Документ z1747-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2014, підстава - z1468-14


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
19.08.2013  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1747/24279

{Документ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 576 від 30.10.2014}

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 394 від 19.08.2014}

1. Ця Інструкція визначає порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" (далі - нагрудні знаки) і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості (далі - листи талонів) у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку).

2. Підставою для видачі посвідчень учасників бойових дій і нагрудних знаків є рішення Комісії з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Комісія) щодо визнання осіб учасниками бойових дій.

3. Підставою для видачі листів талонів є посвідчення учасника бойових дій та перебування такої особи на обліку учасників бойових дій у Держспецзв'язку.

Громадяни, що мають статус учасника бойових дій та прийняті на службу (роботу) до Держспецзв'язку, мають право одержувати листи талонів після надання довідки з органу (установи, організації), де вони отримували листи талонів до прийняття на службу (роботу) до Держспецзв'язку.

4. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки, листи талонів видаються:

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у структурних підрозділах Адміністрації Держспецзв’язку, її територіальних органах, Головному управлінні урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, закладах, установах та організаціях Держспецзв’язку, що дислокуються у місті Києві, а також особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку і зареєстрованим у місті Києві та Київській області, - в Адміністрації Держспецзв’язку;

військовослужбовцям, державним службовцям та іншим працівникам, які проходять службу (працюють) у територіальних органах, територіальних підрозділах, підрозділах урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку, - за місцем проходження служби (роботи);

особам, звільненим зі служби (роботи) в Держспецзв’язку, - у територіальному органі, територіальному підрозділі чи підрозділі урядового фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку за місцем реєстрації.

{Пункт 4 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

5. Посвідчення учасників бойових дій підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються металевою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України” (кліше блінтового тиснення) і зображенням Державного Герба України.

Листи талонів підписуються Головою Держспецзв’язку, за його відсутності - посадовою особою, яка виконує його обов’язки, та скріплюються каучуковою печаткою з написом “Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Ідентифікаційний код 34620942 № 2” і зображенням Державного Герба України.

{Пункт 5 в редакції Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

6. Зберігання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків, листів талонів, їх видачу та розсилання до територіальних органів та територіальних підрозділів Держспецзв'язку здійснює секретар Комісії.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

7. Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів видаються учасникам бойових дій, які засвідчують їх особистими підписами.

Видача посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків і листів талонів реєструється у книзі обліку осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якої наведено у додатку 1 до цієї Інструкції (далі - Книга обліку).

Посвідчення учасників бойових дій, нагрудні знаки і листи талонів для видачі в територіальних органах, територіальних підрозділах Держспецзв'язку надсилаються разом з відомістю видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якої наведено у додатку 2 до цієї Інструкції (далі - Відомість видачі).

Заповнені Відомості видачі надсилаються секретарю Комісії протягом 10 робочих днів після видачі посвідчень учасників бойових дій (нагрудних знаків, листів талонів), а копії зазначених відомостей долучаються до відповідної номенклатурної справи.

{Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

8. Якщо до посвідчення учасника бойових дій або листа талонів внесено помилковий запис, за рапортом (заявою) особи, якій вони видані, видається нове посвідчення або лист талонів у встановленому цією Інструкцією порядку. Зіпсовані посвідчення учасника бойових дій і листи талонів надсилаються секретарю Комісії, де вони зберігаються та знищуються в установленому порядку.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

9. Якщо посвідчення учасника бойових дій зазнало значних пошкоджень або було втрачено, то за рапортом (заявою) особи видається нове посвідчення. У рапорті (заяві) зазначаються пояснення щодо обставин псування або втрати посвідчення учасника бойових дій.

У разі втрати або фізичного псування нові листи талонів та нагрудні знаки не видаються.

10. Звіт про використання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості, форму якого наведено у додатку 3 до цієї Інструкції, складається у трьох примірниках та подається секретарем Комісії щокварталу не пізніше 3 числа після звітного періоду (якщо вручення було здійснено):

перший примірник - до Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Держспецзв'язку;

другий примірник - до Департаменту забезпечення Держспецзв'язку;

третій примірник долучається до відповідної номенклатурної справи.

До звіту додаються:

копії сторінок з Книги обліку;

копії Відомостей видачі;

акт списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талонів, форму якого наведено у додатку 4 до цієї Інструкції;

акт списання виданих нагрудних знаків, форму якого затверджено наказом Державного казначейства України від 18 грудня 2000 року № 130, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2000 року за № 962/5183.

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язкуЮ.В. Печенюк
Додаток 1
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків "Ветеран війни -
учасник бойових дій" і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

КНИГА ОБЛІКУ
осіб, яким видані посвідчення учасника бойових дій, нагрудні знаки "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листи талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові

Номер та дата протоколу рішення Комісії про визначення учасником бойових дій

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата, отримання посвідчення, нагрудного знака (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів (вхідний номер і дата Відомості видачі)

Примітка

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}
Додаток 2
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків "Ветеран війни -
учасник бойових дій" і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 7)

ВІДОМІСТЬ
видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

у ____________________________________________________________________
(найменування територіального органу, територіального підрозділу Держспецзв'язку)

№ з/п

Військове звання, ранг (за наявності)

Прізвище, ім'я, по батькові

Серія, номер посвідчення

Підпис, дата, отримання посвідчення, нагрудного знака

Серія, номер листа талонів

Підпис, дата отримання листа талонів

Примітка

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}
Додаток 3
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків "Ветеран війни -
учасник бойових дій" і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 10)

ЗВІТ
про використання бланків посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості

(станом на ___ ____________ 20__ року)

№ з/п

Учасники бойових дій

Загальна чисельність

Вручено

посвідчень

нагрудних знаків

листів талонів

1

Військовослужбовці

2

Інші особи (абзац другий пункту 3 Інструкції)

Усього:

Залишок:

посвідчень учасника бойових дій _______
нагрудних знаків _____________________
листів талонів _______________________

Секретар Комісії з питань розгляду
матеріалів про визначення учасників
бойових дій у Державній службі
спеціального зв'язку та захисту
інформації України

___________
(підпис)

___________________
(ініціали та прізвище)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}
Додаток 4
до Інструкції про порядок видачі
посвідчень учасників бойових дій,
нагрудних знаків "Ветеран війни -
учасник бойових дій" і листів талонів
на право одержання ветераном війни
і особою, на яку поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту",
проїзних квитків з 50-відсотковою
знижкою їх вартості у Державній службі
спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 11)

АКТ
списання використаних бланків посвідчень учасників бойових дій і листів талоніввгору