Друкувати   Шрифт: або Ctrl + mouse wheel


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних послуг
№ 1233 від 18.10.2018}

ЗВІТНІ ДАНІ
про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги
(Форма № 2-НКРЕ (місячна))

Начальник управління
інвестиційної політики
та технічного розвиткуД. Коваленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної комісії,
що здійснює державне
регулювання у сфері енергетики
04.10.2012  № 1257


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 жовтня 2012 р.
за № 1792/22104

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги»

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція поширюється на суб'єктів господарювання, які отримали ліцензію на право здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом та передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна) «Звітні дані про обсяги передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами та нормативні технологічні витрати електроенергії за 1-2 класами напруги» (далі - форма звітності № 2-НКРЕ) та термін її подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП).

{Пункт 1.1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

1.2. Ця Інструкція розроблена відповідно до:

Закону України «Про електроенергетику»;

Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики»;

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 26 липня 1996 року за № 408/1433 (із змінами);

Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 13 червня 1996 року № 15/1, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 серпня 1996 року за № 433/1458 (із змінами);

інших нормативно-правових актів, якими регулюється ліцензована діяльність з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами.

1.3. У цій Інструкції терміни вживаються у значеннях, наведених у Правилах користування електричною енергією, затверджених постановою Національної комісії з питань регулювання електроенергетики України від 31 липня 1996 року № 28, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 серпня 1996 року за № 417/1442 (із змінами), та Положенні про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії, затвердженому постановою Національної комісії регулювання електроенергетики України від 25 травня 2006 року № 654 (далі - Положення).

ІІ. Порядок та термін подання звітності

2.1. Форму звітності № 2-НКРЕ подають до НКРЕКП та відповідного територіального органу НКРЕКП ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та ліцензіати з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - енергопостачальники) щомісяця до 20 числа місяця, наступного після звітного періоду, електронною поштою та на паперовому носії.

{Пункт 2.1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

2.2. Звітним періодом є календарний місяць.

2.3. Форма звітності № 2-НКРЕ направляється поштою до НКРЕКП на адресу: 03057, м. Київ, вул. Смоленська, 19 та електронною поштою на адресу: nerc2ee@nerc.gov.ua, за якою можна отримати електронний шаблон звіту, або через онлайн-сервіс подання звітності НКРЕКП на Єдиному державному порталі адміністративних послуг.

{Пункт 2.3 розділу II в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

ІІІ. Пояснення щодо заповнення форми звітності № 2-НКРЕ (місячна)

3.1. Графи 1, 2 «за звітний місяць» та графи 3, 4 «з початку року» заповнюються на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками, ДП «Енергоринок», споживачами та на підставі актів виконаних робіт з ліцензіатами з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом (далі - незалежний постачальник).

3.2. Рядок 1 «Обсяг віддачі електроенергії споживачам безпосередньо на класі напруги» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника та актів виконаних робіт з незалежними постачальниками і включає відпуск електроенергії споживачам незалежних постачальників та споживачам енергопостачальника. Значення рядка 1 дорівнює сумі значень рядків 1.1, 1.2 та 1,3.

3.3. Рядок 1.1 «Обсяг віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника, у тому числі:» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника відповідно до укладених договорів та включає відпуск електроенергії споживачам енергопостачальника, які приєднані до мереж ліцензіата з передачі електричної енергії місцевими (локальними) мережами, який здійснює ліцензовану діяльність виключно з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами на території здійснення діяльності ліцензіата з постачання електричної енергії за регульованим тарифом (далі - електропередавальна організація), і враховує, в тому числі, дані рядків 1.1.1-1.1.5.

3.4. Рядок 1.1.1 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на ступенях напруги 27,5 кВ і вище» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника відповідно до укладених договорів та включає відпуск електроенергії споживачам енергопостачальника 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 27,5 кВ і вище.

3.5. Рядок 1.1.2 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на ступенях напруги 0,38-10 кВ» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника відповідно до укладених договорів та включає відпуск електроенергії споживачам енергопостачальника 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин підстанцій магістральних електромереж.

3.6. Рядок 1.1.3 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника безпосередньо з шин генеруючих джерел (шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами енергопостачальника)» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника відповідно до укладених договорів та включає відпуск електроенергії споживачам енергопостачальника 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами енергопостачальника.

3.7. Рядок 1.1.4 (графи 1, 3) «Обсяг віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника - промисловим підприємствам із середньомісячним обсягом споживання електричної енергії 150 млн кВт•год та більше на технологічні потреби виробництва на ступенях напруги 0,38-10 кВ» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії зі споживачами енергопостачальника відповідно до укладених договорів та включає відпуск електроенергії споживачам промисловим підприємствам енергопостачальника 1 класу із середньомісячним обсягом споживання електричної енергії 150 млн кВт•год. та більше на технологічні потреби виробництва на ступенях напруги 0,38-10 кВ.

3.8. Рядок 1.1.5 «Обсяг віддачі електроенергії споживачам енергопостачальника, приєднаним до шин електропередавальних організацій» заповнюється на підставі даних актів приймання-передавання електричної енергії із споживачами енергопостачальника  та електропередавальних організацій відповідно до укладених договорів і включає відпуск електроенергії споживачам енергопостачальника, приєднаним до шин електропередавальних організацій.

3.9. Рядок 1.2 «Обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників, у тому числі:» заповнюється на підставі актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та враховує, в тому числі, дані рядків 1.2.1-1.2.4.

3.10. Рядок 1.2.1 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на ступенях напруги 0,38-10 кВ» заповнюється на підставі даних актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин підстанцій магістральних електромереж.

3.11. Рядок 1.2.2 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників безпосередньо з шин генеруючих джерел (шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами енергопостачальника)» заповнюється на підставі даних актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 10 кВ та нижче до шин ТЕЦ, малих ГЕС без передачі електроенергії електричними мережами енергопостачальника.

3.12. Рядок 1.2.3 (графи 1, 3) «Обсяг безвтратної віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників безпосередньо з шин магістральних електричних мереж на ступенях напруги 27,5 кВ і вище» заповнюється на підставі даних актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників 1 класу, приєднаним до мереж з напругою 27,5 кВ і вище.

3.13. Рядок 1.2.4 «Обсяг відпуску електроенергії споживачам незалежних постачальників, які передають електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами ступеня напруги 0,38-10 кВ» заповнюється на підставі актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників, які передають електроенергію від власних джерел до споживачів виключно мережами ступеня напруги 0,38-10 кВ відповідно до постанови Національної комісії регулювання електроенергетики України від 28 вересня 2000 року № 1038 «Щодо оплати транспортування електричної енергії власного виробництва».

3.14. Рядок 1.3 (графи 1, 3) «Обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників, приєднаним до шин ТЕЦ, які не сплачують енергопостачальнику вартість нормативних витрат електроенергії» заповнюється на підставі актів виконаних робіт з незалежними постачальниками та включає обсяг віддачі електроенергії споживачам незалежних постачальників, приєднаним до шин ТЕЦ, які не сплачують енергопостачальнику вартості нормативних витрат електроенергії.

3.15. Рядок 2 «Обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників» заповнюється як сума обсягів віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, визначена на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок», і включає обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які сплачують (рядок 2.1) та які не сплачують (рядок 2.2) частку нормативних технологічних витрат електроенергії при передачі електричної енергії.

3.16. Рядок 2.1 «Обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які сплачують частку нормативних технологічних витрат електроенергії при передачі електричної енергії» заповнюється на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок» і включає обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які сплачують частку нормативних технологічних витрат електроенергії при передачі, та складається з даних за кожним суміжним енергопостачальником окремо (рядки 2.1.1-2.1.8).

3.17. Рядок 2.2 «Обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які не сплачують частку нормативних витрат електроенергії при передачі електричної енергії» заповнюється на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок» і включає обсяг віддачі електричної енергії в мережі суміжних енергопостачальників, які не сплачують частку нормативних технологічних витрат електроенергії при передачі, та складається з даних за кожним суміжним енергопостачальником окремо (рядки 2.2.1-2.2.8).

3.18. Рядок 3 «Звітні технологічні витрати електроенергії в електричних мережах» заповнюється на підставі даних розрахункових засобів обліку електроенергії і заповнюється як різниця між сумою значень обсягів надходження і обсягів віддачі електроенергії.

3.19. Рядок 4 (графи 2, 4) «Небаланс» заповнюється на підставі даних розрахункових засобів обліку електроенергії, і його значення визначається як різниця між звітними технологічними витратами електроенергії (рядок 3) та нормативними технологічними витратами електроенергії (рядок 6) у мережах енергопостачальника.

3.20. Рядок 5 (графи 1, 2) «Економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (ЕКНТВЕ), затверджений на звітний період» заповнюється згідно із затвердженим у встановленому порядку ЕКНТВЕ на квартал, до якого належить звітний місяць.

3.21. Рядок 5.1 (графи 1, 2) «Допоміжний економічний коефіцієнт нормативних технологічних витрат електроенергії (ДЕКНТВЕ), затверджений на звітний період» заповнюється згідно із затвердженим ДЕКНТВЕ на квартал, до якого належить звітний місяць.

3.22. Рядок 6 «Нормативні значення технологічних витрат електроенергії, розраховані за затвердженою нормативною характеристикою та фактичним балансом електроенергії за звітний період» заповнюється згідно з фактичним балансом електроенергії звітного періоду та затвердженою нормативною характеристикою технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами та складається з нормативних технологічних витрат електричної енергії у мережах енергопостачальника та нормативних технологічних витрат електричної енергії, які склались при передачі власної електричної енергії мережами електропередавальної організації (рядки 6.1 та 6.2).

Значення рядка 6 дорівнює сумі значень рядків 6.1 «Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника» та 6.2 «Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах електропередавальних організацій» у відповідних графах.

3.23. Рядок 6.1 «Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах енергопостачальника» заповнюється згідно з фактичним балансом електроенергії звітного періоду та затвердженою нормативною характеристикою  технологічних витрат електричної енергії на передачу електричними мережами та складається з нормативних технологічних витрат електричної енергії у мережах енергопостачальника.

3.24. Рядок 6.2 «Нормативне значення технологічних витрат електроенергії в електричних мережах електропередавальних організацій» заповнюється згідно з фактичним балансом електроенергії звітного періоду та затвердженою нормативною характеристикою технологічних витрат електроенергії на передачу електричними мережами електропередавальних організацій та складається з нормативних технологічних витрат електричної енергії в їх мережах (рядки 6.2.1-6.2.8).

3.25. Рядок 7 «Сальдований обсяг надходження електричної енергії» заповнюється на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок» і визначається відповідно до пункту 4.7 глави 4 Положення.

3.26. Рядок 8 «Обсяг надходження електроенергії» заповнюється на підставі актів приймання-передавання електричної енергії із суміжними енергопостачальниками, ДП «Енергоринок» та споживачами і визначається відповідно до пункту 4.4 глави 4 Положення.

3.27. Рядок 9 «Нормативні технологічні витрати електроенергії в електричних мережах, які фактично оплатили споживачі» заповнюється відповідно до значення, розрахованого згідно з пунктом 5.3 глави 5 Положення.

3.28. Рядок 10 «Величина коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії» розраховується згідно з пунктом 5.4 глави 5 Положення.

3.29. Рядок 11 «Вартість величини коригування нормативного значення технологічних витрат електроенергії» розраховується згідно з пунктом 5.5 глави 5 Положення.

3.30. Рядок 12 «Обсяг надходження електроенергії від суміжних енергопостачальників» заповнюється відповідно до актів приймання-передавання електроенергії за звітний місяць із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок».

Значення рядка 12 у відповідних графах дорівнює сумі значень рядків 12.1 та 12.2.

3.31. Рядок 12.1 «Обсяг надходження електроенергії від суміжних енергопостачальників, за який здійснюється оплата частки нормативних витрат електроенергії» визначається відповідно до актів приймання-передавання електроенергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок» за звітний місяць та складається з даних рядків  12.1.1-12.1.8.

3.32. Рядок 12.2 «Обсяг надходження електроенергії від суміжних енергопостачальників, за який не здійснюється оплата частки нормативних витрат електроенергії» визначається відповідно до актів приймання-передавання електроенергії із суміжними енергопостачальниками та ДП «Енергоринок» за звітний місяць та складається з даних рядків 12.2.1-12.2.8.

3.33. Рядок 13 «Частка НЗТВЕ в мережах енергопостачальника, що припадає на обсяг віддачі електроенергії суміжним енергопостачальникам, які сплачують частку нормативних витрат електроенергії при її передачі» заповнюється відповідно до значення, розрахованого згідно з підпунктом 4.6.1 пункту 4.6 глави 4 Положення, та складається із суми часток нормативних технологічних витрат електричної енергії в її мережах, що припадають на обсяги віддачі електроенергії кожному суміжному енергопостачальнику (рядки 13.1-13.8).

3.34. Рядок 14 «Фактична середня закупівельна ціна електроенергії з урахуванням дотації за звітний період» заповнюється відповідно до даних Оптового ринку електричної енергії України.

3.35. Форма підписується керівником ліцензіата.

{Пункт 3.35 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 1233 від 18.10.2018}

ІV. Порядок виправлення звітних даних

4.1. Якщо в звітах поточного року при перевірках та в інших випадках виявлено недостовірність звітних даних, то їх виправлення робиться у звітах за той період (місяць, квартал), у якому були допущені помилки, а також у наростаючих підсумкових даних цього звіту (з початку року).

4.2. Усі розбіжності та виправлення мають бути відображені в поясненнях до звіту.

Начальник управління
інвестиційної політики
та технічного розвиткуД. Коваленко


Документи та файли

Сигнальний документ — f388282n65.xls

Публікації документа