 2 зазначаються фактичні дані щодо обсягу товарної продукції для відповідних категорій споживачів за звітний місяць.

3.11. У рядках 002 - 666 графи 3 зазначається фактичний середній тариф на електроенергію для відповідних категорій споживачів за звітний місяць.

3.12. До 1 групи споживачів належать суб’єкти господарської діяльності та фізичні особи-підприємці.

3.13. До 2 групи споживачів належать населення (у тому числі населення, яке розраховується за загальним розрахунковим засобом обліку та об’єднане шляхом створення юридичної особи) і споживачі, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на електроенергію, установленими для населення (крім міського електричного транспорту, дитячого центру "Молода гвардія").

3.14. Для 1 та 2 груп споживачів у графі 1 відображається кількість електричної енергії, нарахованої до сплати (що підтверджується розрахунковими документами про оплату електричної енергії, інформацією про фактичну оплату побутовими споживачами електричної енергії за розрахунковими книжками, інформацією про оплату електричної енергії за придбаними картками попередньої оплати).

3.15. У рядку 145 зазначаються дані щодо:

електричної енергії, що відпускається населенню на 1 класі напруги, яке проживає у міській або сільській місцевості, що не розташована у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 100 кВт x год;

електричної енергії, що відпускається споживачам, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на електроенергію, установленими для населення (у тому числі на комунально-побутові потреби релігійних організацій, юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, крім міського електричного транспорту, дитячого центру "Молода гвардія") на 1 класі напруги;

{Абзац третій пункту 3.15 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 971 від 27.07.2017}

електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 1 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 1 класі напруги.

3.16. У рядку 355 зазначаються дані щодо:

електричної енергії, що відпускається населенню на 2 класі напруги, яке проживає у міській або сільській місцевості, що не розташована у 30-кілометровій зоні атомних електростанцій, за обсяг, спожитий понад 100 кВт x год;

електричної енергії, що відпускається споживачам, які відповідно до законодавства України розраховуються за тарифами на електроенергію, установленими для населення (у тому числі на комунально-побутові потреби релігійних організацій, юридичним особам, які є власниками (балансоутримувачами) майна, що використовується для компактного поселення внутрішньо переміщених осіб (містечок із збірних модулів, гуртожитків, оздоровчих таборів, будинків відпочинку, санаторіїв, пансіонатів, готелів тощо) в частині задоволення власних побутових потреб внутрішньо переміщених осіб, крім міського електричного транспорту, дитячого центру "Молода гвардія") на 2 класі напруги;

{Абзац третій пункту 3.16 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 971 від 27.07.2017}

електричної енергії, яка витрачається в багатоквартирних будинках та гуртожитках на технічні цілі (роботу ліфтів, насосів та замково-переговорних пристроїв, що належать власникам квартир багатоквартирного будинку на праві спільної власності) та освітлення дворів, східців і номерних знаків на 2 класі напруги;

електричної енергії, яка витрачається в дачних та дачно-будівельних кооперативах, садових товариствах, гаражно-будівельних кооперативах на технічні цілі (роботу насосів) та освітлення території на 2 класі напруги.

3.17. У рядку 570 "Передача електроенергії, у т.ч.:" зазначаються дані щодо електричної енергії, яку ліцензіат передає іншим ліцензіатам, яким ця електроенергія належить.

3.18. Рядки 578 та 586 заповнюються у разі, якщо ліцензіат згідно з нормативно-правовими актами НКРЕКП нараховує плату за передачу електроенергії в мережі іншого ліцензіата.

3.19. Для забезпечення подання ліцензіатами форми звітності № 4-НКРЕКП в електронному вигляді НКРЕКП надсилає їм електронною поштою два файли: інструкцію для заповнення форми ins25.doc і таблицю-шаблон SHAB25.XLS. Ліцензіат створює на диску папку NKRE_4 і переносить до неї (шляхом копіювання) одержані файли.

3.20. Щомісяця перед початком роботи з підготовки звіту за формою звітності № 4-НКРЕКП необхідно копію таблиці SHAB25.XLS занести в папку NKRE_4, позначивши її новим ім’ям, яке формується так: 25_kkkkkk_mxx_рр,

де kkkkkk - код ліцензіата;

m - ознака звітності (m - місячна);

xx - місяць;

рр - рік.

3.21. Таблиця SHAB25.XLS залишається незмінною. Вона щомісяця використовується для роботи з підготовки електронного звіту за формою звітності № 4-НКРЕКП як шаблон. Інформація заноситься до отриманої копії.

Приклад: для заповнення звіту ПАТ "Вінницяобленерго" за травень 2015 року необхідно таблицю SHAB25.XLS скопіювати в нову таблицю з ім’ям 25_000900_m05_15.xls.

3.22. В електронному вигляді ліцензіат заповнює лише білі клітинки. Кольорові клітинки будуть розраховуватись і заповнюватись автоматично згідно з написаними формулами.

3.23. Змінювати таблицю-шаблон форми звітності № 4-НКРЕКП, додавати листи, графи або змінювати їх назви не допускається.

3.24. Після заповнення таблиці-шаблону форми звітності № 4-НКРЕКП в електронному вигляді її необхідно надіслати електронною поштою до НКРЕКП з дотриманням вимог пунктів 3.19 - 3.23 цієї глави.

3.25. Електронні таблиці зберігаються ліцензіатами протягом року.

{Інструкція в редакції Постанов Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1873 від 25.06.2015, № 437 від 30.03.2017}

Начальник управління
цінової політики
в електроенергетиціО. Осадчавгору