Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць
Мінсоцполітики України; Наказ, Методика, Форма типового документа від 23.09.2013611
Документ z1749-13, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2013
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.11.2013. Подивитися в історії? )

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.09.2013  № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1749/24281

Про затвердження Методики моніторингу створення нових робочих місць

На виконання підпункту 58.1 пункту 58 розділу V Національного плану дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2013 року № 128, та з метою вивчення стану ринку праці, оперативного реагування на процеси, що відбуваються у сфері зайнятості населення, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Методику моніторингу створення нових робочих місць, що додається.

2. Департаменту праці та зайнятості (О.Мовчан) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Заступник Міністра -
керівник апарату


В. Коломієць

ПОГОДЖЕНО:

Міністр доходів і зборів України

Перший заступник
Міністра економічного розвитку і торгівлі України

В.о. Голови правління
Пенсійного фонду України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Державної
служби статистики України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні


О.В. Клименко


А.А. Максюта


В.О. КравчукМ.Ю. Бродський


О.Г. ОсауленкоГ.В. ОсовийО. Мірошниченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
23.09.2013  № 611


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1749/24281

МЕТОДИКА
моніторингу створення нових робочих місць

І. Загальні положення

1.1. Ця Методика визначає порядок розрахунку, збору та узагальнення показників, що характеризують чисельність осіб, прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, та чисельність осіб, звільнених внаслідок змін в організації виробництва і праці, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць і за видами економічної діяльності.

1.2. Моніторинг створення нових робочих місць (далі - моніторинг) - система обліку адміністративних даних щодо працевлаштування осіб на створені нові робочі місця та звільнення осіб з робочих місць унаслідок змін в організації виробництва і праці;

1.3. Суб’єктами, що можуть створювати нові робочі місця та працевлаштовувати на них осіб, є:

1) юридичні особи - суб’єкти господарської діяльності (підприємства, установи, організації), які утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання та які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством;

2) фізичні особи - підприємці - суб’єкти господарської діяльності, в тому числі ті, які:

обрали спрощену систему оподаткування;

використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором;

3) особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю.

1.4. До осіб, які звільнені внаслідок змін в організації виробництва і праці, для цілей цього моніторингу належать:

наймані працівники в юридичних осіб, звільнені внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 Кодексу законів про працю України (далі - КЗпП);

фізичні особи - підприємці, що припинили підприємницьку діяльність;

зняті з обліку особи, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю;

наймані працівники у фізичних осіб, звільнені внаслідок скорочення штату, у тому числі в результаті припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця та зняття з обліку самозайнятої особи, що здійснювала незалежну професійну діяльність.

1.5. Терміни, що використовуються в цій Методиці, вживаються у значеннях, наведених у Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про зайнятість населення", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", постанові Кабінету Міністрів України від 13 березня 2013 року № 153 "Про затвердження Порядку компенсації роботодавцям частини фактичних витрат, пов’язаних із сплатою єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування".

ІІ. Методичні підходи до обліку створення нових робочих місць

2.1. Моніторинг проводиться у розрізі адміністративно-територіальних одиниць та за видами економічної діяльності за формами, наведеними в додатках 1-4 до цієї Методики.

2.2. Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця (графа 2 додатків 1, 2) обчислюється наростаючим підсумком з початку року шляхом додавання показників щодо чисельності прийнятих на роботу на створені нові робочі місця у юридичних осіб (графа 3 додатків 1, 2) та у фізичних осіб (графа 9 додатків 1, 2).

2.3. Чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця у звітному періоді в юридичних осіб (ЧпрЮО - графа 4 додатків 1, 2) обчислюється в розрізі розмірів заробітної плати на створеному новому робочому місці за формулою

де

ЧпрЗП<мін

-

чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких менше мінімальної заробітної плати (графа 5 додатків 1, 2);


ЧпрЗП=мін

-

чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких дорівнює мінімальній заробітній платі (графа 6 додатків 1, 2);


ЧпрЗП від 1 до 3 мін

-

чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких більше однієї і менше трьох мінімальних заробітних плат (графа 7 додатків 1, 2);


-

чисельність прийнятих на роботу на створені нові робочі місця, заробітна плата яких більше або дорівнює трьом мінімальним заробітним платам (графа 8 додатків 1, 2).

2.4. Чисельність працевлаштованих на роботу на створені нові робочі місця у звітному періоді у фізичних осіб (ЧпрФО - графа 10 додатків 1, 2) обчислюється за формулою

ЧпрФОпрТДФОпрФОПпрСО,

де

ЧпрТДФО

-

чисельність найманих працівників, з якими фізичними особами укладено трудові договори на нові робочі місця у звітному періоді (графа 11 додатків 1, 2);


КпрФОП

-

кількість зареєстрованих у звітному періоді фізичних осіб - підприємців (графа 12 додатків 1, 2);


КпрСО

-

кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю та взяті на облік в органах доходів і зборів у звітному періоді (графа 13 додатків 1, 2).

2.5. Чисельність осіб, звільнених у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, обчислюється шляхом додавання показників щодо чисельності працівників, звільнених у юридичних осіб внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП) (графа 15 додатків 1, 2) та у фізичних осіб (графа 17 додатків 1, 2) наростаючим підсумком з початку року.

2.6. Чисельність працівників, звільнених у звітному періоді у юридичних осіб внаслідок ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників (частина перша статті 40 КЗпП) у звітному періоді (ЧзвЮО), відображено у графі 16 додатків 1, 2 до цієї Методики.

2.7. Чисельність осіб, звільнених у звітному періоді у фізичних осіб у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (ЧзвФО - графа 18 додатків 1, 2), обчислюється за формулою

ЧзвФОзвТДФОзвФОПзвСО,

де

ЧзвТДФО

-

чисельність найманих працівників у звітному періоді у фізичних осіб, звільнених унаслідок скорочення штату, а також у результаті припинення підприємницької діяльності роботодавця - фізичної особи -підприємця та зняття з обліку роботодавця - самозайнятої особи, що здійснювала незалежну професійну діяльність (графа 19 додатків 1, 2);


КзвФОП

-

кількість фізичних осіб-підприємців, що пройшли державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності у звітному періоді (графа 20 додатків 1, 2);


КзвСО

-

кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю та яких знято з обліку у звітному періоді (графа 21 додатків 1, 2).

2.8. У показнику "Кількість страхувальників" (додатки 3, 4) визначена кількість страхувальників, що подали звіти про нарахування єдиного соціального внеску з початку року (графа 2) та у звітному періоді (графа 3).

2.9. Чисельність страхувальників, які працевлаштовували осіб на нові робочі місця у звітному періоді (НРМ - графа 4 додатків 3, 4), обчислюється за формулою

НРМ=НРМЮО+НРМФО,

де

НРМЮО

-

кількість юридичних осіб, які самостійно працевлаштовували найманих працівників на створені нові робочі місця у звітному періоді (графа 5 додатків 3, 4);


НРМФО

-

чисельність фізичних осіб, які працевлаштовували найманих працівників на створені нові робочі місця у звітному періоді (графа 6 додатків 3, 4).

2.10. Чисельність працівників у звітному періоді (Чпрац - графа 7 додатків 3, 4) обчислюється за формулою

ЧпрацпрацТДЮОпрацТДФОпрацФОПпрацСО,

де

ЧпрацТДЮО

-

чисельність найманих працівників у юридичних осіб у звітному періоді (графа 8 додатків 3, 4);


ЧпрацТДФО

-

чисельність найманих працівників, що працюють за укладеними трудовими договорами з фізичними особами у звітному періоді (графа 9 додатків 3, 4);


КпрацФОП

-

кількість фізичних осіб - підприємців, які подали звітність у звітному періоді (графа 10 додатків 3, 4);


КпрацСО

-

кількість осіб, які забезпечують себе роботою самостійно - займаються незалежною професійною діяльністю та подали звітність у звітному періоді (графа 11 додатків 3, 4).

2.11. Чисельність осіб, звільнених суб’єктом господарювання, подається з початку року (графи 12, 17 додатків 3, 4) та у звітному періоді (графи 13, 18 додатків 3, 4). Чисельність осіб, звільнених у звітному періоді, обчислюється окремо за юридичними особами та фізичними особами на підставі звільнення за власним бажанням (графи 14, 19 додатків 3, 4), з ініціативи роботодавця (графи 15, 20 додатків 3, 4), з інших причин (графи 16, 21 додатків 3, 4).

2.12. Штатна чисельність найманих працівників у юридичних осіб у звітному періоді відображається у графі 22 додатків 3 і 4.

ІІІ. Порядок збору та узагальнення інформації

3.1. Дані, зазначені у додатках 1-4 до цієї Методики, надаються Пенсійним фондом України Міністерству соціальної політики України щомісяця до 20-го числа місяця, другого за звітним періодом.

3.2. Дані, зазначені у графах 12, 13, 20, 21 додатків 1 і 2, графах 10, 11 додатків 3 і 4 до цієї Методики, надаються Пенсійному фонду України Міністерством доходів і зборів України щомісяця до 15-го числа місяця, другого за звітним періодом.

3.3. Міністерство соціальної політики України забезпечує збір та узагальнення інформації, зазначеної в пунктах 3.1, 3.2 цього розділу.

Заступник директора
Департаменту праці
та зайнятості - начальник
управління моніторингу
та аналізу ринку праці

О. Мовчан
Додаток 1
до Методики моніторингу створення
нових робочих місць
(пункт 2.1)

СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
робочих місць
(у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)


Додаток 2
до Методики моніторингу створення
нових робочих місць
(пункт 2.1)

СТВОРЕННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЯ
робочих місць
(за видами економічної діяльності)


Додаток 3
до Методики моніторингу створення
нових робочих місць
(пункт 2.1)

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
(у розрізі адміністративно-територіальних одиниць)


Додаток 4
до Методики моніторингу створення
нових робочих місць
(пункт 2.1)

ЧИСЕЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ
(за видами економічної діяльності)вгору