Документ z1767-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 05.10.2012
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 16.12.2012. Подивитися в історії? )

ПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

05.10.2012  № 18-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2012 р.
за № 1767/22079

Про затвердження Змін до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Відповідно до Закону України від 24 травня 2012 року № 4839-VI "Про внесення змін до деяких законів України щодо взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" та пункту 11 Положення про Пенсійний фонд України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 384, правління Пенсійного фонду України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 995/18290, що додаються.

2. Департаменту надходження доходів (Литвиненко В.В.) та юридичному управлінню (Рябцева Т.Б.) подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови правління В.О.Кравчука.

4. Ця постанова набирає чинності з 16 грудня 2012 року.

Голова правління

Б. Зайчук

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
соціальної політики України -
керівник апарату

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Директор Державного центру зайнятості

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
з тимчасової втрати працездатності

Директор виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві
та професійних захворювань України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Керівника
Спільного представницького органу профспілок

В. КоломієцьМ. Ю. Бродський

П.Г. ПетрашкоО.В. Бондар
В. АкопянО. Мірошниченко


Г.В. Осовий
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова правління
Пенсійного фонду України
05.10.2012  № 18-1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 жовтня 2012 р.
за № 1767/22079

ЗМІНИ
до Порядку взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 27 вересня 2010 року № 21-6, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 жовтня 2010 року за № 995/18290

1. У главі 2:

1.1. Пункти 2.3-2.6 викласти в такій редакції:

"2.3. У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє відомості про юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України (далі - Фонд соціального страхування від нещасних випадків).

Згідно з отриманою від Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця та не пізніше наступного робочого дня направляє Пенсійному фонду повідомлення про віднесення її до класу професійного ризику виробництва.

2.4. На підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, наданих державним реєстратором, та інформації Фонду соціального страхування від нещасних випадків про віднесення юридичної особи або фізичної особи - підприємця до класу професійного ризику виробництва проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

Дата та номер запису про взяття на облік юридичної особи або фізичної особи - підприємця в органах Пенсійного фонду, назва та ідентифікаційний код органу Пенсійного фонду, у якому юридична особа або фізична особа-підприємець перебуває на обліку, дані Пенсійного фонду про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку надсилається (вручається) юридичним особам наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду, а фізичним особам - підприємцям, які використовують найману працю, - наступного робочого дня з дня одержання органом Пенсійного фонду в порядку взаємного обміну інформацією з державною службою зайнятості повідомлення про реєстрацію трудового договору (контракту) між фізичною особою - підприємцем та найманим працівником.

У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з повідомленням про зміну класу професійного ризику виробництва, отриманим від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією, органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

Бюджетні установи, підприємства та організації всеукраїнських громадських організацій інвалідів, зокрема товариства УТОГ та УТОС, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, а також підприємства та організації громадських організацій інвалідів, в яких кількість інвалідів становить не менш як 50 відсотків загальної чисельності працюючих і за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить не менш як 25 відсотків суми витрат на оплату праці, подають до органу Пенсійного фонду документи про підтвердження зазначеного статусу. Документи, отримані від платника, долучаються до справи такого платника.

2.5. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу із зазначенням номера та дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) та відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу - підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі, а саме змін щодо імені фізичної особи, місця її проживання, реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), органи Пенсійного фонду вносять відповідні зміни до журналу обліку платників єдиного внеску та у реєстр страхувальників.

У разі отримання змін з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця, що стосуються зміни виду економічної діяльності, органи Пенсійного фонду у день отримання зазначених відомостей від державного реєстратора направляють ці відомості про юридичну особу або про фізичну особу - підприємця до відповідного робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою інформацією від органу Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення до нового класу професійного ризику виробництва юридичної особи або фізичної особи - підприємця.

У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

2.6. При взятті на облік юридичної особи - платника єдиного внеску або фізичної особи - підприємця у зв’язку зі зміною місцезнаходження або місця проживання орган Пенсійного фонду за новим місцезнаходженням або місцем проживання платника не пізніше наступного робочого дня з дня отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу або про фізичну особу-підприємця направляє запит на переведення до органу Пенсійного фонду, де він перебував на обліку. Орган Пенсійного фонду за попереднім місцезнаходженням або місцем проживання платника протягом п'яти робочих днів передає пакет документів (картки особових рахунків платника єдиного внеску, акт перевірки у разі її проведення та інші наявні документи про платника єдиного внеску), знімає з обліку платника єдиного внеску з підстави "Переведення в інший територіальний орган Пенсійного фонду" та зазначає у справі платника назву органу Пенсійного фонду, куди здійснюється переведення платника.

При цьому діючий на дату державної реєстрації таких змін клас професійного ризику виробництва відповідно до основного виду економічної діяльності платника єдиного внеску не змінюється".

1.2. Пункт 2.7 виключити.

2. Главу 3 викласти у такій редакції:

"3. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб

3.1. Взяття на облік відокремлених підрозділів юридичних осіб як платників єдиного внеску здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі відомостей з реєстраційної картки про створення відокремленого підрозділу юридичної особи, наданих державним реєстратором згідно із Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", за місцезнаходженням такого підрозділу.

У день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє відомості про відокремлені підрозділи до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою від Пенсійного фонду інформацією робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків приймає рішення про віднесення до класу професійного ризику виробництва відокремленого підрозділу юридичної особи та не пізніше наступного робочого дня направляє органу Пенсійного фонду повідомлення про віднесення його до класу професійного ризику виробництва.

Повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва надсилається (вручається) платнику єдиного внеску наступного робочого дня з дня взяття на облік в органі Пенсійного фонду за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

У разі незгоди зі встановленим класом професійного ризику виробництва платник єдиного внеску протягом десяти робочих днів після отримання від органу Пенсійного фонду повідомлення про встановлення класу професійного ризику виробництва здійснює узгодження класу професійного ризику виробництва з робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з повідомленням про зміну класу професійного ризику виробництва, отриманим від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією, органи Пенсійного фонду направляють такому платнику повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та Фондом соціального страхування від нещасних випадків про віднесення відокремленого підрозділу до класу професійного ризику виробництва, проводяться відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи, на якій проставляється реєстраційний номер платника єдиного внеску.

Дата та номер запису про взяття на облік відокремленого підрозділу юридичної особи в органі Пенсійного фонду, назва та ідентифікаційний код органу Пенсійного фонду, у якому відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку, дані Пенсійного фонду про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності або про зміну такого класу в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.

3.2. Наявність у відокремлених підрозділів юридичної особи окремого балансу, самостійного ведення розрахунків з оплати праці із застрахованими особами встановлюється посадовою особою органу Пенсійного фонду шляхом уточнення цих даних безпосередньо з юридичною особою.

Після отримання інформації від юридичної особи про відсутність окремого балансу та самостійного ведення відокремленим підрозділом розрахунків із застрахованими особами такі підрозділи обліковуються в базі даних з приміткою "не платник".

У разі прийняття юридичною особою рішення щодо виділення у відокремленого підрозділу окремого балансу та самостійного ведення ним розрахунків із застрахованими особами юридична особа повідомляє у десятиденний строк з дня прийняття такого рішення орган Пенсійного фонду за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу. Органи Пенсійного фонду беруть на облік відокремлений підрозділ у зазначеному випадку на підставі такого повідомлення юридичної особи.

Отримані документи про відокремлений підрозділ долучаються до справи платника.

3.3. У разі отримання органами Пенсійного фонду відомостей з реєстраційної картки про внесення змін до відомостей про юридичну особу, що стосуються відокремлених підрозділів, органи Пенсійного фонду вносять відповідні зміни в журнал обліку платників та в реєстр страхувальників.

Якщо вносяться зміни до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, які стосуються зміни основного виду економічної діяльності, то у день отримання зазначених відомостей Пенсійний фонд направляє ці відомості про відокремлений підрозділ юридичної особи до Фонду соціального страхування від нещасних випадків.

Згідно з отриманою інформацією від Пенсійного фонду робочий орган виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків у разі необхідності приймає рішення про віднесення такого відокремленого підрозділу юридичної особи до нового класу професійного ризику виробництва.

У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють платнику єдиного внеску повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Дані про зміну класу професійного ризику виробництва в порядку взаємного обміну інформацією з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування Пенсійного фонду передаються державному реєстратору.".

3. Доповнити пункт 4.7 глави 4 новим абзацом п’ятим такого змісту:

"У разі отримання від Фонду соціального страхування від нещасних випадків у порядку взаємного обміну інформацією повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва органи Пенсійного фонду направляють платнику єдиного внеску повідомлення про зміну класу професійного ризику виробництва за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.".

У зв’язку з цим абзаци п’ятий, шостий вважати відповідно абзацами шостим, сьомим.

4. У пункті 5.4 глави 5:

в абзаці четвертому слова "і фондів соціального страхування" виключити;

в абзаці шостому слова "внесків на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" замінити словами "внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

5. Главу 6 викласти в такій редакції:

"6. Зняття з обліку відокремлених підрозділів юридичних осіб

6.1. Зняття з обліку в органі Пенсійного фонду відокремленого підрозділу юридичної особи як платника єдиного внеску здійснюється у разі отримання від державного реєстратора відомостей з реєстраційної картки про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або про ліквідацію такого відокремленого підрозділу.

6.2. У разі отримання інформації від юридичної особи про запровадження централізованого порядку розрахунків із застрахованими особами та передачі боргів (переплати) юридичній особі органи Пенсійного фонду обліковують такі підрозділи в базі даних з приміткою "не платник".

6.3. На підставі відомостей, наданих державним реєстратором та юридичною особою, органами Пенсійного фонду здійснюються відповідні записи до реєстру страхувальників та відповідні записи в журналах обліку платників єдиного внеску, а одержані документи підшиваються до справи платника.".

6. Доповнити цей Порядок новими додатками 1, 2 такого змісту:

"


Додаток 1
до Порядку взяття на облік та зняття
з обліку в органах Пенсійного фонду
України платників єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

ПОВІДОМЛЕННЯ
про встановлення класу професійного ризику виробництва


Додаток 2
до Порядку взяття на облік та зняття
з обліку в органах Пенсійного фонду
України платників єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну класу професійного ризику виробництва

"

У зв’язку з цим додатки 1-9 вважати відповідно додатками 3-11. У тексті Порядку посилання на додатки 1-9 замінити посиланнями відповідно на додатки 3-11.

7. Додаток 3 викласти в такій редакції:

"


Додаток 3
до Порядку взяття на облік та зняття
з обліку в органах Пенсійного фонду
України платників єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування

ПОВІДОМЛЕННЯ
про взяття на облік платника єдиного внеску

"

Директор департаменту
надходження доходів


В.В. Литвиненковгору