Про затвердження Правил спортивних змагань з вертолітного спорту
Мінмолодьспорт; Наказ, Правила, Схема від 14.10.2013608
Документ z1764-13, чинний, поточна редакція — Редакція від 25.07.2017, підстава - z0840-17

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.10.2013  № 608


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1764/24296

Про затвердження Правил спортивних змагань з вертолітного спорту

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства молоді та спорту
№ 2551 від 14.06.2017}

Відповідно до частини другої статті 40 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", підпункту 21 пункту 4 та пункту 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 24 липня 2013 року № 390, з урахуванням пропозицій Федерації вертолітного спорту України та з метою забезпечення належної організації та проведення всеукраїнських змагань з вертолітного спорту НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Правила спортивних змагань з вертолітного спорту, що додаються.

2. Департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту (Артем'єв О.К.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Глущенка С.В.

Міністр молоді та спорту

Р.С. Сафіуллін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної авіаційної служби України

Т.в.о. Голови
Товариства сприяння обороні України

Президент Федерації
вертолітного спорту УкраїниА.А. Колісник


В.М. Грибанов


В.О. Богуслаєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства молоді
та спорту України
14.10.2013 № 608
(у редакції наказу Міністерства
молоді та спорту України
від 14.06.2017 № 2551)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 жовтня 2013 р.
за № 1764/24296

ПРАВИЛА
спортивних змагань з вертолітного спорту

I. Загальні положення

1. Ці Правила визначають основні засади організації та проведення спортивних змагань з вертолітного спорту, які проводяться на території України. Ці Правила розроблені відповідно до Кодексу Міжнародної федерації авіаційних видів спорту (далі - Кодекс FАІ) та документів, що регламентують льотну роботу.

2. Вимоги цих Правил стосуються усіх дисциплін, з яких проводяться змагання з вертолітного спорту.

3. Змагання з вертолітного спорту проводяться відповідно до положення (регламенту) про проведення відповідного змагання з вертолітного спорту (далі - Положення), яке затверджується організатором в установленому чинним законодавством порядку.

4. Реєстрація учасників на змаганнях означає, що зареєстровані для участі у змаганнях особи визнають повноваження організаторів щодо проведення змагань, ці Правила, Кодекс FАІ та Положення як такі, що обов'язкові для виконання кожним з учасників змагань.

5. Змагання з вертолітного спорту проводяться з метою:

розвитку і популяризації вертолітного спорту в Україні;

визначення кращих спортсменів, команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, фізкультурно-спортивних товариств (далі - ФСТ), що культивують вертолітний спорт;

підвищення спортивної майстерності і виконання нормативів Єдиної спортивної класифікації України;

визначення кандидатів для формування збірних команд клубів, адміністративно-територіальних одиниць, ФСТ, збірних команд України;

встановлення нових рекордів з дисциплін вертолітного спорту;

покращення методів та практики суддівства змагань з вертолітного спорту;

обміну досвідом, знаннями та інформацією.

6. У цих Правилах терміни та скорочення вживаються у таких значеннях:

блістер - установлений на фюзеляжі літального апарата виступ з оптично прозорого матеріалу для забезпечення членам екіпажу необхідного додаткового огляду;

відеоспорядження - повний комплект відеосистеми (систем), що використовується (використовуються) для відеозапису і містить (містять) відеокамеру/відеокамери, засоби збереження відеоінформації, джерела живлення відеокамери;

команда - визначена Положенням певна кількість спортсменів, які беруть участь у змаганнях в одному екіпажі/групі екіпажів;

"коробочка" - політ вертольота по заздалегідь визначеній замкнутій траєкторії;

ІКАО - Міжнародна організація цивільної авіації;

ЛА - літальний апарат будь-якого типу, важчий або легший за повітря, який використовується для проведення та обслуговування змагань;

ЛПП - літаковий переговорний пристрій;

УКХ - радіохвилі з діапазонів метрових, дециметрових, сантиметрових, міліметрових і дециміліметрових хвиль;

ФАІ (FAI) - Міжнародна федерація авіаційних видів спорту;

ФВСУ - Федерація вертолітного спорту України.

II. Види і характер змагань

1. Програма змагань з вертолітного спорту складається з чотирьох дисциплін:

1) дисципліна № 1 "Навігація";

2) дисципліна № 2 "Паралельний політ на точність";

3) дисципліна № 3 "Паралельне розвезення вантажів";

4) дисципліна № 4 "Паралельний слалом".

2. Кожну з дисциплін № 2, № 3, № 4 допускається виконувати на розсуд організатора змагань послідовно усіма екіпажами в порядку жеребкування на одному майданчику, що відповідає кожній дисципліні.

3. Черговість виконання дисциплін програми встановлює директор змагань за погодженням з головним суддею змагань залежно від метеорологічної та повітряної обстановки. Черговість виконання дисциплін оголошується на першому брифінгу.

4. Будь-які зміни в порядку виконання дисциплін (з урахуванням погодних умов) оголошуються на брифінгу.

5. За рішенням суддівської колегії можливе проведення кількох дисциплін в один день.

6. Забороняється паралельно проводити змагання за двома дисциплінами.

7. У разі несприятливих метеорологічних умов або виникнення непередбачуваних обставин змагання вважається проведеним, якщо буде розіграно не менше 2 дисциплін.

8. Змагання з вертолітного спорту поділяються за рангами:

1) I ранг - Всесвітні ігри з неолімпійських видів спорту;

2) II ранг - Всесвітні авіаційні ігри, чемпіонати світу та Європи серед спортсменів усіх вікових груп, кубки світу та Європи, інші міжнародні змагання, що включені до календарного плану FАІ;

3) III ранг - чемпіонати України, кубки України, інші офіційні всеукраїнські змагання, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України, крім змагань спортсменів юніорського віку;

4) IV ранг - чемпіонати України та інші офіційні змагання серед спортсменів юніорського віку, що включені до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України;

5) V ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ, крім змагань спортсменів юніорського віку, зональні змагання, які включені до календарного плану спортивних змагань;

6) VI ранг - чемпіонати Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, ФСТ серед спортсменів юніорського віку, чемпіонати міст, районів, спортивних клубів, спортивних шкіл усіх типів.

9. За видом заліку змагання поділяються на:

1) особисті, при проведенні яких до заліку зараховуються тільки персональні технічні результати спортсменів і визначаються їх особисті місця;

2) особисто-командні, при проведенні яких визначаються як особисті місця спортсменів, так і місця команд за підсумками розіграшу індивідуальних та командних вправ за програмою змагань;

3) командні, при проведенні яких до заліку зараховуються технічні результати виконання групових (командних) вправ згідно з Положенням, особисті місця спортсменів не визначаються.

10. Відповідно до гендерної диференціації спортсменів змагання поділяються на:

1) змагання серед чоловіків;

2) змагання серед жінок;

3) змагання загальної (відкритої) категорії без відокремленого заліку за гендерною диференціацією.

11. За віковою диференціацією спортсменів змагання поділяються на:

1) змагання серед дорослої категорії спортсменів (віком від 24 років і старші);

2) змагання серед юніорів.

Спортсменом-юніором визначається особа віком від 18 і до 24 років або особа, чий 24 рік народження припадає на календарний рік, в якому проводиться відповідне змагання.

III. Положення і програма змагань

1. Офіційним документом, що дає підставу для організації і проведення змагань з вертолітного спорту, є Положення, затверджене в установленому законодавством порядку.

2. Положення про змагання затверджується організатором/організаторами за поданням ФВСУ.

3. Положення про змагання на рівні адміністративно-територіальних одиниць або населеного пункту затверджується відповідним органом ФВСУ/керівництвом колективного члена ФВСУ за погодженням зі структурним підрозділом з фізичної культури і спорту місцевої державної адміністрації.

4. Положення включає такі розділи:

1) назва, вид, характер, мета, місце і строк проведення змагань;

2) склад команд, категорія спортсменів і представництво спортивних організацій;

3) форма попередньої заявки та офіційної заявки на участь у змаганнях, порядок подання заявок та умови допуску до змагань;

4) організатор/організатори, керівництво, суддівство та матеріально-технічне забезпечення змагань;

5) умови фінансування видатків для забезпечення участі команд/спортсменів у змаганнях;

6) програма і умови виконання дисциплін за програмою змагань;

7) порядок фіксації спортивно-технічних результатів спортсменів й команд, визначення переможців змагань;

8) нагородження переможців та інших призерів змагань.

5. Зміст Положення не повинен суперечити цим Правилам.

6. Положення розсилається організаціям заздалегідь у строки, що забезпечують необхідну підготовку до участі в цьому змаганні, але не пізніше ніж за місяць до початку змагань.

7. Змінювати та доповнювати Положення має право тільки той організатор (організатори), який (які) його затвердив (затвердили), про що учасників змагань інформують не пізніше ніж за тиждень до початку змагань.

8. За складних погодних умов або інших важливих чинників програма змагань може бути змінена рішенням директора змагань за погодженням з головним суддею змагань, про що повідомляються всі учасники змагань.

IV. Організація змагань

1. Для підготовки і проведення змагань національного або міжнародного рівня створюються організаційний комітет і комісії за напрямами підготовчої та організаційної роботи (спортивна, технічна, господарська, зі зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації (далі - ЗМІ)) у складі 3 - 5 осіб кожна.

Спортивна комісія на підставі затвердженого Положення розробляє проект плану-графіка проведення змагань за днями й годинами, перелік додаткових заходів з дотримання вимог щодо безпеки учасників змагань та глядачів, кроки (схему) місця проведення змагань, визначає місце розташування та облаштування майданчиків для здійснення вправ з дисциплін, перелік необхідного обладнання та допоміжного інвентарю для забезпечення проведення змагань відповідно до цих Правил, контролює стан виконання відповідних робіт. Для допомоги суддівській колегії змагань спортивна комісія рекомендує головному судді технічних працівників для виконання поточної роботи.

Технічна комісія здійснює контроль за документацією на вертольотах, які беруть участь у змаганнях, та їх технічним станом. Результати роботи комісії оформлюються протоколами та відповідним розпорядчим документом про допущення до польотів за програмою змагань.

Господарська комісія організовує зустріч і розміщення учасників змагань, суддів, представників команд і спортивних організацій, представників ЗМІ, гостей, харчування всіх учасників, проводить заходи зі створення відповідних санітарно-гігієнічних умов для учасників змагань, визначає потребу в транспортних засобах і організовує перевезення всіх учасників змагань та їх інвентарю.

До обов'язків комісії входять також підготовка договорів на оренду необхідних спортивних споруд, приміщень, на культурне обслуговування учасників змагань; придбання інвентарю, матеріалів та устаткування для оформлення місць змагань; виготовлення покажчиків, схем, номерів для спортсменів, ідентифікаційних знаків для суддів, керівного складу змагань; підготовка нагородної атрибутики, пам'ятних призів; забезпечення суддівської колегії персональними комп'ютерами, принтерами, копіювальними машинами, а також бланками, папером, канцелярським приладдям; замовлення квитків і відправлення учасників змагань після закінчення заходу.

Комісія зі зв'язків з громадськістю та ЗМІ встановлює зв'язок з місцевими органами державної влади, організовує публікацію в ЗМІ статей, нарисів, довідок про змагання, забезпечує розповсюдження афіш, плакатів, запрошень, готує прес-конференції, брифінги та прес-релізи для ЗМІ, інформацію про попередні й поточні змагання з вертолітного спорту, рекорди, розрядні норми та вимоги, готує добірку статистичних даних, діаграми, таблиці, фото, відеоматеріали тощо.

2. На місці проведення змагань головний суддя змагань створює мандатну комісію у складі від 3 до 7 осіб залежно від рангу змагань та кількості учасників;

Мандатну комісію очолює заступник головного судді змагань;

На місці проведення заходу до складу мандатної комісії обов'язково залучаються керівник медичної служби авіаційної/спортивної організації та фахівець з питань експлуатації вертолітної техніки.

Завданням мандатної комісії є перевірка відповідності заявки на участь у змаганнях вимогам, що містяться у Положенні, легітимності включення спортсменів до поданої іменної заявки від спортивної організації, перевірка відповідності рівня підготовки учасників змагань умовам Положення та програми змагань, стану їх здоров'я, відомостей, які містяться у заявці, документах спортсменів, чинності дозвільних документів для виконання програми змагань.

Іменна заявка на участь команд/спортсменів у змаганнях, завірена печатками лікарсько-фізкультурного диспансеру (центру спортивної медицини) та структурного підрозділу з фізичної культури і спорту місцевої державної адміністрації, надається до мандатної комісії у день приїзду учасників.

Подання заявки на участь у змаганнях означає, що внесені до заявки особи визнають повноваження організаторів щодо проведення змагань, ці Правила, Кодекс FАІ та Положення, що є обов'язковими для виконання кожним із учасників змагань.

Іменні заявки, що містять неповні та/або недостовірні відомості або не відповідають установленому зразку, виконані неохайно, мандатною комісією не розглядаються та повертаються з відповідним письмовим обґрунтуванням.

Разом з іменною заявкою представник команди/спортсмени надає (надають) весь перелік документів, визначених цими Правилами та відповідним Положенням.

Після закінчення роботи мандатної комісії складається акт, у якому містяться статистичні відомості стосовно команд та спортсменів, усі зауваження, виявлені  невідповідності та недоліки, пропозиції до суддівської колегії змагань стосовно допуску команд та спортсменів до участі у змаганнях або виявлені підстави для застереження щодо їх участі. Акт підписують усі члени мандатної комісії.

Після розгляду та обговорення висновків мандатної комісії суддівська колегія на своїх загальних зборах відкритим голосуванням ухвалює рішення стосовно фактичної кількості команд та спортсменів, які допускаються до змагань.

В окремих випадках суддівська колегія змагань може ухвалити рішення щодо допуску окремої команди/спортсмена "під протестом" до усунення виявлених мандатною комісією недоліків протягом чітко визначеного суддівською колегією строку.

Рішення суддівської колегії змагань щодо відмови команді/спортсмену в участі у змаганнях за результатами розгляду акта мандатної комісії може бути оскаржене представником команди/спортсменом до початку розіграшу першої дисципліни (за програмою змагань).

Поіменний список спортсменів із допуском до виконання дисциплін за програмою змагань затверджується наказом директора змагань (організатора змагань), відповідального за проведення заходу, на підставі акта мандатної комісії, ухваленого рішенням суддівської колегії змагань.

3. Медичне забезпечення учасників змагань здійснюється медичною службою (лікарем) організації, відповідальної за проведення спортивного заходу (організатора змагань).

Керівник медичної служби (лікар) авіаційної/спортивної організації на змаганнях набуває статусу заступника директора змагань з медичного забезпечення та контролю (далі - лікар змагань) та входить до складу мандатної комісії змагань з правом вирішального голосу з медичних питань.

Усі рішення лікаря змагань, прийняті в межах його компетенції, обов'язково виконуються спортсменами, тренерами-представниками, суддями, льотним складом та службовими особами організатора змагань.

Під час виконання своїх обов'язків лікар змагань керується нормативно-правовими актами та розпорядчими документами, які визначають вимоги до стану здоров'я учасників змагань.

Обов'язковою умовою допуску спортсмена до участі у змаганнях є наявність медичної книжки (медичного сертифіката) з письмовим висновком лікарсько-льотної сертифікаційної комісії щодо допуску спортсмена до виконання польотів на поточний рік та відмітками про проходження медичного огляду у встановлені строки.

Учасник, що приймає будь-які наркотичні речовини, медичні препарати, алкоголь або страждає від захворювання або травми, які можуть позбавити законної сили його ліцензії чи страховки або якоюсь мірою вплинути на його виступ на змаганнях, зобов'язаний поінформувати про це директора та лікаря змагання до початку польотів. Усі учасники повинні бути готові до проходження процедури допінг-контролю і не перешкоджати її проведенню. У разі відмови від проходження допінг-контролю відбувається автоматичне анулювання результатів.

4. Для забезпечення виконання дисциплін за програмою змагань організатор змагань складає план та реалізує підготовчі заходи з матеріально-технічного забезпечення. До початку змагань на місці їх проведення зосереджуються достатня кількість льотної техніки, запас пально-мастильних матеріалів (далі - ПММ) для забезпечення польотів за повною програмою змагань, необхідна кількість автотехніки пасажирського та спеціального призначення, облаштовуються зони підготовки спортсменів до виконання програми змагань й зони відпочинку з душовими кабінами та іншими належними санітарно-гігієнічними умовами, пункти харчування, складські приміщення для зберігання спорядження учасників змагань, обладнані відеотехнікою приміщення для виконання суддівською колегією своїх функцій з відповідною кількістю обчислювальної техніки, друкарських пристроїв та розмножувальної техніки, суддівської бланкової документації, засобів зв'язку, електронної комунікації, гучномовців, канцелярських товарів та приладдя тощо.

Організатори змагань забезпечують членів суддівської колегії та керівництво змаганнями уніформою єдиного зразка та замовляють виготовлення засобів ідентифікації учасників змагань.

Умови забезпечення учасників змагань помешканням та харчуванням визначаються окремо Положенням та кошторисом змагань.

V. Загальні заходи безпеки при проведенні змагань, місця проведення змагань

1. Змагання проводяться на аеродромах, спеціальних майданчиках та об'єктах спорту, що відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів України з питань забезпечення громадського порядку та безпеки учасників і глядачів, за наявності актів готовності фізкультурного або спортивного об'єкта до проведення заходів.

2. При виборі місця проведення змагання з вертолітного спорту особливу увагу слід звернути на тип місцевості передбачуваного району польотів. Рекомендується змішаний тип місцевості, де є низини й височини та зона не надто легка й не надто складна для виконання польоту за маршрутом.

3. Під час проведення змагань з вертолітного спорту аеродром використовується переважно для проведення таких змагань. У разі використання аеродрому іншими літальними апаратами надається перевага змаганням з вертолітного спорту.

4. Використання повітряного простору здійснюється згідно з вимогами постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 № 401 "Про затвердження Положення про використання повітряного простору України".

5. У зоні польотів за маршрутом (дисципліна № 1) з відносно невисокою частотою польотів неприпустимі польоти військових повітряних суден на малих висотах. У цьому разі мають надаватися відповідні оголошення стосовно польотів вертольотів на малих висотах, особливо пошукових польотів і польотів з виконанням фігур вищого пілотажу.

6. Для виконання дисципліни № 1 весь маршрут має бути на одній карті.

7. У зоні виконання дисципліни № 1 у межах 10 морських миль (18,5 км) від лінії маршруту не повинно бути небезпечних перешкод. У межах 3 морських миль від аеродрому не повинно бути небезпечних ліній електропередач. Усі наявні лінії електропередач зазначають на картах місцевості.

8. Аеродром має розташовуватися на великій вільній ділянці з трав'яним покриттям, на якому можуть бути виконані завдання змагань з вертолітного спорту. Виліт та приліт на аеродром відбуваються з різних напрямків, заздалегідь запланованих і розмічених на землі для усіх вправ, що виконуються на аеродромі.

9. Сидячі місця для глядачів (невисокі трибуни) обладнують на допустимій відстані від зони змагань. Представникам ЗМІ, телебачення і знімальним групам надають окремі місця. Організатор готує окреме приміщення для прес-центру.

10. Орган обслуговування повітряного руху забезпечує управління повітряним рухом відповідно до завчасно наданих заявок. На аеродромі мають бути служби пожежної охорони і швидкої медичної допомоги, ангари для технічного обслуговування, а також пальне для заправки як поршневих, так і турбінних вертольотів.

11. Організатор забезпечує аеродром приміщенням та обладнанням для харчування учасників змагань.

12. Час на переїзд від місць проживання учасників до аеродрому не повинен займати більше 20 хв.

13. За два дні до початку змагань з вертолітного спорту учасникам надається аеродром для ознайомлення і тренувань.

14. Особливу увагу слід звернути на місцезнаходження і розмір приміщень для проведення брифінгів та кімнат відпочинку. У приміщеннях для брифінгу, крім додаткових місць для преси та телебачення, має бути не менше 100 посадкових місць. Зазначені приміщення не використовують для харчування.

VI. Офіційні особи

1. Визначення офіційних осіб змагань

До офіційних осіб змагань належать такі учасники змагань з вертолітного спорту:

директор змагань;

лікар змагань;

суддівська колегія.

2. Директор змагань

1. Призначається органом вищої інстанції за підпорядкуванням з числа осіб керівного складу організації, яка проводить відповідне змагання.

2. Забезпечує загальне керівництво змаганнями, організацію польотів, а також реалізацію заходів з матеріально-технічного забезпечення змагань.

3. Відповідає за дотримання заходів безпеки і виконання вимог документів, які регламентують льотну роботу.

4. Зобов'язаний:

забезпечити змагання достатньою кількістю ЛА та ПММ для організації безперебійного перебігу змагань;

організувати підготовку льотного поля та майданчика для змагань згідно з вимогами цих Правил;

здійснити заходи з розміщення та харчування учасників змагань, забезпечення учасників змагань транспортом, місцем зберігання особистих речей та необхідного інвентарю;

у день приїзду учасників і суддів змагань забезпечити роботу залученого автотранспорту з відповідальними за зустріч і розміщення прибулих;

створити умови для роботи мандатної комісії і забезпечити проведення реєстрації учасників змагань відповідно до Положення;

забезпечити оформлення допуску спортсменів до виконання дисциплін за програмою змагань наказом на підставі акта мандатної комісії;

у разі потреби перед початком змагань організувати технічний огляд ЛА та контрольно-вимірювальних приладів;

узгодити з головним суддею змагань розпорядок дня і план-графік перебігу змагань для забезпечення виконання програми змагань у повному обсязі, забезпечити оперативне внесення до них змін у разі нагальної потреби;

організувати польоти ЛА відповідно до документів, що регламентують льотну роботу, організувати метеозабезпечення змагань;

забезпечити суддівську колегію необхідними вимірювальними приладами, приміщенням для роботи і обладнати його столами, шафами, настільними лампами, сейфом, бланковою документацією, персональним комп'ютером, принтером і копіювальною машиною;

забезпечити спортсменам і тренерам перегляд польотів за програмою змагань на контрольному моніторі;

на весь час змагань за суддівською колегією закріпити автотранспорт;

з метою популяризації вертолітного спорту налагодити зв'язок з місцевими органами державної влади та ЗМІ;

створити умови для відпочинку учасників змагань;

організувати церемонії урочистого відкриття, закриття змагань з нагородженням переможців та інших призерів змагань;

забезпечити замовлення проїзних квитків і організувати від'їзд учасників змагань.

5. За погодженням з головним суддею змагань має право:

припинити проведення змагань або оголосити тимчасову перерву у разі несприятливих метеорологічних умов або в інших випадках, передбачених цими Правилами та Положенням;

застосовувати до спортсменів та команд санкції, передбачені цими Правилами, припиняти участь у змаганнях тих спортсменів, рівень підготовки яких не відповідає умовам виконання вправ за програмою змагань або які допустили грубі порушення вимог заходів безпеки при виконанні польотів або режиму та/або розпорядку денного.

6. Не повинен втручатись у роботу суддів та/або скасовувати рішення суддівської колегії, вносити корективи до Положення та умов виконання дисциплін за програмою змагань.

3. Лікар змагань

1. Відповідає за налагодження медичного обслуговування змагань, забезпечення наявності необхідного переліку медикаментів, перев'язувального матеріалу, засобів невідкладної медичної допомоги травмованому/потерпілому учаснику змагань та організацію у разі потреби термінової доставки його до медичного закладу, дотримання санітарно-гігієнічних вимог на місці проведення змагань, у житлових приміщеннях і в пунктах харчування.

2. Перевіряє медичні документи спортсменів під час роботи мандатної комісії та наявність полісів договору медичного страхування спортсменів, чинних на період проведення змагань.

3. Приймає рішення щодо можливості спортсмена за станом здоров'я брати участь у змаганнях.

4. Забезпечує проведення щоденного медичного огляду спортсменів та льотного складу до початку польотів.

5. За підсумками щоденного медичного огляду перед початком польотів візує планову таблицю, підтверджує відповідність стану здоров'я спортсмена умовам участі у змаганнях на поточний день.

6. Організовує медичне обслуговування на місці підготовки/відпочинку спортсменів перед викликом на старт.

7. Здійснює керування підпорядкованим медичним персоналом та спеціально обладнаним медичним транспортом, залученим для забезпечення медичного обслуговування учасників змагань.

8. При аварійному приземленні вертольота організовує негайний виїзд медичної машини з медпрацівником для надання в разі потреби невідкладної медичної допомоги.

9. Веде облік травм учасників змагань.

10. Має право:

проводити додаткові вибіркові медогляди під час щоденного перебігу змагань, не допускаючи при цьому необґрунтованих затримок під час виконання денної програми змагань;

вести спостереження за станом здоров'я спортсменів та приймати рішення щодо можливості подальшої участі спортсмена у змаганнях у разі погіршення стану здоров'я або отримання ним ушкодження/травми;

в окремих випадках перервати/заборонити подальше проведення польотів за умов, коли є наявна загроза життю та/або здоров'ю учасників змагань.

11. Під час проведення польотів не повинен залишати місце проведення змагань без дозволу головного судді змагань, директора змагань або осіб, що їх заміщають.

12. Після закінчення змагань у тижневий строк подає організації, що затвердила Положення, звіт з питань медичного контролю за перебігом змагань з висновками, зауваженнями та пропозиціями.

4. Суддівська колегія

1. Суддівська колегія утворюється для забезпечення фіксації результатів команд/спортсменів, визначення переможців змагань та формується з числа осіб, які мають суддівські категорії з вертолітного спорту. Кількісний склад суддівської колегії визначається залежно від рангу та програми змагань, тривалості їх проведення.

2. Головний суддя чемпіонату й Кубка України за поданням комітету національної колегії суддів ФВСУ (далі - комітет КС) затверджується Радою ФВСУ та центральним органом виконавчої влади України у сфері фізичної культури та спорту.

3. Головний суддя чемпіонату й Кубка України (за погодженням із комітетом КС) проводить добір членів суддівської колегії і подає Раді ФВСУ на затвердження погоджений проект складу суддівської колегії разом із резервом суддів.

4. Для інших змагань Рада ФВСУ (за поданням комітету КС) затверджує кандидатури головного судді та головного секретаря. Інші члени суддівської колегії (за поданням головного судді змагань) затверджуються організатором змагань.

5. Головний суддя змагань і головний секретар змагань призначаються не пізніше ніж за місяць до початку проведення змагання.

6. До початку змагань для організації поточної роботи суддівської колегії головний суддя змагань заздалегідь добирає членів головної суддівської колегії, до складу якої, крім головного судді, входять заступник/заступники головного судді, головний секретар, старші судді з дисциплін за програмою змагань, старший суддя на старті.

7. Обов'язки суддівської колегії:

1) перевірка готовності місць проведення змагань, контрольно-вимірювальних приладів, наявної суддівської бланкової документації;

2) проведення процедур визначення (жеребкуванням) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

3) контроль за дотриманням всіма учасниками вимог цих Правил та Положення;

4) фіксація технічних результатів спортсменів.

Збір суддівських оціночних записок дозволяється  в процесі виконання польотів з дисципліни. Після завершення виконання вправи та оцінювання  суддями суддівські записки мають бути передані головному судді або заступнику головного судді;

5) підбиття підсумків особистої і командної першості, оприлюднення результатів змагань;

6) розгляд письмових заяв, протестів та ухвалення рішень щодо питань розгляду.

8. На засіданнях усі члени суддівської колегії користуються правом ухвального голосу. Рішення за підсумками відкритого чи таємного голосування приймаються більшістю голосів.

У разі рівного розподілу голосів ухвалюється рішення, за яке проголосував головний суддя змагань.

9. Рішення суддівської колегії оформлюються протоколами та підписуються головним суддею змагань і головним секретарем.

10. Результати змагань визнаються остаточними після їх затвердження на засіданні суддівської колегії. На підсумковому засіданні суддівської колегії розглядається та затверджується звіт суддівської колегії, який засвідчують члени головної суддівської колегії, до якої входять головний суддя, заступники головного судді, старші судді по вправах, старший суддя на старті та головний секретар.

11. Суддям забороняється:

1) до набуття результатами статусу офіційних надавати будь-яку інформацію щодо результатів спортсменів;

2) допомагати у явний чи прихований спосіб учасникам змагань здобувати високий спортивний результат (надавати преференції, поради, підказувати рішення, сигналізувати в неустановлений спосіб тощо);

3) брати участь у змаганнях одночасно на правах судді і спортсмена;

4) без дозволу головного/старшого судді залишати або змінювати на власний розсуд свої робочі пости.

12. На змаганнях судді мають бути одягнені в уніформу єдиного зразка, яка надається організатором змагань.

13. Головний суддя змагань:

1) є керівником змагань, очолює роботу всієї суддівської колегії і забезпечує суддівство змагань відповідно до цих Правил, Кодексу FАІ та Положення;

2) зобов'язаний:

заздалегідь прибути до місця проведення змагань;

забезпечити неухильне дотримання членами суддівської колегії цих Правил, Кодексу FАІ, Положення та програми змагань;

погодити з директором змагань план-графік проведення змагань;

на місці проведення змагань перевірити робочі зони та приміщення для роботи суддівської колегії, зберігання особистих речей та інвентарю учасників змагань, наявність інформаційного щита для оприлюднення поточних результатів змагань, наявність та якість роботи необхідного відеоустаткування та моніторів, персонального комп'ютера, принтера, копіювальної машини, засобів зв'язку тощо;

перевірити розмітку довкола зони проведення польотів за програмою проведення змагань та справність устаткування;

перевірити робочий стан і затвердити акт перевірки апаратури/приладів для фіксації результатів змагань;

перевірити наявність необхідної кількості суддівської бланкової документації;

перед початком змагань перевірити всі суддівські посвідчення і переконатися, що всі судді відповідають вимогам цих змагань;

до початку змагань провести суддівську конференцію, розподілити суддівські обов'язки, обговорити основні питання правил суддівства змагань;

скласти плани, схеми із зазначенням місцезнаходження кожної бригади суддів в місцях для спостереження та оцінки польотів учасників змагань з усіх дисциплін;

довести до відома представників, капітанів команд/спортсменів порядок денний на змаганнях, план-графік перебігу змагань, нагадати всім учасникам основні вимоги заходів безпеки і особливості виконання польотів;

контролювати своєчасне оприлюднення поточних результатів змагань, доведення необхідної інформації до глядачів і учасників змагань;

головувати на всіх засіданнях суддівської колегії;

після закінчення змагань в одноденний строк передати в організацію, яка проводила змагання, один примірник офіційних протоколів змагань, робочі матеріали та суддівські записки по дисциплінах.

3) має право:

не розпочинати суддівство змагань, якщо місця проведення змагань, або контрольно-вимірювальні прилади, або засоби фіксації технічних результатів спортсменів та суддівства виявились непридатними для застосування, не підготовлена суддівська документація;

у разі несприятливих метеорологічних умов, виявлення невідповідності місця проведення змагань вимогам цих Правил, Кодексу FАІ, Положення оголосити тимчасову перерву і повідомити про це директора змагань;

надати свої висновки директору змагань щодо можливості продовження змагань після вимушеної перерви;

контролювати ротацію суддів на робочих постах та якість виконання ними своїх обов'язків;

відсторонити від суддівства суддів, які допустили грубі помилки, або щодо яких стали відомі факти необ'єктивного чи упередженого суддівства, або які не справляються зі своїми обов'язками;

долучатись за можливості до роботи у складі суддівських бригад на робочих постах;

терміново розбирати випадки аварійної обстановки на землі і в повітрі, вживати заходів щодо запобігання таким випадкам (аналіз інциденту з усіма учасниками, додаткова перевірка вертольотів, проведення інструктажу учасників змагань, проведення наради представників, тренерів тощо);

4) відповідає за організацію суддівства і якість роботи суддівської колегії. Оцінка роботи членів суддівської колегії надається головним суддею на підсумковому засіданні і заноситься до звітної документації змагань та іменних книжок суддів з обліку їх суддівської роботи;

5) залежно від рангу змагань та чисельності учасників призначає одного або декількох заступників.

14. Заступник головного судді:

1) за відсутності головного судді змагань користується всіма правами головного судді та виконує всі його обов'язки;

2) за вказівкою головного судді змагань призначається для загального контролю окремих ділянок змагань.

3) виконує такі повноваження:

робота в мандатній комісії;

організація спільно зі старшим суддею підготовки і проведення дисципліни;

контроль якості роботи суддівської бригади;

складання проекту підсумкового звіту суддівської колегії;

зв'язок з пресою, іншими ЗМІ, підготовка до проведення урочистих процедур відкриття і закриття змагань;

контроль роботи "старт - зв'язок" з керівником польотів, метеослужбою;

контроль роботи автоматичної обчислювальної та фіксувальної апаратури;

4) має право працювати у складі суддівських бригад на робочих постах.

15. Головний секретар:

1) підпорядковується безпосередньо головному судді змагань;

2) зобов'язаний:

опрацьовувати перевірені мандатною комісією іменні заявки, подані на участь у змаганнях;

керувати процедурою визначення (за допомогою жеребкування) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

забезпечити старших суддів за дисциплінами робочими бланками протоколів, бланками суддівських записок, організувати доведення поточних результатів змагань до учасників та глядачів;

приймати і перевіряти від старших суддів за дисциплінами опрацьовані записки, на підставі яких готуються протоколи;

видавати довідки про виконання розрядних нормативів;

вести облік роботи суддів;

під час змагань за погодженням з головним суддею змагань надавати матеріали для ЗМІ;

готувати матеріали для підсумкового звіту суддівської колегії для розгляду на підсумкових засіданнях;

до підсумкового засідання суддівської колегії забезпечити звіряння всіх протоколів змагань;

разом зі старшими суддями за дисциплінами підготувати нагородний матеріал призерам змагань;

вести і оформляти протоколи засідань суддівської колегії;

контролювати правильність складання актів фіксації рекордних досягнень;

не пізніше доби після закінчення змагань передати головному судді всі опрацьовані матеріали змагань (оригінали протоколів особистої та командної першостей, звіт суддівської колегії, заявки, акти) - у 2 примірниках, а також робочий матеріал;

3) відповідає за підрахунок результатів і визначення місць спортсменів в особистій та командній першостях, правильність підготовки протоколів та достовірність результатів у них;

4) для проведення технічної роботи у своєму розпорядженні повинен мати необхідну кількість кваліфікованих помічників.

16. Старший суддя дисципліни:

1) підпорядковується безпосередньо головному судді змагань та одному з його заступників і відповідає за керівництво бригадою суддів, призначених для суддівства дисципліни;

2) зобов'язаний:

організувати суддівство певної дисципліни відповідно до цих Правил та Положення;

роз’яснити представникам і капітанам команд порядок проведення змагань відповідної дисципліни;

прийняти і перевірити стан місць проведення польотів за дисципліною, вимірювальної апаратури, приладів спостереження, засобів зв'язку тощо;

провести інструктаж з усіма суддями, які залучаються до суддівства відповідної дисципліни, розставити їх по робочих постах згідно з планом-графіком, розподілити обов'язки, визначити єдину методику суддівства можливих типових помилок спортсменів при виконанні дисципліни, перевірити рівень знань суддями своїх обов'язків, при проведенні суддівської конференції провести пробне суддівство, запровадити однотипну методику фіксації та оцінки результатів спортсменів, однотипність запису в суддівських записках;

проконтролювати дотримання суддями встановленої форми одягу на робочих постах;

перевіряти роботу суддів під час суддівства та результати заповнення суддівських записок;

негайно заборонити при погіршенні погодних умов над максимально допустиму межу (через керівника польотів) подальше проведення змагань і повідомити про це головного суддю;

доповісти на засіданні суддівської колегії про результати проведення відповідної дисципліни;

після затвердження суддівською колегією протоколу з дисципліни здати головному секретареві перевірені і підписані протоколи, суддівські записки та робочі матеріали;

3) має право (за нагальної потреби) перервати виконання дисципліни, про що повідомляє головного суддю змагань;

4) при виникненні аварійної ситуації в повітрі зобов'язаний тимчасово заборонити подальше виконання польотів за дисципліною до виявлення причини виникнення аварійної ситуації та продовжувати змагання після аварійного випадку тільки з дозволу головного судді або директора змагань.

VII. Учасники змагань

1. Категорії учасників змагань

До категорії учасників змагань з вертолітного спорту належать:

спортсмени;

капітани команд;

тренери;

представники та керівники команд;

інші учасники (обслуговуючий та технічний персонал).

2. Спортсмени

1. До участі в особистих і командних видах програми спортивних змагань допускаються спортсмени не молодше 18 років, які мають наліт на вертольоті в поточному році не менше 15 год. (з них не менше 10 год. за програмою змагань).

2. Загальний наліт командира екіпажу має бути не менше 100 год.

3. До складу екіпажу входять 2 особи - командир екіпажу й оператор.

4. Склад команд заявляється і оприлюднюється не пізніше ніж за 12 год. до початку змагань.

5. Дозволяється участь змішаних екіпажів (чоловік, жінка).

6. Директор змагань має право дозволити заміну члена екіпажу в команді, але не пізніше ніж за 6 год. до початку польотів за першою дисципліною. У разі технічної несправності вертольота, виявленої перед початком змагань або виконання чергової дисципліни, директор змагань може дозволити учаснику виконувати політ на іншому вертольоті.

7. Екіпажі зобов'язані брати участь у всіх чотирьох дисциплінах змагань. Участь передбачає перетинання лінії вильоту.

8. Результати, показані спортсменами, йдуть як в командний, так і в особистий залік.

9. У змаганнях з вертолітного спорту допускається участь спортсменів з інших країн. Можливе формування міжнародних екіпажів зі спортсменів різних країн (за рішенням суддівської колегії). Результати іноземних спортсменів та міжнародних екіпажів ураховуються окремо від результатів спортсменів України.

3. Капітан команди

1. Капітан команди призначається з числа членів команди спортивною організацією/клубом, яка (який) делегувала (делегував) команду на змагання.

2. Капітан команди зобов'язаний:

брати участь у процесі визначення (за допомогою жеребкування) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

виконувати функції представника спортивної організації, якщо представник і тренер команди відсутні на місці проведення змагань.

3. Капітан команди має право:

віддавати розпорядження членам команди;

уточнювати розрахунок польоту та давати з цього приводу вказівки членам команди щодо корекції;

за відсутності представника/тренера команди звертатися до головного судді з протестами, заявами, бути присутнім на засіданнях суддівської колегії при розгляді питань по суті протесту/заяви і надавати з цього приводу суддівській колегії свої пояснення й тлумачення проблем та неузгодженостей, що виникли, якщо він уповноважений виконувати функції представника спортивної організації/клубу, яка (який) делегувала (делегував) команду на змагання.

4. Тренер команди

1. Тренер команди призначається організацією, яка делегувала команду на змагання, якщо це передбачено Положенням.

2. Тренер команди зобов'язаний:

знати ці Правила, Положення, програму і умови проведення змагань, Кодекс FАІ;

контролювати підготовку спортсменів до виконання дисциплін за програмою змагань;

забезпечити в команді дисципліну і точне дотримання встановленого на змаганнях режиму спортивної діяльності та відпочинку;

для виконання польотів за програмою змагань забезпечити своєчасну присутність команди на старті.

3. Тренер команди має право:

віддавати розпорядження капітану і членам своєї команди;

звертатися до суддівської колегії за роз'ясненнями;

подавати заяви та протести головному судді змагань, бути присутнім на засіданнях суддівської колегії при розгляді питань по суті протесту/заяви і надавати суддівській колегії свої пояснення і тлумачення існуючих проблем та неузгодженостей у випадку, коли тренер уповноважений виконувати функції представника спортивної організації, яка делегувала команду на змагання.

5. Представник команди

1. Кожна організація, що заявила команду на змагання, може призначити свого представника, який виконуватиме функцію керівника делегації, якщо це передбачено Положенням.

2. За відсутності представника команди його обов'язки виконує тренер або капітан команди.

3. Представник команди зобов'язаний:

забезпечити своєчасне прибуття команди/делегації до місця проведення змагань;

бути присутнім у місці проведення змагань до їх завершення;

забезпечити дотримання членами команди вимог дисципліни, виконання цих Правил, Положення і встановленого плану-графіка перебігу змагань, режиму спортивної діяльності та відпочинку;

своєчасно подавати заявки на участь команди у наступних дисциплінах;

регулярно інформувати спортсменів, капітанів і тренерів команди про зміни у плані-графіку перебігу змагань і про всі розпорядження суддівської колегії;

перевіряти готовність спортсменів команди до виконання польотів за програмою змагань;

забезпечити своєчасне прибуття команди на лінію стартового огляду, урочисті заходи (церемонії відкриття і закриття змагань, нагородження переможців тощо);

не втручатися в роботу суддівської колегії;

відпускати спортсменів за межі розташування або місця проведення змагань, якщо є дозвіл головного судді або директора змагань.

4. Представник команди має право:

брати участь у процедурі визначення (за допомогою жеребкування) черговості виконання польотів за дисциплінами програми змагань;

бути присутнім на нарадах суддівської колегії, якщо вони проводяться спільно з представниками команд (з правом дорадчого голосу);

подавати заяви та протести головному судді змагань і викладати суддівській колегії своє бачення вирішення існуючих проблем та неузгодженостей;

ознайомлюватись із суддівськими записками щодо оцінки виконання дисципліни спортсменами очолюваної команди;

отримувати у секретаріаті суддівської колегії поточні відомості про результати змагань.

5. До складу суддівської колегії змагання не можуть входити представники команд або тренери. Якщо через певні обставини представники команд або тренери виконують обов'язки судді, вони не мають права брати участі в ухваленні рішень за заявами та протестами.

6. Застосування санкцій

1. Директор змагань може (за узгодженням з головним суддею змагань) застосувати санкції до спортсмена або команди/екіпажу відповідно до принципів, зазначених у Кодексі FАІ.

2. Правильне тлумачення правил змагань та виконання дисциплін забезпечують екіпажі. У випадках будь-яких порушень правил і порядку виконання польоту, крім тих, за які передбачено конкретний штраф, до учасника застосовується санкція у вигляді штрафу у 10 балів.

3. Екіпажі забезпечують своєчасність прибуття на попередній старт з дисципліни № 1 та на виконавчий старт з дисциплін № 2, № 3, № 4. Запізнення на відповідні лінії карається 5 штрафними балами за кожну повну хвилину або її частину, при цьому максимальний штраф становить 25 балів.

4. У разі підтвердженої технічної несправності вертольота учасник, який запізнився на попередній старт більше ніж на 5 хвилин, за рішенням директора змагань летить останнім.

5. Якщо учасник перериває політ з дисципліни після перетинання лінії виконавчого старту з будь-яких причин, йому не дозволяється повторити політ з цієї дисципліни.

6. Тренування під час чемпіонату заборонені і за кожний випадок штрафуються 50 балами.

Учасникам дозволяється перевірити довжину вантажів під час їх прикріплення до вертольота перед виконанням дисципліни № 2, а також виконати лівий і правий розвороти на 360 на лінії "Р", щоб перевірити поведінку вертольота. Приватні польоти дозволяється виконувати тільки за наявності спеціального дозволу директора змагання.

7. Якщо учаснику показаний чорний прапор, це означає, що він дискваліфікований на ту дисципліну, за якою виконується політ.

8. Під час змагань екіпажам забороняється змінювати частоту налаштування бортової УКХ радіостанції і використовувати в польоті інші радіостанції, дзеркала, автопілот, радіокомпас, супутникові навігаційні системи, а також користуватися радарами. Наявність мобільного телефону або інших засобів зв'язку в учасників змагань під час виконання польотів за програмою забороняється для всіх 4 змагальних дисциплін. Будь-яке порушення тягне за собою дискваліфікацію (як виняток, під час виконання дисципліни № 1 дозволяється мати на борту мобільний телефон, але лише у запечатаному конверті).

9. Заборонене для використання під час змагань бортове обладнання опечатується технічною комісією. Екіпажам дозволяється порушувати пломби тільки в разі загрози безпеці польотів. Результат польоту при цьому буде анульований.

10. Усі двері (кватирки) мають бути встановлені на вертоліт і закриті (при виконанні польотів з дисциплін № 3, № 4 двері з боку оператора мають бути зняті).

11. Повідомлення про застосування санкцій щодо порушників змагань оприлюднюються на інформаційному табло заходу у той самий день, коли їх було застосовано.

7. Заяви та протести

1. Представник команди або особа, яка виконує його функції, до початку спортивного змагання може подати заяву (скаргу) директору змагань. Така заява (скарга) може стосуватися недотримання організатором правил реєстрації учасників на змаганні, або відмови у допуску спортсмена/екіпажу до участі у змаганнях, або невідповідних умов розміщення/проживання учасників змагань тощо.

2. Заява (скарга) на ухвалу суддівської колегії щодо відмови спортсмену/екіпажу в участі у змаганнях розглядається спеціально створеним тимчасовим журі у складі 3 осіб (президент ФВСУ/повноважний представник ФВСУ на змаганнях (голова журі), голова/заступник голови ФВСУ, голова/заступник голови комітету КС).

3. Рішення тимчасового журі з приводу поданої заяви (скарги) приймається після заслуховування пояснень голови мандатної комісії змагань, головного судді змагань, надавача заяви (скарги), опрацювання наданих документів.

4. Рішення ухвалюється за результатом таємного голосування членів тимчасового журі, оформлюється протоколом, який додається до акта мандатної комісії, є остаточним і обов'язковим до виконання.

5. Під час змагання спортсмен або команда, незадоволені якимось спірним організаційним питанням, повинні спочатку звернутись за допомогою до відповідної службової особи. Якщо питання залишилося не вирішеним, спортсмен або представник команди може подати заяву (скаргу) директорові змагання.

6. Заява (скарга) повинна бути подана якнайшвидше після інциденту, що стався, і негайно розглянута.

7. Протест подається у разі невмотивованих дій/бездіяльності членів суддівської колегії змагань всупереч вимогам цих Правил або Положення, що призвело до погіршення умов виступу спортсмена/команди на змаганнях та вплинуло на результати спортсмена/команди, надавача протесту або спричинило неправильний підрахунок результатів виступу спортсмена/команди.

8. Протест подається у письмовій формі головному судді змагань протягом 2 год. з моменту оприлюднення результатів за вправу на дошці результатів або з моменту виявлення підстав для протесту.

9. Дві години рахуються тільки в той період, коли спортсмени/команда, що подали протест, знаходяться на місці проведення змагань.

10. Протест може бути внесений представником команди, але підписується спортсменом або капітаном команди/екіпажу, від імені якої (якого) діє представник команди.

11. Кожен протест має містити посилання на порушення конкретного пункту цих Правил або Положення, на підставі якого цей протест виник.

12. Будь-який протест на технічний результат спортсмена/команди/екіпажу або оцінку суддями виконання польоту не може бути поданий та прийнятий до розгляду.

13. Головний суддя змагань зобов'язаний організувати розгляд протестів на засіданні суддівської колегії якнайшвидше.

14. Протести розглядаються на засіданні суддівської колегії змагань за наявності щонайменше 2/3 суддів від загального складу суддівської колегії у присутності подавача протесту або уповноваженого ним представника.

15. Процедура розгляду протесту передбачає заслуховування пояснень подавача протесту або уповноваженого ним представника та членів суддівської колегії, дії яких стали підставою для протесту.

16. Кожен з присутніх при розгляді протесту має право задавати як подавачу протесту, так і дотичним до протесту суддям, виключно уточнюючі питання по суті протесту без висловлювання будь-яких коментарів щодо спірного питання.

17. Після з'ясування всіх обставин, що призвели до подання протесту, за рішенням головного судді змагань у відкритий чи таємний спосіб присутні члени суддівської колегії на закритому засіданні більшістю голосів визначаються із рішенням стосовно задоволення вимог протесту або його відхилення.

18. У разі рівного розподілу голосів ухвалюється рішення, за яке проголосував головний суддя змагань.

19. В окремих випадках, коли потрібна перевірка викладених у протестах фактів, строк розгляду та винесення рішення може бути збільшений до однієї доби.

20. Протест може бути відкликаний у будь-який час до остаточного голосування суддівської колегії.

21. До кожного протесту головний суддя долучає у письмовій формі ухвалене рішення суддівської колегії по суті питань.

VIII. Дисципліни змагань з вертолітного спорту

1. Дисципліна № 1 "Навігація"

1. Дисципліна № 1 "Навігація" поєднує два елементи - Навігація із прибуттям за часом і скидання вантажу.

2. Дисципліна № 1 "Навігація". Приблизна схема прокладання маршруту (додаток 1) включає:

1) маршрут;

2) зону пошуку на другому чи третьому відрізку маршруту;

3) зону скидання вантажів між виконавчим стартом і пунктами обов'язкового прольоту (MFO) 1 або на першому відрізку "коробочки";

4) точне прибуття за часом на лінію "А";

5) проліт по "коробочці" між лініями "А" і "F";

6) скидання кеглі на лінії "С";

7) зону посадки в кінці дисципліни.

3. Маршрут:

1) складається з 6 відрізків з 3 поворотними пунктами "ТР" та 2 пунктами обов'язкового прольоту (МFO):

1 відрізок

від лінії "D"

до MFO 1;

2 відрізок

від MFO 1

до ТР1;

3 відрізок

від ТР1

до ТР2;

4 відрізок

від ТР2

до ТР3;

5 відрізок

від ТР3

до MFO 2;

6 відрізок

від MFO 2

до лінії "А".

ТР1, ТР2, ТР3 позначаються на землі трикутними полотнами розміром 2х2х2 м оранжевого кольору з позначеними на них цифрами або знаками чорного кольору. Учасники повинні розпізнати знаки безпосередньо в місцях їх розміщення.

Проліт ТР1, ТР2, ТР3 виконується із зовнішнього боку від полотна за напрямком польоту. Час прольоту поворотних пунктів засікається виключно з метою контролю.

Довжина маршруту, включаючи обліт цілей, становить близько 70 - 90 км. Довжина маршруту та місце скидання вантажів оголошуються на брифінгу з дисципліни;

2) висота польоту за маршрутом і над пунктами обов'язкового прольоту МFO становить близько 250 м над рівнем землі. Висота прольоту поворотних пунктів (ТР), входу і виходу із зони пошуку - 50 м, але може бути збільшена  (для забезпечення безпеки польотів) організаторами змагань;

3) час польоту однаковий для всіх учасників, які виконують вправи на вертольотах одного типу. Час польоту розраховується організатором з урахуванням швидкостей за типами вертольотів (додаток 2). З метою безпеки, враховуючи різні погодні умови, до розрахункового часу кожного учасника додається не менше 3 хв. додаткового часу.

Швидкість вертольота на змаганнях - 80% від максимально безпечної крейсерської  швидкості в прямолінійному польоті на постійній висоті з двома льотчиками середньої ваги і запасом пального на борту на 1 год. 30 хв.;

4) стартовий час дається точно у хвилинах і секундах. За передчасний та із запізненням вильоти нараховуються штрафні бали. Під час брифінгу перед виконанням дисципліни кожний учасник повідомляється про точний час прибуття його вертольота на лінію попереднього старту (ворота "Р") і точний час вильоту вертольота з лінії виконавчого старту (ворота "D"). Стартовий час розраховується із дотриманням безпечних інтервалів між вертольотами;

5) лінія попереднього старту "Р":

учасник прибуває на попередній старт (ворота "Р") за 10 хв. до моменту вильоту. Запізнення карається штрафом. На попередньому старті особа, уповноважена організатором, видає учасникам кеглю з прив'язаним до неї фалом і два пронумерованих тканих мішки з рисом (пшеницею тощо) вагою 1 кг кожен.

Директор змагання повинен забезпечити перевірку вертольота й екіпажу на наявність заборонених предметів (наприклад, мобільних телефонів або інших засобів зв'язку), які вилучаються або у разі їх необхідності з точки зору безпеки знаходяться у вертольоті в опечатаному конверті. Печатки перевіряються після посадки. Порушення карається дискваліфікацією;

6) виконавчий старт:

вертоліт переміщується вперед і виконує посадку перед лінією виконавчого старту (ворота "D"). Точно за 5 хв. до моменту старту відповідно до планової таблиці членові екіпажу видається у воротах "D" заклеєний конверт з польотною картою та інструкціями. Конверт зберігається для вкладення в нього виконаного завдання після закінчення дисципліни. Усі двері встановлюються на вертоліт і закриваються. У польоті членові екіпажу (оператору) дозволяється відкривати двері в зоні скидання мішків і при проході лінії "F";

на зовнішньому боці конверта вказується польотний час (хвилини і секунди) між лініями "D" і "А", розрахований організатором;

у конверті міститься така інформація:

розрахунковий час польоту від старту до виходу із зони пошуку;

напрямок польоту від лінії виконавчого старту до MFO 1;

географічні координати ТР1 і ТР3 (широта і довгота);

схема зони пошуку (картка для заповнення розпізнаних цілей і поворотних пунктів);

польотна карта, на якій позначені місце розташування MFO 1 і MFO 2, місцезнаходження ТР2, зона пошуку, ворота входу і виходу із зони пошуку, розташування полотнищ-цілей.

Під час виконання дисципліни заборонена наявність на борту будь-яких карт, крім карти для виконання дисципліни, виданої організатором змагань. Інші карти вилучаються. За порушення нараховується штраф у розмірі 100 штрафних балів. З метою безпеки на борту в опечатаному конверті або коробці дозволяється мати карту 1:500 000 стандарту ІКАО;

7) виліт:

вертоліт стартує з лінії виконавчого старту (ворота "D") в заданий час. Завчасний старт штрафується 100 балами.

4. Дисципліна № 1 "Навігація". Деталі зони пошуку (додаток 3):

1) у зоні пошуку розміщуються 10 цілей - оранжевих полотнищ розміром 3х2 м з нанесеними на них чорними літерами та/або знаками (додаток 4). Полотнища цілей розташовують таким чином, щоб відстань, яку вертоліт пролітає для "обходу" всіх цілей, була не більше 10 морських миль (18,5 км). Цілі в місцях їх розміщення мають чітко розпізнаватися учасниками. Вхідні і вихідні ворота зони пошуку позначаються на землі двома білими полотнищами розміром 15х1 м з проміжком між ними в 5 м, у центрі яких викладається оранжеве полотнище з літерами I (вхід) і О (вихід). Час польоту від старту до виходу із зони пошуку позначається в конверті з метою встановлення безпечного інтервалу між вертольотами.

Штрафні бали нараховуватимуться у разі, якщо вертоліт не покине зону пошуку вчасно, а також за неправильні вхід в зону пошуку і вихід з неї через вхідні та вихідні 35-метрові ворота;

2) відрізок між ТР3 і MFO 2:

політ між ТР3 і MFO 2 виконується по прямій лінії.

5. Зона скидання мішків:

1) у позначеній зоні скидання член екіпажу повинен скинути мішки в кожну з двох мішеней діаметром 5 м, позначених на землі і віддалених одна від одної на 100 м, точно за напрямком польоту;

скидання мішків проводиться на висоті не менше 10 м над рівнем землі при мінімальній швидкості відносно землі - 30 км/год;

час між дотиками до землі першого і другого мішків не повинен перевищувати 12 с. У "Мішень 1" скидається мішок з меншим числом, у "Мішень 2" - мішок з більшим числом;

зависання над точками скидання забороняється і штрафується;

точкою влучення для підрахунку очок вважається точка першого торкання мішком землі;

2) відрізок між MFO 2 і лінією "А":

політ між MFO 2 і лінією "А" виконується по прямій лінії;

зниження відбувається поступово протягом останніх 3 км з метою перетину лінії "А" на висоті 30 +/- 15 м над рівнем землі;

за зниження швидкості відносно землі до значення, меншого ніж 30 км/год, протягом останніх 2 км до лінії прибуття "А" нараховуються штрафні бали (за кожне порушення).

Посадкові вогні мають бути включені впродовж двох останніх кілометрів.

6. Лінія прибуття "А":

1) позначається на землі двома полотнищами 15х1 м жовтого кольору з відстанню між ними 5 м. Учаснику необхідно пройти над нею, не виходячи за її межі (35 м);

2) визначення часу прибуття:

відлік загального часу польоту проводиться з моменту перетинання лінії прибуття "А" носом вертольота, його лівим або правим боком;

час прибуття має відповідати заданому часу польоту, визначеному (до початку дисципліни) для певного типу вертольота.

7. "Коробочка" між лініями "А" і "F":

1) після перетинання лінії "А" вертоліт виконує політ по "коробочці";

2) всі учасники виконують розвороти на "коробочці" в напрямку, який уточнюється на брифінгу перед виконанням дисципліни;

3) політ по "коробочці" виконується з обмеженням часу. Заданий час польоту між лініями "А" і "F" становить 1 хв. Відлік часу починається після перетинання носом вертольота лінії "А" і закінчується після перетинання лінії "F";

4) політ по "коробочці" виконується зі зниженням. Кожне зависання між лініями "А" і "F" штрафується;

5) вертоліт проходить лінію "F" на висоті 15 +/- 5 м. Пройшовши над лінією "F" (не можна виходити за її межі), учасник продовжує рухатися по прямій, доки не досягне даху, встановленого на відстані 50 м від лінії "F", де виконує скидання вантажу.

8. Дах і скидання вантажу:

1) дах складається з двох білих панелей 2х2 м (додаток 5), встановлених під кутом 90°, які стоять на землі і утворюють два скати даху під кутом 45° до землі. Отвір для скидання вантажу є квадратом розміром 0,4х0,4 м, центр якого знаходиться на відстані 1 м від землі. Правильним для скидання вважається отвір, повернений в бік, з якого має підлітати вертоліт;

2) після прольоту лінії "F" член екіпажу стравлює з протилежного від пілота боку фал завдовжки 7 м (додаток 5), до кінця якого прикріплений вантаж-кегля;

3) скидання вантажу виконується з обмеженням часу. Максимальний час на проліт від лінії "F" до моменту скидання фала - 20 с;

4) фал має бути випущений повністю і вільний від вузлів до перетину лінії, розташованої за 5 м до даху. Зависання між лініями "F" і "С" дозволяється, але торкатися кеглею землі не можна;

5) член екіпажу тримає фал за скобу, при цьому обидві його руки має бути видно;

6) дозволяється маніпулювання фалом рукою, при цьому скорочення фала будь-яким способом нижче червоного прапорця не допускається;

7) член екіпажу повинен постійно сидіти на своєму місці пристебнутим пасками безпеки, при цьому обидві його ноги мають знаходитися в кабіні;

8) екіпаж повинен опустити кеглю в квадратний отвір даху, не торкаючись його поверхні, і скинути фал відразу після виконання дисципліни. Крайки отворів і даху не вважаються поверхнею даху. Зупинка часу проводиться з моменту скидання фала (відпускання скоби);

9) якщо кеглю скинуто в отвір даху, штрафні бали нараховуються за кожну десяту секунди понад 20 с з моменту перетину лінії "F". За кеглю, скинуту поза дахом, нараховується штраф у розмірі 30 балів.

9. Зона посадки:

1) 10-метрова зона посадки розташовується за дахом, де учасник повинен передати свій конверт із завданням;

2) зона посадки має розташовуватись на безпечній відстані від даху (приблизно в 25-30 м). Учасники, які здійснюють посадку поза 10-метровою посадковою зоною, отримують 30 штрафних балів;

3) негайно після посадки в зоні посадки член екіпажу передає судді конверт, в якому знаходяться польотна карта учасника, картка з розпізнавальними знаками, цілями і поворотними пунктами. Номер і прізвище учасника чітко позначаються на зовнішньому боці конверта, на карті, на картці з цілями і поворотними пунктами.

10. Чорний прапор, дискваліфікація:

1) чорний прапор отримує учасник у процесі виконання дисципліни, якщо виникне одна з таких ситуацій:

на лінії "А" у разі перевищення межі в 200 с (прибуття раніше чи пізніше визначеного часу). Учаснику, який перевищив межу в 200 с, подається знак віддалитися, після чого він повинен негайно звільнити зону лінії прибуття "А", щоб уникнути зіткнення з наступним вертольотом, і попрямувати безпосередньо в зону посадки;

якщо фал після скидання чіпляється за вертоліт, і вертоліт, відходячи від даху, витягує кеглю або тягне дах за собою, це розцінюється як порушення безпеки польоту;

2) усі переговори (контакти) до, під час і після виконання дисципліни суворо заборонені, у разі порушення дискваліфікуються всі залучені в переговори екіпажі. Контроль здійснюється суддями/уповноваженими особами, при цьому особлива увага звертається на екіпажі, які використовують один вертоліт;

3) будь-які порушення безпеки польоту та/або небезпечний маневр/дія в процесі виконання дисципліни, враховуючи рух вертольота в бік стоянки або від стоянки, тобто від стоянки до лінії попереднього старту або від зони посадки в бік стоянки.

11. Однакові результати:

1) якщо кілька екіпажів мають однаковий результат, краще місце посяде екіпаж, який показав більш точний час прибуття на лінію "А". У разі якщо час прибуття у екіпажів однаковий, краще місце визначається за меншим часом між лініями "F" і "С";

результат визначається вирахуванням штрафу з 300 балів. Мінімальний результат - 0 балів за дисципліну.

12. Обов'язкове обладнання:

1) годинники, годинник на старті;

2) годинник на ТР1;

3) годинник на ТР2;

4) годинник на ТР3;

5) годинник на виході із зони пошуку;

6) годинник на лінії "А".

Організатор повинен продемонструвати, що всі годинники, задіяні у суддівстві, мають досить високу точність і синхронізовані з основними годинниками з точністю до 0,1 с.

13. Додаткове обладнання:

1) пристрій для вимірювання суддями висоти польоту над мішенями у зоні скидання мішків і лініями "А" і "F";

2) пристрій для вимірювання суддями швидкості і зміни курсу на 30° і більше на останньому відрізку;

3) GPS реєстратори - для вимірювання суддями місця, часу, висоти і швидкості польоту на маршруті.

14. Щоб уникнути можливих скарг і протестів, організатор має підтвердити, що для суддів існує чітке позначення кордону останніх 2 км до лінії "А".

15. Оцінювання дисципліни № 1 "Навігація" наведено у додатку 6 до цих Правил.

2. Дисципліна № 2 "Паралельний політ на точність"

1. Опис дисципліни:

1) дисципліна виконується одночасно двома учасниками на паралельних майданчиках. Якщо у змаганнях беруть участь менше 20 екіпажів, на розсуд організатора змагань  дисципліна може виконуватися на одному майданчику згідно з жеребкуванням.

2) політ виконується на постійній висоті з маневрами в межах майданчика, основні параметри якого відомі (додаток 7). Перелік можливих варіантів напрямку розворотів на 360°, зазначених в пункті 10 цієї глави, і варіант жеребкування оголошуються головним суддею на брифінгу за дисципліною. Майданчик повинен плануватися таким чином, щоб політ виконувався проти напрямку вітру.

2. Загальні вимоги:

1) усі двері мають бути встановлені на вертоліт і закриті. Дозволяється використання опуклих дверей кабіни, сертифікованих виробником. Забороняється встановлювати в дверях кабіни спеціальні опуклі блістери;

2) член екіпажу повинен знаходитися всередині вертольота на своєму місці у положенні, визначеному правилами;

3) до початку змагань учасники повинні встановити на вертоліт пристосування для кріплення вантажів і маркувальні стрічки на обидва боки фюзеляжу, лиж або коліс для визначення точності посадки;

4) коли вертоліт знаходиться на землі, нижні кінці обох пристосувань торкаються її поверхні. На кінці кожного пристосування знаходиться петля  для кріплення вантажу. Кожне пристосування для кріплення має витримувати вагу не менше 5 кг. Точка кріплення короткого фала має бути яскраво промаркована;

5) під час ранкового брифінгу учасники повідомляються про стартовий час, згідно з яким вони мають прибути на лінію попереднього старту "Р".

3. Майданчик:

1) майданчик являє собою два паралельних (розмічених на землі) коридори завдовжки 50 м і завширшки 1 м. Відстань між коридорами не менше 60 м. По межах коридорів на землі розмічаються додаткові перпендикулярні коридори завдовжки 10 м з кожного боку, у торцях яких встановлюються прапорці з кроком 10 м (три між двома майданчиками та по два прапорці із зовнішніх сторін майданчиків). Додаткові коридори призначені, щоб допомагати пілотам під час розворотів утримувати вертоліт у квадраті 1 x 1 м на початку чи в кінці коридорів;

2) лінії прибуття "А" знаходяться на відстані 20 м від кінців кожного з коридорів. Ширина обох ліній - 5 см, довжина - достатня, щоб її було видно екіпажу з обох сторін вертольота.

4. Контроль висоти польоту:

два фали з вантажами (або відповідні ланцюги, або комбінація того й іншого) прикріплюються до вертольота суддями/помічниками суддів (короткий прикріплюється до фюзеляжу вертольота під сидінням пілота, довгий - до задньої частини лижі (колеса) з протилежного від пілота боку, якомога далі від короткого фала з вантажем/ланцюга (додаток 8)). Довжина короткого фала з вантажем/ланцюга - 2 м, довгого - 3 м, рахуючи від нижньої точки шасі (лижі або колеса) до нижньої точки вантажу. Для кращого розпізнавання вантажі/ланцюги фарбуються яскравою червоною або оранжевою фарбою.

5. Лінія попереднього старту:

1) екіпаж у складі пілота і другого члена екіпажу (оператора) прибуває на попередній старт "Р" (лінія попереднього старту). Судді закріплюють фали у пристосуваннях для кріплення вантажу, встановлених учасником до початку змагань, і перевіряють розміщення позначок, призначених для визначення точності посадки, які учасники наносять на обидва боки фюзеляжу, або на обидві лижі, або на обидва колеса (за своїм вибором);

2) на лінії "Р" екіпажу дозволено підняти вертоліт та зависнути, при цьому член екіпажу може знаходитися як всередині вертольота, так і на землі, щоб показати льотчику висоту вертольота над землею і положення вантажів. Дозволяється виконати один розворот вліво й один розворот вправо на 360° для того, щоб переконатися в тому, що вантажі прикріплені надійно. Після цього вертоліт має знову приземлитися. Суддям не дозволяється подавати екіпажу будь-які знаки під час цієї процедури.

6. Виконавчий старт:

учасники переміщуються на лінію "D". Після знака обох пілотів або членів екіпажу про готовність і за умови, що майданчик вже звільнений попереднім учасником, суддя дає сигнал про старт відмашкою прапором або за допомогою іншої відповідної сигнальної системи. Така система має бути продемонстрована учасникам на ранковому брифінгу. З відмашки починається відлік часу польоту.

7. Політ на майданчику:

1) учасники виконують політ за розміченим на землі маршрутом, витримуючи висоту від 2 до 3 м, утримуючи нижній вантаж на землі, а верхній - над землею;

2) політ по коридорах виконується 5 разів (перший - від лінії "D" вперед з розворотом на 360° на верхній межі; другий - у зворотному напрямку до першого краю з розворотом на 90° на нижній межі; третій - в сторону з другим розворотом на 360° на верхній межі; четвертий - у зворотному напрямку в бік нижньої межі з розворотом на 90° на межі; п'ятий - вперед до верхньої межі за розміченим маршрутом та продовжується до лінії прибуття, де виконується чітка посадка на лінію прибуття) (додаток 9);

3) посадка має бути виконана з однієї спроби. Ковзаючі та подвійні посадки штрафуються;

4) учасники повинні виконати розвороти на 360° навколо своєї вертикальної осі (один розворот - за годинниковою стрілкою, другий - проти годинникової стрілки). Мінімальний час кожного розвороту - 15 с;

5) при виконанні розворотів на 90°:

перший розворот виконується в бік центру змагального майданчика так, щоб після розворотів вертольоти знаходилися носом до носу;

другий розворот виконується кожним учасником по-різному (перший учасник - проти годинникової стрілки, другий - за годинниковою стрілкою).

8. Вимірювання:

1) порушення меж коридорів і висоти фіксуються за часом з накопиченням з точністю до 0,1 с. Сумарний час порушень округляється до найближчої десятої секунди (якщо є можливість фіксувати порушення з точністю до 0,01 с, час від 0,01 до 0,04 с округляється вниз до найближчої десятої долі секунди, від 0,05 до 0,09 с - вгору до найближчої десятої долі секунди);

2) межа коридору вважається порушеною в тому випадку, якщо точка кріплення короткого вантажу завдовжки 2 м вийде за межі коридору, розміченого на землі;

3) висота вважається порушеною тоді, коли короткий вантаж торкається землі або довгий вантаж завдовжки 3 м відривається від землі. Вимірювання на лінії посадки "А" проводиться від переднього краю стрічок, встановлених на вертоліт (лижі або фюзеляж), до найближчого краю 5-сантиметрової лінії прибуття. Якщо передній край стрічки потрапляє в межі 5-сантиметрової лінії прибуття, штрафні бали не нараховуються;

4) якщо стрічки встановлені на фюзеляжі, для точності вимірювань слід користуватися виском.

9. Відлік часу починається з моменту подання суддею сигналу на лінії вильоту і закінчується в момент першого торкання землі вертольотом.

10. Варіанти напрямку розворотів на 360°:

1) перший розворот - за годинниковою стрілкою, другий - проти годинникової стрілки;

2) перший розворот - проти годинникової стрілки, другий - за годинниковою стрілкою.

11. Однакові результати:

якщо два або кілька екіпажів мають однаковий результат, краще місце посяде екіпаж з меншим часом польоту.

12. Результат визначається вирахуванням штрафу з 300 балів. Мінімальний результат - 0 балів за дисципліну.

13. Оцінювання дисципліни № 2 "Паралельний політ на точність" наведено у додатку 10 до цих Правил.

3. Дисципліна № 3 "Паралельне розвезення вантажів"

1. Опис дисципліни:

1) дисципліна виконується одночасно двома учасниками на паралельних майданчиках (додаток 11). Якщо у змаганнях беруть участь менше 20 екіпажів, на розсуд організатора змагань дисципліна може виконуватися на одному майданчику згідно з жеребкуванням.

2) дисципліна передбачає виконання польоту на точність з вантажем, прикріпленим до фала, при цьому використовується різна довжина фала - 4, 6 і 8 м. Загальний час становить 60 с. Напрямок пронесення вантажу (проходження кожних вхідних воріт) через  кожні вхідні ворота оголошується головним суддею на брифінгу перед виконанням дисципліни.

2. Загальні вимоги:

1) двері з боку пілота мають бути закриті. Забороняється встановлювати в дверях спеціальні опуклі блістери. Забороняється використання зовнішніх дзеркал та інших технічних пристосувань (наприклад, радіовисотомірів). Порушення заборони тягне за собою дискваліфікацію екіпажу;

2) екіпаж має бути надійно пристебнутий пасками безпеки. Член екіпажу повинен сидіти у визначеному положенні (ноги в кабіні);

3) під час ранкового брифінгу учасники повідомляються про стартовий час - час прибуття вертольота на лінію попереднього старту (лінія "Р").

3. Виконавчий старт (лінія "D"):

1) коли старт звільняється, суддя дає команду наступному учаснику переміститися вперед з лінії попереднього старту (лінія "Р") на лінію виконавчого старту (лінія "D"). Вертоліт має здійснити посадку перед лінією виконавчого старту. Помічники суддів передають члену екіпажу вантаж, прикріплений до фала з 3 червоними прапорцями, встановленими на відстані 4, 6, і 8 м від верхньої частини вантажу. Крім того, є 2 додаткові дерев'яні кульки, за допомогою яких можна утримувати фал, встановлений на відстані 20 см над червоними прапорцями (позначка 4 і 6 м). На кінці фала на відстані 20 см від прапорця, що позначає 8 м, встановлюється скоба (додаток 12).

Вантаж залишається на землі. Член екіпажу повинен утримувати фал за допомогою відповідної кульки або скоби, враховуючи довжину фала;

2) за знаком про готовність пілота (або члена екіпажу) суддя дає сигнал про старт відмашкою прапором або за допомогою іншої сигнальної системи. Така система має бути продемонстрована учасникам на брифінгу. Відлік часу польоту з дисципліни починається з відмашки.

4. Політ на майданчику:

1) пілот виконує зліт і після проходження воріт "D" (позначених прапорцями) направляється до вхідних воріт. Член екіпажу проносить вантаж через ворота "D", вхідні ворота й опускає його в контейнер. Фал має бути повністю випущеним і вільним від вузлів до перетину лінії виконавчого старту (лінія "D"). Пілот підлітає до першої зони скидання вантажу і член екіпажу опускає вантаж у перший контейнер;

2) фал утримується членом екіпажу за скобу або кульку вище червоного прапорця, при цьому обидві руки члена екіпажу має бути видно. Дозволяється маніпулювання фалом без його подовження або вкорочення;

3) після опускання вантажу в перший контейнер член екіпажу випускає фал або вкорочує його на необхідну довжину для заходу на другий контейнер та виймає вантаж із контейнера. Після цього пілот направляє вертоліт до другого майданчика. Член екіпажу проносить вантаж через вхідні ворота й опускає його в другий контейнер;

4) після опускання вантажу в другий контейнер член екіпажу випускає або вкорочує фал на необхідну довжину для заходу на третій контейнер і потім виймає вантаж із контейнера. Після опускання вантажу в третій контейнер і скидання фала вертоліт має покинути майданчик через вихідні ворота.

5. Відлік часу польоту починається за сигналом судді на виконавчому старті і закінчується в момент скидання фала членом екіпажу над останнім контейнером. Максимальний час проходження дисципліни - 60 с.

6. Однакові результати:

якщо кілька екіпажів мають однаковий результат, краще місце посяде екіпаж, який показав мінімальний час польоту.

7. Результат визначається вирахуванням штрафу з 300 балів. Мінімальний результат - 0 балів за дисципліну.

8. Оцінювання вправи № 3 "Паралельне розвезення вантажів" наведено в додатку 13 до цих Правил.

Майданчик для проведення змагання має два паралельні майданчики, розташовані на відстані 30 м один від одного.

Кожен майданчик має:

лінію попереднього старту "Р" (два полотнища завдовжки 10 м, розташовані на відстані 5 м один від одного);

лінію виконавчого старту "D" (два полотнища завдовжки 10 м, розташовані на відстані 3 м один від одного та розміщені на відстані 30 м від лінії попереднього старту "Р");

троє вхідних воріт (внутрішня ширина - 1 м), утворених двома стійками заввишки 2 м;

три майданчики для трьох контейнерів (кожен майданчик - квадрат 40 х 40 м, який має чітке маркування, межа першого квадрата розташована на відстані 20 м від лінії виконавчого старту "D");

три пронумерованих контейнери (розміщуються в межах майданчика для контейнерів та заповнюються водою чи іншим важким наповнювачем для запобігання перекиданню. Кількість води або іншого наповнювача в контейнерах не повинна перешкоджати опусканню вантажу в контейнери).

Розміри кожного з контейнерів:

висота - не більше 1,2 м;

діаметр отвору контейнера - 48 см +/- 2 см.

Розміри вантажу:

діаметр вантажу становить 30 сантиметрів;

висота - 0,8 - 1 м.

Вага вантажу (регулюється заповненням піском або водою) - 7 - 8 кг.

Довжина фала 8,2 м від верхньої частини вантажу до скоби.

Три червоні прапорці на відстані 4, 6 і 8 м від верхньої частини вантажу.

Дерев'яні кульки на відстані 20 см над червоними прапорцями, що позначають 4 і 6 м.

Контейнери та вантажі можуть бути виготовлені з будь-якого матеріалу або бути будь-якого кольору, але мають бути однаковими за габаритами.

4. Дисципліна № 4 "Паралельний слалом"

1. Опис дисципліни:

1) дисципліна виконується одночасно двома учасниками на паралельних майданчиках. Якщо у змаганнях беруть участь менше 20 екіпажів, на розсуд організатора змагань дисципліна може виконуватися на одному майданчику згідно з жеребкуванням;

2) дисципліна включає політ на точність з пронесенням відра, прикріпленого до фала, двічі крізь 6 пронумерованих воріт і встановленням його на центр столу. Двері з боку пілота мають бути закриті. Час польоту - 2 хв. 15 с (135 с).

2. Підготовка:

вертольоти прибувають до лінії попереднього старту і чекають завершення виконання дисципліни попередніми учасниками. За сигналом судді вертольоти переміщуються на лінію виконавчого старту. Судді/помічники суддів передають члену екіпажу фал із закріпленим на ньому порожнім відром. Рівень води після набору визначається 9 отворами в стінці відра, що мають діаметр 1 см. Отвори знаходяться на рівні 4 см від верху відра (додаток 14). Член екіпажу тримає фал в руці, сидячи на сидінні в правильному положенні з пристебнутими ременями безпеки. Член екіпажу не має права вставати. Фал розміщується на підлозі кабіни, член екіпажу утримує фал між краєм дверей та лижами або за ними, якщо вони є.

3. Старт:

1) пілот (або член екіпажу) подає сигнал про готовність, суддя дає сигнал про старт відмашкою прапором або за допомогою іншої сигнальної системи, яка має бути продемонстрована на брифінгу перед змаганням. Пілот виконує зліт з лінії виконавчого старту за сигналом судді. Відро знаходиться на землі, а член екіпажу утримує фал вище першого червоного прапорця (3 м);

2) пілот підлітає до контейнера з водою. Член екіпажу наповнює відро водою. Після наповнення відра водою пілот набирає висоту, а член екіпажу випускає 5-метровий фал (дозволяється маніпулювання фалом рукою без його вкорочення будь-яким способом нижче червоного прапорця). Пілот підлітає до перших воріт. Член екіпажу утримає фал за кульку. Обидві його руки має бути видно суддям.

4. Майданчик та ворота:

1) 6 пронумерованих воріт розміщують на майданчику (додаток 15). Політ виконується послідовно від перших до шостих воріт і назад до перших воріт у зворотному порядку, не зачіпаючи відром стійку воріт. Напрямок пронесення відра з водою через кожні ворота і місце розташування воріт 5 і 6 оголошуються головним суддею у день реєстрації учасників. Варіанти маршруту наведено в пункті 8 глави 3 цього розділу. Покажчики напрямку пронесення відра через ворота розміщуються на землі;

2) ворота вважаються пройденими, якщо верхівка відра пройшла нижче верхівок стійок воріт. Якщо відро не пронесено через ворота, його потрібно повернути назад навколо зовнішньої сторони стійки та повторити спробу. Дозволяються повторні спроби для правильного проходження воріт. Суддя зараховує проходження або непроходження воріт в той час, коли відро знаходиться на шляху до наступних воріт.

5. Вихід з майданчика та стіл:

після проходження перших воріт вдруге член екіпажу випускає 11-метровий фал (прапорець № 3) і пілот набирає висоту. Фал має бути повністю випущеним, не мати вузлів до меж кола радіусом 5 м, центром якого є центр стола. При заході член екіпажу утримує фал за скобу на кінці фала. Дозволяється маніпулювання фалом рукою без його вкорочення будь-яким способом нижче червоного прапорця. Обидві руки члена екіпажу має бути видно суддям. Якщо відро потрапляє у центр стола з першої спроби або якнайближче до центру, діаметр якого 30 см, член екіпажу відпускає фал.

6. Відлік часу польоту починається за сигналом судді на лінії виконавчого старту і закінчується відразу після того, як член екіпажу відпустив фал.

7. Вимірювання:

1) вихід дна відра за межі центра стола штрафується;

2) вода, що залишилась у відрі, вимірюється після завершення виконання дисципліни учасником;

3) замір залишків води відбувається на столі, після чого відро прибирають і витирають стіл насухо;

4) різниця в рівнях води на старті і фініші оцінюється штрафними балами.

8. Варіанти проходження воріт:

1) напрямки проходження відром воріт визначаються головним суддею. Можливі варіанти проходження воріт - вгору, вниз, вправо і вліво (при цьому напрямок вгору приймається за напрямок знизу до верхнього краю схеми);

2) вперше ворота 1 завжди проходять вгору, вдруге - вниз;

3) ворота 2, 3 і 4 - вліво або вправо для обох напрямків;

4) ворота 5 і 6 - вгору або вниз, за винятком воріт 6, через які необхідно пролітати один раз;

5) місцезнаходження воріт 5 і 6 може варіюватися в межах 30 м по ширині майданчика;

6) усі варіанти напрямку однакові для обох майданчиків.

9. Однакові результати:

1) якщо учасники показали однаковий результат, переможцем стає учасник, який показав менший час польоту.

10. Результат визначається вирахуванням штрафу з 300 балів. Мінімальний результат - 0 балів за дисципліну.

11. Оцінювання дисципліни № 4 "Паралельний слалом" наведено у додатку 16 до цих Правил.

Майданчик для виконання дисципліни - прямокутне поле розміром 185 х 130 м (включає 2 майданчики).

Дванадцять воріт, утворених двома стійками заввишки 2 м. Ширина воріт - 1 м.

Два круглих столи діаметром 1 м і заввишки 1 м, в центрі яких - чорне коло діаметром 30 см та друге коло діаметром 60 см, пофарбоване в білий колір. Решта поверхні столу червоного кольору.

Два фали, на кожному з яких закріплено 3 червоних прапорці (перший на відстані 3 м, другий - 5 м, третій - 11 м). На відстані 20 см над другим прапорцем (5 м) знаходиться кулька, за допомогою якої утримується фал, на кінці фала - скоба, якою фал утримується над столом (скоба у довжину фала не входить) (додаток 17).

Два відра циліндричної форми ємністю 6,5 л +/- 2 % та максимальною вагою 8,5 кг з міцного матеріалу.

ІХ. Правила виконання польотів

1. Польоти за дисциплінами виконуються за таких метеоумов:

1) за дисципліною № 1 - мінімальна висота хмарності - 300 м, мінімальна видимість по горизонту - 2000 м (або які діють в Україні);

2) за дисциплінами № 2, 3, 4 - при швидкості вітру не більше 7,7 м/с (15 вузлів), висоті хмарності не нижче 100 м і горизонтальній видимості не менше 1000 м.

2. Усім учасникам виділяється загальна частота УКХ. Усі інші частоти опечатуються, але в разі крайньої необхідності печатка може бути зламана для полегшення радіозв'язку.

3. На першому брифінгу всі пілоти інструктуються щодо виконання польотів у зоні змагань та ознайомлюються з районом польотів. Транзитні карти району польоту роздаються всім екіпажам на першому брифінгу.

4. Карта для польотів за програмою змагань має масштаб 1:200000. Карти району польотів, а також кроки аеродрому із зазначенням місць паркування, заправки і майданчиків для виконання дисциплін 2, 3, 4 надаються для ознайомлення.

5. Лише заявлені пілоти можуть виконувати польоти на змаганнях. Членові екіпажу забороняється втручатися (за винятком надзвичайної ситуації) в управління вертольотом при виконанні всіх дисциплін, за порушення екіпаж дискваліфікується.

6. Усе вимірювальне обладнання, що передбачається для використання на змаганнях, детально обговорюється на брифінгу. Організатор є відповідальним за надання на брифінг всього обладнання або його технічного опису, інструкцій з використання чи керівництв з експлуатації та сертифікатів придатності. Секундоміри не надаються, але методики фіксування старту/фінішу та замірювання відстані мають надаватись, якщо їх не було затверджено раніше.

7. Для забезпечення висвітлення змагань в засобах масової інформації на вертоліт будь-кого з учасників може встановлюватись відеоапаратура з урахуванням технічних характеристик літального апарата.

8. Вертольотам за типами присвоюється швидкість для польотів змагань, виходячи з 80% максимальної безпечної крейсерської швидкості в прямолінійному горизонтальному польоті з двома льотчиками середньої ваги і запасом палива на борту на 1 год. 30 хв. Максимальна швидкість не повинна перевищувати 90 вузлів.

9. Польоти на спортивних майданчиках мають виконуватися без заправки додаткових паливних баків. Заправка пальним для вертольота Мі-2 - не більше 450 л (рекомендовано - 300 л), мінімальний залишок пального за приладом - 150 л.

10. Кількість екіпажів, які можуть виступати на одному вертольоті з будь-якої дисципліни, залежить від умов проведення змагань і рішення директора змагань.

11. Екіпаж є відповідальним за правильне розуміння правил змагань і виконання вправ.

12. Директор чемпіонату під час змагань обирає не менше 10% екіпажів вертольотів для відповідної перевірки. Усі учасники мають дати згоду на її проведення, включаючи особистий огляд.

13. Номер учасника має бути розміром 30х30 см або більшим (наскільки це можливо), чітким і добре видним та розташовуватися праворуч, ліворуч і знизу під передньою частиною фюзеляжу вертольота протягом усього періоду змагань. Колір номера чорний на білому або жовтому фоні. За виготовлення номерів відповідає організатор. Номери встановлюються екіпажами на вертольотах до початку першого дня змагань. Головний суддя або його уповноважений представник мають підтвердити відповідність номерів перед початком першої дисципліни.

14. Усі судді та їх помічники, які беруть участь у чемпіонаті, забезпечуються секундомірами.

15. Час при польотах за всіма дисциплінами  заміряється з точністю (як мінімум) до однієї десятої секунди або до однієї сотої секунди там, де це можливо. Судді, відповідальні за підрахунок і зіставлення результатів, округляють бали в бік найближчої десятої секунди перед підраховуванням штрафних балів. Час від 0,01 до 0,04 с округляється в бік зменшення до попередньої десятої секунди, а час від 0,05 до 0,09 с - в бік збільшення до наступної десятої секунди.

16. Обладнання, необхідне для проведення дисциплін, опис якого надано в правилах виконання дисциплін та їх додатках, надається організатором. Жодне інше обладнання не може бути використано учасниками.

Усе обладнання для виконання дисциплін має бути доступним для перевірки під час проведення брифінгів за дисциплінами. Усі лінії або розмітки для всіх дисциплін, а також стаціонарне обладнання (слаломні ворота, майданчик для розвезення вантажів або дах) мають бути доступні для перевірки учасниками або офіційними особами не пізніше ніж за одну годину до вильоту першого учасника. План розмітки, маркування, майданчиків надається головному журі не пізніше ніж за 24 год. до першого вильоту.

17. Попередні результати кожного учасника за кожною дисципліною публікуються не пізніше 3 годин після завершення польотів. Детальні результати публікуються якнайшвидше після кожного польоту. Попередні результати з кожної дисципліни із зазначенням зайнятих місць вивішуються на інформаційному стенді. Остаточні результати із зазначенням зайнятих місць оголошуються не пізніше ніж на наступний день після виконання вправ. Керівники команд є відповідальними за отримання та своєчасне донесення такої інформації до екіпажів.

Х. Безпека польотів при виконанні дисциплін

1. Під час змагань усі учасники зобов'язані дотримуватися правил і положень з безпеки польотів, що діють в Україні. Організатор зобов’язаний ознайомити делегації всіх країн-учасниць з відповідними правилами, положеннями та документами, що діють у визначеному районі польотів. Будь-яке порушення правил польотів або положень з безпеки може призвести до виключення порушника з числа учасників. Організатор не є відповідальним за порушення правил польотів учасниками або іншими особами.

2. Весь персонал, що знаходиться на майданчику змагань, повинен мати чіткі знаки розрізнення. Має бути вжито всіх можливих заходів щодо запобігання небезпечним ситуаціям у безпосередній близькості від вертольотів, а також запобігання пошкодженню вертольотів або травмуванню персоналу сторонніми предметами.

3. Керівникам команд та персоналу, не задіяному в суддівстві, не дозволяється перебувати на майданчику змагань в процесі польотів за дисциплінами. Представникам преси та віп-особам дозволяється перебувати на майданчику змагань тільки за умови суворого контролю за ними з боку персоналу організатора та за умови їх перебування у визначених зонах, попередньо погоджених із директором змагань.

4. Точки обов'язкового прольоту (MFO), які мають чітко розпізнаватись на землі, використовуються для забезпечення необхідного напрямку польоту та розділення вертольотів на розсуд організатора. Місце розташування таких точок доводиться до екіпажів до початку змагань.

5. Учасники змагань при виконанні дисциплін зобов’язані:

1) пілот:

переконатися перед зльотом, що показання приладів контролю двигунів, головного редуктора і систем вертольота в нормі. У польоті на малій висоті пілот контролює їх роботу на слух;

не допускати різких обертів вертольота (різких, довгих рухів важелями керування) з опусканням хвостової балки;

перед виконанням польоту за маршрутом перевірити роботу силової установки і можливість висіння поза зоною впливу повітряної подушки, включення бароспідографа або САРПП (за їх наявності) і залишок палива, який має бути не менше 500 л (для Мі-2);

під час здійснення польоту за маршрутом бути обачним, контролювати роботу двигунів, редуктора і систем вертольота;

не втрачати контроль за режимом польоту при пошуку цілей. Не допускати проходження над перешкодами на висоті нижче 10 м;

не перевищувати кутову швидкість обертання понад 20° в секунду і швидкість переміщення назад і в сторони більше 10 км/год (КЛЕ - Мі-2);

2) оператор:

не допускати відкриття дверей при заходженні на мішені і дах на швидкості більше 50 км/год. Після скидання фала і другого мішка пілот після доповіді оператора про закриття дверей починає набирати швидкість;

не допускати потрапляння спортивного спорядження, фала до важелів керування і випускання його вільного кінця за борт;

не допускати намотування фала на руку при виконанні дисциплін. У разі зачеплення відра, фала за стійку воріт, дах або стіл оператор повинен скинути фал.

6. В особливих випадках слід діяти згідно з інструкцією екіпажу вертольота.

ХІ. Визначення переможців

1. В особистих видах програми спортивних змагань переможці та призери визначаються окремо серед спортсменів України і в загальному заліку серед усіх учасників змагань, а саме:

1) в окремій спортивній дисципліні - за найбільшою сумою балів, набраних екіпажем у цій спортивній дисципліні. Екіпаж нагороджується дипломом й отримує одне з таких звань: "Чемпіон з навігації", "Чемпіон з польоту на точність", "Чемпіон з розвезення вантажів",  "Чемпіон зі слалому". Екіпажі, які  посіли призові місця, нагороджуються золотою, срібною і бронзовою медалями та дипломами;

2) у багатоборстві - за найбільшою сумою балів, нарахованих екіпажам за чотирма спортивними дисциплінами програми. Екіпаж, що набрав найбільшу кількість балів, одержує звання "Абсолютний чемпіон України";

3) у багатоборстві  - за  найбільшою сумою балів, нарахованих команді за чотирма спортивними дисциплінами програми. Команда отримує звання "Абсолютний  чемпіон України  у командному заліку". Команди, які  посіли призові місця, нагороджуються золотою, срібною і бронзовою медалями, а також дипломами.

2. Підсумкові результати (протоколи) та звіти на паперовому й електронному носіях подаються до Міністерства молоді та спорту України, ФВСУ протягом п’яти днів з дня закінчення спортивного змагання.

ХІІ. Тренувальні польоти

1. Тренування й ознайомлення із зоною навігації дозволяються за два дні до початку змагань.

2. Польоти за маршрутом не повинні порушувати звичний режим роботи аеродрому.

3. Денні польоти виконуються в період з 09:00 до 18:00 год.

4. Не дозволяється переривати тренування демонстраційними або показовими польотами.

5. Під час тренувань необхідно дотримуватись режиму роботи аеродрому/інструкції з виконання польотів на аеродромі. Інші повітряні судна, що не беруть участі у змаганнях і використовують цей аеродром, мають перебувати під одним управлінням та дотримуватись радіотехнічного контролю.

ХІІІ. Брифінги

1. На брифінгах мають бути присутні:

1) на загальному брифінгу і брифінгах з дисциплін - усі заінтересовані особи;

2) на першому загальному брифінгу - судді, організатори змагань, керівники команд та екіпажі. Метою брифінгу є доведення до учасників програми змагань, включаючи культурну програму, а також засобів зв'язку;

3) на брифінгах з дисциплін, метою яких є визначення порядку проведення дисциплін, - судді, організатори змагань, керівники команд та екіпажі. Обговорення на брифінгах правил не допускається;

4) на щоденних брифінгах, що визначають програму змагань на день, - керівники команд.

2. Керівники команд та екіпажі повинні бути присутні на постановці завдання.

ХІV. Метеорологія

1. Під час проведення змагань метеорологічне забезпечення має бути доступним за телефоном або факсом (як мінімум).

2. На спільному брифінгу і брифінгах з дисциплін компетентна особа детально інформує про метеорологічну обстановку.

ХV. Типи вертольотів і документація

1. До участі у змаганнях допускаються вертольоти всіх типів, технічні можливості яких дають змогу виконувати програму змагань. У разі виникнення будь-яких сумнівів потрібно керуватися інструкцією екіпажу.

2. На кожен вертоліт організатору змагань надаються дійсний сертифікат придатності вертольота до польотів або еквівалентний документ, а також сертифікат про реєстрацію вертольота, видані уповноваженою організацією.

3. Стандартне пальне в достатній кількості для виконання програми змагань (бензин А 100 і керосин ТС-1) забезпечує організатор (за винятком  масла і мастильних матеріалів). У разі використання нестандартного пального його доставку забезпечує сам учасник.

{Правила в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}


Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуО.К. Артем'єв


Додаток 1
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 2 глави 1 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 1
"Навігація". Приблизна схема прокладання маршруту

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 2
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 3 пункту 3 глави 1 розділу VIII)

ШВИДКОСТІ
вертольотів для розрахунку часу за маршрутом

Тип вертольота

Швидкість на змаганнях

Крейсерська швидкість

вузли

км/год

вузли

Robinson R22 - Alpha або Beta

64

118

80

Robinson R22 - Mariner

56

104

70

Robinson R22 - Astro

80

148

100

Robinson R44 - Astro

80

148

100

Robinson R44 - Raven

90

166

113

Bell 47

56

104

70

Bell 205 (UN-1H)

80

148

100

Bell 206 I Jet Ranger

80

148

100

Bell 206 II Jet Ranger

80

148

100

Bell III Jet Ranger

80

148

100

Bell 206 Long Ranger

80

148

100

Bell 212

80

148

100

Bell 214

90

166

115

Hughes 300A або 300B або 300C

60

111

75

Schweizer 300

60

111

75

Schweizer 300CB

56

104

70

Schweizer 330

72

133

90

Hughes 500HS, 500C

80

148

100

Hughes 500D або MDHC 500D

90

166

120

Hughes 500 або MDHC 500E або F

90

166

120

Hughes 500 або MDHC 530N або F

90

166

120

Aerospatiale Gazelle

90

166

140

Aerospatiale Ecureuil або ASTAR AS350B

90

166

115

Aerospatiale Ecureuil або ASTAR AS350B2

90

166

120

Aerospatiale Dauphin (HH-65)

90

166

140

Mil Mi - 2

72

133

90

Enstrom F28A

56

104

70

Enstrom F28C или F

64

118

80

Enstrom F280C

64

118

80

Enstrom 280 FX

72

133

90

Alouette II

64

118

80

Alouette III

72

133

90

Eurocopter EC 120

80

148

100

BO-105

90

166

120

Швидкість вертольота на змаганнях - 80% від максимальної безпечної крейсерської швидкості в прямолінійному горизонтальному польоті з двома пілотами середньої ваги на борту та запасом пального на 1 год. 30 хв. Максимальна швидкість на змаганнях - 90 вузлів (166 км/год).

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 3
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 4 глави 1 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 1
"Навігація". Деталі зони пошуку

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 4
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 1 пункту 4 глави 1 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 1
"Навігація". Типи літер та знаків для маркування цілей

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 5
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 1 пункту 8 глави 1 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 1
"Навігація". Дах і фал з кеглею

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 6
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 15 глави 1 розділу VIII)

ОЦІНЮВАННЯ
дисципліни № 1 "Навігація"

Порушення

Штрафні бали

Ранній виліт з лінії "D"

100

Невиліт з лінії "D" в межах 15 с від призначеної години вильоту

50

Кожен пропущений, неправильно пройдений або нерозпізнаний поворотний пункт

20

Непрохід або неправильний прохід вхідних воріт в зоні пошуку

10

Непрохід або неправильний прохід вихідних воріт із зони пошуку

10*

Кожна невиявлена або неправильно розпізнана ціль в зоні пошуку

10

За кожну 0,1 с запізнення на виході із зони пошуку (макс. 50 с)

0,1*

Ранній вихід із зони пошуку (більше ніж на 5 хв. (300 с))

50

Непотрапляння мішка в мішень

5

Порушення мінімальної висоти при скиданні мішка

10

Порушення мінімальної швидкості при скиданні мішка (більше 12 с між торканнями мішками землі)

10

Мішки, скинуті не в установленому порядку

5

Зменшення швидкості відносно землі менше 30 км/год на останніх 2 км

10

Непроходження лінії "А" (перетинання лінії прибуття за межами 35 м, позначених на землі)

10

Невключення посадкових вогнів на останніх 2 км до лінії "А"

5

Зависання на останніх 2 км до лінії "А" (відсутність видимого або вимірного руху вперед)

30

За кожну десяту секунди випередження або запізнення на лінії "А"

0,1

Раннє або пізнє прибуття на лінію "А" (понад 200 с) (дискваліфікація)

300

Невиконання будь-якого маневру після перетинання лінії "А"

30

За кожну десяту секунди випередження або запізнення на лінії "F"

0,1

За кожну десяту секунди більше 20 с між лініями "F" і "С"

0,1

За кожне зависання (відсутність видимого або вимірного руху вперед) між лініями "А" і "F"

30

За кожне торкання кеглею землі між лініями "F" і "С"

5

Члени екіпажу не сидять або не пристебнуті (обидві руки та ноги не видно)

30

Фал укорочений, або має вузли, або утримується нижче червоного прапорця

30

Фал не випущений повністю за 5 м до даху

10

За кожне торкання кеглею поверхні даху

2

Кеглю скинуто поза дахом

30

Небезпечний маневр, порушення або дія до, під час і після виконання вправи

300

Посадка поза 10-метровою зоною посадки

30

__________
* Якщо судді бачать вертоліт, що пролітає поза 35 м вихідних воріт, вони зупиняють годинник, коли вертоліт перетинає візуальну лінію воріт зліва або справа від них. Якщо судді не бачать вертоліт, що вилітає із зони пошуку, учасник штрафується на 50 балів.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 7
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 2 пункту 1 глави 2 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 2
"Паралельний політ на точність"

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 8
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 4 глави 2 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 2
"Паралельний політ на точність".

Принцип підвішування контрольних вантажів

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 9
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 2 пункту 7 глави 2 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 2
"Паралельний політ на точність".

Майданчик для посадки на точність

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 9 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 10
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 13 глави 2 розділу VIII)

ОЦІНЮВАННЯ
дисципліни № 2 "Паралельний політ на точність"

Порушення

Штрафні бали

Кожна 0,1 с понад встановлені 2 хв 15 с (135 с) між лініями "D" і "А"*

0,1

Вихід точки підвішування короткого вантажу за межі коридорів (за кожну 0,1 с*)

0,1

Відрив довгого вантажу від землі (за кожну 0,1 с*)

0,1

Торкання коротким вантажем землі (за кожну 0,1 с*)

0,1

Виконання розворотів на 360° менше ніж за 15 с**

15

За пропуск будь-якого маневру

25

За кожне відхилення від курсу більше ніж на 30°

10

За відхилення при посадці***

0-120

Подвійна посадка:
торкання будь-якою частиною вертольота землі після зупинки загального часу польоту;
вертоліт повністю відривається від землі перед наступним торканням

25

Ковзання при посадці (видимий та вимірний рух вперед або поворот фюзеляжу, лиж, коліс після першого торкання землі)

25

__________
* Округлюється до найближчої десятої секунди, як зазначено в пункті 8 глави 2 розділу VІІІ Правил спортивних змагань з вертолітного спорту.
** Тривалість розвороту менше або дорівнює 14,94 с.
*** Відстань від кожної лижі до найближчого краю 5-сантиметрової лінії прибуття в сантиметрах вимірюється та складається разом з розрахунку 1 штрафний бал за кожен сантиметр. Максимальний штраф - 120 балів. Частина сантиметра округлюється до наступного повного сантиметра.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 10 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 11
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 1 пункту 1 глави 3 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 3
"Паралельне розвезення вантажів"

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 11 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 12
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 1 пункту 3 глави 3 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 3
"Паралельне розвезення вантажів"

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 12 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 13
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 8 глави 3 розділу VIII)

ОЦІНЮВАННЯ
вправи № 3 "Паралельне розвезення вантажів"

Порушення

Штрафні бали

Кожна 0,1 с понад встановлений загальний ліміт часу

0,1*

Торкання вантажем зовнішніх поверхонь контейнера (за кожне торкання)

3

Торкання вантажем землі між лінією "D" і контейнерами (за кожне торкання)

10

Не скинутий у контейнер вантаж

50

Втрата вантажу при польоті

300

Скидання вантажу при неправильній довжині фала (занадто довгий/занадто короткий) (за кожне порушення)

30

Екіпаж не сидить або не пристебнутий

50

Фал не випущений на повну довжину або має вузли в момент перетинання лінії "D" чи виймання вантажу з контейнерів (за кожне порушення)

20

Ніс вертольота перетинає вихідні ворота пізніше ніж інші частини вертольота або вертоліт взагалі не проходить ворота

10

Непроходження вантажу через ворота "D"

10

Непроходження вантажу через вхідні ворота або пронесення вантажу вище вхідних воріт (за кожне порушення)

15

__________
* Дискваліфікація (чорний прапор), якщо загальний час перевищує 5 хв.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 13 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 14
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 2 глави 4 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 4
"Паралельний слалом". Фал та відро

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 14 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 15
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(підпункт 1 пункту 4 глави 4 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 4
"Паралельний слалом".

Схема майданчика

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 15 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 16
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 11 глави 4 розділу VIII)

ОЦІНЮВАННЯ
дисципліни № 4 "Паралельний слалом"

№ з/п

Порушення

Штра-фні бали

1

Проходження воріт у неправильній послідовності або в неправильному напрямку

20

2

Непроходження воріт відром або пронесення відра вище стійок воріт

10

3

Торкання відром стійок воріт (за кожне торкання)

5

4

Відро виступає за межі центру стола діаметром 30 см

10

5

Вихід відра за межі кола діаметром 60 см, позначеного на столі

20

6

Вихід відра за межі майданчика розміром 185 х 50 м

10

7

Рівень води (відсутність кожного 0,1 см* води)

0,1

8

За кожну 0,1 секунди, затраченої на виконання дисципліни понад 135 с**

0,1

9

Розміщення відра за межами стола

80

10

Втрата відра під час виконання польоту

300

11

Неповністю випущений фал до перетину лінії навколо центра стола радіусом 5 м

10

12

За кожну повторну спробу поставити відро на стіл

15

13

Члени екіпажу не сидять або не пристебнуті ременями безпеки (руки і ноги поза зоною видимості)

50

14

Фал подовжений або вкорочений, має вузли або його утримують нижче червоного прапорця (за кожне порушення)

30

__________
* Залишок води у відрі, що впало або поставлено на землю, вимірюється. За її втрату учасник отримує штрафні бали.
** Дискваліфікація (чорний прапор), якщо загальний час польоту перевищує 4 хв.

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 16 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}Додаток 17
до Правил спортивних змагань
з вертолітного спорту
(пункт 11 глави 4 розділу VIII)

ДИСЦИПЛІНА № 4
"Паралельний слалом".  Штанги та стіл

Директор департаменту
фізичної культури
та неолімпійських видів спортуМ.В. Бідний

{Додаток 17 в редакції Наказу Міністерства молоді та спорту № 2551 від 14.06.2017}вгору