Документ z1746-13, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.12.2014, підстава - z1468-14

АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.08.2013  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1746/24278

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 576 від 30.10.2014}

Про затвердження Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України та Інструкції про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації
№ 394 від 19.08.2014}

Відповідно до Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 1994 року № 302 (із змінами), Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 січня 1995 року № 16, та з метою забезпечення соціального захисту учасників бойових дій, які перебувають на обліку в Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити:

Положення про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається;

Інструкцію про порядок видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України, що додається.

2. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, начальникам регіональних органів, територіальних підрозділів Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити організацію роботи з видачі посвідчень учасників бойових дій, нагрудних знаків "Ветеран війни - учасник бойових дій" і листів талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості.

3. Директору Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо планування коштів для забезпечення листами талонів на право одержання ветераном війни і особою, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості за заявками Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та ведення їх загального обліку.

4. Начальнику Департаменту забезпечення Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України вживати заходів щодо забезпечення бланками посвідчень учасників бойових дій, нагрудними знаками "Ветеран війни - учасник бойових дій" за заявками Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та ведення їх загального обліку.

5. Директору Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

7. Контроль за виконанням вимог цього наказу залишаю за собою.

Голова Служби

Г.А. Резніков

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об’єднань
профспілок на національному рівні

Голова Всеукраїнської професійної спілки
працівників спеціального зв'язку

Заступник
Міністра соціальної політики України

О. Мірошниченко
Г.В. Осовий


Н.І. Волк


Л. Дроздова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Адміністрації
Державної служби
спеціального зв'язку
та захисту інформації України
19.08.2013  № 444


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 жовтня 2013 р.
за № 1746/24278

ПОЛОЖЕННЯ
про Комісію з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України

1. Комісія з питань розгляду матеріалів про визначення учасників бойових дій у Державній службі спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Комісія) створюється в Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України (далі - Адміністрація Держспецзв'язку) для розгляду рапортів (заяв) особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку (далі - особа), про визнання їх учасниками бойових дій.

2. До складу Комісії входять: голова - перший заступник Голови Держспецзв'язку, члени - керівники кадрового, фінансового, юридичного та інших структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, секретар - посадова особа Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку.

Персональний склад Комісії затверджується наказом Адміністрації Держспецзв'язку.

3. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

4. Комісія зобов'язана:

приймати до розгляду рапорти (заяви) осіб про визнання їх учасниками бойових дій відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

реєструвати рапорти (заяви) у журналі реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, учасниками бойових дій, форму якого наведено в додатку до цього Положення;

інформувати заявника про прийняття заяви до розгляду і дату засідання Комісії;

у разі виникнення потреби у додаткових документах, що підтверджують статус заявника, робити запит до відповідних архівних установ, про що повідомляти заявника;

розглядати рапорти (заяви), що надійшли до Комісії, у строк не більше трьох місяців;

у разі відмови в задоволенні вимог, викладених у рапорті (заяві), рішення доводити до відома заявника в письмовій формі;

у разі необхідності заслуховувати пояснення заявників, які подали рапорти (заяви), свідків, представників організацій, установ та громадських організацій ветеранів, досліджувати інші докази.

5. Комісія приймає рішення про визнання осіб учасниками бойових дій на підставі таких документів:

довідок відповідного періоду, підписаних і завірених печаткою;

посвідчень до знака "За разминирование";

фотографій (оригіналів);

газетних матеріалів того періоду, який потребує підтвердження;

історичних довідок, документів та інших архівних матеріалів;

документів відповідного періоду, де зазначені прізвище, ім'я та по батькові заявника;

партійних документів, які підтверджують службу чи роботу заявника у відповідний період;

інших документів, на підставі яких можна дійти достовірного висновку про участь у бойових діях або розмінуванні (траленні бойових мін).

6. Якщо через незалежні від заявника причини необхідних документів, які підтверджують його право на отримання статусу учасника бойових дій, немає, дозволяється брати до уваги показання свідків (не менше двох), які в період, що потребує підтвердження, проходили військову службу (інші види служби) чи працювали разом із заявником.

7. У разі звернення особи до суду стосовно встановлення факту участі в бойових діях чи в інших подіях, які дають право на визнання її учасником бойових дій, і прийняття судом відповідного позитивного рішення, яке набрало законної сили, копія рішення суду визнається як документ, що підтверджує право особи на визнання її учасником бойових дій. Копія рішення суду підлягає збереженню разом з іншими документами.

8. Матеріали, які подаються на розгляд Комісії, готує секретар Комісії на підставі поданих заявником матеріалів.

9. Рішення Комісії вважається правомочним, якщо за нього проголосувало не менше половини її членів, присутніх на засіданні Комісії.

10. Рішення Комісії оформлюється протоколом протягом 3 днів з дня проведення засідання.

Протокол підписується головою та секретарем Комісії, а також всіма членами Комісії.

У разі незгоди з прийнятим рішенням член Комісії письмово викладає свої заперечення у рапорті (службовій записці), що додається до протоколу засідання і є невід'ємною частиною протоколу.

11. Завірені в установленому порядку витяги з протоколів засідань Комісії надсилаються (передаються) секретарем Комісії:

стосовно військовослужбовців, державних службовців, працівників Держспецзв'язку - за місцем проходження служби (роботи) заявника для залучення до особової справи;

{Абзац другий пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації № 394 від 19.08.2014}

стосовно осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, - за місцем зберігання особової справи заявника.

12. Протоколи з рішеннями Комісії і підтвердні документи здаються до Галузевого державного архіву Держспецзв'язку.

Облік учасників бойових дій Держспецзв'язку ведеться Департаментом кадрового забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку та уточнюється кожного року.

Директор Департаменту
кадрового забезпечення
Адміністрації Держспецзв'язкуЮ.В. Печенюк
Додаток
до Положення про Комісію з питань
розгляду матеріалів про визначення
учасників бойових дій у Державній
службі спеціального зв'язку та захисту
інформації України
(пункт 4)

ЖУРНАЛ
реєстрації рапортів (заяв) про визнання особового складу Держспецзв'язку, осіб, звільнених зі служби (роботи) в Держспецзв'язку, учасниками бойових дій

№ з/п

Номер та дата надходження рапорту (заяви)

Прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса заявника

Стислий зміст порушеного питання

Примітка
вгору